Giáo án Thể dục lớp 4 - Trường TH Lâm Sơn A

Giáo án Thể dục lớp 4 - Trường TH Lâm Sơn A

THỂ DỤC

 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP

 TRÒ CHƠI “ CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC”

 I. Mục tiêu

- Phổ biến một số quy định khi luyện tập. Yêu cầu học sinh hiểu và thực hiện đúng.

- Giới thiệu chương trình môn học. Yêu cầu học sinh biết được điểm cơ bản của chương trình, có thái độ đúng và tinh thần luyện tập tích cực.

- Biên chế tổ ,chọn cán sự bộ môn

- Chơi trò chơi” Chuyển bóng tiếp sức”. Yêu cầu học sinh biết cách chơi rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn

 II. Địa điểm, phương tiện: Sân trường, .

 III. Nội dung và phương pháp lên lớp

 

doc 7 trang Người đăng thuthuy90 Lượt xem 635Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục lớp 4 - Trường TH Lâm Sơn A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Trường TH Lâm Sơn A	
 Tiết: 1	 Thứ tư ngày 6 tháng 9 năm 2006
 Gv: Tô Văn Hậu	
THỂ DỤC	
 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP
 TRÒ CHƠI “ CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC”
 I. Mục tiêu
Phổ biến một số quy định khi luyện tập. Yêu cầu học sinh hiểu và thực hiện đúng.
Giới thiệu chương trình môn học. Yêu cầu học sinh biết được điểm cơ bản của chương trình, có thái độ đúng và tinh thần luyện tập tích cực.
Biên chế tổ ,chọn cán sự bộ môn
Chơi trò chơi” Chuyển bóng tiếp sức”. Yêu cầu học sinh biết cách chơi rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn
 II. Địa điểm, phương tiện: Sân trường,.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp
 NỘI DUNG
SL- TG
 PHƯƠNG PHÁP
Phần mở đầu:
Gv tập trung lớp theo hàng dọc
Phổ biến nội dung yêu cầu bài học
Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp và hát
Trò chơi:” Tìm người chỉ huy”
Phần cơ bản:
Phân công tổ nhóm tập luyện, chọn cán sự môn học
Nhắc lại nội quy tập luyện và phổ biến nội dung yêu cầu môn học
Chỉnh đốn trang phục, vệ sinh tập luyện: Các em sửa lại trang phục, để gọn quần áo, giầy dép vào nơi quy định
 ( GV quan sát , nhắc nhở)
Chơi trò chơi”Chuyển bóng tiếp sức”
GV nêu tên trò chơi và hướng dẫn cách chơi
Cho các em chơi-(Nhận xét – tuyên dương)
Phần kết thúc
Đi thường theo nhịp 1-2,1-2 và hát.
GV cùng học sinh hệ thống lại bài.
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
 2’
 2’
 3’
 2 – 3’
 3 – 4’
2 - 3’
6 – 8’
1-2’
2’
1’
 3-4 hàng dọc
 3-4 hàng ngang
 3-4 hàng dọc
 Trường TH Lâm Sơn A
 Tiết: 2	 Thứ sáu ngày 8 tháng 9 năm 2006
THỂ DỤC	
 TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG ĐIỂM SỐ, ĐỨNG 
 I. Mục tiêu
Củng cố và nâng cao kĩ thuật, tập hợp hàng 2 dọc, dóng hàng ,điểm số , đứng nghiêm, đứng nghĩ. Yêu cầu học sinh hiểu và thực hiện đúng, nhanh.
Chơi trò chơi” Chạy tiếp sức”. Yêu cầu học sinh biết cách chơi đúng luật ,hào hứng trong khi chơi
 II. Địa điểm, phương tiện: Sân trường,.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp
 NỘI DUNG
SL- TG
 PHƯƠNG PHÁP
 1. Phần mở đầu:
Gv tập trung lớp theo hàng dọc
Phổ biến nội dung yêu cầu bài học
Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp và hát
Trò chơi:” Tìm người chỉ huy”
Phần cơ bản:
 - Gv điều khiển sửa chữađộng tác sai cho học sinh.
Phân công tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển
Tập hợp lớp, các tổ thi đua trình diễn, gv nhận xét tuyên dương
Tập cả lớp để củng cố kết quả tập luyện do GV điều khiển
Chơi trò chơi”Chạy tiếp sức”
GV nêu tên trò chơi và hướng dẫn cách chơi
Cho các em chơi-(Nhận xét – tuyên dương)
Phần kết thúc
Đi thường theo nhịp 1-2,1-2 và hát.
GV cùng học sinh hệ thống lại bài.
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
 2’
 2’
 3’
 2 – 3’
 3 – 4’
2 - 3’
8 – 10’
1-2’
2’
1’
 3-4 hàng dọc
 3-4 hàng ngang
Đi theo vòng tròn
 Trường TH Lâm Sơn A
 	 Thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2006
THỂ DỤC	Tiết: 3	
 Quay phải ,quay trái, dàng hàng, dồn hàng
Trò chơi :”Thi xếp hàng nhanh”
 I. Mục tiêu
Củng cố và nâng cao kĩ thuật: quay phải quay trái, dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu học sinh trật tự, đều đẹp và thực hiện đúng .
Chơi trò chơi” Thi xếp hàng nhanh”. Yêu cầu học sinh biết cách chơi đúng luật ,hào hứng trong khi chơi
 II. Địa điểm, phương tiện: Sân trường,.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp
 NỘI DUNG
SL- TG
 PHƯƠNG PHÁP
 1. Phần mở đầu:
Gv tập trung lớp theo hàng dọc
Phổ biến nội dung yêu cầu bài học
Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp và hát
Trò chơi:” Tìm người chỉ huy”
Phần cơ bản:
 - Ôn quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng
 - Gv điều khiển sửa chữađộng tác sai cho học sinh.
Phân công tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển
Tập hợp lớp, các tổ thi đua trình diễn, gv nhận xét tuyên dương
Tập cả lớp để củng cố kết quả tập luyện do GV điều khiển
Chơi trò chơi”Thi xếp hàng nhanh”
GV nêu tên trò chơi và hướng dẫn cách chơi
Cho các em chơi-(Nhận xét – tuyên dương)
Phần kết thúc
Đi thường theo nhịp 1-2,1-2 và hát.
GV cùng học sinh hệ thống lại bài.
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
 2’
 2’
 3’
 2 – 3’
 3 – 4’
2 - 3’
6 – 8’
1-2’
2’
1’
 3-4 hàng dọc
 3-4 hàng ngang
Đi theo vòng tròn
 Trường TH Lâm Sơn A
 Tiết: 4	 Thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2006
 Gv: Ngô Thị Bích Thuỷ	
THỂ DỤC	
 Động tác quay sau
Trò chơi :”Nhảy đúng nhảy nhanh”
 I. Mục tiêu
Củng cố và nâng cao kĩ thuật: quay phải, quay trái, đi đều. Yêu cầu động tác đều đẹp và thực hiện đúng .
Học kỉ thuật động tác quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hướng xoay người, làm quen với động tác quay sau
Chơi trò chơi”Nhảy đúng, nhảy nhanh”. Yêu cầu học sinh biết cách chơi đúng luật ,hào hứng trong khi chơi
 II. Địa điểm, phương tiện: Sân trường,.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp
 NỘI DUNG
SL- TG
 PHƯƠNG PHÁP
 1. Phần mở đầu:
Gv tập trung lớp theo hàng dọc
Phổ biến nội dung yêu cầu bài học
Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp và hát
Trò chơi:” Diệt các con vật có hại”. 
Phần cơ bản:
 - Ôn quay phải, quay trái, đi điều.
 - Gv điều khiển sửa chữađộng tác sai cho học sinh.
Phân công tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển . GV quan sát sửa sai cho học sinh
Học kĩ thuật động tác quay sau.
Gv làm mẫu – hs quan sát và làm thử
Hs làm theo khẩu lệnh của gv
Chơi trò chơi”Nhảy đúng, nhảy nhanh”
