Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài 1 đến 6

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài 1 đến 6

I.Mục tiêu:

-Củng cố và nâng cao kỹ thuật: tập hợp hàng dọc, dóng hàng,điểm số. Đứng nhiêm nghỉ.Y/C: tập hợp nhanh, trật tự không xô đẩy, chen lấn nhau, dứt khoát đúng theo khẩu lệnh của GV.

-Trò chơi Chạy tiếp sức”.YC học sinh nắm được cách chơi, rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn, hào hứng.

II.Địa điểm , phương tiện:

-Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn khi tập.

-Phương tiện : còi, cờ đuôi nheo, sân chơi.

III.Nội dung và phương pháp lên lớp:

 

doc 24 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 21/01/2022 Lượt xem 270Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài 1 đến 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 1
CIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP
TRÒ CHƠI “CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC”
I.Mục tiêu:
-Giới thiệu chương trình thể dục 4. YC học sinh biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.
-Một số quy định về nội quy, YC tập luyện. YC học sinh nắm được những điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ học thể dục.
-Biên chế bộ môn, chọn cán sự lớp.
-Trò chơi ‘Chuyển bóng tiếp sức”.YC học sinh nắm được cách chơi, rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn.
II.Địa điểm , phương tiện:
-Địa điểm: Trên sân trường hoặc lớp học. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn khi tập.
-Phương tiện : còi, 4 quả bóng nhỡ bằng nhựa.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp:
NỘI DUNG
THỜI LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHÚC
1.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
*Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”
2.Phần cơ bản:
a.Giới thiệu chương trình thể dục 4:
-Thời lượng học : 2 tiết/ tuần, học trong 35 tuần, cả năm học 70 tiết.
-Nội dung bao gồm: ĐHĐN, bài thể dục phát triển chung, bài tập rèn luỵên kĩ năng vận động cơ bản, trò chơi vận động và đặc biệt có môn học tự chọn như: Đá cầu, ném bóngNhư vậy so với lớp 3 nội dung học nhiều hơn, sau mỗi nội dung đều có kiểm tra đánh giá cho từng em, do đó YC các em phải tham gia đủ các tiết học và tích cực tự tập ở nhà
b.Phổ biến nội quy, YC tập luỵên : 
-Quần áo phải gọn gàng, nên mặc trang phục, đi giầy hoặc dép có quai hậu. Muốn ra vào lớp phải xin phép GV.
c.Biên chế tổ tập luyện: 
-Chia đồng đều về số lượng nam nữ và sức khỏe giũa các tổ, bầu tổ trưởng.
-Trò chơi: “Chuyền bóng tiếp sức” .
GV làm mẫu và phổ biến cách chơi, luật chơi. Có 2 cách:
+Chuyền bóng qua đầu cho nhau hoặc xoay người sang phải (trái) ra sau rồi chuyền bóng cho nhau.
+Cho cả lớp chơi thử sau đó cho chơi chính thức có phân thắng thua.
3.Phần kết thúc: 
*Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
-GV cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học. 
 6-10’
 1-2’
 1-2’
 2-3’
 18-22’
 3-4’
 2-3’
 2-3’
 6-8’
 4-6’
 1-2’
 1-2’
 1-2’
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
*Nhận xét sau tiết học:
BÀI 2
 TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ,
ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ
TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC”
I.Mục tiêu:
-Củng cố và nâng cao kỹ thuật: tập hợp hàng dọc, dóng hàng,điểm số. Đứng nhiêm nghỉ.Y/C: tập hợp nhanh, trật tự không xô đẩy, chen lấn nhau, dứt khoát đúng theo khẩu lệnh của GV.
-Trò chơi ‘Chạy tiếp sức”.YC học sinh nắm được cách chơi, rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn, hào hứng.
II.Địa điểm , phương tiện:
-Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn khi tập.
-Phương tiện : còi, cờ đuôi nheo, sân chơi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp:
NỘI DUNG
THỜI LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHÚC
1.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện.
 *Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”
-Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
