Giáo án Lớp 4 - Tuần 12 - Năm học 2011-2012 - Ngô Duy Bồng

Giáo án Lớp 4 - Tuần 12 - Năm học 2011-2012 - Ngô Duy Bồng

Tiết 1: Đạo đức

HIẾU THẢO VỚI ÔNG BÀ, CHA MẸ (TIẾT 1)

I. Mục tiêu:

 Học xong bài này, HS có khả năng:

- Hiểu công lao sinh thành, dạy dỗ của ông bà cha mẹ và bổn phận của con cháu đối với ông bà, cha mẹ.

- Biết thực hiện những hành vi, những việc làm thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ trong cuộc sống.

- GD cho HS biết kính yêu ông bà, cha mẹ.

II. Tài tiệu, phương tiện:

- tranh, thẻ 2 màu

III. Các HĐ dạy - học:

 

doc 79 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 09/02/2022 Lượt xem 196Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 12 - Năm học 2011-2012 - Ngô Duy Bồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 12
CHIỀU: Lớp 4A 
 Ngày soạn: 22/10/2011 
 Ngày giảng: Thứ hai, ngày 24/10/2011
Tiết 1: Đạo đức
HIẾU THẢO VỚI ÔNG BÀ, CHA MẸ (TIẾT 1)
I. Mục tiêu: 
 Học xong bài này, HS có khả năng:
- Hiểu công lao sinh thành, dạy dỗ của ông bà cha mẹ và bổn phận của con cháu đối với ông bà, cha mẹ.
- Biết thực hiện những hành vi, những việc làm thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ trong cuộc sống.
- GD cho HS biết kính yêu ông bà, cha mẹ.
II. Tài tiệu, phương tiện:
- tranh, thẻ 2 màu 
III. Các HĐ dạy - học:
ND&TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A. KTBC (2’) 
B.Bài mới (31’)
 1. GTB:
 a.Khởi động:
b.HĐ1:TL tiểu phẩm Phần thưởng
c.HĐ2: TL nhóm BT1 
d.HĐ3: TL nhóm BT2:
C. Củng cố (2’)
+ Vì sao phải tiết kiệm tiền của? 
- NX chung
- Giới thiệu bài ghi đầu bài.
- GV bắt nhịp cả lớp hát bài: Cho con
? Bài hát nói về điều gì?
(...tình thương yêu, che chở của cha mẹ đối với con) 
? Em có cảm nghĩ gì về tình thương yêu, che chở của cha mẹ đối với mình?
? Là người con trong GĐ, em có thể làm gì để cha mẹ vui lòng? 
- Gọi 3 HS đọc phân vai câu chuyện: Phần thưởng
- Phỏng vấn HS vừa đọc tiểu phẩm
? HS đóng vai Hưng: Vì sao em lại mời (bà) ăn những chiếc bánh em vừa được thưởng? (...để tỏ lòng kính trọng và biết ơn bà.)
? HS đóng vai bà của Hưng: (Bà) cảm thấy thế nào trước việc làm của đứa cháu đối với mình? (...vui, xúc độngtrước t/c mà hưng giành cho bà.)
- Lớp TL, NX về cách ứng xử 
- GV kết luận: Hưng kính yêu bà,chăm sóc bà Hưng là một đứa cháu hiếu thảo.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 
- GV HD và cho HS trao đổi và thảo luận nhóm
- YC đại diện nhóm trình bày
- GV kết luận: Tình huống b, d, đ thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
- Tình huống a, c chưa quan tâm tới ông bà cha mẹ.
- Cho HS nêu ý kiến trước lớp.
- GV chia nhóm và giao việc cho các nhóm
- YC đại diện nhóm trình bày
- GV kết luận về ND bức tranh 
- Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK
- Nhận xét chung tiết học:
- Dặn HS chuẩn bị bài sau:
- 1 HS TL
- Nghe
- Cả lớp hát 
- HS nêu
- 3 HS đọc phân vai 
- Nghe
- TL
- TL nhóm, báo cáo, n/xét
- Đọc yêu cầu
- Thảo luận nhóm 
Đại diện nhóm báo 
1,2 học sinh nhắc lại 
- TL nhóm 
- Báo cáo,NX 
- 2 HS đọclại
- Nghe
Tiết 2: Khoa học 
SƠ ĐỒ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRONG TỰ NHIÊN
I. Mục tiêu: 
Sau bài học HS biết:
- Hệ thống hoá kiến thức về vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên dưới dạng sơ đồ. Vẽ và trình bày sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
- Rèn cho HS kĩ năng quan sát, nêu nhận xét, thảo luận và trình bày được ý kiến ngắn gọn, rõ ràng.
