Giáo án Lớp 4 (Buổi 2) - Tuần 16 - Lại Văn Thuần

Giáo án Lớp 4 (Buổi 2) - Tuần 16 - Lại Văn Thuần

I - MỤC TIÊU:

Giúp HS rèn kĩ năng :

-Thực hiện phép chia cho số có hai chữ số .

-Giải bài toán có lời văn .

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

A.Kiểm tra bài cũ: Chia cho số có hai chữ số (tt)

-GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà

-GV nhận xét

B.Bài mới

*.Hướng dẫn HS làm bài tập

Hoạt động 1: Bài tập 1:(HS Yếu làm được)

MT: Củng cố thực hiện phép chiacho số có hai chữ số .

-HS đặt tính rồi tính . Hs thực hiện trên bảng con

-Từng cặp HS sửa và thống nhất kết quả

Hoạt động 2:Bài tập 2,3

MT: Giải bài toán có lời văn .

- 1 HS lên bảng tóm tắt: 25 viên gạch : 1 m2

 1050 viên gạch : .m2

-1 HS làm bài vào vở, bảng phụ

-HS trình bày trước lớp

-HS làm bài sau đó sửa bài

 

doc 7 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 22/01/2022 Lượt xem 265Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 4 (Buổi 2) - Tuần 16 - Lại Văn Thuần", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 16
 Thø hai ngµy 21 / 12 / 2009
 So¹n ngµy 16 / 12 / 2009
ChÝnh t¶. 
LuyƯn viÕt ch÷ ®Đp bµi 31
I - MỤC TIÊU:
Giúp HS :
-¤n tËp cđng cè c¸ch viÕt ch÷ ®Đp
- RÌn thãi quen gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷ ®Đp
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
-Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh viÕt bµi
- Häc sinh ®äc bµi viÕt
- Häc sinh nªu c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt
- Häc sinh viÕt bµi
----------------------------------------------
To¸n. (2 tiÕt) 
LUYỆN TẬP 
I - MỤC TIÊU:
Giúp HS rèn kĩ năng : 
-Thực hiện phép chia cho số có hai chữ số .
-Giải bài toán có lời văn .
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU	
A.Kiểm tra bài cũ: Chia cho số có hai chữ số (tt)
-GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà
-GV nhận xét
B.Bài mới 
*.Hướng dẫn HS làm bài tập 
Hoạt động 1: Bài tập 1:(HS Yếu làm được)
MT: Củng cố thực hiện phép chiacho số có hai chữ số .
-HS đặt tính rồi tính . Hs thực hiện trên bảng con 
-Từng cặp HS sửa và thống nhất kết quả
Hoạt động 2:Bài tập 2,3 
MT: Giải bài toán có lời văn .
- 1 HS lên bảng tóm tắt: 25 viên gạch : 1 m2
	 1050 viên gạch : .m2
-1 HS làm bài vào vở, bảng phụ 
-HS trình bày trước lớp 
-HS làm bài sau đó sửa bài 
Bài tập 3:
Giải toán có lời văn. 
-HS làm bài cá nhân 
-Sau đó sửa bài, thống nhất kết quả
Hoạt động 3: Bài tập 4:(HS Giỏi)
MT: HS tìm chỗ sai của phép chia 
-HS quan sát, tính để phát hiện chỗ sai. 
-HS làm việc theo nhóm và trình bày kết quả, nhận xét 
3.Củng cố - Dặn dò: 
	-Gv nhận xét tiết học 
----------------------------------------------
 Thø t­ ngµy 23 / 12 / 2009
 So¹n ngµy 16 / 12 / 2009
Rèn đọc
KÉO CO
I .MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU
-Đọc đúng các tiếmg, từ khó hoặc dễ lẫn : đấu sức, nam và nữ, kuyến khích, đối phương, Hữu Trấp, thượng võ,... 
-Đọc trôi chảy được toàn bài, ngắt nghỉ, hơi sau các dấu câu ,... 
-Hiểu nghĩa các từ ngữ: thượng võ, giáp,...
-Hiểu nội dung bài: Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ. Tục kéo co ở nhiều địa phương trên đất nước ta rất khác nhau. 
II . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
*.Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài 
Hoạt động 1:Luyện đọc
MT: HS đọc lưu loát toàn bài và hiểu một số từ ngữ 
-HS khá-giỏi đọc toàn bài 
-HS nối tiếp đọc các đoạn của bài 