2.Phần cơ bản:
a.Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng,điểm số. Đứng nhiêm nghỉ.
-Lần 1-2 Gvđiều khiển lớp, có nhận xét sửa chữa động tác sai.
-Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển. GV qaun sát nhận xét sửa chữa .
-Tập hợp lớp các tổ thi đua trình diễn, GV quan sát, nhận xét, biểu dương kết quả tập luyện.
-Tập cả lớpđể củng cố kết quả do GV điều khiển.
b.Trò chơi: “Chạy tiếp sức” .
GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi, giải thích cách chơi, luật chơi.
+Cho 1 tổ chơi thử sau đó cho lớp chơi chính thức có phân thắng thua.
GV quan sát biểu dương tổ thắng cuộc.
3.Phần kết thúc: 
-Cho học sinh làm động tác thả lỏng.
-GV cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học. 
 6-10’
 1-2’
 2-3’
 1-2’
 18-22’
 10’
 3-4 lần
 1 lần
 2 lần
 8-10’
 4-6’
 1-2’
 1-2’
 1-2’
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
 x x x x x x GV
x x x x x x
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
*Nhận xét sau tiết học:
BÀI 3
 QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, DỒN HÀNG, DÀN HÀNG
TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG NHANH”
I.Mục tiêu:
-Củng cố và nâng cao kỹ thuật: quay phải, quay trái, dồn hàng, dàn hàng.YC dồn, dàn hàng nhanh, trật tự, quay phải, quay trái đúng kĩ thuật, đều, đẹp, đúng khẩu lệnh.
-Trò chơi ‘Thi xếp hàng nhanh”.YC học sinh nắm được cách chơi, chơi đúng luật, trật tự,, nhanh nhẹn ,hào hứng.
II.Địa điểm , phương tiện:
-Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn khi tập.
-Phương tiện : còi, sân chơi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp:
NỘI DUNG
THỜI LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHÚC
1.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện.
 -Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
*Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”
2.Phần cơ bản:
a.Đội hình đội ngũ:
-Ôn quay phải quay trái, dồn hàng, dàn hàng.
-Lần 1-2 Gv điều khiển lớp, có nhận xét sửa chữa động tác sai.
-Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển. GV qaun sát nhận xét sửa chữa .
-Tập hợp lớp các tổ thi đua trình diễn, GV quan sát, nhận xét, biểu dương kết quả tập luyện.
-Tập cả lớpđể củng cố kết quả do GV điều khiển.
b.Trò chơi:“Thi xếp hàng nhanh”.
GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi.
+Cho 1 tổ chơi thử sau đó cho lớp chơi chính thức có phân thắng thua.
GV quan sát biểu dương tổ thắng cuộc.
3.Phần kết thúc: 
-Cho học sinh làm động tác thả lỏng.
-GV cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học. 
 6-10’
 1-2’
 1-2’
 2-3’
 18-22’
 10-12’
 2-3’
 1 lần
 2 lần
 8-10’
 4-6’
 2-3’
 1-2’
 1-2’
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
 x x x x x x GV
x x x x x x
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
*Nhận xét sau tiết học:
BÀI 4
 ĐỘNG TÁC QUAY SAU
TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG , NHẢY NHANH”
I.Mục tiêu:
-Củng cố và nâng cao kỹ thuật: quay phải, quay trái, đi đều. YC động tác đều, đẹp, đúng khẩu lệnh.
-Học kĩ thuật động tác quay sau. YC nhận biết đúng hướng xoay người, làm quen với động tác quay sau.
-Trò chơi ‘Nhảy đúng, nhảy nhanh”.YC học sinh nắm được cách chơi, chơi đúng luật, trật tự,, nhanh nhẹn ,hào hứng.
II.Địa điểm , phương tiện:
-Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn khi tập.
-Phương tiện : còi, sân chơi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp:
NỘI DUNG
THỜI LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHÚC
1.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện.
*Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”
2.Phần cơ bản:
a.Đội hình đội ngũ:
-Ôn quay phải quay trái, đi đều:
- Gv điều khiển lớp tập 1-2 lần. Chia tổ tập luyện .
-Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát sửa chữa sai sót cho các tổ.
-Học kĩ thuật động tác quay sau:
GV làm mẫu động tác 2 lần: lần 1 làm chậm, lần 2 vừa làm mẫu vừa giảng giải yếu lĩnh động tác.Cho 3 HS tập thử. GV nhận xét sửa chữa.Cho cả lớp tập theo khẩu lệnh của GV.