- GD cho HS ý thức tự giác học bài. Thích tìm hiểu các hiện tượng tự nhiên.
II. Đồ dùng dạy học: 
- Hình minh họa, thẻ, phiếu học tập.
III. Các HĐ dạy - học:
ND&TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A.KTBC: (2’) 
B.Bài mới:(31’)
1. GTB:
2. HĐ1: Hệ thống hoá kiến thức về vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
2.HĐ2 : Vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
C. Củng cố (2’)
? Mây được hình thành ntn?
? Mưa được hình thành ntn?
- NX và đánh giá kết quả. 
- GTB – Ghi bảng
- YC HS quan sát sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên (SGK- 48) và
liệt kê các cảnh được vẽ trong sơ đồ
- GV treo sơ đồ vòng tuần hoàn của nước và giảng: Mũi tên chỉ nước bay hơi ... Trái Đất.
? Chỉ vào sơ đồ và nói về sự bay hơi, ngưng tụ của nước trong tự nhiên?
- KL: Nước đọng ở hồ ao ...tạo thành mưa.
 Mây Mây
 Mưa Hơi nước
 Nước Nước
B1: Làm việc cả lớp
- GV giao nhiệm vụ 
B2: Làm việc cá nhân
- YC HS hoàn thành bài tập
B3: Trình bày theo cặp
- YC 2 HS trình bày với nhau về kết quả làm việc cá nhân
B4: Làm việc cả lớp:
- Gọi HS trình bày SP của mình trước lớp
- Nước bay hơi -> Hơi nước bốc cao gặp lạnh ngưng tụ tạo thành các hạt nước nhỏ -> đám mây, các giọt nước trong đám mây rơi xuống đất tạo thành mưa...
- Nhận xét đánh giá
? Nêu vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên?
- Nhận xét chung tiết học
- Ôn và chuẩn bị bài sau:
- HS trả lời, nhận xét, bổ sung
- Nghe
- Quan sát 
- Q uan sát
- Chỉ và nêu
- Nhận nhiệm vụ
- Thực hiên 
- Thảo luận cặp
Trình bày kết quả 
- suy nghĩ, trả lời 
- Nghe
Tiết 3: HĐNGLL 
 (Dành cho công tác đội)
 Ngày soạn 23 /10/2011 
 Ngày giảng: Thứ ba, ngày 25/10/2011
Tiết 1: Toán
 NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU
I. Mục tiêu: 
- HS thực hiện phép nhân một số với một hiệu, nhân một hiệu với một số. Vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm.
- Rèn cho HS kĩ năng quan sát, thực hành, nêu nhận xét và vận dụng vào làm đúng các bài tập. HS vận dụng được kiến thức vào làm đúng các ở (SGK).
- GD cho HS ý thức tự giác học bài và làm bài cẩn thận và chính xác.
II. Đồ dùng dạy học: 
- Bảng phụ, bảng con 
III. Các HĐ dạy- học:
ND&TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A. KTBC (2’) 
B. Bài mới (20’)
 1. GTB
 2. Tính và so sánh giá trị của 2 biểu thức
3. Nhân 1 số với 1 hiệu
4.Luyệntập (16’)
Bài 1 
Bài 3
Bài 4
Bài 2
C.Củng cố: (2’)
? Nêu CTTQ và quy tắc nhân 1 số với 1 tổng?
- NX và đánh giá
- GTB – Ghi bảng:
- GV viết lên bảng hai biểu thức: 
 3 x (7 - 5) và 3 x 7 - 3 x 5
- YC HS tính giá trị của hai biểu thức trên và nêu – GV kết hợp ghi bảng:
 3 x (7 - 5) = 3 x 2 = 6
3 x 7 - 3 x 5 = 21 - 15 = 6
- YC HS so sánh 2 giá trị biểu thức và GV chốt ý đúng:
 3 x (7 - 5) = 3 x 7 - 3 x 5
- GV chỉ vào hai biểu thức và cho HS nêu: 3 là một số, (7 - 5) là một hiệu. Vậy biểu thức
 3 x (7 - 5) có dạng tích của một số nhân với một hiệu
- YC HS đọc biểu thức bên phải dấu bằng:
 3 x 7 - 3 x 5
- GV nêu tích 3 x 7 chính là tích của số thứ nhất trong biểu thức 3 x (7 - 5) nhân với số bị trừ của hiệu (7 - 5). Tích thứ hai ...
