Giáo án Ôn Toán Lớp 3 - Tuần 1: Luyện tập

Giáo án Ôn Toán Lớp 3 - Tuần 1: Luyện tập

I. MỤC TIÊU:

1 Kiến thức:

- Củng cố cho HS cách tính cộng, trừ (không nhớ) các số có 3 chữ số.

- Củng cố, ôn tập bài toán về tính giá trị biểu thức, giải toán có lời văn .

2 Kĩ năng:

- Rèn cho HS kĩ năng đặt tính và tính cộng các số có 3 chữ số ( không nhớ) 1 cách thành thạo, nhanh nhẹn, chính xác.

3 Thái độ:

- Ham thích học toán.

II. CHUẨN BỊ:

1 GV:

- Bảng phụ, bài tập mẫu

2 HS:

- Vở, bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG:

 

doc 2 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 26/01/2022 Lượt xem 286Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ôn Toán Lớp 3 - Tuần 1: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TOÁN
 BÀI : LUYỆN TẬP
MỤC TIÊU: 
 Kiến thức:
Củng cố cho HS cách tính cộng, trừ (không nhớ) các số có 3 chữ số.
 Củng cố, ôn tập bài toán về tính giá trị biểu thức, giải toán có lời văn .
Kĩ năng:
Rèn cho HS kĩ năng đặt tính và tính cộng các số có 3 chữ số ( không nhớ) 1 cách thành thạo, nhanh nhẹn, chính xác.
Thái độ:
Ham thích học toán.
CHUẨN BỊ:
GV:
Bảng phụ, bài tập mẫu
HS:
Vở, bảng con
CÁC HOẠT ĐỘNG:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HĐ1 : Ôn cách tính cộng, trừ các số có 3 chữ số (không nhớ) (25’)
* Bài 1 : tính
 142 
+
 217
 73 
+
 614
 410 
+
 339
a/
 282 
- 
 80
 747 
-
 343
b/ 667 
-
 323
* Bài 2 : Tính giá trị biểu thức
a/ 434 – 322 + 101 b/ 204 + 315 - 305
* Bài 3 : 
? HS
Khối 1: 260 HS 
Khối 2 : 228 HS
Đề bài cho biết gì ?
Bài toán hỏi gì ?
GV sửa bài cho HS sai 
Hoạt động 2: củng cố (5’)
Chấm , sửa bài cho HS.
Nhận xét, tuyên dương.
1 HS đọc yêu cầu
Lớp làm bài vào vở
 142 
+
 217
 359
 410 
+
 339
 749
 73 
+
 614
 687
 282 
- 
 80
 202
 667 
-
 323
 344
 747 
-
 343
 404
1 HS đọc yêu cầu
HS làm bảng con
a/ 434 – 322 + 101 b/ 204 + 315 - 305
 = 112 + 101 = 519 - 305
 = 213 = 214 
Lớp nhận xét kết quả
1 HS đọc yêu cầu
 Giải
Số học sinh 2 khối có :
228 + 260 = 488 (HS) 
Đáp số: 488 HS. 
HS nộp bài, sửa bài
Nhận xét

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_on_toan_lop_3_tuan_1_luyen_tap.doc