b.Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”.
GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi.
+Cho 1 số HS làm mẫu cách nhảy sau đó cho lớp nhảy thử, cho lớp chơi thi đua. GV quan sát , nhận xét, biểu dương tổ thắng cuộc.
3.Phần kết thúc: 
-Cho học sinh hát, vỗ tay theo nhịp.
-GV cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học, giao bài về nhà. 
6-10’
1-2’
2-3’
18-22’
10-12’
3-4’
7-8’
2 lần
6-8’
4-6’
2-3’
1-2’
1-2’
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
 x x x x x x GV
x x x x x x
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
*Nhận xét sau tiết học:
BÀI 5
 ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU
TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG , NHẢY NHANH”
I.Mục tiêu:
-Củng cố và nâng cao kỹ thuật: đi đều, đứng lại, quay sau. YC nhận biết đúng hướng quay cơ bản đúng động tác, đúng khẩu lệnh.
-Trò chơi : “Kéo cưa, lừa xẻ”.YC học sinh chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi.
II.Địa điểm , phương tiện:
-Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn khi tập.
-Phương tiện : còi, sân chơi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp:
NỘI DUNG
THỜI LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHÚC
1.Phần mở đầu:
-GC nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện.
*Trò chơi: “Làm theo hiệu lệnh”
-Đứng tại chỗ vỗ tay hát 1 bài.
2.Phần cơ bản:
a.Đội hình đội ngũ:
-Ôn đi đều, dứng lại quay sau:
- Gv điều khiển lớp tập 1-2 lần. 
-Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát nhận xét, sửa chữa sai sót cho các tổ.
-Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn, GV quan sát nhận xé, đánh giá, sửa chữa sai sót , biểu dương các tổ thi đua tập tốt.
-Tập cả lớp do GV điều khiển để củng cố.
b.Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”.
GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi.
+Cho 1 số HS làm mẫu cách nhảy sau đó cho lớp nhảy thử, cho lớp chơi thi đua. GV quan sát , nhận xét, biểu dương tổ thắng cuộc.
3.Phần kết thúc: 
-Cho học sinh chạy đều thành 1 vòng tròn lớn sau khép lại thành vòng tròn nhỏ.
-Làm động tác thả lỏng:
-GV cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học, giao bài về nhà. 
 6-10’
 1-2’
 2-3’
 1-2’
 18-22’
 8-10’
 3-4’
 2 lần
 8-10’
 4-6’
 2-3’
 1-2’
 1-2’
 1-2’
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
 x x x x x x GV
x x x x x x
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
*Nhận xét sau t ... á và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN : Cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp. YC thuần thục động tác và cách báo cáo.
-Trò chơi ‘Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau ” và “Lò cò tiếp sức”.YC học sinh biết chơi đúng luậtù và hào hứng trong khi chơi. 
II.Địa điểm , phương tiện:
-Địa điểm: Trên sân trường hoặc lớp học. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn khi tập.
-Phương tiện : còi, 2-4 lá cờ đuôi nheo và kẻ sân chơi. 
III.Nội dung và phương pháp lên lớp:
NỘI DUNG
THỜI LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHÚC
1.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học. Nhắc lại nội quy tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện:
-Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
*Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”
2.Phần cơ bản:
a.Ôn ĐHĐN:
-Cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học. Cách xin phép ra vào lớp.
- Gv điều khiển lớp tập 1-2 lần, có nhận xét sửa động tác sai cho HS. 
-Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển 2-3 lần. GV quan sát nhận xét, sửa chữa sai sót cho các tổ.
-Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn, GV quan sát nhận xetù, biểu dương thi đua.
. -Trò chơi ‘Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau ” và “Lò cò tiếp sức”
GV tập hợp HS theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. 
-Cho cả lớp cùng chơi thi đua. Biểu dương đội chơi đúng luật và thắng cuộc chơi. 
3.Phần kết thúc: 
