Giáo án Thể dục 4 - Tuần 30 đến 32 - GV: Nguyễn Duẩn - Trường TH Huỳnh Thúc Kháng

Giáo án Thể dục 4 - Tuần 30 đến 32 - GV: Nguyễn Duẩn - Trường TH Huỳnh Thúc Kháng

BÀI 60 : MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN- TRÒ CHƠI “KIỆU NGƯỜI”

I. MỤC TIÊU:

- Ôn tâng cầu bằng đùi, thi tâng cầu bằng đùi, Ôn chuyền cầu theo nhóm hai người. Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác, nâng cao thành tích.

- Trò chơi “Kiệu người”. Y/C biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động, an toàn

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

- Vệ sinh an toàn sân tập.

- Cb: 1 còi, mỗi em một quả cầu đá, dây nhảy.

 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

doc 7 trang Người đăng haiphuong68 Lượt xem 484Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 4 - Tuần 30 đến 32 - GV: Nguyễn Duẩn - Trường TH Huỳnh Thúc Kháng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 60 : môn thể thao tự chọn- trò chơi “kiệu người”
I. Mục tiêu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi, thi tâng cầu bằng đùi, Ôn chuyền cầu theo nhóm hai người. Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác, nâng cao thành tích.
- Trò chơi “Kiệu người”. Y/C biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động, an toàn
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, mỗi em một quả cầu đá, dây nhảy.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp
- Tập bài TD.
- Trò chơi tại chỗ.
B. Phần cơ bản: 
1. Ôn tâng cầu bằng đùi.
2. Thi tâng cầu bằng đùi.
3. Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người.
4. cách cầm bóng, tư thế cầm bóng chuẩn bị nắm ném bóng.
5. Trò chơi “Kiệu người”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học
* * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
H. Dàn hàng K/Đ.
G. Điều khiển – hô nhịp
H. Thực hiện theo đội hình vòng tròn.
G. Nêu tên động tác, nêu Y/c tập luyện.
H. Tập luyện theo nhóm 4-6 em do nhóm trưởng điều khiển, lần lượt thực hiện các ND.
G. Quan sát, tới từng nhóm hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS.
H. Chọn 4-5 em thi tâng cầu bằng đùi.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.
H. 2 em chơi thử. Thực hiện trò chơi theo nhom đôi, chơi thử rồi chơi chính thức.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn đá cầu
 Tuần 31
Bài 61 : môn thể thao tự chọn- nhảy dây tập thể 
I. Mục tiêu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân. Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác, nâng cao thành tích.
- Cách cầm bóng, tư thế cầm bóng chuẩn bị nắm ném bóng khi không có bóng cũng như khi không bóng.
- Ôn nhảy dây tập thể. Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, mỗi em một quả cầu đá- dây nhảy(Tập thể) chiếc.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp – Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp
- Chạy nhẹ nhàng.
- Đi thường hít thở sâu.
- Tập bài TD.
B. Phần cơ bản: 
1. Ôn đá cầu:
+ Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người.
+ Thi tâng cầu bằng đùi.
2. Cách cầm bóng, tư thế cầm bóng chuẩn bị nắm ném bóng 
3. Nhảy dây tập thể.
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học
H. Dàn hàng K/Đ- Chạy theo hàng dọc vòng sân. đi thường trở về đ/h hàng ngang, tập bài TD.
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
G. Nêu tên động tác.
H. Chia nhóm tập luyện do nhóm trưởng điều khiển.
G. Quan sát, tới từng nhóm hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS.
H. Chọn 4-5 em thi tâng cầu bằng đùi.
G.H. Quan sát, nhận xét, biểu dương.
H. tập mô phỏng đồng loạt.
G. Nêu tên động tác,làm mẫu.
H. Khởi động bật nhảy không dây.
H. chia nhóm 6-8 em tập luyện.
G. Tới các nhóm hướng dẫn, giúp đỡ HS.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn đá cầu
Bài 62 : môn thể thao tự chọn- trò chơi "con sâu đo” 
I. Mục tiêu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi, thi tâng cầu bằng đùi, Ôn chuyền cầu theo nhóm 2-3 người. Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác, nâng cao thành tích.
- Cách cầm bóng, tư thế cầm bóng chuẩn bị nắm ném bóng khi không có bóng cũng như khi không bóng.
