Giáo án Thể dục 4 - Tuần 33, 34, 35 - GV: Nguyễn Tuấn Anh

Giáo án Thể dục 4 - Tuần 33, 34, 35 - GV: Nguyễn Tuấn Anh

 Thể dục

 Môn thể thao tự chọn

I. Mục tiêu.

- Thực hiện cơ bản đúng động tác tâng cầu bằng đùi.

- Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau.

II. Địa điểm và phương tiện.

-Vệ sinh an toàn sân trường.

- Chuẩn bị: 2 còi, đủ dụng cụ để tập môn tự chọn, mỗi HS 1 dây nhảy.

III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.

1.Phần mở đầu:

- Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.

- Xoay các khớp cổ chân đầu gối hông, vai, cổ tay. Do GV hoặc cán sự điều khiển.

- Ôn bài thể dục phát triển chung.

* Trò chơi: Kết bạn.

2.Phần cơ bản.

a)Nhảy dây:

- Cho HS tập nhảy dây cá nhân kiểu chân trước chân sau theo đội hình vòng tròn, hình vuông do tổ trưởng hay cán sự điều khiển. GV có thể dành 1-2 phút cuối để tổ chức cho HS thi xem ai nhảy giỏi nhất.

 

doc 7 trang Người đăng haiphuong68 Ngày đăng 14/06/2021 Lượt xem 464Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 4 - Tuần 33, 34, 35 - GV: Nguyễn Tuấn Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ********************************************************
Tuần 33 Thứ ba, ngày 20 tháng 4 năm 2010.
 Thể dục
 Môn thể thao tự chọn
I. Mục tiêu.
- Thực hiện cơ bản đúng động tác tâng cầu bằng đùi.
- Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
II. Địa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
- Chuẩn bị: 2 còi, đủ dụng cụ để tập môn tự chọn, mỗi HS 1 dây nhảy.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
 Hoạt động Dạy
Thời lượng
Hoạt động Học
1.Phần mở đầu:
- Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
- Xoay các khớp cổ chân đầu gối hông, vai, cổ tay. Do GV hoặc cán sự điều khiển.
- Ôn bài thể dục phát triển chung.
* Trò chơi: Kết bạn.
2.Phần cơ bản. 
a)Nhảy dây:
- Cho HS tập nhảy dây cá nhân kiểu chân trước chân sau theo đội hình vòng tròn, hình vuôngdo tổ trưởng hay cán sự điều khiển. GV có thể dành 1-2 phút cuối để tổ chức cho HS thi xem ai nhảy giỏi nhất.
b) Môn tự chọn:
* Đá cầu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi.
+ Tập theo đội hình hàng ngang, hàng này cách hàng kia tối thiểu 2m, em nọ cách em kia 2-3 m, do cán sự lớp điều khiển.
+ Trên cơ sở đội hình vừa tập, GV gọi tên mỗi đợt 4-5 HS lên đứng quay mặt về phía lớp, em nọ cách em kia tối thiểu 2,5m, cử 4-5 HS đếm kết quả của từng người sau đó phát lệnh để các em bắt đầu tâng cầu.
3. Phần kết thúc: 
- Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát.
*Một số động tác vươn thở và điều hoà của bài thể dục phát triển chung.
- GV cùng HS hệ thống bài học.
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà.
8-10’
20-22’
10-11’
10-11’
6-8’
- HS tập hợp và lắng nghe.
- HS khởi động.
- HS chơi trò chơi.
- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV và cán sự lớp.
- HS tập theo đội hình hàng ngang do cán sự điều khiển.
- HS lên tâng cầu theo yêu cầu của GV.
- Đi đều và hát.
- HS tập 2 động tác của bài thể dục phát triển chung và hệ thống bài học
- HS lắng nghe.
********************************************************
Thứ sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2010
Thể dục
 Môn thể thao tự chọn.
