Giáo án môn học Thể dục lớp 4

Giáo án môn học Thể dục lớp 4

BÀI 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH – TRÒ CHƠI “ CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC”.

I ) MỤC TIÊU:

1) Kiến thức:

- Giới thiệu chơng trình thể dục lớp 4.

- Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện, biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn.

- Trò chơi “ chuển bóng tiếp sức”

2) Kĩ năng:

- Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình, một số điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ học thể dục

- Yêu cầu HS nắm được cách chơi, nội quy chơi, hứng thú trong khi chơi.

3) Giáo dục:

- HS có thái độ học tập đúng đắn đoàn kết và yêu thích môn thể dục.

II ) ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN :

- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập.

- Phương tiện : Chuẩn bị còi

 

doc 84 trang Người đăng minhduong20 Lượt xem 888Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn học Thể dục lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1
Bài 1: giới thiệu chương trình – trò chơi “ chuyển bóng tiếp sức”.
I ) Mục tiêu:
1) Kiến thức:
- Giới thiệu chơng trình thể dục lớp 4.
- Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện, biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn.
- Trò chơi “ chuển bóng tiếp sức”
2) Kĩ năng:
- Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình, một số điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ học thể dục
- Yêu cầu HS nắm được cách chơi, nội quy chơi, hứng thú trong khi chơi.
3) Giáo dục:
- HS có thái độ học tập đúng đắn đoàn kết và yêu thích môn thể dục.
II ) địa điểm phương tiện : 
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện : Chuẩn bị còi 
III ) nội dung và phương pháp lên lớp;
nội dung
định lượng
phương pháp tổ chức
1 ) phần mở đầu:
-GV tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
- Trò chơi “tìm người chỉ huy”
2 ) phần cơ bản:
a) Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4
 + Giáo viên giới thiệu nội dung ôn lại và sẽ học trong chương trình thể dục : ĐHĐN, bài thể dục PTC, bài tập RLTTCB, trò chơi vận động.
 + Nhắc nhở HS tinh thần tập luyện và tính kỉ luật.
b) Phổ biến một số nội quy quy định giờ học thể dục:
 + khi ra sân phải tập hợp hàng dới sự điều khiển của lớp trưởng.
 + Trang phục phải gọn gàng, đi dày hoặc dép quai hậu.
 + khi ra vào lớp phải được sự đồng ý của giáo viên.
c) Biên chế tổ tập luyện:
 + Biên chế tổ tập luyện tuỳ vào số lượng HS.
 + Giáo viên dự kiến, nêu tên cán sự lớp để cả lớp quyết định.
d) Trò chơi “ chuyển bóng tiếp sức”.
+ Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi.
 + cho HS chơi thử và chơi chính thức,
3 ) phần kết thúc:
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
- Giáo viên cùng HS hệ thống bài học.
- Nhận xét và giao bài tập về nhà.
5-6’
1-2’
1-2’
1-2’
18-20’
3-4’
2-3’
2-3’
5-6
4-5’
1-2’
1-2’
1-2’
X
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x
- GV hướng dẫn chơi
- HS lắng nghe
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
- GV hướng dẫn chơi
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
********************************************************************
Ngày Soạn:
Ngày giảng:
Bài 2: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số đứng nghiêm đứng nghỉ – trò chơi “ chạy tiếp sức”.
I ) Mục tiêu:
1) Kiến thức:
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- Trò chơi “ chạy tiếp sức”
2) Kĩ năng:
- Yêu cầu HS tập hợp hàng nhanh, trật tự, động tác điểm số, dóng hàng phải dứt khoát đúng khẩu lệnh.
- Yêu cầu HS chơi đúng luật, hứng thú trong khi chơi.
3) Giáo dục:
- HS đoàn kết và yêu thích môn thể dục.
II ) địa điểm phương tiện : 
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện : Chuẩn bị còi 
III ) nội dung và phương pháp lên lớp;
nội dung
định lượng
phương pháp tổ chức
1 ) phần mở đầu:
-GV tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
- Trò chơi “tìm người chỉ huy”
2 ) phần cơ bản:
a) Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm đứng nghỉ:
 + L1: GV điều khiển lớp tập
 + L2: cán sự lớp điều khiển, GV quan sát sửa sai.
 +L3- 4 chia tổ tập luyện.
 + Tổ chức thi trình diễn tập hợp hàng dọc. Dóng hàng, điểm số, dứng nghiêm, đứng nghỉ.
b) Trò chơi “ chạy tiếp sức”.
+ Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi.
 + cho HS chơi thử và chơi chính thức,
3 ) phần kết thúc:
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
- Giáo viên cùng HS hệ thống bài học.
- Nhận xét và giao bài tập về nhà.
5-6’
1-2’
1-2’
1-2’
18-20’
10-12’
6-8’
4-5’
1-2’
1-2’
1-2’
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
- GV hướng dẫn chơi
x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x 
 x x x x
 x x x x
GV cùng HS quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt
 cb
x x x x x -----------------
x x x x x ----------------
 xp
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x 
Tuần 2
Bài 3: quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng – trò chơi “ thi xếp hàng nhanh”
I ) Mục tiêu:
1) Kiến thức:
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng.
- Trò chơi “ thi xếp hàng nhanh”
2) Kĩ năng:
- Yêu cầu HS dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự, động tác quay phải, quay trái đúng kĩ thuật, đẹp.
- Yêu cầu HS chơi đúng luật, trật tự, nhanh nhẹn.
3) Giáo dục:
- HS rèn luyện tác phong nhanh nhẹn và yêu thích môn thể dục.
II ) địa điểm phương tiện : 
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện : Chuẩn bị còi 
III ) nội dung và phương pháp lên lớp;
nội dung
định lượng
phương pháp tổ chức
1 ) phần mở đầu:
-GV tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giờ học, trấn chỉnh trang phục tập luyện.
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
- Trò chơi “tìm người chỉ huy”
2 ) phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ:
- Ôn quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng.
 + L1: GV điều khiển lớp tập
 + L2: cán sự lớp điều khiển, GV quan sát sửa sai.
 +L3- 4 chia tổ tập luyện.
 + Tổ chức thi trình diễn động tác quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng.
 + Tập cả lớp để GV củng cố
b) Trò chơi “ thi xếp hàng nhanh”.
+ Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi.
 + cho HS chơi thử và chơi chính thức,
3 ) phần kết thúc:
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
- Giáo viên cùng HS hệ thống bài học.
- Nhận xét và giao bài tập về nhà.
5-6’
1-2’
1-2’
1-2’
18-20’
10-12’
6-8’
4-5’
1-2’
1-2’
1-2’
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
- GV hướng dẫn chơi
x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x 
 x x x x
 x x x x
GV cùng HS quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt
(x) (x) (x)
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x 
********************************************************************
Bài 4: động tác quay sau – trò chơi “ nhảy đúng nhảy nhanh”
I ) Mục tiêu:
1) Kiến thức:
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật quay phải, quay trái, đi đều.
- Học kĩ thuật động tác quay sau.
- Trò chơi “ nhảy đúng nhảy nhanh”
2) Kĩ năng:
- Động tác quay đúng khẩu lệnh, nhận biết đúng hướng xoay người
- Yêu cầu HS chơi đúng luật, trật tự, nhanh nhẹn.
3) Giáo dục:
- HS rèn luyện tác phong nhanh nhẹn và yêu thích môn thể dục.
