Giáo án lớp 4 - Tuần 3 môn Tập làm văn - Kể lại lời nói, ý nghĩa của nhân vật

Giáo án lớp 4 - Tuần 3 môn Tập làm văn - Kể lại lời nói, ý nghĩa của nhân vật

I. MỤC TIÊU:- Biết được hai cách kể lại lời nói, ý nghĩ của nhđn vật vă tâc dụng của n: ni lín tnh câch nhđn vật vă ý nghĩa cđu chuyện (ND Ghi nhớ).

- Bước đầu biết kể lại lời nói, ý nghĩ của nhđn vật trong băi văn kể chuyện theo 2 cách: trực tiếp, gián tiếp (BT mục III).

II. CHUẨN BỊ: - Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 1,3 phần nhận xét.

 - Giấy khổ to kẻ sẵn 2 cột: lời dẫn trực tiếp - lời dẫn gián tiếp + bút dạ

 

doc 4 trang Người đăng minhanh10 Lượt xem 564Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 4 - Tuần 3 môn Tập làm văn - Kể lại lời nói, ý nghĩa của nhân vật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docTLV03R.doc