I. Mục tiêu.
- Thực hiện cơ bản đúng động tác tâng cầu bằng đùi.
- Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
II. Địa điểm và phương tiện.
- Vệ sinh an toàn sân trường.
- Chuẩn bị :2 còi, đủ dụng cụ để học môn tự chọn. 
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Hoạt động Dạy
Thời lượng
Hoạt động Học
1.Phần mở đầu:
- Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
- Xoay các khớp cổ chân, đầu gối, hông, vai, cổ tay. Do GV hoặc cán sự điều khiển.
* Ôn bài thể dục phát triển chung.
* Trò chơi: Bịt mắt bắt dê.
2.Phần cơ bản.
a) Môn tự chọn:
 * Đá cầu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi.
+ Tập theo đội hình hàng ngang, hàng này cách hàng kia tối thiểu 2m, em nọ cách em kia 2-3 m, do cán sự lớp điều khiển.
+ Trên cơ sở đội hình vừa tập, GV gọi tên mỗi đợt 4-5 HS lên đứng quay mặt về phía lớp, em nọ cách em kia tối thiểu 2,5m, cử 4-5 HS đếm kết quả của từng người sau đó phát lệnh để các em bắt đầu tâng cầu.
b)Nhảy dây:
- Cho HS tập nhảy dây cá nhân kiểu chân trước chân sau theo đội hình vòng tròn, hình vuôngdo tổ trưởng hay cán sự điều khiển. GV có thể dành 1-2 phút cuối để tổ chức cho HS thi xem ai nhảy giỏi nhất.
3.Phần kết thúc.
- Đứng vỗ tay hoặc đi đều và hát.
* Trò chơi: Kết bạn.
- GV cùng HS hệ thống bài học.
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà.
8-10’
 22-24’
11-12’
11-12’
 8-10’
- HS tập hợp và lắng nghe.
- HS khởi động.
- Tham gia trò chơi.
- HS ôn đá cầu theo hướng dẫn của GV.
- HS thi đá cầu
- HS nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
- Hs đứng vỗ tay và hát.
- Chơi trò chơi.
- Cùng GV hệ thống bài.
- HS lắng nghe.
 **************************************************
Tuần 34 Thứ ba, ngày 27 tháng 4 năm 2010 
 Thể dục
 Nhảy dây- trò chơi “Lăn bóng bằng tay”
I.Mục tiêu.
- Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau, động tác nhảy nhẹ nhàng, nhịp điệu. Số lần nhảy càng nhiều càng tốt.
- Biết cách chơi và tham gia trò chơi: Lăn bóng bằng tay.
II. Địa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
-Chuẩn bị :2 còi, mỗi HS 1 dây nhảy, 4 quả bóng chuyền hay bóng đá cỡ số 4 để tổ chức trò chơi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Hoạt động Dạy
Thời lượng
Hoạt động Học
1.Phần mở đầu:
- Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường: 200-250m.
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Ôn các động tác tay chân, lưng, bụng, toàn thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung: Mỗi động tác 2x8 nhịp do cán sự điều khiển.
*Trò chơi khởi động: Nước chảy, cá bơi.
2.Phần cơ bản
a) Nhảy dây:
- Ôn nhảy kiểu chân trước chân sau.
+ GV cho 1-2 HS làm mẫu để nhắc lại cho cả lớp nhớ lại cách nhảy.
+ GV chia tổ và địa điểm, nêu yêu cầu về kỹ thuật thành tích và kỹ thuật tập luyện, sau đó cho các em về địa điểm để tự quản tập luyện. + GV giúp đỡ tổ chức và uốn nắn những động tác sai cho HS.
b)Trò chơi vận động:
-Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. 
+ GV nêu tên trò chơi.
+ GV cho HS nhắc lại cách chơi.
+ Cho HS chơi thử 1-2 lần (GV xen kẽ giải thích thêm về cách chơi để tất cả HS đều nắm vững cách chơi).
+ Cho HS chơi chính thức.
- GV nhận xét đánh giá các đội chơi.
3.Phần kết thúc.