II ) địa điểm phương tiện : 
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện : Chuẩn bị còi 
III ) nội dung và phương pháp lên lớp;
nội dung
định lượng
phương pháp tổ chức
1 ) phần mở đầu:
-GV tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giờ học, trấn chỉnh trang phục tập luyện.
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
- Trò chơi “tìm người chỉ huy”
2 ) phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ:
- Ôn quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng.
 + L1: GV điều khiển lớp tập
 + L2: cán sự lớp điều khiển, GV quan sát sửa sai.
 +L3- 4 chia tổ tập luyện.
 + Tổ chức thi trình diễn động tác quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng.
 + Tập cả lớp để GV củng cố
b) Trò chơi “ thi xếp hàng nhanh”.
+ Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi.
 + cho HS chơi thử và chơi chính thức,
3 ) phần kết thúc:
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
- Giáo viên cùng HS hệ thống bài học.
- Nhận xét và giao bài tập về nhà.
5-6’
1-2’
1-2’
1-2’
18-20’
10-12’
6-8’
4-5’
1-2’
1-2’
1-2’
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
- GV hướng dẫn chơi
x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x 
 x x x x
 x x x x
GV cùng HS quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt
(x) (x) (x)
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x 
Bài 5: đi đều, đứng lại, quay sau trò chơi “ kéo cưa lừa xẻ" I ) Mục tiêu:
- Yêu cầu nhận biết đúng hướng quay cơ bản đúng động tác và khẩu lệnh
- Yêu cầu HS chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi.
- HS rèn luyện tác phong nhanh nhẹn và yêu thích môn thể dục.
II ) địa điểm phương tiện : 
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện : Chuẩn bị còi 
III ) nội dung và phương pháp lên lớp;
nội dung
định lượng
phương pháp tổ chức
1 ) phần mở đầu:
-GV tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giờ học, trấn chỉnh trang phục tập luyện.
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
- Trò chơi “làm theo hiệu lệnh”
2 ) phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ:
- Ôn đi đều, đứng lại, quay sau.
 + chia tổ tập luyện.
 + Tổ chức thi trình diễn động tác quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng.
 + Tập cả lớp để GV củng cố
b) Trò chơi “ kéo cưa lừa xẻ”.
+ Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi.
 + cho HS chơi thử và chơi chính thức,
3 ) phần kết thúc:
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
- nhảy thả lỏng, cúi ngưởi thả lỏng
- Giáo viên cùng HS hệ thống bài học.
- Nhận xét và giao bài tập về nhà.
5-6’
1-2’
1-2’
1-2’
18-20’
10-12’
 3-4L
6-8’
4-5’
1-2’
20L
1-2’
1-2’
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
- GV hướng dẫn chơi
x x x x x x x x x x x x x x x x 
 + L1: GV điều khiển lớp tập
 + L2: cán sự lớp điều khiển, GV quan sát sửa sai.
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x 
 x x x x
 x x x x
(x) (x) (x)
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Bài 6: đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại : trò chơi “ bịt mắt bắt dê" 
I ) Mục tiêu:
- Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng động tác , nhận biết đúng hướng vòng
- Yêu cầu HS chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi.
II ) địa điểm phương tiện : 
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện : Chuẩn bị còi, 4 khăn
III ) nội dung và phương pháp lên lớp;
nội dung
định lượng
phương pháp tổ chức
1 ) phần mở đầu:
-GV tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giờ học, trấn chỉnh trang phục tập luyện.
- Trò chơi “làm theo hiệu lệnh”
- Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp
2 ) phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ:
- Ôn quay sau:
- Học đi đều vòng phải, vòng trái:
+ Khẩu lệnh :“ vòng bên phải ( trái) bước”.
+ Động tác vòng phải: chân trái bước thêm 1 nhịp sau đó xoay người bước chân phải sang phải vào nhịp 2.
+ động tác vòng trái:khi động lệnh “bước” rơi vào chân phải thì xoay người bước chân trái sang bên trái vào nhịp 1
 b) Trò chơi “ bịt mắt bắt dê”.
+ Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi.
 + cho HS chơi thử và  ... hóm 2 - 3 người.
* Ném bóng:
- Ôn cách cầm bóng và đứng chuẩn bị , ngắm đích, ném bóng vào đích.
- Thi ném bóng trúng đích.
b) Nhảy dây
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
3 ) phần kết thúc:
- GV cùng HS hệ thống bài học.
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.
- trò chơi “làm theo hiệu lệnh”
- Nhận xét giờ học, giao BTVN.
5-6’
1-2’
200 - 250m
1 - 2’
1 - 2’
2 x 8N
18-20’
8 - 10’
8 - 10’
8 - 10’
4 - 5’
 1 - 2’
20L
1 - 2’
1 - 2’
 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
 X
 X X
+ Chia nhóm tập luyện, GV quan sát sửa sai.
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- HS tập luyện, GV quan sát sửa sai.
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
*******************************************************************
Tuần 33
Bài 65: Môn thể thao tự chọn 
I ) Mục tiêu:
1) Kiến thức:
- Ôn một số nội dung môn tự chọn.
- Trò chơi “ Dân bóng”
2) Kĩ năng:
- Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích. 
- Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.
3) Giáo dục:
- HS rèn luyện sức khoẻ và yêu thích môn thể dục.
II ) địa điểm phương tiện : 
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện : Chuẩn bị còi, cầu, bóng ném, bóng rổ, kẻ sân trò chơi.
III ) nội dung và phương pháp lên lớp;
nội dung
định lượng
phương pháp tổ chức
1 ) phần mở đầu:
-GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập.
- Đi theo vòng tròn hít thở sâu.
- Ôn 4 động tác của bài thể dục PTC.
2 ) phần cơ bản:
a) Môn tự chọn.
* Đá cầu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi.
- Thi tâng cầu bằng đùi.
* Ném bóng:
- Ôn cách cầm bóng và đứng chuẩn bị , ngắm đích, ném bóng vào đích.
- Thi ném bóng trúng đích.
b) Trò chơi vận động.
- Trò chơi “Dẫn bóng”
+ GV tập hợp đội hình chơi , nhắc lại cách chơi.
+ Tổ chức thi đấu giữa các đội.
3 ) phần kết thúc:
- GV cùng HS hệ thống bài học.
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát
- Nhận xét giờ học, giao BTVN.
5-6’
1-2’
200 - 250m
1 - 2’
2 x 8N
18-20’
8 - 10’
8 - 10’
8 - 10’
4 - 5’
 1 - 2’
20L
1 - 2’
1 - 2’
 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
 x
x x
x x
x x
 x
+ Chia nhóm tập luyện, GV quan sát sửa sai.
+ Các tổ đồng loạt thi tâng cầu bằng đùi vô địch lớp. 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- HS tập luyện, GV quan sát sửa sai
 cb
x x x x x ---------------
x x x x x ---------------
 xp
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
********************************************************************
Bài 66: Môn thể thao tự chọn 
I ) Mục tiêu:
1) Kiến thức:
- Ôn một số nội dung môn tự chọn.
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
2) Kĩ năng:
- Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích. 
- Yêu cầu nâng cao thành tích.
3) Giáo dục:
- HS rèn luyện sức khoẻ và yêu thích môn thể dục.
II ) địa điểm phương tiện : 
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện : Chuẩn bị còi, cầu, bóng ném, bóng rổ, dây nhảy.
III ) nội dung và phương pháp lên lớp;
nội dung
định lượng
phương pháp tổ chức
1 ) phần mở đầu:
-GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập.
