Giáo án môn Thể dục 5 - Bài 1: Giới thiệu chương trình, tổ chức lớp trò chơi “chuyền bóng tiếp sức”

Giáo án môn Thể dục 5 - Bài 1: Giới thiệu chương trình, tổ chức lớp trò chơi “chuyền bóng tiếp sức”

BÀI 1 : GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP

 TRÒ CHƠI “CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC”

I. MỤC TIÊU

* CKTKN:

-Biết được những nội dung cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ học

-Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo, cacks xin phép ra vào lớp

- Trò chơi: “kết bạn": - Yêu cầu HS nắm được cách chơi, nội quy chơi, hứng thú trong khi chơi.

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN.

-Vệ sinh an toàn sân trường.

-Còi, bốn quả bóng bằng nhựa.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.

 

doc 3 trang Người đăng minhanh10 Lượt xem 643Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 5 - Bài 1: Giới thiệu chương trình, tổ chức lớp trò chơi “chuyền bóng tiếp sức”", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 5 – TUẦN 1 
Ngày soạn, 2/ 9 / 2012 Ngày dạy, Thứ ba ngày 4 tháng 9 năm 2012
 THỂ DỤC
BÀI 1 : GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP
 TRÒ CHƠI “CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC”
I. MỤC TIÊU
* CKTKN: 
-Biết được những nội dung cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ học
-Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo, cacks xin phép ra vào lớp
- Trò chơi: “kết bạn": - Yêu cầu HS nắm được cách chơi, nội quy chơi, hứng thú trong khi chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
-Còi, bốn quả bóng bằng nhựa.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.
Nội dung
Thời lượng
Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Trò chơi: Tìm người chỉ huy
B.Phần cơ bản.
1)Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5.
-Giới thiệu tóm tắt chương trình.
-Thời lượng 2 tiết/tuần, trong 35 luần, cả năm 70 tiết.
-Nội dung bao gồm: Bài thể dục phát triển chung ...
2) Phổ biến nội quy, yêu cầu luyện tập:
Trong giờ học quần áo, phải gọn gàng, ngăn nắp ...
3) Biên chế tập luyện.
-Chia tổ tập luyện theo biên chế lớp. Và lớp tín nhiệm bầu ra.
4) Ôn tập đội hình đội ngũ.
-Cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học.
5) Trò chơi: Kết bạn.
-Làm mẫu: Và phổ biếnluật chơi.
-Chơi thử một lần:
-Thực hiện chơi thật.
C.Phần kết thúc.
-Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà.
1-2’
1-2’
2-3’
3-4’
2-3’
2-3’
6-8’
1-2’
1-2’
1-2’
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
LỚP 5 – TUẦN 1 
Ngày soạn, 3 / 9 / 2012 Ngày dạy, Thứ năm ngày 6 tháng 9 năm 2012
 THỂ DỤC
BÀI 2 : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI: CHẠY ĐỔI CHỖ VỖ TAY NHAU. LÒ CÒ TIẾP SỨC
I. MỤC TIÊU
* CKTKN: 
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài h ọc, cách xin phép ra vào lớp. Yêu cầu thuần thục động tác và cách báo cáo (to rõ, đủ nội dung báo cáo).
-Trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau, lò cò tiếp sức” yêu cầu HS biết cách chơi và chơi đúng luật, hào hứng khí chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
-Còi và 4 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân trò chơi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.
Nội dung
Thời lượng
Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Nhắc lại nội quy giờ thể dục.
-Trò chơi: Tìm người chỉ huy
-Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
B.Phần cơ bản.
1)Đội hình đội ngũ:
- Ôn cách chào, báo có khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp.
Lần 1-2 gv điều khiển.
-Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.
-Tổ chức thi đua trình diễn, gv Quan sát nhận xét và biểu dương tinh thần học tập.
Tập cả lớp, củng cố kết quả tập luyện.
2) Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau, lò cò tiếp sức.
-Nêu tên trò chơi. Tập hợp HS theo đội hình chơi, giải thích cách chơi và luật chơi.
-Tổ chức 1 tổ chơi thử, sau đó cả lớp chơi thử 1-2 lần và thực hiện thi đua chơi.
-Quan sát nhận xét biểu dương đội thắng cuộc.
C.Phần kết thúc.
-Đi thường nối tiếp nhau thành vòng tròn lớn. Vừa đi vừa làm động tác thả lỏng.
-Hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá giờ học và giao bài tập về nhà.
6-10’
18-22’
8-10’
3-4lần
8-10’
4-6’
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´
´
´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´

Tài liệu đính kèm:

  • docThể dục-L5 (1).doc