Giáo án Lớp 4 - Tuần 17, Thứ 4 (Bản 2 cột)

Giáo án Lớp 4 - Tuần 17, Thứ 4 (Bản 2 cột)

Mục tiêu :

- Biết dấu hiệu chia hết cho 2 và không chia hết cho 2 .

- Biết số chẵn và số lẻ .

- Làm đúng các bài tập 1 , 2 SGK .

Chuẩn bị .

Xem trước bài ở nhà .

Các bước .

1. Ổn định tổ chức .

2. Kiểm tra bài cũ .

Vài hs lên sửa bài VBT .

3. Dạy bài mới .

 

doc 5 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 27/01/2022 Lượt xem 239Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 17, Thứ 4 (Bản 2 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 21 / 12 / 2009
Ngày dạy : 23 / 12 / 2009
LS : ÔN TẬP
Mục tiêu :
- Hệ thống lại những sự kiện tiêu biểu về các giai đoạn lịch sử từ buổi đầu dựng nước đến cuối thế kỉ XIII : Nước Văn Lang , Âu Lạc .
- Hơn một nghìn năm đấu tranh giành độc lập ; buổi đầu độc lập ; nước Đại Việt thời Lý ; nước Đại Việt thời Trần .
Chuẩn bị .
 Xem trước bài ở nhà .
Các bước .
Ổn định tổ chức .
Kiểm tra bài cũ .
Nêu một số sự kiện tiêu biểu của quân dân nhà Trần trong ba lần chiến thắng quân xâm lược Mông – Nguyên ?
Dạy bài mới .
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
* Giới thiệu bài và nêu nhiệm vụ học tập cho học sinh .
* HD hs ôn tập .
HĐ 1 : 
Nêu một số sự kiện tiêu biểu về các giai đoạn lịch sử từ buổi đầu dựng nước đến cuối thế kỉ XIII : Nước Văn Lang , Âu Lạc .
GV kết luận chung .
HĐ 2 : 
Nêu một số sự kiện tiêu biểu về các giai đoạn lịch sử :
+ Hơn một nghìn năm đấu tranh giành độc lập 
+ Buổi đầu độc lập .
+ Nước Đại Việt thời Lý .
+ Nước Đại Việt thời Trần .
GV kết luận chung .
* GV kết hợp GDMT .
- HS thảo luận nhóm .
Đại diện hs trình bày .
HS nhận xét , bổ sung .
Vài hs nhắc lại 
- HS thảo luận nhóm .
Đại diện hs trình bày .
HS nhận xét , bổ sung .
Vài hs nhắc lại .
Củng cố .
Cho hs nhắc lại bài học .
Nhận xét - Dặn dò .
Ngày soạn : 21 / 12 / 2009
Ngày dạy : 23 / 12 / 2009 
KH : ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HKI
Mục tiêu :
Ôn tập các kiến thức về :
- Tháp dinh dưỡng cân đối .
- Một số tính chất của nước và không khí ; thành phần chính của không khí .
- Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên .
- Vai trò của nước và không khí trong sinh hoạt , lao động sản xuất và vui chơi giải trí .
 Chuẩn bị .
Xem trước bài ở nhà .
Các bước .
Ổn định tổ chức .
Kiểm tra bài cũ .
Không khí bao gồm những thành phần nào ? 
HS nhận xét , bổ sung . GV đánh giá ghi điểm .
Dạy bài mới .
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
* Giới thiệu bài .
* HD hs ôn tập
HĐ1: Hoàn thiện “ Tháp dinh dưỡng cân đối ”
HD hs thực hiện .
GV kết luận chung .
HĐ 2 : Xác định tính chất của không khí và nước .
HD hs thảo luận nhóm .
GV kết luận chung .
HĐ 3 :Nói về vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên .
HD hs cách thực hiện .
* GV kết hợp GDMT .
- HS làm theo nhóm . 
Đại diện các nhóm trình bày .
Vài hs lên thuyết trình 
HS nhận xét , bổ sung . 
Vài hs nhắc lại .
- HS thảo luận nhóm và làm vào VBT. 
Đại diện nhóm trình bày bảng .
Vài hs lên thuyết trình .
HS nhận xét , bổ sung .
Vài hs nhắc lại .
- HS thảo luận nhóm và làm vào VBT. 
Đại diện nhóm trình bày bảng .
Vài hs lên thuyết trình .
HS nhận xét , bổ sung .
Vài hs nhắc lại .
Củng cố .
Cho hs nhắc lại bài học .
Nhận xét - Dặn dò .
Ngày soạn : 21 / 12 / 2009
Ngày dạy : 23 / 12 / 2009
T : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2 .
Mục tiêu :
- Biết dấu hiệu chia hết cho 2 và không chia hết cho 2 .
- Biết số chẵn và số lẻ .
- Làm đúng các bài tập 1 , 2 SGK .
Chuẩn bị .
Xem trước bài ở nhà .
Các bước .
Ổn định tổ chức .
Kiểm tra bài cũ .
Vài hs lên sửa bài VBT .
Dạy bài mới .
