Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài: Động tấc vươn thở và tay. Trò chơi Nhanh lên bạn ơi

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài: Động tấc vươn thở và tay. Trò chơi Nhanh lên bạn ơi

 I. Mục tiêu:

- Học 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.

- Yêu cầu học sinh: Thực hiện cơ bản đúng động -5=-Ttác

- Trò chơi “ném trĩng đích”. Yêu cầu HS tham gia trò chơi tương đối chủ động, nhiệt tình.

.II. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp:

 - Trực quan, diễn giải, thực hành, phân tích

 III. Dụng cu - Địa điểm tập:

- Chuẩn bị : 1 còi

- Phấn trắng, thước dây, 4 cờ nhỏ, cốc đựng cát để phục vụ cho trò chơi.

 - Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện

 

doc 2 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 258Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài: Động tấc vươn thở và tay. Trò chơi Nhanh lên bạn ơi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ThĨ dơc (tiÕt16)
§éng t¸c v­¬n thë vµ tay
Trß ch¬i “nhanh lªn b¹n ¬i”
 I. Mục tiêu:
Học 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.
Yêu cầu học sinh: Thực hiện cơ bản đúng động -5=-¥tác 
- Trß ch¬i “nÐm trĩng ®Ých”. Yêu cầu HS tham gia trò chơi tương đối chủ động, nhiệt tình.
.II. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp: 
 - Trực quan, diễn giải, thực hành, phân tích
 III. Dụng cu - Địa điểm tậpï: 
Chuẩn bị : 1 còi
Phấn trắng, thước dây, 4 cờ nhỏ, cốc đựng cát để phục vụ cho trò chơi.
 - Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện 	
	 	PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ
YÊU CẦU KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. MỞ ĐẦU:
6-10’
 1. Nhận lớp:
Tập hợp lớp, kiểm tra sĩ số HS 
- Lớp tập trung 4 hàng dọc phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
 2. Kiểm tra bài cũ:
- C¸c ®éng t¸c vỊ ®éi h×nh, ®éi ngị
- y/c 1nhãm HS lªn thùc hiƯn ®éng t¸c
 3. Phổ biến bài mới:
 Phổ biến nội dung: 
Học 2 động tác vươn thở và tay. 
Trò chơi: “ Nhanh lên bạn ơi”
 Lớp tập trung 4 hàng dọc- nhắc lại tên bài học
4. Khởi động:
3’-4’
 - Chung:
1-2’
Cho cả lớp khởi động xoay các khớp chân, tay, cổ, hông, đầu gối, vai. Chạy nhẹ trên sân trường 100- 200m rồi đi theo vòng tròn hít thở sâu
Đội hình 4 hàng ngang cự ly 1 sải tay- vòng tròn.
 - Chuyên môn:
2-3’
Tổ chức trò chơi ” Tìm người chỉ huy”
Đội hình vòng tròn
PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ
YÊU CẦU KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
II. CƠ BẢN:
18-22’
 1. Nội dung:
12-14’
- Bài thể dục phát triển chung: ( Xem SGV Thể dục 4 - Nội dung+ hình 3, 4- trang 9,10)
 + Động tác vươn thở
 + Động tác tay 
- Lần 1:GV nêu tên động tác,làm mẫu sau vừa làm mẫu vừa phân tích, giảng giải từng nhịp để HS bắt chước (GV hướng dẫn HS kết hợp hit thở).
- Lần 2:GV vừa hô nhịp chậm vừa quan sát nhắc nhở hoặc tập cùng các em.
- Lần 3: GV hô nhịp cho HS tập toàn bộ đt.
- Lần 4: GV có thể mời cán sự lớp lên hô nhịp cho cả lớp tập, GV dành thời gian để sửa chữa các em.
- Tập 2 lần 8 nhịp: GV nêu tên động tác, rồi vừa làm mẫu vừa giải thích cho HS bắt chước. Tiếp theo cho 1-2 tập tốt ra làm mẫu GV cùng HS nhận xét đánh giá
 2. Trò chơi:
4-6’
“ Nhanh lên bạn ơi” 
 GV nhắc lại cách chơi, cho HS chơi thử 1 lần. Sau đó chơi chính thức có thi đua hình thức thưởng phạt ngộ nghĩnh, vui .
III.KẾT THÚC:
4- 6’
 1. Nhận xét :
1-2’
GV cùng HS hệ thống lại bài
GV nhận xét và đánh giá KQ giờ học và giao bài tập về nhà
HS tập hợp hàng ngang
 2. Hồi tĩnh:
1-2’
Cho HS tập 1 số động tác thả lỏng
Đội hình vòng tròn
 3. Xuống lớp:
1’
GV hô “ THỂ DỤC” – Cả lớp hô “ KHỎE”
Lớp tập trung thành 4 hàng ngang.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_4_bai_dong_tac_vuon_tho_va_tay_tro_choi.doc