- GV cùng HS hệ thống bài.
*Đi đều 2-4 hàng dọc và hát.
- Tập động tác vươn thở và điều hoà của bài thể dục phát triển chung.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà.
8-10’
22-24’
 10-12’
12-14’
 8-10’
- HS tập hợp và lắng nghe.
- HS khởi động.
- HS chơi trò chơi.
- 2 HS lên làm mẫu cho lớp quan sát.
- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.
- HS lắng nghe.
- HS nêu lại cách chơi.
- HS chơi thử.
- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.
- Cùng GV hệ thống bài.
- Đi đều và hát.
- HS thực hiện.
- HS lắng nghe.
*************************************************************
 Thứ sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2010
 Thể dục
 Nhảy dây - Trò chơi “Dẫn bóng”
I. Mục tiêu.
- Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau, động tác nhảy nhẹ nhàng, nhịp điệu. Số lần nhảy càng nhiều càng tốt.
- Biết cách chơi và tham gia trò chơi: Dẫn bóng.
II. Địa điểm và phương tiện:
-Vệ sinh an toàn sân trường.
-Chuẩn bị: 2 còi mỗi HS 1 dây nhảy, sân và 2-4 quả bóng đá, hay bóng chuyền, bóng rổ để tổ chức trò chơi “Dẫn bóng”.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp:
Hoạt động Dạy
Thời lượng
Hoạt động Học
1.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
* Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc theo vòng tròn.
-Xoay các khớp đầu gối, hông, cổ chân, vai.
- Ôn các động tác tay chân, lưng, bụng, toàn thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung: Mỗi động tác 2 x 8 nhịp do cán sự điều khiển
*Trò chơi : Thỏ ăn cỏ, thỏ uống nước.
*Kiểm tra bài cũ: 4-5 HS lên nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
2 .Phần cơ bản:
a)Nhảy dây:
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau:
+ GV cho 1-2 HS làm mẫu để nhắc lại cho cả lớp nhớ lại cách nhảy.
+ GV chia tổ và địa điểm, nêu yêu cầu về kỹ thuật thành tích và kỹ thuật tập luyện, sau đó cho các em về địa điểm để tự quản tập luyện. + GV giúp đỡ tổ chức và uốn nắn những động tác sai cho HS.
b)Trò chơi vận động:
-Trò chơi: “Dẫn bóng”. 
+ GV nêu tên trò chơi cùng HS nhắc lại cách chơi, rồi HS chơi thử 1-2 lần (Xen kẽ GV giải thích thêm về cách chơi để tất cả HS đều nắm vững cách chơi ). Sau đó cho HS chơi chính thức:2-3 lần do GV điều khiển.
3 .Phần kết thúc:
- GV cùng HS hệ thống bài.
*Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát.
- Tập động tác vươn thở và điều hoà.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà.
 8-10’
22-24’
 10-12’
12-14’
 8-10’
- HS tập hợp và lắng nghe.
- HS khởi động.
- HS chơi trò chơi.
- 4-5 HS nhảy dây.
- 2 HS lên làm mẫu cho lớp quan sát.
- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.
- HS lắng nghe, HS nêu lại cách chơi, HS chơi thử, HS tham gia chơi.
- Cùng GV hệ thống bài.
- Đi đều và hát.
- HS thực hiện.
- HS lắng nghe.
*****************************************************************
Tuần 35 Thứ ba, ngày 27 tháng 4 năm 2010.
Thể dục
Di chuyển tung và bắt bóng 
Trò chơi “Trao tín gậy”
I.Mục tiêu.
- Thực hiện cơ bản đúng động tác di chuyển tung và bắt bóng, động tác nhẹ nhàng, số lần thực hiện càng nhiều càng tốt.
- Biết cách chơi và tham gia trò chơi: Trao tín gậy.
II. Địa điểm và phương tiện:
-Vệ sinh an toàn sân trường.