- Như vậy biểu thức 3 x 7 - 3 x 5 chính là hiệu của các tích giữa số thứ nhất trong biểu thức 3 x (7 - 5) với số BTcủa hiệu (7 - 5)
+ Vậy khi thực hiện nhân một số với một hiệu, chúng ta có thể làm thế nào?
- Cho HS nêu và dẫn dắt tới CT tổng quát:
 a x (b - c) = a x b - a x c
? Dựa vào CTTQ nêu quy tắc?
Cho HS nhắc lại 
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV treo bảng phụ có viết sẵn nội dung của bài tập và yêu cầu HS đọc các cột trong bảng
+ Chúng ta phải tính giá trị của các biểu thức nào?
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
+ Bài toán Yc tìm gì?
+ Muốn biết cửa hàng còn lại bao nhiêu quả trứng chúng ta phải biết được gì?
- Gợi ý HS có thể giải theo hai cách
- Cho HS làm bài vào vở – 3 HS làm vào bảng nhóm
- Cho HS trình bày bài giải 
- Cùng HS nhận xét và chữa bài: (Cách 1)
Đáp số: 5250 quả
- Gọi HS nêu yêu cầu bài 
- HD và YC HS tính giá trị của hai biểu thức trong bài
- Cho HS nêu KQ của hai biểu thức
(7 - 5) x 3 = 2 x 3 = 6
 7 x 3 - 5 x 3 = 21 - 15 = 6
+ GT của hai biểu thức thế nào với nhau?
+ BT thứ nhất có dạng như thế nào?
+ BT thứ hai ... nào?
+ Có nhận xét gì về các thừa số của các tích 
BT thứ nhất?
+ Vậy khi thực hiện nhân một hiệu với 1 số chúng ta có thể làm thế nào? 
? Muốn nhân một số với một hiệu ta làm thế nào?
Dành cho học sinh khá giỏi thực hiện 
- Nhận xét chung tiết học
- Ôn và làm lại bài, chuẩn bị bài sau.
- 2 HS nêu
- Nghe
- Quan sát 
- Làm vào nháp theo yêu cầu
- Nêu biểu thức
- Đọc biểu thức
- Nghe, theo dõi bài
- Nêu
- Nêu quy tắc.
- HS nhắc lại
- Nêu yêu cầu
- Đọc ở bảng phụ
- Thảo luận 
- Làm vào vở, 2 HS lên bảng
- NX sửa sai.
- Nêu yêu cầu
- Làm bài cá nhân
- Nêu 
- H/S khá giỏi 
- Nghe
Tiết 2: Kể chuyện
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC
I. Mục tiêu:
- HS kể được câu chuyện (đoạn chuyện) đã nghe, đã đọc có cốt chuyện, nhân vật nói về 1 người có nghị lực, có ý trí vươn lên 1 cách tự nhiên, bằng lời của mình.
Hiểu và trao đổi được với các bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện vừa kể 
- Rèn cho HS kỹ năng kể to rõ ràng thể hiện tương đối tốt lời của nhân vật. Biết kết hợp nét mặt và điệu bộ. HS nghe lời bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.
kể tiếp được câu chuyện của mình.
- GD cho HS ý thức vươn lên trong học tập. Noi gương những nhân vật trong câu chuyện.
II. Đồ dùng dạy học: 
- Bảng phụ
III. Các HĐ dạy - học:
ND&TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A. KTBC: (2’)
B. Bài mới: (18’)
 1. GTB:
 2. Hướng dẫn kể chuyện:
a. Tìm hiểu đề: 
b. Kể trong nhóm: (18’)
c) Thi kể trước lớp:
C. Củng cố (2’) 
+ Kể 1 đoạn câu chuyện: Bàn chân kỳ diệu.
+ Nêu nội dung ý nghĩa của bài?
- Nhận xét và đánh giá
- GTB – Ghi bảng:
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
- Cho HS xác định yêu cầu của đề bài
- Gọi HS đọc các gợi ý
- Giới thiệu câu chuyện của mình định kể
- Yêu cầu HS đọc gợi ý 3 trên bảng
- HD và cho HS thực hành trong nhóm
- Với những HS gặp khó khăn – Dùng câu hỏi gợi ý thêm cho các em:
+ Em cần giới thiệu tên truyện, tên nhân vật mình định kể. 
+ yêu cầu học sinh lần lượt giới thiệu câu chuyện mà mình sẽ định kể trước lớp. 