- Trò chơi "Con sâu đo”. Y/C biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, mỗi em một quả cầu đá, bóng.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động .
- Xoay các khớp.
- Chạy nhẹ nhàng .
- Tập bài TD.
- Trò chơi .
B. Phần cơ bản: 
1. Ôn tâng cầu bằng đùi.
2. Thi tâng cầu bằng đùi.
3. Ôn chuyền cầu theo nhóm người.
4. Cách cầm bóng, tư thế cầm bóng chuẩn bị nắm ném bóng 5. Trò chơi " Con sâu đo”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học
H. Dàn hàng K/Đ.
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
H. Chạy theo hàng dọc vòng sân.
G. Điều khiển – hô nhịp
H. Thực hiện theo đội hình vòng tròn.
G. Nêu tên động tác, nêu Y/c tập luyện.
H. Tập luyện theo nhóm 4-6 em do nhóm trưởng điều khiển, lần lượt thực hiện các ND 1-2-3.
G. Quan sát, tới từng nhóm hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS.
H. Chọn 4-5 em thi tâng cầu bằng đùi.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.
H. 2 em chơi thử. Thực hiện trò chơi theo đội hình hàng ngang- chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn đá cầu
..Tuần 32
Bài 63 : môn thể thao tự chọn - trò chơi “ dẫn bóng”
I. Mục tiêu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi, thi tâng cầu bằng đùi, Ôn chuyền cầu theo nhóm 2-3 người. Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác, nâng cao thành tích.
- Cách cầm bóng, tư thế cầm bóng chuẩn bị nắm ném bóng khi không có bóng cũng như khi không bóng, ném bóng trúng đích.
-Trò chơi “Dẫn bóng”. Y/c tham gia vào trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, bóng, cầu đá mỗi em 1 quả.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động. 
- Xoay các khớp.
- Chạy nhẹ nhàng .
- Đi thường hít thở sâu.
- Tập bài TD.
- Kiểm tra bc: Tâng cầu bằng đùi.
B. Phần cơ bản: 
1.Ôn đá cầu:
+ Ôn tâng cầu bằng đùi.
+ Thi tâng cầu bằng đùi.
2. ném bóng.
3. Học trò chơi: “Dẫn bóng”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo .
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học.
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
H. Chạy theo hàng dọc theo vòng sân, trở về đ/h hàng ngang xoay các khớp tập bài TD.
G. Điều khiển – hô nhịp
H.4-6 em lên thực hiện tâng cầu.
G. Nêu tên động tác, nêu y/c tập luyện.
H. Tập đồng loạt
H. Tập luyện theo nhóm 4-6 em.
G. Quan sát, tới từng nhóm hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS.
H. Đại diện các nhóm lên thi tâng cầu.
G.H. Quan sát nhận xét biểu dương.
G. nêu yêu cầu H. Thực hiện.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.
H. Chia lớp thành đội chơi thi đua. Đội nào thua thì phải cõng đội kia 1 vòng hoặc chịu hình thức phạt khác.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn đá cầu.
Bài 64 : môn thể thao tự chọn - nhảy dây
I. Mục tiêu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu theo nhóm 2-3 người. Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác, nâng cao thành tích.
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
-Trò chơi “Dẫn bóng”. Y/c tham gia vào trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, mỗi em một quả cầu đá- dây nhảy cá nhân.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động .
- Xoay các khớp.
- Chạy nhẹ nhàng .
- Đi thường hít thở sâu.
- Tập bài TD.
B. Phần cơ bản: 
1. Ôn đá cầu:
+ Ôn tâng cầu bằng đùi.
+ Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người.
+ Thi tâng cầu bằng đùi.
2. Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. 
3. Trò chơi: “Dẫn bóng”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
H. Dàn hàng K/Đ
- Chạy theo hàng dọc vòng sân. đi thường trở về đ/h hàng ngang, tập bài TD.
G. Nêu tên động tác.
H. Chia nhóm tập luyện do nhóm trưởng điều khiển.
G. Quan sát, tới từng nhóm hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS.
H. Chọn 4-5 em thi tâng cầu bằng đùi.
G.H. Quan sát, nhận xét, biểu dương.
G. Nêu tên động tác,làm mẫu.
H. chia nhóm 4-6 em tập luyện.
G. Tới các nhóm hướng dẫn, giúp đỡ HS.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.
H. Chia lớp thành đội chơi thi đua. Đội nào thua thì phải cõng đội kia 1 vòng hoặc chịu hình thức phạt khác.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn đá cầu

Tài liệu đính kèm:

  • docGATDL4T3032.doc