Giáo án Lớp 4 (Buổi 2) - Tuần 24 - Lại Văn Thuần

Giáo án Lớp 4 (Buổi 2) - Tuần 24 - Lại Văn Thuần

1: Bài 1

Rèn kĩ năng cộng phân số .

-GV hướng dẫn HS thực hiện phép cộng 1 phân số và 1 số tự nhiên.

+ GV: Ta phải thực hiện phép cộng này như thế nào? – HS nêu

-HS làm bảng con. Nhận xét kết quả .

2: Bài 2

Nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng phân số và bước đầu vận dụng .

-HS tính và ghi vào SGK, nói kết quả và nêu nhận xét :

-Khi cộng một tổng hai phân số với số thứ ba, ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba.

3: Bài 3

củng cố cách tính nửa chu vi hình chữ nhật, cộng hai phân số.

-HS nhắc lại cách tính chu vi hình chữ nhật, tính nửa chu vi hình chữ nhật.

-HS đọc bài toán, tóm tắt bài toán.

-Cho cả lớp làm vào vở.

-HS nêu cách làm và kết quả, GV chữa bài

4.Củng cố – dặn dò

 -Nhận xét tiết học. Dặn dò

 

doc 7 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 22/01/2022 Lượt xem 297Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 4 (Buổi 2) - Tuần 24 - Lại Văn Thuần", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 24
Thø hai ngµy 1 / 3 / 2010
 So¹n ngµy 23 / 2 / 2010
ChÝnh t¶.
LuyƯn viÕt ch÷ ®Đp bµi 11
I - MỤC TIÊU:
Giúp HS :
-¤n tËp cđng cè c¸ch viÕt ch÷ ®Đp
- RÌn thãi quen gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷ ®Đp
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
-Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh viÕt bµi
- Häc sinh ®äc bµi viÕt
- Häc sinh nªu l¹i c¸ch viÕt hoa mét sè ch÷ trong bµi
- Häc sinh nªu c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt
- Häc sinh viÕt bµi
- Gi¸o viªn quan s¸t h­íng dÉn häc sinh yÕu
- Gi¸o viªn chÊm bµi
- Gi¸o viªn nhËn xÕt tiÕt häc
----------------------------------------------
To¸n. (2 tiÕt)
luyƯn tËp
I - MỤC TIÊU :
Giúp HS :
-Rèn kĩ năng cộng phân số .
-Nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng phân số và bước đầu vận dụng .
II - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1: Bài 1 
Rèn kĩ năng cộng phân số .
-GV hướng dẫn HS thực hiện phép cộng 1 phân số và 1 số tự nhiên. 
+ GV: Ta phải thực hiện phép cộng này như thế nào? – HS nêu 
-HS làm bảng con. Nhận xét kết quả . 
2: Bài 2 
Nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng phân số và bước đầu vận dụng .
-HS tính và ghi vào SGK, nói kết quả và nêu nhận xét :
-Khi cộng một tổng hai phân số với số thứ ba, ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba. 
3: Bài 3
củng cố cách tính nửa chu vi hình chữ nhật, cộng hai phân số. 
-HS nhắc lại cách tính chu vi hình chữ nhật, tính nửa chu vi hình chữ nhật.
-HS đọc bài toán, tóm tắt bài toán.
-Cho cả lớp làm vào vở.
-HS nêu cách làm và kết quả, GV chữa bài
4.Củng cố – dặn dò
	-Nhận xét tiết học. Dặn dò 
----------------------------------------------
 Thø t­ ngµy 3 / 3 / 2009
 So¹n ngµy 23 / 2 / 2010 
Rèn đọc 
ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ
I - MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
-Đọc lưu loát , trôi chảy bài thơ. Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng đọc thể hiện được nhịp điệu khẩn trương, tâm trạng hào hứng của những người đánh cá trên biển. 
-Hiểu ý nghĩa bài thơ : Ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng của biển, vẻ đẹp của lao động.
-HTL bài thơ 
II - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
A.Kiểm tra bài cũ : Vẽ về cuộc sống an toàn
	-Kiểm tra 2,3 HS đọc và trả lời câu hỏi.
1: Luyện đọc 
 HS đọc lưu loát toàn bài 
-HS khá giỏi đọc toàn bài .