- Tổ chức cho học sinh kể chuyện ở trong nhóm. 
+kể song câu chuyện cần nêu được ý nghĩa của câu chuyện mà mình đã kể. 
+ Kể những chi tiết làm nổi rõ ý chí, nghị lực của nhân vật
- Gọi một số HS thi kể câu chuyện trước lớp và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện(nếu câu chuyện dài chỉ kể một đoạn sau đó nêu được ý nghĩa của câu chuyện là được)
- Nhận xét, tính điểm và bình chọn:
 Câu chuyện hay nhất , hấp dẫn nhất , diễn cảm nhất , có cử chỉ và điều bộ phù hợp với các nhân vật ở trong câu chuyện 
 Người kể chuyện hay nhất
- Nhận xét chung tiết học
- Kể lại câu chuyện cho người thân nghe, chuẩn bị bài sau
- 1,2 HS kể chuyện
-Nghe, theo dõi
- 1,2 HS đọc đề 
-1học sinh đọc 
- HS nối tiếp nhau giới thiệu
- HS lần lượt đọc
-Tạo nhóm kể 
Thi kể chuyện
- Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện
- Nghe
Tiết 3: Thể dục 
HỌC ĐỘNG TÁCTHĂNG BẰNG.
 TRÒ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU ONG TRỜI”
I. Mục tiêu:
- Trò chơi con cóc là cậu Ông Trời Yêu cầu tham gia chơi đúng luật. Ôn 6 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thuộc thứ tự các động tác và chủ động tập đúng kĩ thuật. Học động tác thang bằng. Yêu cầu nhớ tên và tập đúng động tác của bài thể dục phát triển chung theo đúng thứ tự các động tác 
- Học sinh luôn có ý thức trong khi tập luyện, tập một cách nhiệt tình, hào hứng, không sô đẩy trong khi tập luyện 
II. Địa điểm, phương tiện:
- Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập
- Còi, kẻ vạch sân
III. Nội dung và PP lên lớp:
Nội dung
T/G
Phương pháp
1. Phần mở đầu:
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay và hát
- Khởi động các khớp
-Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh
2. Phần cơ bản:
a. Trò chơi vận động:
- con cóc là cậu Ông Trời 
b. Bài thể dục ph ...  luËn theo c©u hái: 
? V× sao nãi: §Õn thêi Lý, ®¹o PhËt trë nªn rÊt ph¸t triÓn? (NhiÒu vua ®· tõng theo ®¹o PhËt. ND theo ®¹o phËt rÊt ®«ng... cã rÊt nhiÒu chïa.)
* * Cho HS nh¾c l¹i néi dung TL.
- GV ®­a ra mét sè ý ph¶n ¸nh vai trß, t¸c dông cña chïa thêi Lý.
- YC HS ®äc SGK vµ vËn dông hiÓu biÕt cña b¶n th©n, ®¸nh dÊu x vµo « trèng sau nh÷ng ý ®óng:
+ Chïa lµ n¬i tu hµnh cña c¸c nhµ tu aaa
+ Chïa lµ n¬i tæ chøc tÕ lÔ cña ®¹o phËt aaa
+ Chïa lµ trung t©m v¨n hãa cña lµng x· aaa
+ Chïa lµ n¬i tæ chøc v¨n nghÖ aaa
MT: HS biÕt chïa lµ mét c«ng tr×nh kiÕn tróc ®Ñp:
- GV m« t¶ chïa Mét Cét, chïa Keo, t­îng phËt A-di-®µ
- Cã thÓ cho HS nh¾c l¹i mét sè ®iÓm næi bËt cña c¸c ng«i chïa
- Gäi HS ®äc néi dung ghi nhí trong SGK
- NX chung tiÕt häc – Liªn hÖ
- ¤n l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi sau.
- TL
- Nghe
- §äc néi dung SGK(T32)
- TL
- §äc néi dung SGK(T33)
- T¹o nhãm 6
- Quan s¸t tranh
- 2, 3 hs tù nªu
- 2 HS ®äc
- Nghe
TiÕt 1: TËp lµm v¨n:
KÓ chuyÖn ( KiÓm tra viÕt )
I) Môc tiªu :
KT :- HS thùc hµnhviÕt mét bµi v¨n kÓ chuyÖn sau giai ®o¹n häc vÒ v¨n kÓ chuyÖn. Bµi viÕt ®¸p øng yªu cÇu cña bµi, cã nh©n vËt, sù viÖc, cèt truyÖn( më bµi, diÔn biÕn, kÕt thóc), diÔn ®¹t thµnh c©u, lêi kÓ tù nhiªn,ch©n thËt,dïng tõ hay.
