Giáo án Lớp 4 (Buổi chiều) - Chương trình học kỳ 1

Giáo án Lớp 4 (Buổi chiều) - Chương trình học kỳ 1

Toán Ôn tập các số đến 100 000

 I Mục tiêu :

- Hoàn thành VBT nhằm củng cố kĩ năng thực hiện 4 phép tính cộng ,trừ, nhân, chia và so sánh số có năm chữ số.

 II. Hướng dẫn ôn tập :

- Tổ chức làm bài tập VBT:

+ 4 HS làm bảng nhóm bài 1,2 HS còn lại làm vào VBT .

+ Nhận xét chữa bài : Đáp án :

Bài 1 a : 80 884 ; 30 938 ; 4808 ; 10 525

 b : 2105 ; 10 318

Bài 2 : 62 437 ; 74 137 ; 15 971 ; 832

Bài 3, 4 : Tổ chức làm miệng

* Bài tập luyện thêm ( HS khá SGK nâng cao)

 III. Nhận xét – Dặn dò

 

doc 51 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 08/02/2022 Lượt xem 135Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 (Buổi chiều) - Chương trình học kỳ 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 tËp ®äc LuyỆN ĐỌC : Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
I.Môc tiªu :
RÌn kÜ n¨ng ®äc ®óng , ®äc râ rµng.Thể hiện giọng đọc phù hợp với tính cách của nhân vật.
Nêu được nhận xét của em về nhân vật Dế Mèn.
II . C¸c ho¹t ®éng :
	Ho¹t ®éng 1 : LuyÖn ®äc ®óng 
Tæ chøc ®äc c¸ nh©n .
Gäi HS ®äc nèi ®o¹n trong bµi tËp ®äc : Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.
 Ho¹t ®éng 2 : LuyÖn ®äc trong nhãm 
Tæ chøc ®äc nhãm ba : 
HS tự chia vai trong nhóm rồi đọc.
Thi ®äc đúng, đọc hay.
Hoạt động 3 : Nhận xét về nhân vật Dế Mèn:
Hãy nêu ý kiến nhận xét của em về nhân vật Dế Mèn ? ( có kèm theo dẫn chứng chứng minh cho nhận xét của mình)
Trả lời câu hỏi 4 ( SGK )
 * GV chốt các ý chính.
 Ho¹t ®éng 4 : NhËn xÐt tiÕt häc – DÆn dß 
NhËn xÐt tuyªn d¬ng HS . 
KhuyÕn khÝch c¸c em vÒ nhµ häc thuéc bµi .
*************************
Toán Ôn tập các số đến 100 000
	I.Mục tiêu :
- Hoàn thành bài tập, củng cố kĩ năng đọc viết, phân tích số trong phạm vi 100 000.
	II. Hướng dẫn làm bài tập:
Cho HS đọc qua các BT ở VBT và nêu ý kiến trước khi làm.
Giải quyết từng ý kiến. Tổ chức HS làm bài
- Chữa bài : HS đính bài làm ở bảng nhóm lên, lớp đối chiếu nhận xét, GV nhận xét chữa.
* Bài tập luyện thêm HS giỏi ( SGK nâng cao)
 III. Nhận xét - dặn dò
Nhận xét tiết học
Chính tả + Luyện từ và câu
 Cấu tạo của tiếng
	I. Mục tiêu:
- Giúp HS luyện viết bốn câu ca dao trong chủ đề Ca dao về tình cảm gia đình. Y/C HS trình bày đúng, đẹp.
- Từ bài viết HS phân tích cấu tạo của từng tiếng nhắm củng cố, khắc sâu về cấu tạo tiếng.
	II. Chuẩn bị : Bài ca dao
	III. Các hoạt động:
Hoạt động 1 : Viết chính tả
- GV giới thiệu bài ca dao: 
 Công cha như núi Thái Sơn .
- Cho HS đọc ( nếu HS thuộc )
- Đọc bài HS viết – Lưu ý cách trình bày.
Hoạt động 2 : Luyện từ và câu
- Hãy đọc kĩ bài ca dao vừa viết rồi điền vào bảng sau:
CÂU TẠO TIẾNG
Tiếng
Âm đầu
Vần
thanh
Công
.
C
ông
ngang
 Hoạt động 3 : Chấm chữa bài – Củng cố
******************
Toán Ôn tập các số đến 100 000
	I Mục tiêu :
- Hoàn thành VBT nhằm củng cố kĩ năng thực hiện 4 phép tính cộng ,trừ, nhân, chia và so sánh số có năm chữ số. 
 II. Hướng dẫn ôn tập :
- Tổ chức làm bài tập VBT:
+ 4 HS làm bảng nhóm bài 1,2 HS còn lại làm vào VBT .
+ Nhận xét chữa bài : Đáp án :
Bài 1 a : 80 884 ; 30 938 ; 4808 ; 10 525
 b : 2105 ; 10 318
Bài 2 : 62 437 ; 74 137 ; 15 971 ; 832
Bài 3, 4 : Tổ chức làm miệng 
* Bài tập luyện thêm ( HS khá SGK nâng cao)
	III. Nhận xét – Dặn dò
tËp ®äc LuyỆN ĐỌC : Dế Mèn bênh vực kẻ yếu – Mẹ ốm
I.Môc tiªu :
RÌn kÜ n¨ng ®äc ®óng , ®äc râ rµng.Thể hiện giọng đọc phù hợp với tính cách của nhân vật.Đọc diễn cảm và thuộc lòng bài thơ Mẹ ốm.
II . C¸c ho¹t ®éng :
	Ho¹t ®éng 1 : LuyÖn ®äc :Dế Mèn bênh vực kẻ yếu 
Tæ chøc ®äc nhóm.
Gäi HS ®äc nèi ®o¹n trong bµi tËp ®äc : Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.
HS tự chia vai trong nhóm rồi đọc.
Thi ®äc đúng, đọc hay.
Hoạt động 2: Luyện đọc Mẹ ốm:
- Tổ chức đọc trong nhómà thi đọc à thi học thuộc lòng
* Trong bài thơ em thích khổ thơ nào nhất ? vì sao em thích?
- HS nối tiếp nêu ý kiến
 * GV nhận xét tuyên dương những ý kiến hay.
 Ho¹t ®éng 3 : NhËn xÐt tiÕt häc – DÆn dß 
NhËn xÐt tuyªn dư¬ng HS . 
KhuyÕn khÝch c¸c em vÒ nhµ häc thuéc bµi .
*************************
Toán Ôn tập các số đến 100 000 ( TT)
	I Mục tiêu :
- Hoàn thành VBT nhằm củng cố kĩ năng thực hiện 4 phép tính cộng ,trừ, nhân, chia và tìm thành phần chưa biết
 II. Hướng dẫn ôn tập :
- Tổ chức làm bài tập VBT:
+ 4 HS làm bảng nhóm bài 1 HS còn lại làm vào VBT .
+ Nhận xét chữa bài : Đáp án :
Bài 1) 91 706 ; 79 099 ; 10 492 ; 317
Bài 2 : ( gọi HS lên bảng nối )
Bài 3: Nhắc lại cách tìm thành phần chưa biết – HS làm bài
+ Chữa bài đáp án ; 1365 ; 992 ; 217 ; 935
Bài 4 : HS đọc đề , nêu cách giải à HS giảià nhận xét chữa bài.
* Bài tập luyện thêm ( HS khá ,giỏi )
	III. Nhận xét – Dặn dò
 Luyện từ và câu
 Luyện tập cấu tạo của tiếng
	I. Mục tiêu:
- Giúp HS luyện tập về cấu tạo của tiếng.
- Rèn luyện kĩ năng đặt câu.
	II. Chuẩn bị : Nội dung
	III. Các hoạt động:
Hoạt động 1 : Viết vẽ đồ cấu tạo tiếng đầy đủ
- HS tự làm, 1 HS lên bảng kẻ
Hoạt động 2 : Bài tập
Bài 1:
Tìm 3 tiếng không có âm đầu, 3 tiếng có âm đầu ghi vào sơ đồ.
Đặt câu với một từ em vừa tìm được.
+ HS làm bài, gọi nối tiếp đọc câu mình đặt, Gv nhận xét sửa.
Bài 2 : Giải câu đố dưới đây:
 Tới đây hỏi khách tương phùng,
 Con chim chi một cánh dạo cùng nước non.
- Là cái gì? ( thuyền buồm)
- Hai chữ nào cùng vần với nhau ? ( phùng và cùng )
 Hoạt động 3 : Chấm chữa bài – Củng cố
