Giáo án môn học Toán 4 - Tuần 34

Giáo án môn học Toán 4 - Tuần 34

môn toán

bài : ôn tập: các số đến 100

i- mục tiêu:

 giúp hs củng cố:

- thực hiện phép cộng và trừ(tính nhẩm và viết) trong phạm vi 100(không nhớ) .

- giải bài toán có lời văn.

- thực hành xem đồng hồ đúng.

ii- đồ dùng:

- gv: bảng phụ

- hs: vở, sgk

iii- các hoạt động dạy và học chủ yếu:

 

doc 7 trang Người đăng thuthuy90 Lượt xem 853Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học Toán 4 - Tuần 34", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 34
Tiết: 3
Thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2008
Môn toán
Bài : Ôn tập: các số đến 100 
I- Mục tiêu: 
 Giúp HS củng cố:
Thực hiện phép cộng và trừ(tính nhẩm và viết) trong phạm vi 100(không nhớ) .
 Giải bài toán có lời văn.
Thực hành xem đồng hồ đúng.
II- Đồ dùng:
GV: bảng phụ
HS: Vở, SGK
Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Nội dung- Thời gian
Các hoạt động của thầy
Các hoạt động của trò
A- Bài cũ: 3’
35 = 30 +. 79 = 70 + 
- 2 HS lên bảng làm.
68- 32 87 - 50
- Lớp làm bảng con.
- GV nhận xét
- HS nhận xét
B- Bài mới:
1- Giới thiệu bài:
- GV nêu mục tiêu ghi tên đầu bài
- 2 HS nêu lại.
2- Hướng dẫn HS 
 luyện tập(30’)
Bài 1:Củng cố viết các 
- GV cho HS đọc y/c
- 3 em.
 số trong phạm vi 100
 - Cho HS làm bài vào vở. 
- HS làm bài vào SGK 
- Hs lên điền tiếp sức 
- Nhận xét.
+Khi viết số con lưu ý gì?
- HS trả lời.
Bài 2: Số liền trứơc
- GV cho HS bài vào SGK 
- HS làm bài. 
số liền sau.
 - HS lên bảng chữa.
+Muốn tìm số liền sau ta làm như thế 
nào?
- HS trả lời.
+Muốn tìm số liền sau .?
- HS thực hành.
 Bài 3: So sánh số
- GV cho HS làm tương tự bài 2
- HS giải vào SGK.
- HS làm cột 1
+Làm thế nào để con khoanh đúng?
- Hs làm bài vào vở.
- 2 HS chữa bài. 
 Bài 4:Cộng trừ trong
phạm vi 100
- GV cho HS làm bài vào SGK.
- HS làm vào vở.
- HS chữa bài
 +Lưu ý gì khi làm bài?
Bài 5:Giải toán có lời văn
 - GV cho HS đọc đầu bài và tìm hiểu bài.
-HS thực hành.
- HS giải vào vở.
+Nêu các bước giải bài toán?
- Chữa bài.
C- củng cố, dặn dò:
- Gv hỏi toàn bộ nội dung ôn tập
- HS trả lời.
B/S: Ôn tập tiếp
Tuần: 34 
Tiết: 3
Thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2008
 Hoạt động ngoại khoá- trò chơi Toán
Bài : Ôn tập: các số đến 100 
I- Mục tiêu: 
 Giúp HS củng cố:
Bảng cộng, trừ và thực hành với các phép tính trong phạm vi 100.
Tìm một thành phần chưa biết của phép cộng và trừ bằng cách ghi nhớ bảng cộng, bảng trừ mối quan hệ của phép cộng và trừ.
 Vẽ hình vuông, hình tam giác.
II- Đồ dùng:
GV: bảng phụ
HS: Vở, SGK
Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Nội dung- Thời gian
Các hoạt động của thầy
Các hoạt động của trò
A- Bài cũ: 3’
- 2 HS lên bảng đọc
- GV cho HS đọc bảng cộng trừ trong 
- Lớp theo dõi.
Vi 10
- HS nhận xét
B- Bài mới:
1- Giới thiệu bài:
- 2 HS nêu lại.
2-Các hoạt động:
Hoạt động 1: 7’
 Ai nhanh
Bài 1:Số?
20 + = 22 -2 +1 4 = 15 +14 
- HS thi làm bài vào vở.
30 + 5 = - 1 90 - 20 = 10 - 
- Chữa bài dưới hình 
 shức tiếp sức.
- GV cho HS làm bài vào vở
Hoật động 2: 20’
- GV nêu luật chơi.
- HS thi đọc làm vào 