KN : RÌn c¸ch tr×nh bµy khoa häc , diÔn ®¹t m¹ch l¹c , giµu c¶m xóc .
GD : Häc sinh ý thøc tÝch cùc tù gi¸c viÕt bµi 
II) §å dïng:
- GiÊy bót lµm bµi kiÓm tra.
- B¶ng líp viÕt ®Ò bµi, dµn ý v¾n t¾t mét bµi kÓ chuyÖn.
III) C¸c H§ day - häc:
ND&TG
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
A. KTBC: (3’) 
B. Bµi míi:
 1. GTB:(2’)
 2 . ChÐp ®Ò
3.HS lµm bµi 
3. Cñng cè - dÆn dß:(3’)
- Lµm l¹i bµi tËp 3, 4 ( tiÕt 23)
- NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸
§Ò bµi : KÓ l¹i c©u chuyÖn " Nçi d»n vÆt cña An- ®r©y- ca" b»ng lêi cña cËu bÐ
 An- ®r©y- ca.
HS ®äc ®Ò 
GV gîi ý h­íng dÉn, g¹ch d­íi c¸c tõ träng t©m 
- Gv treo b¶ng phô dµn ý v¾n t¾t mét bµi kÓ chuyÖn
- Nh¾c nhë HS tr­íc khi lµm bµi. tr×nh bÇy bµi v¨n cã bè côc râ rµng. L­u ý c¸ch dïng tõ, diÔn ®¹t, sö dông dÊu c©u, c¸ch më bµi, c¸ch kÕt bµi.
- Quan s¸t uèn n¾n t­ thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót.
- Thu bµi.
- NhËn xÐt giê häc.
- Lµm bµi tËp 
NhËn xÐt bæ sung 
§äc ®Ò 
L¾ng nghe 
- HS lµm bµi
- L¾ng nghe 
TiÕt 3: KÜ thuËt: 
Kh©u viÒn ®­êng gÊp mÐp v¶i b»ng mòi kh©u ®ét ( tiÕt 3)
I. Môc tiªu: 
1. KT: - HS biÕt c¸ch gÊp mÐp v¶i vµ kh©u ®­êng viÒn mÐp v¶i b»ng mòi kh©u ®ét th­a hoÆc ®ét mau.
2. KN: GÊp ®­îc mÐp v¶i vµ kh©u viÒn ®­îc ®­êng gÊp mÐp v¶i b»ng mòi kh©u ®ét th­a hoÆc ®ét mau ®óng quy tr×nh ®óng kÜ thuËt. C¸c thao t¸c khÐo lÐo, ®­êng kh©u kh«ng bÞ dóm, t­¬ng ®èi ®Ñp.
 * * Gióp HS thùc hiÖn ®­îc c¸c thao t¸c vµ hoµn thµnh bµi.
3. GD: Yªu thÝch SP m×nh lµm ®­îc. VËn dông vµo thùc tÕ cuéc sèng hµng ngµy.
II. §å dïng: 
 - MÉu ®­êng gÊp mÐp v¶i ®­îc kh©u viÒn b»ng mòi kh©u ®ét.
 - 1 m¶nh v¶i tr¾ng kÝch th­íc 20 x 30cm, chØ mµu, kÐo, kim, chØ, th­íc, phÊn.
III. c¸c H§ d¹y - häc: 
ND&TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A. KTBC: (1’)
B. Bµi míi:
 1. GTB:(2’)
 2. C¸c H§:
a. H§1: HS thùc hµnh kh©u viÒn ®­êng gÊp mÐp v¶i:
(25’)
H§2: §¸nh gi¸ s¶n phÈm:
(5’)
3. Cñng cè: (2’)
- KT dông cô HS ®· CB
- GT bµi – Ghi b¶ng:
- Gäi HS ®äc ghi nhí 
? Nªu c¸ch kh©u viÒn ®­êng gÊp mÐp v¶i b»ng mòi kh©u ®ét th­a ?
- GÊp mÐp v¶i, kh©u l­îc, kh©u viÒn ®­êng gÊp mÐp v¶i b»ng mòi kh©u ®ét.
- lËt mÆt v¶i cã ®­êng gÊp mÐp ra phÝa sau 
- V¹ch mét ®­êng dÊu ë mÆt ph¶i cña v¶i c¸ch mÐp gÊp phÝa trªn 17 mm
- Kh©u mòi ®ét th­a (mau) theo ®­êng v¹ch dÊu.