******************
Toán Biểu thức có chứa một chữ
	I Mục tiêu :
- Rèn luyện kĩ năng tính giá trị của biểu thức có chứa một chữ, khi thay chữ bằng số. 
- Tìm giá trị của chữ khi biết giá trị của biểu thức. 
 II. Hướng dẫn hoàn thành bài tập :
- Tổ chức làm bài tập VBT:
+ GV hướng dẫn qua các bài HS hỏi. Tổ chức HS tự làmà GV hướng dẫn HS yếu
+ Nhận xét chữa bài : Đáp án :
Bài 1 a ) 75; b) 178 ; c) 429 d) 37
Bài 2 a) 390 ; b) 360 ; c) 204
Bài 3b) 291 ; 286
* Bài tập luyện thêm ( HS khá sách tham khảo )
	III. Nhận xét – Dặn dò
Toán Luyện tập
	I Mục tiêu :
- Hoàn thành VBT rèn luyện kĩ năng tính giá trị của biểu thức có chứa một chữ, khi thay chữ bằng số. 
- Tìm giá trị của chữ khi biết giá trị của biểu thức. 
 II. Hướng dẫn hoàn thành bài tập :
- Tổ chức làm bài tập VBT:
+ GV hướng dẫn qua các bài HS hỏi. Tổ chức HS tự làmà GV hướng dẫn HS yếu
+ Nhận xét chữa bài : Đáp án :
Bài 1 a ) Giá trị của biểu thức b x 7 với b = 8 là b x 7 = 8 x 7 = 56
 b) Giá trị của biểu thức 81 : c với c = 9 là 81 : c = 81 : 9 = 9
Bài 2 : dòng 1 :70 ; 90
 dòng 2 : 68 ; 119
 dòng 3 : 185 ; 188
Bài 3: 81 cm ; 521 dm ; 292 m
* Bài tập luyện thêm ( HS khá tham khảo )
* Chữa bài luyện thêm 
	III. Nhận xét – Dặn dò
*********************
Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
Mục tiêu :
- Củng cố, sửa chữa các bài tập buổi sáng.
-Rèn luyện kĩ năng xây dựng nhân vật trong truyện kể đơn giản.
 II. Tổ chức làm bài tập:
Bài 1:
HS tiếp tục hoàn thành đoạn văn của bài tập của buổi sáng.
HS đọc đoạn văn, GV nhận xét sửa bài.
Bài 2 : Luyện thêm
	Cho tình huống sau: Em đang vội đi học vì sắp đến giờ vào lớp. Bỗng có một bác hỏi thăm nhà bạn vì bác từ xa đến. Khi đó em rẽ làm gì? Hãy viết tiếp câu chuyện đó.
HS làm bài.
GV ttheo dõi gợi ý.
HS đọc, nhận xét chữa.
III. Củng cố dặn dò:
Đọc đoạn văn hay để HS tham khảo.
Rút kinh nghiệm bài làm của mình.
************ Hết tuần 1***************
 tËp ®äc Luyện đọc và cảm thụ văn học 
I.Môc tiªu :
RÌn kÜ n¨ng ®äc ®óng , ®äc râ rµng.Giọng đọc thể hiện tình cảm của người viết thư.
Nêu được nhận xét của em về nhân vật Dế Mèn.
II . C¸c ho¹t ®éng :
	Ho¹t ®éng 1 : LuyÖn ®äc 
Tæ chøc ®äc nhãm theo ®èi t­îng .
Tæ chøc ®äc nhãm ba : ( Nhãm kh¸, nhãm giái, nhãm TB )
+ Víi HS kh¸ , giái Y/C ®äc thÓ hiÖn c¶m xóc vµ ®Æt c©u hái cho nhau ( Hái vÒ c¸c néi dung liªn quan ®Õn bµi tËp ®äc ®ång thêi liªn hÖ thùc tÕ)
Hoạt động 2 : Thi ®äc tr­íc líp:
§äc ®óng tõ, c©u, tr«i ch¶y.
§äc vµ tr¶ lêi c©u hái ( Nhãm ®äc diÔn c¶m )
 Ho¹t ®éng 4 : NhËn xÐt tiÕt häc – DÆn dß 
NhËn xÐt tuyªn d­¬ng HS . 
*************************
Toán Luyện tập đọc, viết các số đến lớp triệu
	I.Mục tiêu :
- Hoàn thành bài tập, củng cố kĩ năng đọc viết, phân tích số đến lớp triệu.