-Cho HS thực hiện động tác thả lỏng.
-GV cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học, giao bài về nhà. 
6-10’
1-2’
1-2’
2-3’
18-22’
7-8’
2 lần
8-12’
2-3 lần
4-6’
1-2’
1-2’
1-2’
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
*Nhận xét sau tiết học:
BÀI 3
ĐHĐN - TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC”
I.Mục tiêu:
-Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN : Cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau. YC báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh, động tác quay phải , quay trái , quay sau đúng hướng, thành thạo, đều, đẹp, đúng khẩu lệnh. 
-Trò chơi ‘Chạy tiếp sức ” YC học sinh biết chơi đúng luậtù và hào hứng trong khi chơi. 
II.Địa điểm , phương tiện:
-Địa điểm: Trên sân trường hoặc lớp học. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn khi tập.
-Phương tiện : còi, 2-4 lá cờ đuôi nheo và kẻ sân chơi. 
III.Nội dung và phương pháp lên lớp:
NỘI DUNG
THỜI LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHÚC
1.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học. Nhắc lại nội quy tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện:
-Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
2.Phần cơ bản:
a.Ôn ĐHĐN:
-Cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học. Cách xin phép ra vào lớp. tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau.
- Gv điều khiển lớp tập 1-2 lần, có sửa chữa động tác sai cho HS. 
-Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển 2-3 lần. GV quan sát nhận xét, sửa chữa sai sót cho các tổ.
-Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn, GV quan sát nhận xetù, biểu dương thi đua giữa các tổ.
b.Trò chơi “Chạy tiếp sức”
GV tập hợp HS theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. 
-Cho cả lớp cùng chơi thi đua. Biểu dương đội chơi đúng luật và thắng cuộc chơi. 
3.Phần kết thúc: 
-Cho HS thực hiện động tác thả lỏng.
-GV cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học, giao bài về nhà. 
6-10’
1-2’
1-2’
18-22’
10-12’
8-10’
2-3 lần
4-6’
1-2’
1-2’
1-2’
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
 x x x x x x GV
x x x x x x
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
*Nhận xét sau tiết học:
BÀI 4
ĐHĐN - TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”
I.Mục tiêu:
-Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN : tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau. YC tập hợp hàng nhanh, quay đúng hướng, thành thạo, đều, đẹp, đúng khẩu lệnh. 
-Trò chơi ‘Kết bạn ” YC học sinh chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi. 
II.Địa điểm , phương tiện:
-Địa điểm: Trên sân trường hoặc lớp học. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn khi tập.
-Phương tiện : còi, kẻ sân chơi. 
III.Nội dung và phương pháp lên lớp:
NỘI DUNG
THỜI LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHÚC
1.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học. chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện:
-Trò chơi: “Thi đua xếp hàng”
-Giậm chân tại chỗ theo nhịp 1-2.
2.Phần cơ bản:
a.Ôn ĐHĐN:
-Cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học. Cách xin phép ra vào lớp. tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau.
- Gv điều khiển lớp tập 1-2 lần, có sửa chữa động tác sai cho HS. 
-Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển 2-3 lần. GV quan sát nhận xét, sửa chữa sai sót cho các tổ.
-Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn, GV quan sát nhận xetù, biểu dương thi đua giữa các tổ.
b.Trò chơi “Kết bạn”
GV tập hợp HS theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. 
-Cho cả lớp cùng chơi thi đua. Gvquan sát, nhận xét, xử lí các tình huống xảy ra và tổng kết trò chơi. 
3.Phần kết thúc: 
-Cho HS hát một bài, vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp. 
-GV cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học, giao bài về nhà. 
6-10’
1-2’
1-2’
1-2’
18-22’
10-12’
8-10’
2-3 lần
4-6’
1-2’
1-2’
1-2’
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