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
* HD hs tìm hiểu bài .
GV ghi bảng : 
12 : 2 = ?
20 : 2 = ?
24 : 2 = ?
18 : 2 = ?
16 : 2 = ?
- Những số này có đặc điểm gì ?
 GV ghi bảng : 
11 : 2 = ?
23 : 2 = ?
45 : 2 = ?
17 : 2 = ?
39 : 2 = ?
- Những số này có đặc điểm gì ?
- Những số nào chia hết cho 2 ? Người ta còn gọi đó là số gì ? 
- Những số nào không chia hết cho 2 ? Người ta còn gọi đó là số gì ? 
* HD hs làm bài tập SGK .
- Bài 1: GV ghi bảng .
- Bài 2: GV ghi bảng .
HD hs cách thực hiện .
GV thu tập ghi điểm .
* GV kết hợp GDMT .
* HS thực hiện cá nhân .
1 hs lên sửa bài 
HS nhận xét , sửa sai .
HS nêu cá nhân
Vài hs nhắc lại .
* HS thực hiện cá nhân .
1 hs lên sửa bài 
HS nhận xét , sửa sai .
HS nêu cá nhân
Vài hs nhắc lại .
* HS nêu cá nhân
Vài hs nhắc lại
- HS làm miệng cá nhân.
Đại diện hs lên gạch bảng .
HS nhận xét , sửa sai .
- HS làm cá nhân vào tập .
Đại diện hs trình bày bảng .
HS nhận xét , sửa sai .
Củng cố .
Cho hs nhắc lại bài học .
Nhận xét - Dặn dò .
Ngày soạn : 21 / 12 / 2009
Ngày dạy : 23 / 12 / 2009
KC : MỘT PHÁT MINH NHO NHỎ .
Mục tiêu :
- Dựa theo lời kể của GV và tranh minh họa SGK , bước đầu kể lại được câu chuyện Một phát minh nho nhỏ rõ ý chính , đúng diễn biến .
- Hiểu nội dung câu chuyện và biết trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện .
Chuẩn bị .
 Xem trước bài ở nhà .
Các bước .
1. Ổn định tổ chức .
Kiểm tra bài cũ .
 Vài hs kể lại câu chuyện liên quan đến đồ chơi .
Dạy bài mới .
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
* Giới thiệu câu chuyện .
* GV kể chuyện .
- Lần 1 : Giới thiệu các nhân vật trong chuyện .
- Lần 2 : GV kể kết hợp chỉ tranh minh hoạ SGK .
* HD hs kể chuyện và trao đổi ý nghĩa câu chuyện .
- HD hs kể chuyện .
GV kết luận chung .
- HD hs nhận xét , bình chọn .
* GV kết hợp GDMT .
HS lắng nghe .
HS lắng nghe và quan sát tranh minh hoạ SGK .
- HS đọc y/c .
HS kể theo nhóm và trao đổi ý nghĩa của câu chuyện .
HS thi kể cá nhân .
HS nêu ý nghĩa câu chuyện .
- HS bình chọn bạn kể hay 
Củng cố .
Cho hs nhắc lại bài học .
Nhận xét - Dặn dò .
Ngày soạn : 21 / 12 / 2009
Ngày dạy : 23 / 12 / 2009
TĐ : RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG 
Mục tiêu :
- Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng , chậm rãi ; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn có lời nhân vật và lời người dẫn chuyện .
- Hiểu nội dung của bài : Cách nghĩ của trẻ em về đồ chơi và sự vật xung quanh rất ngộ nghĩnh , đáng yêu .
- Trả lời được các câu hỏi SGK .
Chuẩn bị .
Xem trước bài ở nhà .
Các bước .
Ổn định tổ chức .
Kiểm tra bài cũ . 
Vài hs lên đọc bài : “ Rất nhiều mặt trăng ” và trả lời các câu hỏi SGK .
GV đánh giá ghi điểm .
Dạy bài mới .
Hoạt động của GV
Hoạt động của hs
* Giới thiệu bài học .
* HD hs luyện đọc và tìm hiểu bài .
 a. Luyện đọc .
HD hs chia đoạn : 3 đoạn .
HD hs giải nghĩa từ .
GV đọc cả bài .
 b. Tìm hiểu bài .
HD hs trả lời các câu hỏi SGK .
* Câu chuyện trên cho em biết được điều gì ?
GV ghi ý chính của bài lên bảng .
* GDMT 
 c. Đọc diễn cảm .
- HD hs cách đọc diễn cảm từng đoạn .
- HD hs đọc diễn cảm đoạn 3. 
GV đọc mẫu .
GV nhận xét chung .
- Một hs đọc cá nhân cả bài .
HS đọc nối tiếp .
HS đọc thầm cặp đôi .
1 hs đọc cả bài .
- HS đọc cá nhân từng đoạn .
HS thảo luận các câu hỏi SGK .
Đại diện hs trình bày .
HS nhận xét , bổ sung . 
- Vài hs nêu cá nhân .
Vài hs nhắc lại .
- Vài hs đọc nối tiếp .
- HS nêu cách đọc của các nhân vật .
Vài hs thi đọc cá nhân .
HS nhận xét , bình chọn .
Củng cố .
Cho hs nhắc lại bài học 
Nhận xét - Dặn dò 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_tuan_17_thu_4_ban_2_cot.doc