-Chuẩn bị :2 còi, 2-4 quả bóng chuyền hoặc bóng đá cỡ số 4, tín gậy, kẻ sân để tổ chức chuyền bóng và trò chơi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp:
Hoạt động Dạy
Thời lượng
Hoạt động Học
1.Phần mở đầu:
- Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc theo vòng tròn.
- Ôn các động tác tay chân, lưng bụng, toàn thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung: Mỗi động tác2 x 8 nhịp do cán sự điều khiển.
*Trò chơi: Kiệu người.
2.Phần cơ bản:
a)Di chuyển tung hoặc chuyền và bắt bóng:
- GV cho 2 HS lên làm mẫu kết hợp với lời hướng dẫn, giải thích để HS nhớ lại cách thực hiện động tác, sau đó nêu yêu cầu kỷ luật và chia tổ tập luyện, rồi cho các em về địa điểm đã phân công để tự tập dưới sự quản lý của tổ trưởng. GV giúp đỡ về tổ chức và uốn nắn những động tác sai.
b)Trò chơi vận động:
-Trò chơi “Trao tín gậy”.
+ GV nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi cho HS chơi thử 1-2 lần (Xen kẽ GV giải thích thêm về cách chơi để tất cả HS đều nắm vững cách chơi). Cho HS chơi chính thức:2-3 lần.
3.Phần kết thúc:
-GV cùng HS hệ thống bài.
*Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát
- Tập động tác vươn thở và điều hoà của bài thể dục phát triển chung.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà.
 8-10’
 22-24’
 10-12’
 12-14’
 8-10’
- HS tập hợp và lắng nghe.
- HS khởi động.
-HS tập theo đội hình hàng ngang
- HS chơi trò chơi.
- 2 HS lên làm mẫu cho lớp quan sát.
- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.
- HS lắng nghe, HS nêu lại cách chơi, HS chơi thử, HS tham gia chơi.
- Cùng GV hệ thống bài.
- Đi đều và hát.
- HS thực hiện.
- HS lắng nghe
***************************************************************8
Thứ sáu, ngày 4 tháng 5 năm 2010.
Thể dục
Tổng kết môn học.
I. Mục tiêu.
- HS nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong năm và thực hiện cơ bản đúng các động tác theo yêu cầu của GV.
II. Địa điểm và phương tiện:
-Vệ sinh an toàn sân trường.
-Chuẩn bị: Nơi HS trình diễn và dụng cụ để HS sử dụng khi thực hiện động tác.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Hoạt động Dạy
Thời lượng
Hoạt động Học
1. Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Trò chơi: Mèo đuổi chuột.
2. Phần cơ bản:
- GV cùng HS hệ thống lại các nội dung đã học trong năm (Theo từng chương) bằng hình thức cùng nhớ lại và sau đó GV hoặc HS ghi lên bảng theo khung đã chuẩn bị.
- Cho 1 số HS lên bục thực hành động tác xen kẽ các nội dung trên.
- GV công bố kết quả học tập và tinh thần thái độ của HS trong năm đối với môn thể dục.
- Nhắc nhở 1 số hạn chế cần khắc phục trong năm học tới.
- Tuyên dương một số tổ, cá nhân có thành tích và tinh thần học tập, rèn luyện tốt.
3.Phần kết thúc:
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Trò chơi: Kết bạn.
- GV dặn dò HS tự ôn tập trong dịp hè giữ vệ sịnh và đảm bảo an toàn trong tập luyện.
8-10’
22-24’
 5-6’
- HS tập hợp và lắng nghe.
- HS tham gia chơi trò chơi.
- HS cùng GV hệ thống bài học.
- Một số HS thực hành động tác.
- HS lắng nghe.
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
- HS tham gia chơi trò chơi.
- HS lắng nghe.
*******************************

Tài liệu đính kèm:

  • docTD.doc