+ Đoạn 1: Từ đầu . . . người xem hội.
+ Đoạn 2 : Phần còn lại
-HS đọc , GV kết hợp giải nghĩa thêm từ khó:nam và nữ, kuyến khích, đối phương thượng võ, giáp ,...
-HS luyện đọc theo cặp 
-GV đọc diễn cảm cả bài.
Hoạt động 2:Tìm hiểu bài 
MT: HS hiểu nội dung bài 
-Các nhóm đọc thầm và trả lời câu hỏi.
-Đại diện nhóm nêu câu hỏi để các nhóm khác trả lời.
+ Trò chơi kéo co ở làng Hữu Tráp có gì đặc biệt ?
+ Tròù chơi kéo co ở làng Tích Sơn có gì đặc biệt ? 
+ Vì sao trò chơi kéo co bao giờ cũng vui?
+ Ngoài trò chơi kéo co, em còn biết những trò chơi nào khác thể hiện tinh thần thượng võ của dân ta ? 
+ Hãy nêu đại ý của bài ?
Hoạt động 3:Đọc diễn cảm 
MT: HS đọc diễn cảm một đoạn trong bài 
-GV đọc diễn cảm bài văn. 
-Giọng đọc vui , hào hứng. Chú ý ngắt nhịp , nhấn giọng đúng khi đọc các câu sau :
-Luyện đọc diễn cảm 
-Thi đọc diễn cảm.
3.Củng cố – Dặn dò 
-Nhận xét tiết học.
-----------------------------------------------
Luyện từ và câu
MỞ RỘNG VỐN TỪ : ĐỒ CHƠI – TRÒ CHƠI 
I .MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
-Biết một số trò chơi rèn luyện sức mạnh, sự khéo léo, trí tuệ cuả con người .
-Hiểu nghĩa một số thành ngữ, tục ngữ liên quan đến chủ điểm. Biết sử dụng những thành ngữ, tục ngữ đó trong những tình huống cụ thể .
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
*Hướng dẫn HS làm bài tập
	Hoạt động 1:Bài 1
-1 HS đọc yêu cầu bài. Cả lớp đọc thầm.
-HS trao đổi nhóm . Thư kí ghi ý kiến của nhóm.
-Đại diện nhóm trình bày kết quả. Cả lớp nhận xét.
-Nói một số trò chơi : Ô ăn quan ( dụng cụ chơi là những viên sỏi đặt trên những ô vuông được vẽ trên mặt đất  ) ; lò cò ( nhảy, làm di động một viên sành , sỏi. . . trên những ô vuông vẽ trên mặt đất ), xếp hình ( một hộp gồm nhiều hình bằng gỗ hoặc bằng nhựa hình dạng khác nhau. Phải xếp sau cho nhanh, cho khéo để tạo nên những hình ảnh về ngôi nhà, con chó, ô tô 
+ Trò chơi rèn luyện sức mạnh : kéo co, vật.
+ Trò chơi rèn luyện sự khéo léo : nhảy dây, lò cò, đá cầu.
+ Trò chơi rèn luyện trí tuệ : ô ăn quan, cờ tướng, xếp hình.
	Hoạt động 2:Bài 2 
-HS lần lượt đọc đọc yêu cầu bài. 
-HS trao đổi nhóm , thư kí viết câu trả lời. 
-Đại diện nhóm trình bày. Cả lớp nhận xét.
	Hoạt động 3: Bài 3
-1 HS đọc yêu cầu bài. 
-Cả lớp đọc thầm, làm việc cá nhân.
-Ở chọn nơi, chơi chọn bạn.
-Chơi dao có ngày đứt tay.
3.Củng cố, dặn dò 
-Nhận xét tiết học, khen HS tốt. 
----------------------------------------------
To¸n 
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 
I . MỤC TIÊU:
	-Giúp HS biết thực hiện phép chiasố số có 4 chữ số cho số có ba chữ số 
II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU	
1.Hoạt động 1: Hướng dẫn HS trường hợp chia hết 1944 : 162 = ?
a.Đặt tính.
b.Tìm chữ số đầu tiên của thương.
+Tìm chữ số thứ 2 của thương
+Tìm chữ số thứ 3 của thương
+Thử lại: lấy thương nhân với số chia phải được số bị chia.
-HS đặt tính. HS làm nháp theo sự hướng dẫn của GV
-HS nêu cách thử. HS đặt tính
2. Hướng dẫn HS trường hợp chia có dư 8469 : 241 = ?
-Tiến hành tương tự như trên (theo đúng 4 bước: Chia, nhân, trừ, hạ)
-Thử lại: lấy thương nhân với số chia rồi cộng với số dư phải được số bị chia.
-Lưu ý HS: 
-Số dư phải luôn luôn nhỏ hơn số chia.
-GV cần giúp HS tập ước lượng tìm thương trong mỗi lần chia. 
3.Hoạt động 3:Thực hành
Bài tập 1: Đặt tính
-Lưu ý giúp HS tập ước lượng.
-HS làm vào bảng con 
-Từng cặp HS sửa và thống nhất kết quả
Bài tập 2:
-Yêu cầu sinh nêu lại quy tắc tính giá trị của biểu thức (không có dấu ngoặc.)
-HS làm bài cá nhân. Sau đó sửa bài 
Bài tập 3:
-1 HS tóm tắt trên bảng. 1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở
-Sau đó sửa bài, thống nhất kết quả 
4.Củng cố - Dặn dò: 
	-Gv nhận xét tiết học. 
---------------------------------------------- 
 Thø s¸u ngµy 25 / 12 / 2009
 So¹n ngµy 17 / 12 / 2009
TËp lµm v¨n. (2 tiÕt) 
LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT .
I .MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU :
-Dựa vào dàn ý đã lập trong bài tập làm văn tuần 15 , học sinh viết được một bài văn miêu tả đồ chơi mà em thích với đủ 3 phần : mở bài – thân bài – kết bài .
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
*. Hướng dẫn HS làm bài 
Hoạt động 1:Hướng dẫn hs chuẩn bị viết bài 
MT: Dựa vào dàn ý đã lập trong bài tập làm văn tuần 15 , học sinh viết được một bài văn miêu tả đồ chơi mà em thích với đủ 3 phần : mở bài – thân bài – kết bài .
-Gọi HS đọc đề bài.
-Cho HS đọc thầm lại dàn ý đã chuẩn bị.
-Cả lớp đọc thầm phần gợi y ùSGK các mục 2,3,4
-GV hướng dẫn HS trình bày kết cấu 3 phần của một bài tập làm văn:
*Mở bài: Chọn1 trong 2 cách mở bài trực tiếp hay gián tiếp
-Cho HS đọc lại minh họa M/SGK và trình bày mẫu mở bài theo ý thích.
-1 HS nêu miệng
*Thân bài: 
-Cho HS đọc lại minh họa M/SGK và trình bày mẫu thân bài theo ý thích gồm: mở đoạn , thân đoạn , kết đoạn .
-1 HS nêu miệng
*Kết bài: Chọn1 trong 2 cách kết bài tự nhiên hay mở rộng
-Cho 1 HS trình bày mẫu kết bài của mình
	Hoạt động 2:HS viết bài
học sinh viết được một bài văn miêu tả đồ chơi mà em thích với đủ 3 phần : mở bài – thân bài – kết bài .
-GV nhắc nhỡ hs những điều cần chú ý.
-Cả lớp làm bài . HS nộp chấm
3.Củng cố – Dặn dò: 
-Nhận xét chung tiết học 
----------------------------------------------
To¸n.
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiếp theo)
I . MỤC TIÊU:
	-Giúp HS biết thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có ba chữ số . 
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU	
1.Hoạt động 1:Hướng dẫn HS trường hợp chia hết 41535 : 195 = ?
MT: Giúp HS biết thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có ba chữ số . (chia hết)
-HS đặt tính
-HS làm nháp theo sự hướng dẫn của GV
a.Đặt tính.
b.Tìm chữ số đầu tiên của thương.
+Tìm chữ số thứ 2 của thương
+Tìm chữ số thứ 3 của thương
+Thử lại: lấy thương nhân với số chia phải được số bị chia.
-HS nêu cách thử. HS đặt tính
2.Hoạt động 2:Hướng dẫn HS trường hợp chia có dư 80120:245
Giúp HS biết thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có ba chữ số . (có dư)
-Tiến hành tương tự như trên (theo đúng 4 bước: Chia, nhân, trừ, hạ)
-Thử lại: lấy thương nhân với số chia rồi cộng với số dư phải được số bị chia.
-Lưu ý HS: +Số dư phải luôn luôn nhỏ hơn số chia.
-GV cần giúp HS tập ước lượng tìm thương trong mỗi lần chia. 
3.Hoạt động 3:Thực hành
	Giúp HS củng cố thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có ba chữ số 
Bài tập 1:
-Lưu ý giúp HS tập ước lượng.
-HS làm bảng con . Từng cặp HS sửa và thống nhất kết quả
Bài tập 2:
-Yêu cầu HS nhắc lại cách tìm một thừa số, tìm số chia chưa biết.
-HS làm bài sau đó sửa bài 
Bài tập 3: Giải toán có lời văn.
-1 HS tóm tắt và giải trên bảng. Cả lớp làm nháp 
-Nhận xét và thống nhất kết quả 
4.Củng cố - Dặn dò: 
	-Gv nhận xét tiết học
--------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_buoi_2_tuan_16_lai_van_thuan.doc