	II. Hướng dẫn làm bài tập:
Cho HS đọc qua các BT ở VBT và nêu ý kiến trước khi làm.
Giải quyết từng ý kiến. Tổ chức HS làm bài
- Chữa bài : HS đính bài làm ở bảng nhóm lên, lớp đối chiếu nhận xét, GV nhận xét chữa.
* Bài tập luyện thêm :
a)Viết và đọc số bé nhất và số lớn nhất có 8 chữ số, 9 chữ số?
b) Từ các số bé nhất đến các số lớn nhất nói trên có bao nhiêu chữ số?
c) Số liền sau các số bé nhất, số liền trước các số lớn nhất thuộc câu a là những số nào?
* Đáp án :
b) Từ 10 000 000 đến 99 999 999 có 90 000 000 số
 Từ 100 000 000 đến 999 999 999 có 900 000 000 số
c) Số liền sau số 10 000 000 là 10 000 001, liền trước nó là 9 999 9999
 Số liền sau số 100 000 000 là 100 000 001, liền trước nó là 99 999 999
 III. Nhận xét - dặn dò
Nhận xét tiết học
**********************************
Luyện từ và câu Luyện tập về từ đơn, từ phức và kĩ năng đặt câu
	I. Mục tiêu:
- Giúp HS hiểu kĩ hơn về từ đơn, từ phức đồng thời củng cố kĩ năng đặt câu đúng.
	II. Chuẩn bị : Bài ca dao
	III. Các hoạt động:
Hoạt động 1 : GV giới thiệu bài ca dao: ( không có gạch chéo)
 Công cha /như/ núi /Thái Sơn
 Nghĩa mẹ /như /nước/ trong nguồn /chảy/ ra
 Một /lòng /thờ mẹ, /kính cha
 Cho /tròn /chữ hiếu/ mới/ là /đạo con
 Hoạt động 2 : HS làm bài tập 
- Cho HS đọc bài ca dao rồi tìm từ đơn, từ phức trong bài ca dao
- GV nhận xét chữa bài
* Hãy đặt một câu với từ “ mẹ” và một câu với từ “ chữ hiếu”
- HS đặt câu HS , nối tiếp đọc à GV chữa .
 Hoạt động 3 : Củng cố
******************
Toán Luyện tập: đọc, viết số có nhiều chữ số
	I Mục tiêu :
- Hoàn thành VBT nhằm củng cố kĩ năng đọc viết số có nhiều chữ số.
 II. Hướng dẫn ôn tập :
- Tổ chức làm bài tập VBT: GV hướng dẫn qua một lượt
HS tự làm bài tập , GV kèm những HS yếu hoàn thành từng bài 
- Chữa bài trước lớp
* Bài tập luyện thêm ( HS khá ,giỏi )
Bài 1 : 
 a) Hãy viết số bé nhất có 7 chữ số khác nhau ?
	 b) Hãy viết số lớn nhất có 7 chữ số khác nhau ?
 c) Số lớn nhất đó hơn số bé nhất đó mấy đơn vị ?
Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm
	10 000 000 + 5 000 000 + 20 000 = 
	400 000 000 + 8000 + 8 = .
 20 000 000 + + 20 000 + ..+  = 20 123 400
* Chữa bài luyện thêm 
	III. Nhận xét – Dặn dò
Toán Ôn tập: đọc, viết số có nhiều chữ số
	I Mục tiêu :
- Hoàn thành VBT nhằm củng cố kĩ năng đọc viết số có nhiều chữ số: Số đến lớp tỉ
 II. Hướng dẫn ôn tập :
- Tổ chức làm bài tập VBT: GV hướng dẫn qua một lượt
HS tự làm bài tập , GV kèm những HS yếu hoàn thành từng bài 
- Chữa bài trước lớp
* Bài tập luyện thêm ( HS khá ,giỏi )
Bài 1 : Đọc các số sau
 478 000 654 12 000 000 000 
 89 300 789 789 000 000 000
Bài 2: Viết số, biết số gồm có:
	a) 5 triệu, 7 trăm nghìn, 8 chục nghìn, 4 trăm, 4 chục và 4 đơn vị.
 b) 5 triệu, 9 trăm nghìn, 5 nghìn, 3 trăm, 5 chục và 2 đơn vị.
	c) 7 chục triệu, 7 chục nghìn, 9 nghìn, 8 trăm, 2 chục và 7 đơn vị.
 d) 3 trăm triệu, 7 triệu, 8 trăm nghìn, 2 trăm , 1 chục.
 e) 9 nghìn triệu, 6 trăm triệu, 4 trăm
* Chữa bài luyện thêm 
	III. Nhận xét – Dặn dò
*****************************
tËp ®äc LuyỆN  ...  bị chia ba chữ số để chia thì cách ước lượng lấy hai chữ số đầu chia cho một chữ số đầu. 
+ Gọi 3 HS lên đặt tính bài 1
- Chữa bài trước lớp chú trọng nhấn mạnh cách ước lượng thương
- HS khá giỏi yêu cầu các em chia trừ nhẩm, còn HS TB yếu không yêu cầu trừ nhẩm
* Đáp án: a) 5 ; 33 ; 28 dư 9 b) 237 ; 418 2143 dư 2
* Bài 2 : Hướng dẫn các bước tính đối với HS TB và yếu
 - Tìm số lít dầu xe thứ nhất chở
 - Tìm số lít dầu xe thứ hai chở
 - Tìm số thùng dầu của xe thứ hai chở
Đáp án : 14 thùng dầu 
Bài 3 : Cho HS thi làm trong nhóm- Trình bày miệng kết quả
************************
Chiều thứ 3 / 8/12
Toán Luyện tập chia cho số có hai chữ số
	I. Mục tiêu:
- Hoàn thành VBT nhằm củng cố kĩ năng chia cho số có hai chữ số trường hợp thương có chữ số 0.
- Rèn kĩ năng ước lượng thương
	II. Hướng dẫn luyện tập:
 III. Hướng dẫn luyện tập:
- Tổ chức làm bài tập VBT: GV hướng dẫn qua một lượt
HS tự làm bài tập, GV kèm hướng dẫn những HS yếu cách ước lượng thương ( GV ghi từng phép tính yêu cầu HS nêu cách ước lượng thương ở mỗi bước chia )
+ Gọi 3 HS lên đặt tính bài 1
- Chữa bài trước lớp ;
* Đáp án 5974 : 58 = 103 31902 : 78 = 409 28350 : 47 = 603 dư 9
* Bài 2 : Hướng HS giải bài 2
 - Tìm số tiền mua một bút khi chưa giảm giá
 - Tìm số tiền mua một bút khi đã giảm giá
 - Với số tiền ban đầu thì tìm số bút mua được khi giá bút giảm
Đáp án : 65 bút 
Bài 3 : Tự làm và nêu miệng kết quả
* Bài luyện thêm dùng cho HS khá giỏi : Tính giá trị của biểu thức
 6784 : 32 x15 45637 – 35 x 105
*******************
Chiều thứ 4 ngày 9/12
Tập đọc : Luyện đọc Kéo co
 Trong quán ăn ba cá bống
I Mục tiêu:
- Rèn kĩ năng đọc đúng,đọc trôi chảy và diễn cảm .
- Rèn kĩ năng đọc văn bản nước ngoài 
II. Tổ chức luyện đọc:
-Hoạt động 1 : Luyện đọc: Kéo co
- Tổ chức đọc nhóm ba .
+ Đọc và hỏi đáp : Hỏi các câu hỏi trong bài, hỏi câu hỏi ngoài bài đối với những HS giỏi
* Thi đọc hay và trả lời câu hỏi đúng.
* Nhận xét tuyên dương
-Hoạt động 2 : Luyện đọc: Trong quán ăn ba cá bống
- Tổ chức đọc phân vai trong nhóm .
- Từng nhóm thi nhau đọc đúng giọng của các nhân vật trong bài
- Nhận xét tuyên dương nhóm đọc tốt 
Hoạt động 3 : Củng cố - Dặn dò
Nhận xét tiết học
********************************
Toán Luyện tập chia cho số có ba chữ số
	I. Mục tiêu:
