Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 26 - Năm học 2011-2012 - Trần Ngọc Quý

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 26 - Năm học 2011-2012 - Trần Ngọc Quý

Bài 51 : *Một số bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản.

*Trò chơi : Trao tín gậy

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

-Yêu cầu học sinh thực hiện được động tác tung bóng bằng 1 tay, bắt bóng bằng 2 tay. Biết cách tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người. Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước chân sau.

-Trò chơi:Trao tín gậy.Yêu cầu bước đầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

Địa điểm : Sân trường; Còi , bóng , dụng cụ cho trò chơi,mỗi HS một dây nhảy.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc 4 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 25/01/2022 Lượt xem 125Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 26 - Năm học 2011-2012 - Trần Ngọc Quý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT NGHĨA HÀNH 	 
TRƯỜNG TH SỐ 1 TT CHỢ CHÙA	GV : TRẦN NGỌC QUÝ
 	Ngày : 
	GIÁO ÁN
	Môn: Thể dục. Lớp : 4
Tuần 26	
Bài 51 : 	*Một số bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản.
*Trò chơi : Trao tín gậy
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
-Yêu cầu học sinh thực hiện được động tác tung bóng bằng 1 tay, bắt bóng bằng 2 tay. Biết cách tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người. Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
-Trò chơi:Trao tín gậy.Yêu cầu bước đầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi , bóng , dụng cụ cho trò chơi,mỗi HS một dây nhảy.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
Gviên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
Ôn các động tác tay,chân,lườn,bụng và phối hợp của bài thể dục phát triển chung
Trò chơi : Diệt các con vật có hại
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
 Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.*Ôn tung bóng bằng 1 tay,bắt bóng bằng 2 tay
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
*Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người
Hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
*Ôn nhảy dây kiểu chân trước,chân sau
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
b.Trò chơi : Trao tín gậy
Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
Đi đều.bước Đứng lại.đứng Thả lỏng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà tập luyện nhảy dây
6p
1lần
28p
18p
10p
6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
PHÒNG GD & ĐT NGHĨA HÀNH 	 
TRƯỜNG TH SỐ 1 TT CHỢ CHÙA	GV : TRẦN NGỌC QUÝ
 	Ngày : 
	GIÁO ÁN
	Môn: Thể dục. Lớp : 4
Tuần 26	
Bài 52 : 	*Di chuyển tung, bắt bóng, nhảy dây
*Trò chơi : Trao tín gậy
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
-Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người;Nhảy dây kiểu chân trước chân sau.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
-Học di chuyển tung và bắt bóng.Yêu cầu biết thực hiện và thực hiện động tác cơ bản đúng.
-Trò chơi:Trao tín gậy.Yêu cầu biết cách chơivà tham gia vào trò chơi tương đối chủ động. 
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi , bóng , dụng cụ cho trò chơi,mỗi HS một dây nhảy
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
G.viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
Ôn các động tác tay,chân,lườn,bụng và phối hợp của bài thể dục phát triển chung
Trò chơi : Diệt các con vật có hại
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
 Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Bài tập RLTTCB
*Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người
Hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
*Học di chuyển tung và bắt bóng
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
*Ôn nhảy dây kiểu chân trước,chân sau
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
b.Trò chơi : Trao tín gậy
Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
 Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Đi đều.bước Đứng lại.đứng Thả lỏng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà tập luyện nhảy dây
6p
1lần
28p
18p
10p
6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_4_tuan_26_nam_hoc_2011_2012_tran_ngoc_qu.doc