-HS nối tiếp nhau đọc trơn từng khổ thơ.
-GV nghe và nhận xét và sửa lỗi luyện đọc cho HS. 
-1,2 HS đọc cả bài . 
-HS đọc thầm phần chú giải từ mới
-Hướng dẫn HS giải nghĩa từ khó. 
-Đọc diễn cảm cả bài. 
2: Hướng dẫn HS tìm hiểu bài
HS hiểu nội dung bài 
-HS đọc thầm – thảo luận nhóm trả lời câu hỏi :
+ Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc nào và trở về vào lúc nào ? 
+ Những câu thơ nào cho em biết đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc hoàng hôn, trở về vào lúc bình minh ? 
+ Vì quả đất có hình cầu nên có cảm tưởng mặt trời đang lặn dần xuống đáy biển.
+ Những hình nào nói lên vẻ đẹp huy hoàng của biển ? 
+ Công việc lao động của người đánh cá được miêu tả đẹp như thế nào? 
3:Đọc diễn cảm 
HS đọc diễn cảm 1 đoạn và HTL 
-GV đọc diễn cảm toàn bài , giọng đọc thể hiện được nhịp điệu khẩn trương, tâm trạng hào hứng của những người đánh cá trên biển. Chú ý ngắt giọng, nhấn giọng
-HS luyện đọc diễn cảm. 
-Đại diện nhóm thi đọc thuộc lòng 1 khổ thơ hoặc bài thơ
3.Củng cố – Dặn dò 
	-GV nhận xét tiết học, biểu dương HS học tốt. 
-----------------------------------------------
Luyện từ và câu
CÂU KỂ AI LÀ GÌ .
I - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.Học sinh hiểu cấu tạo, tác dụng của câu kể Ai là gì ? 
2. Biết tìm câu kể Ai là gì ? trong đoạn văn. Biết đặt câu kể Ai là gì ? để giới thiệu hoặc nhận định về một người, một vật . 
II - HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
1: Phần Nhận xét
Học sinh hiểu cấu tạo, tác dụng của câu kể Ai là gì ? 
Yêu cầu 1: Tìm câu dùng để giới thiệu, để nhận định trong 3 câu in nghiêng. 
-HS đọc lần lượt từng yêu cầu trong SGK.
-HS đọc 2 câu in nghiêng.
-Nhận xét: Câu 1,2 à là câu giới thiệu. Câu 3 là câu nhận định
-GV nhận xét.
Yêu cầu 2: Tìm bộ phận trả lời câu hỏi Ai- là gì?
-Hướng dẫn HS đặt và trả lời câu hỏi.
-2 HS lên bảng làm bài
-HS làm vào vở
-GV chốt lại lời giải đúng. 
Yêu cầu 3: Phân biệt kiểu câu Ai – là gì và kiểu câu Ai – thế nào?, Ai- làm gì?. 3 kiểu này khác nhau ở bộ phận nào?
-HS trả lời 
-GV chốt lại lời giải đúng:
-Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
2: Bài tập 1 
HS biếtø tìm câu kể Ai là gì và nêu tác dụng của câu tìm được.
-HS thảo luận nhóm và làm vào SGK
-2 HS lên bảng làm bài vào bảng phụ
-Nhận xét. 
3: Bài tập 2 
biết đặt câu kể Ai là gì? 
-HS đọc yêu cầu
-Dùng câu kể Ai là gì? để giới thiệu về bạn trong lớp em . 
-HS làm bài vào vở 
-HS đọc nối tiếp bài của mình
-GV nhận xét và chữa bài cho HS
3. Củng cố – dặn dò:
	-GV nhận xét tiết học. Dặn dò chuẩn bị bài: Vị ngữ trong câu: “Ai - là gì?”
-------------------------------------------------------
To¸n
luyƯn tËp
PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
I – MỤC TIÊU :
Giúp HS :
-Nhận biết phép trừ hai phân số khác mẫu số .
-Biết cách trừ hai phân số khác mẫu số .
II - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1: Hình thành phép trừ hai phân số khác mẫu số.
Nhận biết phép trừ hai phân số khác mẫu số
-HS nêu ví dụ trong SGK 
-Ghi bảng: 
 	 - 
-GV: Muốn thực hiện phép tính trừ ta phải làm như thế nào? 
-GV cho HS quy đồng hai phân số. 
 - = - = 
-GV: Muốn trừ hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào? 
-Nhận xét: Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó. 
2: Bài 1
MT: Biết cách trừ hai phân số khác mẫu số .Gọi 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở. 
-HS lên bảng nêu cách làm 
3: Bài 2
MT: HS củng cố cách rút gọn và trừ hai phân số 
