Giáo án Thể dục khối 3, 4, 5 - Tuần 2

Giáo án Thể dục khối 3, 4, 5 - Tuần 2

I. MỤC TIÊU:

- Bước đầu biết cách đi 1-4 hàng dọc theo nhịp (nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải), biết dóng hàng cho thẳng trong khi đi.

- Biết cách đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN

 - Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, LÊN LỚP

 

doc 6 trang Người đăng haiphuong68 Lượt xem 441Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục khối 3, 4, 5 - Tuần 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 2
KhĒ 3:
Bài 3 Ǥ΅ Ό΄o ηịp 1-4 hànƑ dnj.- Ǥ΅ Ό΄o vạε Γ◊ κẳnƑ, đi ηaζ εuΏǛn sanƑ εạσ.- Tǟò εΠ "ǡŰm wgưƟ εỉ huy"
I. MỤC TIÊU: 
- Bước đầu biết cách đi 1-4 hàng dọc theo nhịp (nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải), biết dóng hàng cho thẳng trong khi đi.
- Biết cách đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy.
- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
 - Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi 
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, LÊN LỚP
1. Phần mở đầu(6 phút)
-Nhận lớp
-Chạy chậm
 -Khởi động các khớp 
 -Giậm chân đếm theo nhịp 
 -Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”
 Tại chỗ vỗ tay hát.
 2. Phần cơ bản (24 phút)
- Ôn đi đều theo hàng 
 -Chia nhóm.
- Trò chơi vận động 
- Chò chơi “chạy tiếp sức”
 3. Phần kết thúc (5 phút )
-Thả lỏng cơ bắp, đi chậm vòng quanh sân 
-Củng cố,
-Nhận xét 
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân 
G hô nhịp khởi động cùng HS
Cán sự lớp hô nhịp, G giúp đỡ 
G nêu tên trò chơi, tổ chức cho HS chơi.
Quản ca cho lớp hát một bài
G nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu động tácvừa nhắc lại để HS nắm được
G dùng khẩu lệnh để hô cho HS tập 
HS tập G kiểm tra uốn nắncho các em. 
HS tập theo nhóm, các nhóm trưởng điều khiển HS nhóm mình 
G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi , luật chơi. 
G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS 
G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật .
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
đi một vòng sân.
HS + G củng cố nội dung bài.
G nhận xét giờ học, nhắc nhở một số điều mà HS chưa nắm được.
Bài 4 Ǥ΅ Ό΄o ηịp 1-4 hànƑ dnj.- Ǥ΅ Ό΄o vạε Γ◊ κẳnƑ, đi ηaζ εuΏǛn sanƑ εạσ.- Tǟò εΠ " NǖĪ ba ηĪ bảy".
I. MỤC TIÊU: 
- Bước đầu biết cách đi 1-4 hàng dọc theo nhịp (nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải), biết dóng hàng cho thẳng trong khi đi.
- Biết cách đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy.
- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi 
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, LÊN LỚP
1. Phần mở đầu(5 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
 -Khởi động các khớp 
- Giậm chân đếm theo nhịp 
- Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”
 2. Phần cơ bản (24 phút)
- Tập đi đều theo hàng 
- Chia nhóm.
-Trò chơi vận động 
- Chò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy”
 3. Phần kết thúc (6 phút )
-Thả lỏng cơ bắp, đi chậm vòng quanh sân 
-Củng cố,
-Nhận xét 
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân 
G hô nhịp khởi động cùng HS
Cán sự lớp hô nhịp, G giúp đỡ 
G nêu tên trò chơi, tổ chức cho HS chơi.
G nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu động tácvừa nhắc lại để HS nắm được
G dùng khẩu lệnh để hô cho HS tập 
HS tập G kiểm tra uốn nắncho các em. 
HS tập theo nhóm, các nhóm trưởng điều khiển HS nhóm mình 
G đi giúp đỡ sửa sai
G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi , luật chơi. 
G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS 
G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật .
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
đi một vòng sân.
HS + G củng cố nội dung bài.
G nhận xét giờ học, nhắc nhở một số điều mà HS chưa nắm được.
