Giáo án môn Toán khối 4 - Tuần 15 - Tiết 72: Chia cho số có 2 chữ số

Giáo án môn Toán khối 4 - Tuần 15 - Tiết 72: Chia cho số có 2 chữ số

I.MỤC TIÊU:

- Học sinh biế đặt tính và thực hiện phép chia số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số( chia hết, chia có dư).

- Rèn thực hiện biết ước lượng tìm thương nhanh, vận dụng trong giải toán.

 -Giáo dục học sinh tính chính xác, độc lập trong học toán.

 II.CHUẨN BỊ:

Giáo viên : Băng giấy ghi phần nhận xét.

 Học sinh : SGK

 III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

 

doc 2 trang Người đăng hungtcl Lượt xem 2111Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán khối 4 - Tuần 15 - Tiết 72: Chia cho số có 2 chữ số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN Tuần: 15
Ngày soạn: 22 -11-2009
Ngày dạy: 24-11- 2009
Tên bài dạy: Chia cho số có 2 chữ số
Tiết : 72
I.MỤC TIÊU:
- Học sinh biế đặt tính và thực hiện phép chia số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số( chia hết, chia có dư). 
- Rèn thực hiện biết ước lượng tìm thương nhanh, vận dụng trong giải toán. 
 -Giáo dục học sinh tính chính xác, độc lập trong học toán. 
 II.CHUẨN BỊ:
Giáo viên : Băng giấy ghi phần nhận xét.
 Học sinh : SGK
 III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động 1:
- Ổn định
- Kiểm tra kiến thức cũ: Chia 2 số có tận cùng là chữ số 0.
-Tính 6400 : 400 = ?
-Nêu cách thực hiện phép chia 2 số có tận cùng là các chữ số 0?
6400 : 400 = 16
-Xoá 1, 2, 3 chữ số 0 ở tận cùng số chia và số bị chia rồi chia như thường
 Nhận xét
Bài mới: Chia cho số có 2 chữ số.
Hoạt động 2 : 
- Hình thức tổ chức: cá nhân- cả lớp
-Ví dụ a/
 672 : 21 = ?
 672 21
 63 32
 42
 42
 0
Vậy : 672 : 21 = 32
b) 779 : 18 = ?
 1HS thực hiện
 779 18
 72 43
 59
 54
 5
Vậy 779 : 18 = 43 dư 5
-Muốn chia số có 2 chữ số ta làm sao ?
Đọc nhận xét
-HS theo dõi rút ra nhận xét
-Nêu tên gọi các số trong phép chia
-HS nêu các bước chia
-Đặt tính
-Chia theo thứ tự từ trái sang phải
-chọn nhóm chữ số đầu tiên của số bị chia cho số chia tìm số đầu tiên của thương
- 2 HS đọc
Hoạt động 3
 -Bài 1/tr81: Miệng
 bảng
 - Bài 2/tr 81:Vở
 HD học sinh Tóm tắt đề toán:
15 phòng : 240 bộ
1 phòng : .bộ ?
 - Bài 3/tr 81: làm trong giờ tự học (Dành cho HS khá, giỏi)
 288 : 24 = 12
 740 : 15 = 49 dư 5
 469 : 67 = 7
 397 : 56 = 7 dư 5
BG
Số bộ bàn ghế mỗi phòng có là:
 240 : 15 = 16 ( bộ)
 ĐS: 16 bộ
 x x 34 = 714
 x = 714 : 34
 x = 21
 846 : x = 18
 x = 846 : 18
 x = 47
Hoạt động 4:
-Hái hoa
-Nêu cách chia cho số có 2 chữ số ?
Tính : 630 : 15 = ?
-2 HS đại diện 2 tổ
630 : 15 = 42
Tổng kết đánh giá:
Về xem bài
Nhận xét tiết học
-HS lắng nghe
CBBS: Chia cho số có 2 chữ số ( tt)

Tài liệu đính kèm:

  • docchia cho so co 2 chu so.doc