- LËt v¶i vµ nót chØ cuèi ®­êng kh©u. 
- Rót bá sîi chØ kh©u l­îc .
- Thùc hiÖn thao t¸c gÊp mÐp v¶i vµ kh©u 
** GV q/s gióp ®ì HS cßn lóng tóng 
- Nªu tiªu chuÈn ®¸nh gi¸
- Cho HS tr­ng bµy s¶n phÈm
- Quan s¸t, b×nh chän bµi ®óng, ®Ñp
- NX giê häc.
- BTVN : Cb ®å dïng giê sau häc thªu mãc xÝch.
- Nghe
- 2 HS ®äc ghi nhí 
- Thùc hµnh gÊp mÐp v¶i vµ kh©u
- Tr­ng bµy s¶n phÈm
- Nghe
TiÕt 4: MÜ thuËt: 
VÏ tranh: §Ò tµi sinh ho¹t
I. muc tiªu:
1. KT: - HS biÕt ®­îc nh÷ng c«ng viÖc b×nh th­êng diÔn ra hµng ngµy cña c¸c em (®i häc, lµm viÖc nhµ gióp gia ®×nh)
2. KN: - HS biÕt c¸ch vÏ vµ vÏ ®­îc tranh thÓ hiÖn râ néi dung ®Ò tµi sinh ho¹t.
 *tctv: Gióp HS thùc hµnh vÏ ®­îc bøc tranh theo yªu cÇu.
3. GD: - HS cã ý thøc tham gia vµo c«ng viÖc gia ®×nh.
II. ChuÈn bÞ:
- Mét sè tranh cña ho¹ sÜ vÒ ®Ò tµi sinh ho¹t.
- Vë vÏ, bót ch×, mµu
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
ND&TG
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
A. KTBC: (1’) 
B. Bµi míi:
 1. GTB:(2’)
 2. C¸c H§:
a. H§1: T×m chän néi dung ®Ò tµi: (5’)
b. H§2: c¸ch vÏ tranh: (5’)
c. H§ 3:Thùc hµnh: (15’)
d. H§ 4: NhËn xÐt - ®¸nh gi¸: (5’)
3. Cñng cè – dÆn dß:(2’)
- KiÓm tra ®å dïng häc vÏ cña häc sinh
- NX chung
- GTb – Ghi b¶ng
- GV dïng tranh ¶nh giíi thiÖu vÒ ®Ò tµi sinh ho¹t.
- Nªu c©u hái ®Ó häc sinh tiÕp cËn ®Ò tµi:
? C¸c bøc tranh nµy vÏ vÒ ®Ò tµi g×?
?Em thÝch bøc tranh nµo? V× sao?
? H·y kÓ mét ho¹t ®éng hµng ngµycña em ë nhµ, ë tr­êng?
- GV tãm t¾t vµ bæ xung 
- GV gîi ý cho häc sinh biÕt c¸ch vÏ tranh
- vÏ h×nh ¶nh chÝnh tr­íc, vÏ h×nh ¶nh phô sau ®Ó néi dung râ vµ phong phó
- VÏ c¸c d¸ng ho¹t ®éng sao cho sinh ®éng.
- VÏ mµu t­¬i s¸ng, cã ®Ëm, cã nh¹t. 
- GV tæ chøc cho häc sinh vÏ tranh.
*TCTV: Theo dâi vµ cho HS vÏ sao cho ®óng néi dung ®Ò tµi
- GV cïng häc sinh chän mét sè bµi ®iÓn h×nh cã ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm râ nÐt nh©t ®Ó ®¸nh gi¸, nhËn xÐt.
- NX chung tiÕt häc 
- ChuÈn bÞ tiÕt sau: Quan s¸t con vËt quen thuéc.
- Nghe
- HS quan s¸t tranh ¶nh.
-2,3 HS tr¶ lêi c©u hái.
- HS chän néi dung®Ò tµi ®Ó vÏ tranh. 
- HS vÏ tranh.