- Hoàn thành VBT nhằm củng cố kĩ năng chia cho số có ba chữ số trường hợp chia hết và chia có dư. Rèn kĩ năng ước lượng thương
	II. Hướng dẫn luyện tập:
 III. Hướng dẫn luyện tập:
- Tổ chức làm bài tập VBT: GV hướng dẫn qua một lượt
HS tự làm bài tập, GV kèm hướng dẫn những HS yếu cách ước lượng thương ở từng lần chia 
+ Gọi 4 HS lên đặt tính bài 1
- Chữa bài trước lớp chú trọng nhấn mạnh cách ước lượng thương : Với số có ba chữ số chia cho số có hai chữ số thì ước lượng lấy một chữ số đầu chia cho một chữ số đầu còn với số có bốn chữ số mà chia cho số có ba chữ số thì lấy hai chữ số đầu chia cho một chữ số đầu.
* Đáp án : 17 ; 24 dư 20 ; 7 ; 6 dư 28
Bài 2 : HS đọc đề 
 Hướng dẫn tóm tắt
 Hướng dẫn HS giải, lớp giải vào vở, 1 HS làm bảng nhóm
 * Nhận xét chữa bài: Đổi 924 tấn = 9240 tạ
 9240 : 264 = 35 tạ
Bài 3 : Chai làm hai nhóm làm rồi chữa bài
* Hướng dẫn làm bài tập luyện thêm 
	* Tìm X sao cho 
	X : 2 < 2007 : 669
 Giải 
Ta có X : 2 < 3 nên X : 2 = 0 ; 1 ; 2 Hoặc cách 2 X : 2 < 2007 : 669 hay X : 2 < 3
X : 2 = 0 nên X= 0 Do đó X < 6
X : 2 = 1 nên X= 2 Vì X chia hết cho 2 nên X = 0; 1; 2 ; 4
X : 2 = 2 nên X = 4
Luyện từ và câu Luyện tập về đặt câu hỏi giữ phép lịch sự và câu kể
I.Mục tiêu:
- HS hoàn thành VBT và làm thêm một số bài để củng cố cách sử dụng câu hỏi thể hiện phép lịch sự đồng thời rèn kĩ năng chuyển câu kể thành câu hỏi.
II. Hướng dẫn luyện tập:
- Hoàn thành bài tập VBT: Tổ chức HS làm bài tập VBT à chữa bài
* Bài tập luyện thêm:
 Bài 1 :Từ các câu kể sau hãy viết thành câu hỏi tỏ phép lịch sự:
Sau giời tan học, Nam hỏi mượn tôi quyển chuyện.
Trên đường đi học về, tôi đã giúp một bà cụ tìm được nhà người quen.
An suy nghĩ mãi mà chẳng giải ra bài toán, bèn phải nhờ cô giáo.
* HS tự viết ra giấy, nối tiếp đọc GV nhận xét sửa hoàn chỉnh từng câu;
Mẫu a) Tùng ơi ! Cho tứ mượn quyển chuyện này được không ?
 b) Cháu có thể giúp bà tìm nhà chú Tám được không cháu?....
Bài 2 : Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 3- 4 câu để miêu tả, kết hợp kể về kỉ niệm đáng nhớ về một đồ dùng học tập của em.
- HS làm bài cá nhân à đọc bài GV chữa bài.
III. Củng cố - nhận xét tiết học
Chiều Thứ sáu ngày 11/12/2009
Tập làm văn Luyện tập miêu tả đồ vật
	I. Mục tiêu :
- Tiếp tục hướng dẫn HS tập viết từng đoạn trong đề bài văn miêu tả một đồ chơi mà em thích.
	II.Chuẩn bị :
- Dàn bài chi tiết cho HS yếu
	III. Hướng dẫn luyện tập:
Tiếp tục hoàn thiện đề bài tả một đồ chơi mà em thích.
* Gọi những HS khá giỏi đọc từng phần mà các em đã làm để GV sửa .
	- HS đọc phần mở bài 
	+ Khuyến khích các em viết đoạn mở bài gián tiếp
Sau khi sửa phần mở bài HS tiếp tục viết từng đoạn trong phần thân bài.
* Đối tượng HS yếu:
- GV đưa dàn bài ở bảng phụ để các em viết, không yêu cầu các em phải viết mở bài gián tiếp, kết bài mở rộng.
- GV sửa bài cho từng em.
IV. Củng cố dặn dò :
GV chọn một số bài văn hay đọc để HS học tập.
*************Hết tuần 16*************
Chiều thứ hai 14/12/ 2009
Toán Luyện tập phép chia
	I. Mục tiêu:
- Hoàn thành VBT nhằm củng cố kĩ năng chia cho số có ba chữ số trường hợp chia hết và chia có dư. Rèn kĩ năng ước lượng thương
	II. Hướng dẫn luyện tập:
 III. Hướng dẫn luyện tập:
- Tổ chức làm bài tập VBT: GV hướng dẫn qua một lượt
HS tự làm bài tập, GV kèm hướng dẫn những HS yếu cách ước lượng thương ở từng lần chia 
+ Gọi 3 HS lên đặt tính bài 1
- Chữa bài trước lớp chú trọng nhấn mạnh cách ước lượng thương : 
* Đáp án : 109408 : 526 = 208 810866 : 238 = 3407 656565 : 319 = 2058 dư 63
Bài 2 : Tìm X
* Đáp án a ) 293 b) 309
Bài 3 : Hướng dẫn hoàn thành bài giải
 Tìm số cái áo của phân xưởng B ?
 Trung bình mỗi người ở phân xưởng B dệt ?
 Đáp án : 108 cái áo. 
Bài 4 : HS làm miệng
IV Chữa bài củng cố kiến thức
*****************************
Chiều thứ ba 15/12/ 2009
Toán Luyện tập chia chia cho
	I. Mục tiêu:
- Hoàn thành VBT nhằm củng cố kĩ năng chia cho số có ba chữ số trường hợp chia hết và chia có dư. Rèn kĩ năng ước lượng thương
	II. Hướng dẫn luyện tập:
 III. Hướng dẫn luyện tập:
- Tổ chức làm bài tập VBT: GV hướng dẫn qua một lượt
HS tự làm bài tập, GV kèm hướng dẫn những HS yếu cách ước lượng thương ở từng lần chia 
+ Gọi 3 HS lên đặt tính bài 1
- Chữa bài trước lớp chú trọng nhấn mạnh cách ước lượng thương : 
* Đáp án : 109408 : 526 = 208 810866 : 238 = 3407 656565 : 319 = 2058 dư 63
Bài 2 : Tìm X
* Đáp án a ) 293 b) 309
Bài 3 : Hướng dẫn hoàn thành bài giải
 Tìm số cái áo của phân xưởng B ?
 Trung bình mỗi người ở phân xưởng B dệt ?
 Đáp án : 108 cái áo. 
Bài 4 : HS làm miệng
IV Chữa bài củng cố kiến thức
***************Hết tuần 17*************
Chiều thứ năm ngày 7/1/2010
	Toán Luyện tập dấu hiệu chia hết
	I. Mục tiêu:
- Củng cố lại kiến thức cơ bản về dấu hiệu chia hết.
	II. Chuẩn bị : Một số bài tập về dấu hiệu chia hết
	III. Các hoạt động:
	Hoạt động1: Hoàn thành VBT
- HS làm các bài tập VBT, GV nhận xét chữa bài.
	Hoạt động 2: Luyện tập dấu hiệu chia hết
- HS nhắc lại các dấu hiệu chia hết mà các em đã học( dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5 và 9 )
	Bài tập ;
Bài 1: Trong các số 35, 8, 27, 2660, 3000, 36
Số nào vừa chi hết cho 2 vừa chia hết cho 5
Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2.
Bài 2: Điền vào chỗ chấm chữ số thích hợp để:
	89..chia hết cho 9
	383 chia hết cho 2, 3 và 9
	505 chia hết cho 5, 3 và 9
Bài 3 : Tìm các chữ số a và b để số a183b vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 9.
HS làm bài GV chữa bài.