- Đi theo vòng tròn hít thở sâu.
- Xoay khớp cổ tay, chân, gối, hông..
- Ôn 4 động tác của bài thể dục PTC.
2 ) phần cơ bản:
a) Môn tự chọn.
* Đá cầu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi.
- Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 - 3 người.
* Ném bóng:
- Ôn cách cầm bóng và đứng chuẩn bị , ngắm đích, ném bóng vào đích.
- Thi ném bóng trúng đích.
b) Nhảy dây
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
3 ) phần kết thúc:
- GV cùng HS hệ thống bài học.
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.
- trò chơi “làm theo hiệu lệnh”
- Nhận xét giờ học, giao BTVN.
5-6’
1-2’
200 - 250m
1 - 2’
1 - 2’
2 x 8N
18-20’
8 - 10’
8 - 10’
8 - 10’
4 - 5’
 1 - 2’
20L
1 - 2’
1 - 2’
 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
 X
 X X
+ Chia nhóm tập luyện, GV quan sát sửa sai.
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- HS tập luyện, GV quan sát sửa sai.
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
+ Cả lớp đồng loạt thi nhảy dây nhanh.
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tuần 34
Bài 67: Nhảy dây - Trò chơi “ Lăn bóng bằng tay”
I ) Mục tiêu:
1) Kiến thức:
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
- Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”
2) Kĩ năng:
- Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích. 
- Yêu cầu tham gia trò chơi nhanh nhẹn, chủ động 
3) Giáo dục:
- HS rèn luyện sức khoẻ và yêu thích môn thể dục.
II ) địa điểm phương tiện : 
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện : Chuẩn bị còi, cầu, dây nhảy, bóng rổ, dây nhảy.
III ) nội dung và phương pháp lên lớp;
nội dung
định lượng
phương pháp tổ chức
1 ) phần mở đầu:
-GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập.
- Đi theo vòng tròn hít thở sâu.
- Ôn 4 động tác của bài thể dục PTC.
- trò chơi “ Đứng ngồi theo lệnh” 
2 ) phần cơ bản:
Chia HS làm hai nhóm một nhóm nhảy dây, nhóm còn lại chơi trò chơi.
a) Nhảy dây.
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước sau.
b) trò chơi vận động
- Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”.
3 ) phần kết thúc:
- GV cùng HS hệ thống bài học.
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.
- trò chơi “làm theo hiệu lệnh”
- Nhận xét giờ học, giao BTVN.
5-6’
1-2’
200 - 250m
1 - 2’
2 x 8N
1 - 2’
18-20’
8 - 10’
8 - 10’
4 - 5’
 1 - 2’
20L
1 - 2’
1 - 2’
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
+GV làm mẫu nhắc lại kĩ thuật động tác
+ Chia nhóm tập luyện, GV quan sát sửa sai.
+ Thi nhảy dây nhanh.
x x x x x --------------------
x x x x x --------------------
 + GV nêu tên, nhắc lại cách chơi.
+ Tổ chức thi đấu giữa các tổ
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Bài 68: Nhảy dây - Trò chơi “ dẫn bóng ”
I ) Mục tiêu:
1) Kiến thức:
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
- Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”
2) Kĩ năng:
- Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích. 
- Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động .
3) Giáo dục:
- HS rèn luyện sức khoẻ và yêu thích môn thể dục.
II ) địa điểm phương tiện : 
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện : Chuẩn bị còi, cầu, dây nhảy, bóng rổ, dây nhảy.
III ) nội dung và phương pháp lên lớp;
nội dung
định lượng
phương pháp tổ chức
1 ) phần mở đầu:
-GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn.
- Khởi động các khớp.
- Ôn 4 động tác của bài thể dục PTC.
- trò chơi “ chim bay cò bay” 
2 ) phần cơ bản:
a) Nhảy dây.
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước sau.
b) trò chơi vận động
- Trò chơi “Dẫn bóng”.
3 ) phần kết thúc:
- GV cùng HS hệ thống bài học.