- NhËn xÐt bµi cña b¹n vµ b×nh chän bµi vÏ ®Ñp
- Nghe
4: §Þa lý:
§ång b»ng B¾c Bé
I. Môc tiªu: Häc xong bµi nµy, hs biÕt:
- ChØ vÞ trÝ cña ®ång b»ng B¾c bé trªn b¶n ®å ®Þa lÝ tù nhiªn viÖt nam
- Tr×nh bµy 1 sè ®Æc ®iÓm cña ®ång b»ng B¾c Bé, vai trß cña hÖ thèng ®ª ven s«ng
- Dùa vµo b¶n ®å, tranh, ¶nh, ®Ó t×m kiÕn thøc
- Cã ý thøc t«n träng, b¶o vÖ c¸c thµnh qu¶ lao ®éng cña con ng­êi
II. §å dïng d¹y häc : 
- Tranh, ¶nh vÒ ®ång b»ng B¾c Bé, s«ng Hång, ®ª ven s«ng
- B¶n ®å ®Þa lý VN, tranh ¶nh vÒ ®ång b»ng B¾c Bé
III. C¸c H§ d¹y häc :
ND&TG
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
A. KTBC: (3’) 
B. Bµi míi:
 1. GTB:(2’)
 2
3. Cñng cè - dÆn dß:(3’)
? Nªu ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh vïng trung du B¾c bé?
? Ng­êi d©n ë trung du B¾c Bé lµm g× ®Ó phñ xanh ®Êt trèng ®åi träc?
1. §ång b»ng lín nhÊt ë miÒn B¾c:
Môc tiªu: BiÕt vÞ trÝ cña §BBB trªn b¶n ®å tù nhiªn VN.
H§1: Lµm viÖc c¶ líp
- Treo l­îc ®å §BBB
-H×nh d¹ng h×nh tam gi¸c, ®Ønh ë ViÖt tr×, ®¸y lµ ®­êng bê biÓn.
H§ 2: Lµm viÖc c¸ nh©n
? §BBB do phï sa nh÷ng s«ng nµo båi ®¾p nªn
? §BBB cã diÖn tÝch bao nhiªu km2 ? Lµ ®ång b»ng cã DT lín thø mÊy trong c¸c ®ång b»ng cña n­íc ta? 
? §Þa h×nh cña §BBB cã ®Æc ®iÓm g×?
- ChØ vÞ trÝ vµ nªu ®Æc ®iÓm cña §BBB
2. S«ng ngßi vµ hÖ thèng ®ª ng¨n lò:
Môc tiªu: BiÕt tªn mét sè con s«ng ë §BBB
H§ 3: Lµm viÖc c¶ líp
- ChØ trªn b¶n ®å ®Þa lý TNVN mét sè con s«ng ë ®ång b»ng B¾c Bé.
?NhËn xÐt vÒ m¹ng l­íi s«ng ë §BBB?
? V× sao s«ng cã tªn gäi lµ s«ng Hång?
- Gv chØ s«ng Hång vµ s«ng Th¸i B×nh trªn b¶n ®å vµ giíi thiÖu vÒ hai con s«ng nµy.
? Khi m­a nhiÒu, n­íc s«ng, ngßi, ao, hå th­êng ntn?
? Vµo mïa m­a n­íc mùc n­íc trªn c¸c con s«ngë ®©y ntn?
? HiÖn t­îng lò ë §BBB khi ch­a cã ®ª?
H§ 4: Th¶o luËn nhãm
? Ng­êi d©n ë §BBB ®¾p ®ª ven s«ng ®Ó lµm g×?
? HÖ thèng ®ª ë §BBBcã ®Æc ®iÓm g×?
? Ngoµi viÖc ®¾p ®ª ng­êi d©n cßn lµm g× ®Ó sö dông n­íc c¸c s«ng cho s¶n xuÊt?
- Gv nªu t¸c dông cña ®ª ng¨n lò lôt. cung cÊp n­íc t­íi cho ®ång ruéng.
¶nh h­ëng cña viÖc ®¾p ®ª ...
- HS chØ b¶n ®å vµ m« t¶ vÒ §BBB. VD: Mïa h¹ m­a nhiÒu -> n­íc s«ng d©ng lªn rÊt nhanh -> g©y lò lôt -> ®¾p ®ª ng¨n lò.
- N­íc s«ng lªn nhanh, trµn vÒ lµm ngËp c¶ ®ång ruéng...
- Quan s¸t h×nh 3, 4 (T99)
- §Ó ng¨n lò
- ...®¾p cao, v÷ng ch¾c dµi h¬n ngh×n km (1.700km)
- ND ®µo kªnh m­¬ng t­íi tiªu n­íc.
B¬m n­íc t­íi cho ®ång ruéng.
- N­íc s«ng lªn nhanh, trµn vÒ lµm ngËp c¶ ®ång ruéng...
- Quan s¸t h×nh 3, 4 (T99)
- §Ó ng¨n lò
- ...®¾p cao, v÷ng ch¾c dµi h¬n ngh×n km (1.700km)
- ND ®µo kªnh m­¬ng t­íi tiªu n­íc.