 Thi ai nhanh ai đúng
Lam có 45 cái bút, lam cho Hồng một số
 trong vở.
chiếc, Lam còn lại 30 chiếc.Hỏi Lam đã
- HS chữa bài.
cho bạn bao nhiêu cái bút?
-Nhận xét.
- GV nhận xét.
C- củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét giờ học
 3’
 -Lớp hát một bài.
Tuần: 34 
Tiết: 3
Thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2008
Môn toán
Bài : Ôn tập: các số đến 100 
I- Mục tiêu: 
 Giúp HS củng cố:
 Nhân biết thứ tự của các số trong phạm vi 100, đọc, viết bảng các số từ 1 đến 100.
Thực hiện các phép tính cộng,trừ trong phạm vi 100( không nhớ)
Giải bài toán có lời văn.
II- Đồ dùng:
GV: bảng phụ
HS: Vở, SGK
Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Nội dung- Thời gian
Các hoạt động của thầy
Các hoạt động của trò
A- Bài cũ: 3’
53 +37 75 -45
- 2 HS lên bảng làm..
- Lớp làm bảng con. 
- GV nhận xét
- HS nhận xét
B- Bài mới:
1- Giới thiệu bài:
- GV nêu mục tiêu ghi tên đầu bài
- 2 HS nêu lại.
2- Hướng dẫn HS 
 luyện tập(30’)
Bài1: cộng, trừ nhẩm 
- GV cho HS đọc y/c
- 3 em.
 - Cho HS làm bài vào vở cột 3(phần a) 
- HS làm bài vào vở.
Cột 1, cột 3(phần b)
- HS lên điền tiếp sức 
+Nêu cách nhẩm?
- Nhận xét.
 Bài 2:Thứ tự thực 
- Gv cho HS làm bài vào vở dãy 1
- HS làm bài vào vở. .
 hiện các phép tính
15_2+1= 68 – 1- 1= 77-7 - 0 =
- 3 HS chữa bài.
+Nêu cách làm? 
- Hs nhận xét.
Bài 3: Củng cố làm
tính cột dọc.
+GV cho HS làm cột 1,2 vào vở.
-HS đọc y/c
-HS làm vào vở
- GV cho HS đọc y/c
- 3 HS đọc.
Bài 4: giải toán có lời
+Bài toán cho biết gì?
- Hs trả lời
 văn.
+Bài toán hỏi gì?
- Hs trả lời
- Gv tóm tắt.
- HS dựa vào tóm tắt nêu lại bài toán.
- HS làm bài vào vở.
+Dựa vào dấu hiệu nào con làm phép 
 trừ?
Bài 4:Luyện tập xem
- Gv cho HS làm bài theo cặp đôi.
- Hs làm miệng . 
đồng hồ
-Đại diện các cặp báo cáo
C- Củng cố, dặn dò:
- Gv hỏi toàn bộ nội dung ôn tập
- HS trả lời.
B/S: luyện tập chung
Tuần: 34 
Tiết: 3
Thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2008
Môn toán
Bài : Ôn tập các số đến 100 
 I-Mục tiêu:
Nhân biết thứ tự của các số trong phạm vi 100, đọc, viết bảng các số từ 1 đến 100.
Thực hiện các phép tính cộng,trừ trong phạm vi 100( không nhớ)
Giải bài toán có lời văn.
II- Đồ dùng:
GV: bảng phụ
HS: Vở, SGK
Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Nội dung- Thời gian
Các hoạt động của thầy
Các hoạt động của trò
A- Bài cũ: 3’
53 +33 75 -44
- 2 HS lên bảng làm..
- Lớp làm bảng con. 
- GV nhận xét
- HS nhận xét
B- Bài mới:
1- Giới thiệu bài:
- GV nêu mục tiêu ghi tên đầu bài
- 2 HS nêu lại.
2- Hướng dẫn HS 
 luyện tập(30’)
Bài 1:Thứ tự các số 
- GV cho HS đọc y/c
- 3 em.
trong phạm vi 100
- GV cho HS làm bài vào SGK
- HS làm bài vào SGK.
+Con có nhận xét gì ở các sổ ở cột 1?
- HS lên điền tiếp sức 
+Con có nhận xét gì ở cột dọc?
- Nhận xét.
 Bài 2:Thứ tự các số 
- GV cho HS làm bài vào SGK
- HS làm bài vào SGK. .
+Muốn tìm số liền sau ta làm thế nào?
- 3 HS chữa bài.
+ Vì sao con điền số 30 vào ô trống?
- Hs nhận xét.
Bài 3: Củng cố làm
tính nhẩm
+GV cho HS làm cột 1,2 vào vở.
-HS đọc y/c
-HS làm vào vở.
+Nêu cách làm?
- HS nêu.
Bài 4: giải toán có lời