- Đi đều theo 2 hàng dọc vỗ tay hát.
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.
- trò chơi “làm theo hiệu lệnh”
- Nhận xét giờ học, giao BTVN.
5-6’
1-2’
1 - 2’
1 - 2’
2 x 8N
1 - 2’
18-20’
8 - 10’
8 - 10’
4 - 5’
 1 - 2’
1 - 2’
20L
1 - 2’
1 - 2’
+GV làm mẫu nhắc lại kĩ thuật động tác.
+ Chia nhóm tập luyện, GV quan sát sửa sai.
+ Thi nhảy dây nhanh.
 cb
x x x x x ---------------
x x x x x ---------------
 xp
 + GV nêu tên, nhắc lại cách chơi.
+ Cho HS chơi thử và chơi chính thức có thi đấu. 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Tuần 35
Bài 69: Di chuyển tung và bắt bóng - Trò chơi “Trao tín gậy”
I ) Mục tiêu:
1) Kiến thức:
- Ôn di chuyển tung và bắt bóng.
- Trò chơi “Trao tín gậy”
2) Kĩ năng:
- Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác. 
- Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động .
3) Giáo dục:
- HS rèn luyện sức khoẻ và yêu thích môn thể dục.
II ) địa điểm phương tiện : 
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện : Chuẩn bị còi, bóng rổ, 2 tín gậy.
III ) nội dung và phương pháp lên lớp;
nội dung
định lượng
phương pháp tổ chức
1 ) phần mở đầu:
-GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn.
- Ôn 4 động tác của bài thể dục PTC.
- trò chơi “ chạy ngược chiều theo tín hiệu” 
2 ) phần cơ bản:
a) di chuyển chuyền hoặc tung bắt bóng.
- Ôn di chuyển tung và bắt bóng.
b) trò chơi vận động
- Trò chơi “Trao tín gậy”.
3 ) phần kết thúc:
- GV cùng HS hệ thống bài học.
- Đi đều theo 2 hàng dọc vỗ tay hát.
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.
- trò chơi “làm theo hiệu lệnh”
- Nhận xét giờ học, giao BTVN.
5-6’
1-2’
1 - 2’
2 x 8N
1 - 2’
18-20’
8 - 10’
8 - 10’
4 - 5’
 1 - 2’
1 - 2’
20L
1 - 2’
1 - 2’
 x x x x 
 x x x x 
+ chọ 2 HS lên làm mẫu nhắc lại kĩ thuật động tác.
+ Chia nhóm tập luyện, GV quan sát sửa sai.
 xxxxx 
xxxxx 
 + GV nêu tên, nhắc lại cách chơi.
+ Cho HS chơi thử và chơi chính thức có thi đấu. 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Bài 70: tổng kết môn học
I ) mục tiêu:
1) Kiến thức:
- Tổng kết môn học. 
2) Kĩ năng:
- Yêu cầu hệ thống được những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học, đánh giá được sự cố gắng và những hạn chế, kết hợp có tuyên dương và khen thưởng những HS hoàn thành tốt.
3) Giáo dục:
- HS có thái độ đúng đắn đối với môn học, yêu thích môn thể dục.
II ) địa điểm, phương tiện :
- địa điểm : Trên sân trường vệ sinh nơi tập an toàn sạch sẽ.
- phương tiện : Chuẩn bị còi, kẻ bảng hệ thống kiến thức kĩ năng đã học.
III ) nội dung và phương pháp lên lớp:
nội dung
định lượng
phương pháp tổ chức
1 ) phần mở đầu.
- gv nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .
- Đứng vỗ tay hát.
- Trò chơi “ Có chúng em”
2 ) phần cơ bản.
- Tổng kết, đánh giá kết quả môn học.
 + Giáo viên cùng HS hệ thống lại những kiến thức đã học về ĐHĐN, thể dục RLTTCB, bài thể dục phát triển chung và trò chơi vận động.
+ Nhận xét đánh giá của Gv về thái độ, tinh thần học tập của học sinh
+ Công bố kết quả học tập
- Nhắc nhở HS về nghỉ hè an toàn, không ra sông suối bơi khi không có người lớn đi cùng
3 ) phần kết thúc.
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
- Nhận xét giờ học và nhắc nhở các em về nhà tự ôn trong dịp hè.
5-7’
1-2’
1-2’
1-2’
18-20’
18-20’
4-5’
1-2’
1-2’
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
+ Xen kẽ các nội dung, GV gọi một vài HS lên làm mẫu lại các động tác.
 + tuyên dương tổ nhóm, những em học tập tốt, nhắc nhở một số tồn tại và động viên các em cố gắng phấn đấu học tập cho tốt hơn trong năm học tới.
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Tài liệu đính kèm:

  • docga the duc 4.doc