B¬m n­íc t­íi cho ®ång ruéng.
- §äc bµi häc SGK
- NhËn xÐt chung tiÕt häc
- ¤n l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi: Ng­êi d©n ë §BBB.
- ChØ vÞ trÝ cña §BBB trªn b¶n ®å
- ChØ trªn l­îc ®å h×nh d¹ng vµ vÞ trÝ cña §BBB
- Tr¶ lêi c¸c c©u hái
- S«ng Hång vµ s«ng Th¸i B×nh
-> ChØ trªn l­îc ®å
- ...kho¶ng 15.000km2 lµ ®ång b»ng lín thø hai sau ®ång b»ng Nam Bé.
thø 2 sau ®ång b»ng Nam bé
- ... thÊp, b»ng ph¼ng
- 4 HS
- Quan s¸t h×nh 1 cña môc 2
- 4 HS lªn chØ, líp q/ s¸t
- NhiÒu s«ng
- V× cã nhiÒu phï sa trong n­íc, n­íc s«ng quanh n¨m cã mÇu ®á, do ®ã s«ng cã tªn gäi lµ s«ng Hång.
- Quan s¸t, nghe.
- ...d©ng cao
-... d©ng lªn rÊt nhanh g©y ngËp lôt.
- N­íc s«ng lªn nhanh, trµn vÒ lµm ngËp c¶ ®ång ruéng...
- Quan s¸t h×nh 3, 4 (T99)
- §Ó ng¨n lò
- ...®¾p cao, v÷ng ch¾c dµi h¬n ngh×n km (1.700km)
- ND ®µo kªnh m­¬ng t­íi tiªu n­íc.
B¬m n­íc t­íi cho ®ång ruéng.
TiÕt 5: ¢m nh¹c :
Häc h¸t: Bµi Cß l¶ 
I. Môc tiªu:
-HS c¶m nhËn ®­îc tÝnh chÊt ©m nh¹c vui t­¬i, trong sang, m­ît mµ, cña bµi Cß l¶, d©n ca ®ång b»ng B¾c Bé vµ tinh thÇn lao ®éng l¹c quan, yªu ®êi cña ng­êi n«ng d©n ®­îc thÓ hiÖn ë lêi ca .
-HS h¸t ®óng vµ thuéc bµi h¸t Cß l¶ 
- Qua bµi h¸t gi¸o dôc lßng yªu quý d©n ca vµ tr©n träng ng­êi lao ®éng.
II. §å dïng :
- GV : ChÐp bµi h¸t lªn b¶ng phô .B¨ng nh¹c .
 -HS : SGK ©m nh¹c 4 .
III. c¸c H§ d¹y - häc:
ND&TG
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
A. KTBC: (3’) 
B. Bµi míi:
 1. GTB:(2’)
 2
3. Cñng cè - dÆn dß:(3’)
1.PhÇn më ®Çu :
-¤n tËp hai bµi h¸t cò 
-GT bµi h¸t : Cß l¶ vµ giíi thiÖu vµi nÐt d©n ca 
-Cho HS khëi ®éng tr­íc khi h¸t 
2.PhÇn ho¹t ®éng :
a. Néi dung 1:D¹y h¸t bµi: Cß l¶ 
 * H§1:D¹y h¸t tõng c©u 
-GV h¸t mÉu .
-HD häc sinh ®äc lêi ca.
-D¹yHS h¸t tõng c©u -®o¹n -c¶ bµi theo kiÓu mãc xÝch 
-GV uèn n¾n söa sai cho HS 
* H§2: LuyÖn tËp .
-GV h­íng dÉn HS luyÖn tËp.
b.Néi dung 2:
*Nghe nh¹c bµi Trèng c¬m- d©n ca ®ång b»ng B¾c Bé 
3. PhÇn kÕt thóc :
-GV b¾t nhÞp c¶ líp h¸t cïng víi 
b¨ng nh¹c 
-NX giê häc . BTVN : ¤n bµi h¸t .
-Hai HS lªn b¶ng h¸t hai bµi h¸t: Kh¨n quµng th¾m m·i vai em.
-Thùc hµnh 
-HS thùc hµnh h¸t tõng c©u -®o¹n - c¶ bµi 
-HS luyÖn tËp h¸t theo tæ, nhãm, c¸ nh©n.
- HS nghe b¨ng .
-C¶ líp thùc hµnh

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_tuan_12_nam_hoc_2011_2012_ngo_duy_bong.doc