GV nêu tên trò chơi và hướng dẫn cách chơi
Cho các em chơi-(Nhận xét – tuyên dương)
Phần kết thúc
Học sinh hát và vỡ tay theo nhịp .
GV cùng học sinh hệ thống lại bài.
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
 2’
 2’
 3’
 2 – 3’
 3 – 4’
2 - 3’
 7 – 8’ 
6 – 8’
1-2’
2’
1’
 3-4 hàng dọc
 3-4 hàng ngang
3 – 4 hàng ngang
Đi theo vòng tròn
Trường TH Lâm Sơn A
 Tiết: 5	 Thứ ba ngày tháng 9 năm 2006
 Gv: Nguyễn Thị hồng Thắm	
THỂ DỤC	
 Đi đều, đứng lại, quay sau
Trò chơi :”Kéo cưa lừa xẻ”
 I. Mục tiêu
Củng cố và nâng cao kĩ thuật: quay sau, đứng lại, đi đều. Yêu cầu nhận biết đúng hướng quay, cơ bản đúng động tác, đúng khẩu lệnh.
Chơi trò chơi” Kéo cưa lừa xẻ”. Yêu cầu học sinh biết cách chơi đúng luật ,hào hứng trong khi chơi.
 II. Địa điểm, phương tiện: Sân trường,.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp
 NỘI DUNG
SL- TG
 PHƯƠNG PHÁP
 1. Phần mở đầu:
Gv tập trung lớp theo hàng dọc
Phổ biến nội dung yêu cầu bài học
Đứng tại chỗ vỗ tay theo nhịp và hát
Trò chơi:” Làm theo hiệu lệnh”. 
Phần cơ bản:
A, Đội hình đội ngũ
 - Ôn quay phải, quay trái, đi điều.
 - Gv điều khiển sửa chữađộng tác sai cho học sinh.
Phân công tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển . GV quan sát sửa sai cho học sinh.
Chơi trò chơi” Kéo cưa lừa xẻ”
GV nêu tên trò chơi và hướng dẫn cách chơi
Cho các em chơi-(Nhận xét – tuyên dương)
Phần kết thúc
Học sinh chạy đều.
Hs làm động tác thả lỏng.
GV cùng học sinh hệ thống lại bài.
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
 2’
 2’
 3’
 8 – 10’
 8 – 10’ 
1-2’
2’
1’
 3-4 hàng dọc
 3-4 hàng ngang
Hs xếp thành 4 tổ quay mặt vào nhau
Đi theo vòng tròn
Trường TH Lâm Sơn A
 Tiết: 6	 Thứ năm ngày tháng 9 năm 2006
 Gv: Nguyễn Thị hồng Thắm	
THỂ DỤC	
 Đi đều vòng phải,vòng trái, đứng lại
Trò chơi :”Bịt mắt bắt dê”
 I. Mục tiêu
Củng cố và nâng cao kĩ thuật: quay sau, đứng lại, đi đều. Yêu cầu nhận biết đúng hướng quay, cơ bản đúng động tác, đúng khẩu lệnh.
Chơi trò chơi” Kéo cưa lừa xẻ”. Yêu cầu học sinh biết cách chơi đúng luật ,hào hứng trong khi chơi.
 II. Địa điểm, phương tiện: Sân trường,.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp
 NỘI DUNG
SL- TG
 PHƯƠNG PHÁP
 1. Phần mở đầu:
Gv tập trung lớp theo hàng dọc
Phổ biến nội dung yêu cầu bài học
Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp và hát
Trò chơi:” Làm theo khẩu lệnh”. 
 2. Phần cơ bản:
A, Đội hình đội ngũ
 - Ôn quay sau.
Gv điều khiển sửa chữađộng tác sai cho học sinh.
Học đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại:
Gv vừa hướng dẫn vừa làm mẫu .
Gv hô cho học sinh tập vài lần 
Phân công tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển . GV quan sát sửa sai cho học sinh.
Chơi trò chơi” Bịt mắt bắt dê”
GV nêu tên trò chơi và hướng dẫn cách chơi
Cho các em chơi-(Nhận xét – tuyên dương)
Phần kết thúc
Học sinh chạy đều.
Hs làm động tác thả lỏng.
GV cùng học sinh hệ thống lại bài.
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
 2’
 2’
 3’
 10 – 12’
 8 – 10’ 
6 - 8’
1-2’
2’
1’
 3-4 hàng dọc
 3-4 hàng ngang
Hs xếp thành 4 tổ quay mặt vào nhau
Đi theo vòng tròn
Theo đội hình vòng tròn

Tài liệu đính kèm:

  • docTHE DUC L4.doc