+Bài toán cho biết gì?
- Hs trả lời
 văn.
+Bài toán hỏi gì?
- Hs trả lời
- Gv tóm tắt.
- HS dựa vào tóm tắt nêu lại bài toán.
- HS làm bài vào vở.
+Nêu các bước giải toán có lời văn?
Bài 4:Đo độ dài đoạn
- Gv cho HS làm bài vào SGK
- Hs làm vào SGK . 
thẳng.
- Đổi vở kiểm tra bài
C- Củng cố, dặn dò:
- Gv hỏi toàn bộ nội dung ôn tập
- HS trả lời.
B/S: luyện tập chung
toán
Luyện tập chung. 
I- Mục tiêu: 
 Giúp HS củng cố:
 Đọc, viết và so sánh các số trong phạm vi 100.
Thực hiện cộng, trừ không nhớ các số trong phạm vi 100.
Giải toán có lời văn.
Đo độ dài đoạn thẳng.
II- Đồ dùng:
GV: bảng phụ
Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Nội dung- Thời gian
 hoạt động của thầy
 hoạt động của trò
1- Bài cũ: 3,
 Nhẩm: 84+1= 85 -1= 85- 84=
- 1 HS lên bảng làm.
- Nhận xét – cho điểm.
- Nhận xét
2- Bài mới:
a- Giới thiệu bài:
- Nêu mục tiêu ghi tên đầu bài
- 2 HS nêu lại.
b- Hướng dẫn HS 
 luyện tập(30,)
* Bài 1: Viết các số
- Cho HS đọc y/c
- 2 em.
 - Cho HS làm bài vào vở
- Làm bài vào vở. 
- 4HS lên điền tiếp sức 
 +Khi viết ta cần lưu ý gì?
- Nhận xét.
* Bài 2:
- HS làm phần a.
- Cho HS làm và chữa từng phần của
- 3 HS chữa bài.
 bài
- Con có nhận xét gì các phép tính ở cột 1? 
+Nêu cách làm ở phần b?
- HS trả lời.
* Bài 3: 
- Cho Hs làm bài vào vở tương tự
+Vì sao con điền dấu , =?
- HS làm cột1
* Bài 4: 
- Hs làm bài vào vở.
- Cho HS đọc y/c
- 2 HS đọc.
+Bài toán cho biết gì?
- 1 Hs trả lời
+Bài toán hỏi gì?
- 1 Hs trả lời
- Ghi tóm tắt.
- Dựa vào tóm tắt nêu bài toán.
+Nêu các bước giải toán có lời văn?
- Làm bài vào vở.
* Bài 5:
- Cho HS làm bài vào SGK 
- Làm bài vào SGK.
- Đổi vở kiểm tra bài nhau.
3- củng cố, dặn dò:
- NX tiết học.
B/S: Luyện tập chung.
- Nghe.
Môn toán
Bài : Ôn tập: các số đến 100 
I- Mục tiêu: 
 Giúp HS củng cố:
Đếm ,đọcviết các ssó trong phạm vi 100.
Cấu tạo của số có 2 chữ số .
Phép cộng, trừ (không nhớ)các số trong phạm vi 100.
II- Đồ dùng:
GV: bảng phụ
HS: Vở, SGK
Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Nội dung- Thời gian
Các hoạt động của thầy
Các hoạt động của trò
A- Bài cũ: 3’
- Gọi Hs đọc bảng trừ trong phạm vi 5,6,7
- 3 HS lên bảng làm.
- GV nhận xét
- HS nhận xét
B- Bài mới:
1- Giới thiệu bài:
- GV nêu mục tiêu ghi tên đầu bài
- 2 HS nêu lại.
2- Hướng dẫn HS 
 luyện tập
Bài 1: củng cố thứ tự 
- GV cho HS đọc y/c
- 3 em.
 Các số trong PV 100
 - Cho HS làm bài vào vở. 
- HS làm bài vào vở 
- Hs lên điền tiếp sức 
+Muốn tìm số liền sau ta làm như thế 
- Nhận xét.
 nào?
Bài 2: Thứ tự các số
- Hs đọc y/c
- HS làm vào SGK. 
- Con có nhận xét gì ở tia số thứ nhất?
- Chữa tiếp sức. 
- Con có nhận xét gì ở tia số thứ hai ?
- HS trả lời
Bài 3: cấu tạo của các 
 các có 2 chữ số
- Cho HS đọc y/c và giải thích mẫu.
- 3 HS 
- Hs làm bài vào vở
- GV cho HS làm tương tự bài 2
 - Chữa bài,
Bài 4: cộng,trừ các số
- GV cho HS đọc y/c
- 3 HS đọc.
 trong phạm vi 100
- HS làm bài.
+Nêu cách làm?
- Hs chữa bài
- Hs trả lời
- HS làm bài vào vở.
+Dựa vào dấu hiệu nào con làm phép 
C- củng cố, dặn dò:
 trừ?
- HS trả lời.
B/S: Ôn tập tiếp

Tài liệu đính kèm:

  • doctoan tuan 34.doc