 x x x x x x GV
x x x x x x
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
*Nhận xét sau tiết học:
BÀI 5
ĐHĐN - TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN”
I.Mục tiêu:
-Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN : tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, dàn hàng, dồn hàng. YC tập hợp, dồn hàng, dàn hàng nhanh, quay trái quay phải, quay sau đúng hướng, đều, đẹp, đúng khẩu lệnh. 
-Trò chơi ‘Bỏ khăn ” YC học sinh chú ý, nhanh nhẹn, khéo léo, chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi. 
II.Địa điểm , phương tiện:
-Địa điểm: Trên sân trường hoặc lớp học. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn khi tập.
-Phương tiện : còi, 2 chiếc khăn tay, kẻ sân chơi. 
III.Nội dung và phương pháp lên lớp:
NỘI DUNG
THỜI LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHÚC
1.Phần mở đầu:
-GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học. chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện:
-Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”
*Đứng tại chỗ, vỗ tay hát một bài.
2.Phần cơ bản:
a.Ôn ĐHĐN:
-Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, dàn hàng, dồn hàng.
- Gv điều khiển lớp tập 1-2 lần, có sửa chữa động tác sai cho HS. 
-Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển 2-3 lần. GV quan sát nhận xét, sửa chữa sai sót cho các tổ.
-Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn, GV quan sát nhận xetù, biểu dương thi đua giữa các tổ.
b.Trò chơi “Bỏ khăn”
GV tập hợp HS theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. 
-Cho cả lớp cùng chơi thi đua. Biểu dương đội chơi đúng luật và thắng cuộc chơi. 
3.Phần kết thúc: 
-Cho HS thực hiện động tác thả lỏng.
-GV cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học, giao bài về nhà. 
6-10’
1-2’
1-2’
1-2’
18-22’
10-12’
8-10’
2-3 lần
4-6’
1-2’
1-2’
1-2’
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
 x x x x x x GV
x x x x x x
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
*Nhận xét sau tiết học:
BÀI 6
ĐHĐN - TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA”
I.Mục tiêu:
-Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN : tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái. YC tập hợp hàng nhanh, dóng hàng thẳng, đi đều vòng phải, vòng trái đều, đẹp, đúng khẩu lệnh. 
-Trò chơi ‘Đua ngựa ” YC học sinh chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi. 
II.Địa điểm , phương tiện:
-Địa điểm: Trên sân trường hoặc lớp học. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn khi tập.
-Phương tiện : còi, 4 con ngựa tre, 4 cờ đuôi nheo, kẻ sân chơi. 
III.Nội dung và phương pháp lên lớp:
NỘI DUNG
THỜI LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHÚC
1.Phần mở đầu:
-GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học. chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện:
-Trò chơi: “Làm theo tín hiệu”
-Xoay các khớp cổ tay, chân, gối, vai, hông:
-*Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp
2.Phần cơ bản:
a.Ôn ĐHĐN:
-Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái. 
- Gv điều khiển lớp tập 1-2 lần, có sửa chữa động tác sai cho HS. 
-Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển 4-5 lần. GV quan sát nhận xét sửa chữa sai sót. 
-Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn, GV quan sát nhận xetù, biểu dương thi đua giữa các tổ.
b.Trò chơi “Đua ngựa”
GV tập hợp HS theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. 
-Cho cả lớp cùng chơi thi đua. Biểu dương đội chơi đúng luật và thắng cuộc chơi. 
3.Phần kết thúc: 
-Cho HS thực hiện động tác thả lỏng.
-GV cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học, giao bài về nhà. 
 6-10’
 1-2’
 1-2’
 1-2’
 1-2’
 18-22’
 10-12’
 7-8’
 4-6’
 1-2’
 1-2’
 1-2’
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
 x x x x x x GV
x x x x x x
GV
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
*Nhận xét sau tiết học:

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_4_bai_1_den_6.doc