KhĒ 4
Bài 3 Quaσ ιải, Ǖίaσ LJrái, Ǖίaσ sau, dàn hànƑ, dŬ hànƑ và đi Αϛu.
- Tǟò εΠ "TȆi ΚĞp hànƑ ηanh"
I. MỤC TIÊU:
 Biết cách dàn hàng, dồn hàng, động tác quay phải, quay trái đúng với khẩu lệnh.
- Bước đầu biết cách quay sau và đi đều theo nhịp.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi 
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, LÊN LỚP
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát 
 2. Phần cơ bản (24 phút)
- Đội hình đội ngũ
- Ôn quay phải, trái. Dàn hàng, dồn hàng
 - Thi đua 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số ,quay phải, trái, sau
- Trò chơi vận động 
- Trò chơi “Thi xếp hàng nhanh”.
 3. Phần kết thúc (5 phút )
- Thả lỏng cơ bắp
- Củng cố ,
- Nhận xét .
- Dặn dò
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân 
G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài
Thực hiện động tác đi đều (nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải), chưa chú ý đến động tác đánh tay.
G nêu tên động tác hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS 
Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập 
G quan sát nhận xét sửa sai cho HS các tổ
G chia tổ cho HS tập luyện ,tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình 
HS các tổ thi đua trình diễn một lượt 
G + HS quan sát nhận xét biểu dương 
G nêu tên từng động tác hô nhịp chỉ dẫn cho HS tập 
G kết hợp sửa sai cho HS 
Cán sự lớp hô nhịp điều khiển HS tập 
G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi , luật chơi 
G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS 
G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật. 
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
HS đi theo vong tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp
H + G. củng cố nội dung bài
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học
G nhận xét giờ học 
 G ra bài tập về nhà 
 HS về ôn phần đội hình ,đội ngũ. 
 Bài 4 Quaσ ιải, Ǖίaσ LJrái, Ǖίaσ sau, dàn hànƑ, dŬ hànƑ và đi Αϛu.
- Tǟò εΠ "Nǖảσ đúnƑ ηảσ ηanh".
I. MỤC TIÊU: 
- Biết cách dàn hàng, dồn hàng, động tác quay phải, quay trái đúng với khẩu lệnh.
- Bước đầu biết cách quay sau và đi đều theo nhịp.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi 
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, LÊN LỚP
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát 
* Trò chơi “Diệt các con vật có hại ’’
 2. Phần cơ bản (23 phút)
- Đội hình đội ngũ
- Ôn quay phải quay trái ,đi đều
- Học kỹ thuật động tác quay sau 
- Tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm số ,quay phải ,trai ,sau
- Thi đua giữa các tổ
- Trò chơi vận động 
- Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh .’’
 3. Phần kết thúc (6 phút )
- Thả lỏng cơ bắp
- Củng cố ,
- Nhận xét
 .
- Dặn dò
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân 
G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài
G tổ chức cho HS chơi 
Thực hiện động tác đi đều (nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải), chưa chú ý đến động tác đánh tay.
G nêu tên động tác hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS 
Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập 
G quan sát nhận xét sửa sai cho HS các tổ
G mẫu động tác 2 lần, vừa giảng giải yếu lĩnh động tác.
HS từng nhóm ra tập thử 
G nhận xét sửa sai cho HS
HS cả lớp tập theo khẩu lệnh của G 
Chia tổ tập luyện 
Các tổ thi đua trình diễn một lượt 
G cùng HS quan sát nhận xét biểu dương 
G cùng HS quan sát nhận xét 
G kết hợp sửa sai cho HS 
Chia tổ cho HS tập tổ trưởng điều khiển 
Các tổ thi đua trình diẽn 
G quan sát nhận xét đánh giá,biểu dương thi đua các tổ tập tốt
Cả lớp tập một lần để củng cố
G nêu tên trò chơi ,giải thích cách chơi , luật chơi 
G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS 
G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật. 
