Giáo án môn Thể dục Lớp 4 - Bài: Phối hợp chạy, nhảy, mang, vác. Trò chơi Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ

Giáo án môn Thể dục Lớp 4 - Bài: Phối hợp chạy, nhảy, mang, vác. Trò chơi Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ

GIÁO ÁN THỂ DỤC SỐ: 25

A. Tên bài dạy:

- PHỐI HỢP CHẠY, NHẢY , MANG, VÁC

- TRÒ CHƠI “ CHẠY TIẾP SỨC NÉM BÓNG VÀO RỔ”

B. Mục tiêu- yêu cầu:

- Tập phối hợp chạy, nhảy , mang, vác.

- Yêu cầu học sinh: Thực hiện động tác ở mức tương đối đúng.

- Y/c HS Biết cách chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động TIẾT CHƯƠNG TRÌNH: 49

C. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp:

 - Trực quan, thực hành, phân tích, diễn giải

D. Dụng cu- Địa điểm tập:

- Chuẩn bị : 1 còi, các dụng cụ phục vụ học chạy và trò chơi

- Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện.

 -

 

doc 2 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 96Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục Lớp 4 - Bài: Phối hợp chạy, nhảy, mang, vác. Trò chơi Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN THỂ DỤC SỐ: 25
A. Tên bài dạy:
- PHỐI HỢP CHẠY, NHẢY , MANG, VÁC 
- TRÒ CHƠI “ CHẠY TIẾP SỨC NÉM BÓNG VÀO RỔ”
B. Mục tiêu- yêu cầu:
- Tập phối hợp chạy, nhảy , mang, vác.
- Yêu cầu học sinh: Thực hiện động tác ở mức tương đối đúng. 
- Y/c HS Biết cách chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động 
TIẾT CHƯƠNG TRÌNH: 49
C. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp: 
 - Trực quan, thực hành, phân tích, diễn giải 
D. Dụng cu- Địa điểm tậpï: 
- Chuẩn bị : 1 còi, các dụng cụ phục vụ học chạy và trò chơi 
- Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện..
	- 
PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ
YÊU CẦU KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. MỞ ĐẦU:
6-10’
 1. Nhận lớp:
-Tập hợp lớp, kiểm tra sĩ số HS 
- Lớp tập trung 4 hàng dọc phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
 2. Kiểm tra bài cũ:
Phối hợp chạy, nhảy
Kiểm tra 2- 4 HS
 3. Phổ biến bài mới:
 Phổ biến nội dung: 
- Phối hợp chạy, nhảy và chạy, mang, vác. 
- Trò chơi: “ Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”
 4. Khởi động:
3’-4’
 - Chung:
1-2’
- Chạy chậm theo đội hình hàng dọc xung quanh sân tập
Đội hình 1 hàng dọc
 - Chuyên môn:
2-3’
- Tập bài thể dục phát triển chung
- Trò chơi”Chim bay cò bay”
Đội hình 4 hàng ngang
II. CƠ BẢN:
18-22’
 1. Nội dung:
5-6’
Bài tập RLTTCB :
- Tập phối hợp chạy, nhảy và chạy mang vác
- GV nhắc lại cách tập luyện phối hợp, làm mẫu, sau đó cho HS thực hiện bài tập. 
- Cho HS tập luyện theo đội hình hàng dọc
 2. Trò chơi:
4-5’
“Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ” 
- Thực hiện như SGV thể dục 4 – trang 122
- GV nêu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi , cho HS chơi thử 1 lần sau đó GV điểu khiển cho HS chơi chính thức
 3. Chạy bền:
III.KẾT THÚC:
4- 6’
 1. Nhận xét :
1-2’
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét và ĐG KQ giờ học và giao bài tập về nhà : nhảy dây kiểu chụm chân
HS tập hợp hàng ngang
 2. Hồi tĩnh:
1-2’
- Đứng thành vòng tròn thả lỏng
- Đi thường theo nhịp vừa đi vừa hát. 
Đội hình vòng tròn
 3. Xuống lớp:
1’
GV hô “ THỂ DỤC” – Cả lớp hô “ KHỎE”
Lớp tập trung thành 4 hàng ngang.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_the_duc_lop_4_bai_phoi_hop_chay_nhay_mang_vac_tr.doc