Giáo án môn Toán khối 4 - Tiết 93: Hình bình hành

Giáo án môn Toán khối 4 - Tiết 93: Hình bình hành

I.MỤC TIÊU:

- Học sinh nhận biết được hình bình hành và 1 số đặc điểm cuả nó.

- Nhận biết được hình bình hành vận dụng tốt bài tập

 -Giáo dục học sinh tính chính xác, độc lập trong học toán.

 II.CHUẨN BỊ:

Giáo viên :- Hình bình hành mẫu

 - Hình bìa

 - 1 số hình cho phần củng cố

 Học sinh : SGK- VBT xem bài

 

doc 2 trang Người đăng hungtcl Lượt xem 20744Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán khối 4 - Tiết 93: Hình bình hành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN Tuần: 19
Ngày soạn: 04 -01-2009
Ngày dạy: 06-01- 2009
Tên bài dạy: Hình bình hành
Tiết : 93
I.MỤC TIÊU:
- Học sinh nhận biết được hình bình hành và 1 số đặc điểm cuả nó. 
- Nhận biết được hình bình hành vận dụng tốt bài tập
 -Giáo dục học sinh tính chính xác, độc lập trong học toán. 
 II.CHUẨN BỊ:
Giáo viên :- Hình bình hành mẫu
 - Hình bìa
 - 1 số hình cho phần củng cố 
 Học sinh : SGK- VBT xem bài
 III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động 1:
- Ổn định
- Kiểm tra kiến thức cũ: 
-Thế nào là 2 đường thẳng song song nhau?
-2 đường thẳng không bao giờ cắt nhau 
 Nhận xét
Bài mới: Hình bình hành
Hoạt động 2 :
Hình thức : Cá nhân - Cả lớp
-Tìm trong đồ dùng học toán hình nào là hình tứ giác ? 
a-Giới thiệu hình bình hành
-GV: mẫu đồ dùng hình bình hành
-Hình bình hành có đặc điểm gì giống hoặc khác so với các hình đã học? 
-Trong hình bình hành ABCD tìm những cặp cạnh nào đối diện nhau?
 A B
 D C
Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau trong hình bình hành?
Đo cạnh hình bình hành
Hình bình hành là hình như thế nào?
-Tìm trong thực tế những đồ vật nào có hình dạng là hình bình hành?
- 3 hình
-HS quan sát
-Có 4 góc không vuông, có 4 cạnh
- gần giống với hình chữ nhật
-AB và DC 2 cạnh đối diện
AD và BC 
Cạnh AB song song với cạnh DC 
Cạnh AD song song với cạnh BC
Cạnh AB = CD
 AD = BC
2 cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau
-HS nêu
Hoạt động 3:
Bài 1/ tr102: Miệng- Trò chơi truyền điện
-Bài tập này yêu cầu gì?
- Vì sao khẳng định hình 1,2,5 là hình bình hành?
Bài 2/tr102: Vở 
-Quan sát hình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ
Trong 2 hình, hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau?
Hình tứ giác ABCD thì thế nào?
Bài 3/tr 103: Vở nháp (Dành cho HS khá, giỏi)
Yêu cầu làm gì?
Hoạt động 4:
Trò chơi: Tiếp sức
Tìm hình bình hành?
Hình bình hành có đặc điểm như thế nào?
-1 HS đọc đề
-Tìm các hình sau:hình nào là hình bình hành
-Hình 1, 2, 5 là hình bình hành
Vì hình có 2 cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau
-Hình bình hành MNPQ có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau
-Tứ giác ABCD có 2 cạnh đối diện là 
AB và DC
AD và BC
2 cạnh đối diện không song song và không bằng nhau
-1 HS đọc đề
-Vẽ thêm 2 đoạn thẳng để được 1 hình bình hành
- 2 đội thực hiện
Tổng kết đánh giá:
Về xem bài- Làm VBT
- HS lắng nghe
Nhận xét tiết học
CBBS: Diện tích hình bình hành

Tài liệu đính kèm:

  • dochinh binh hanh.doc