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
HS đi theo vong tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp, sau đưng quay mặt vào tâm 
H + G. củng cố nội dung bài
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học. 
G nhận xét giờ học tuyên dương học sinh tập tốt. 
 G ra bài tập về nhà. 
KhĒ 5:
Bài 3 Tập hĢ hànƑ dnj, dŗƑ hànƑ đΗϜm số, đứnƑ wθΗłm, đứnƑ wθỉ, Ǖίaσ ιải, Ǖίaσ LJrái, Ǖίaσ sau.- Tǟò εΠ "CȄạσ LJΗĞp ǧẁc"
I. MỤC TIÊU: 
- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp.
- Thực hiện cơ bản đúng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi 
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, LÊN LỚP
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát 	
 2. Phần cơ bản (24 phút)
- Đội hình đội ngũ
- Ôn cách chào báo cáokhi bắt đầu và kết thúc giờ học cách xin phép ra vào lớp 
- Thi đua 
- Tập hợp hàng dọc ,dóng hàng ,điểm số, quay phải, trái, sau
- Trò chơi vận động 
- Trò chơi "chạy tiếp sức"
3. Phần kết thúc (5 phút )
- Thả lỏng cơ bắp
- Củng cố 
- Dặn dò
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân 
G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài
Tư thế đứng nghiêm, thân người thẳng tự nhiên là được.
G nêu tên động tác hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS 
Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập 
G quan sát nhận xét sửa sai cho HS các tổ.
HS các tổ thi đua trình diễn một lượt 
G ùng HS quan sát nhận xét biểu dương 
G nêu tên từng động tác hô nhịp chỉ dẫn cho HS tập 
G kết hợp sửa sai cho HS 
Cán sự lớp hô nhịp điều khiển HS tập 
G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi 
G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS. 
G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật. 
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp.
H + G. củng cố nội dung bài
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học. 
 G ra bài tập về nhà. 
Bài 4 Tập hĢ hànƑ dnj, dŗƑ hànƑ đΗϜm số, đứnƑ wθΗłm, đứnƑ wθỉ, Ǖίaσ ιải, Ǖίaσ LJrái, Ǖίaσ sau.- Tǟò εΠ "τĞt bạn".
I. MỤC TIÊU: 
- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp.
- Thực hiện cơ bản đúng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
 - Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi 
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, LÊN LỚP
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát 
* Trò chơi” thi đua xếp hàng”
 2. Phần cơ bản (23 phút)
- Đội hình đội ngũ
- Ôn cách chào báo cáokhi bắt đầu và kết thúc giờ học cách xin phép ra vào lớp 
- Thi đua 
- Tập hợp hàng dọc ,dóng hàng ,điểm số ,quay phải, trái, sau
- Thi đua giữa các tổ
- Trò chơi vận động 
- Trò chơi “Kết bạn ’’
 3. Phần kết thúc (6 phút )
- Thả lỏng cơ bắp
- Củng cố
- Dặn dò.
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân 
G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài
G tổ chức cho HS chơi 
Tư thế đứng nghiêm, thân người thẳng tự nhiên là được.
G nêu tên động tác hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS 
Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập 
G quan sát nhận xét sửa sai cho HS các tổ.
HS các tổ thi đua trình diễn một lượt 
G cùng HS quan sát nhận xét biểu dương 
 Cán sự điều khiển lớp tập. 
G cùng HS quan sát nhận xét 
G kết hợp sửa sai cho HS. 
Chia tổ cho HS tập, tổ trưởng điều khiển 
Các tổ thi đua trình diẽn. 
G quan sát nhận xét đánh giá,biểu dương thi đua các tổ tập tốt
Cả lớp tập một lần để củng cố.
G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. 
G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS. 
G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật. 
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp, sau đứng quay mặt vào tâm 
H + G. củng cố nội dung bài
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học. 
 G ra bài tập về nhà. 
Kyù duyeät

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 2(9).doc