-Lưu ý HS chỉ cần quy đồng phân số có mẫu số nhỏ bài a, b, c. Bài c rút gọn một phân số rồi tính. HS tự làm bài vào vở. Sửa bài 
4: Bài 3 
HS củng cố giải toán 
-HS nêu bài toán, tóm tắt, giải bài toán vào vở 
-Một HS làm bài ở bảng phụ. 
-Sửa bài 
5.Củng cố – dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn dò 
	--------------------------------------------------------------------------
Thø s¸u ngµy 5 / 3 / 2010
 So¹n ngµy 24 / 2 / 2010
TËp lµm v¨n. (2 tiÕt) 
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI
I - MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU :
-Học sinh nắm đượ c 2 cách mở bài trực tiếp , gián tiếp trong bài văn miêu tả cây cối .
-Vận dụng viết được hai kiểu mở bài trên khi làm bài văn tả cây cối .
II.CÁC HOẠT ĐỘNG:
A.Kiểm tra bài cũ: 
-2 HS đọc lại bản tin của mình viết ở tiết trước 
-Nhận xét chung.
B.Bài mới
1: Bài 1 
HS biết hai cách mở bài 
-Gọi HS đọc 2 mở bài (ghi sẵn ở bảng phụ)
-GV nêu yêu cầu: “Hai cách mở bài này có gì khác nhau” và cho HS trao đổi theo nhóm.
-Gọi HS nêu ý kiến thảo luận ( phát biểu cá nhân) 
-Cả lớp, GV nhận xét, chốt ý.
-HS nêu lại 2 cách mở bài của 2 đoạn
2: Bài 2 
HS viết được một đoạn mở bài trực tiếp 
-GV gọi HS đọc yêu cầu đề bài.
-GV nhắc lại yêu cầu và cho HS đọc thầm lại nội dung yêu cầu, chọn cây tả. (1 trong 3 cây đã cho: phượng, mai, dừa)
-Gọi HS nêu cây đã chọn để tả.
-GV yêu cầu HS viết đoạn mở bài theo kiểu gián tiếp cho cây đã chọn (bám sát gợi ý, vị trí đã cho)
-Gọi HS trình bày đoạn viết. -Vài HS nêu ý kiến, bổ sung
-Cả lớp, GV nhận xét, tuyên dương.
3: Bài 3 
HS biết cách quan sát một lào cây để tìm ý cho bài văn tả cây cối 
-GV cho HS quan sát một số cây: cây hoa cúc, cây phượng, cây bàng và ỵêu cầu mỗi HS quan sát 1 cây.
-GV đàm thoại cùng HS:
+Cây này là cây gì?	+Cây được trồng ở đâu?
+Cây do ai trồng? Trồng vào dịp nào?	+Ấn tượng của em khi nhìn cây đó thế nào?
-Vài HS nêu ý kiến, bổ sung. - Cả lớp, GV nhận xét
4: Bài 4 
HS viết hoàn chỉnh một đoạn mở bài cho bài văn tả cây của mình 
-GV nêu yêu cầu: “Hãy viết một đoạn mở bài, giới thiệu chung về cây mà em định tả”
-Gọi vài HS đọc bài viết của mình.
-Cả lớp, GV nhận xét, tuyên dương
5.Củng cố- Dặn dò: 
-Gọi HS nhắc lại đoạn mở bài trả lời cho những câu hỏi nào? Có mấy cách mở bài.
-GV nhận xét tiết học. Dặn dò. 
---------------------------------------------------------------
To¸n.
luyƯn tËp
I - MỤC TIÊU :
Giúp HS :
-Rèn kĩ năng cộng và trừ phân số .
-Biết tìm thành phần chưa biết trong phép cộng , phép trừ phân số .
Giảm: bài 4, bài 2 d 
II - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1: Bài 1, 2 
Rèn kĩ năng cộng và trừ phân số .
-Gọi HS phát biểu cách cộng, trừ hai phân số khác mẫu số. 
-HS tự làm bài và chữa bài 
-HS làm tương tự bài tập 1. 
2: Bài 3 
Biết tìm thành phần chưa biết trong phép cộng , phép trừ phân số .
-Lưu ý HS đây là dạng tìm thành phần chưa biết của phép tính. 
-Gọi 3 HS phát biểu cách tìm:
+ Số hạng chưa biết trong một tổng. 
+ Số bị trừ trong phép trừ.
+ Số trừ trong phép trừ. 
-HS tự làm bài vào vở. 3 HS làm bảng phụ. 
-Nhận xét. 
3: Bài 4 
vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp để tìm cách giải nhanh nhất.
-HS tự làm vào vở, 2 HS lên bảng làm bài. 
-Chữa bài. 
4: Bài 5 
 củng cố giải toán 
-HS đọc bài toán, nêu tóm tắt, giải bài toán. 
-1 HS làm ở bảng phụ. Nhận xét 
5. Củng cố – dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn dò 
--------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_buoi_2_tuan_24_lai_van_thuan.doc