************************************
Luyện từ và câu Luyện tập về chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì ?
	I. Mục tiêu:
- Giúp HS biết điền chủ ngữ để được câu kể Ai làm gì? Biết đặt câu kể Ai làm gì?
- Viết được đoạn văn có sử dụng câu kể Ai làm gì?
	II. Hướng dẫn thực hành:
Bài 1: Điền chủ ngữ vào các ý sau sao cho phù hợp để được câu kể Ai làm gì :
	..chao lượn trên bầu trời.
	..ngồi dưới gốc cây hóng mát.
	gánh lúa về sân phơi.
Bài 2 : Đặt câu kể Ai làm gì theo các nội dung sau:
Nói về hoạt động học tập của em.
Nói về hoạt động vui chơi.
Nói về hoạt động của con vật.
Bài 3: Viết một đoạn văn ngắn từ 3-5 câu nói về hoạt động học tập của em trong một tiết học mà em thích.
	* Tổ chức HS làm bài tập , GV chữa bài.
*******************************
Chiều thứ sáu ngày 8/1/2010
Tập làm văn : Luyện tập xây dựng đoạn mở bài, kết bài trong bài văn tả đồ vật.
	I.Mục tiêu:
- Rèn HS kĩ năng trình đoạn văn mở bài, kết bài trong bài văn tả đồ vật.
- HS viết được đoạn mở bài trực tiếp, dán tiếp, kết bài mở rộng, không mở rộng.
	II. Các hoạt động
Hoạt động 1: Viết đoạn mở bài
- HS viết đoạn mở bài cho bài văn tả một đồ vật mà em thích ( viết theo hai cách đã học)
- HS viết à đọc đoạn vừa viết à GV chữa bài.
Hoạt động 2: Viết đoạn kết bài ( thực hành tương tự hoạt động 1 )
Hoạt động 3: 
- GV cung cấp một số đoạn văn mẫu HS tham khảo
- Về nhà hoàn thiện bài tập vào vở.
************************
HĐTT-Sinh hoạt Giáo dục quyền và bổn phận của trẻ em – Nhận xét tuần
	I. Mục tiêu:
- Giáo dục các em thực hiện tốt bổn phận của mình.
- HS tự nhận xét, đánh giá hoạt động để rút kinh nghệm cho tuần sau.
	II. Các hoạt động:
	Hoạt động 1: Hoạt động tập thể:Giáo dục quyền và bổn phận của trẻ em 
HS nêu các bổn phận của mình.
Trong các bổn phận đó em đã làm tốt chưa, chỗ nào chưa tốt cần phải bổ sung, điều chỉnh.
GV nhận xét và giáo dục các em thực hiện tốt bổn phận của mình:
+ Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ: Giúp đỡ, chăm sóc ông bà cha mẹ.
+ Kính trọng thầy cô giáo: vâng lời, lễ phép
+ Tích cực học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho Tổ quốc.
Hoạt động 2: Nhận xét tuần
Tổ trường và lớp trưởng, lớp phó sinh hoạt.
GV nhận xét bổ sung về một số ND;
Trực nhật, vệ sinh cá nhân, bao bọc sách vở, việc học ở nhà, ở lớp .
Triển khai kế hoạch:
Chấm dứt tình trạng sách, vở chưa bao, chưa có nhãn tên.
Tất cả các HS đều phải xem trước bài học ngày mai vào buổi tối.
Tích cực thi đua để dành cờ.
Các tổ tiếp tục nộp cây xanh để trang trí hoàn thiện góc thiên nhiên.
Về vệ sinh cá nhân: cắt tóc gọn gàng.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_buoi_chieu_chuong_trinh_hoc_ky_1.doc