Giáo án Thể dục Lớp 4 - Chương trình cả năm (Bản 3 cột mới)

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Chương trình cả năm (Bản 3 cột mới)

GIÁO ÁN TD4: Tuần 3: Tiết 6

1/Tên bài: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI - TRÒ CHƠI.

2/Yêu cầu cần đạt:

- Bước đầu biết cách đi đều, đứng lại và quay sau.

- Bước đầu thực hiện động tác đều vòng phải, vòng trái - đứng lại.

- Trò chơi"Bịt mắt bắt dê". Biết cách chơi và tham gia được trò chơi

3/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ,an toàn, 1 còi, 4-6 khăn sạch.

4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)

 

doc 68 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 07/01/2022 Lượt xem 476Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Chương trình cả năm (Bản 3 cột mới)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN TD4 Tuần 1: Tiết 1
1/Tên bài: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP - TRÒ CHƠI
2/ Yêu cầu cần đạt:
- Biết được những nội dung cơ bản của nội dung chương trình thể dục lớp 4 và một số nội quy trong giờ học thể dục
- Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi theo yêu cầu của GV.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, đẩm bảo an toàn.1 còi, 4 quả bóng nhựa.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
-GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
-Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
*Trò chơi"Tìm người chỉ huy".
 1-2p
 1-2p
 2-3p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
II.Cơ bản:
a)Giới thiệu chương trình thể dục 4.
- Thời lượng học 2 tiết/ tuần, học trong 35 tuần.
- Nội dung bao gồm:ĐHĐN, bài thể dục phát triển chung, bài tập rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản,trò chơi vận động,có môn học tự chọn như đá cầu, ném bóng.
b)Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện.
Trong giờ học, quần áo phải gọn gàng, không được đi dép lê, khi muốn ra vào lớp phải xin phép.
c)Biên chế tổ tập luyện:Cách chia tổ tập luyện như biên
lớp.Tổ trưởng là em được cả tổ và lớp tín nhiệm bầu ra.
d) Trò chơi"Chuyền bóng tiếp sức"
GV làm mẫu cách chuyền bóng và phổ biến luật chơi. GV hướng dẫn cách chơi, cho HS chơi.
 3-4p
 2-3p
 2-3p
 6-8p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
 s
 o o o o
 X X X X
 X X X X
 X X X X
 X X X X
III.Kết thúc:
*Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
-GV cùng HS hệ thống bài.
-GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà.
 1-2p
 1-2p
 1-2p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
GIÁO ÁN TD4 Tuần 1: Tiết 2
1/Tên bài: TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, ĐỨNG NGHIÊM...
2/Yêu cầu cần đạt:
- Biết cách tập hợp hàng dọc, biết cách dóng hàng thẳng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ 
- Trò chơi"Chạy tiếp sức". Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi theo yêu cầu của GV.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, đảm bảo an toàn,1 còi, 4 lá cờ đuôi nheo.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Trò chơi"Tìm người chỉ huy".
- Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
 1-2p 
 2-3p
 1-2p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
II.Cơ bản:
a)Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ.
-Lần 1-2, GV điều khiển lớp tập có sửa chữa động tác sai cho HS.
-Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát,
nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS.
-Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn.
-Tập cả lớp để củng cố kết quả tập luyện do GV điều khiển.
b)Trò chơi"Chạy tiếp sức"
-GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi.
-GV hay một nhóm HS ra làm mẫu, sau đó cho HS chơi
-GV quan sát, nhận xét, biểu dương tổ thắng cuộc.
 8-10p
3-4 lần
 1 lần
 2 lần
 8-10p
 2 lần
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
 X X
 X X
 X O O X
 X X
 X X
 r 
X X ---------- P
X X ---------- P
X X -------- P
 r
III.Kết thúc:
-Cho HS các tổ đi nối tiếp nhau thành một vòng tròn, vừa đi vừa làm động tác thả lỏng, sau đó quay mặt vào 
trong.
-GV cùng HS hệ thống bài
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học, giao bài về nhà.
 2-3p
 1-2p
 1-2p
 x x
 x x
 x x 
 x r x 
 x x
 x x x
GIÁO ÁN TD4 Tuần 2: Tiết 3
1/Tên bài: QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG - TRÒ CHƠI.
2/ Yêu cầu cần đạt:
- Biết cách dàn hàng, dồn hàng, động tác quay phải, quay trái đúng với khẩu lệnh.
- Trò chơi"Thi xếp hàng nhanh". Biét cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, đảm bảo an toàn,1 còi .
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
*Trò chơi"Tìm người chỉ huy"
 1-2p
 1-2p
 2-3p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
II.Cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ.
- Ôn quay phải, quay trái; dàn hàng, dồn hàng.
+Lần 1-2: GV điều khiển, có nhận xét, sửa chữa những
sai sót cho HS.
+Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát
nhận xét,sửa chữa sai sot cho HS các tổ.
+Tập hợp lớp, sau đó cho các tổ thi đua trình diễn nội 
dung ĐHĐN.
+Cho cả tổ tập để củng cố do GV điều khiển.
b)Trò chơi vận động.
- Trò chơi"Thi xếp hàng nhanh". GV nêu tên trò chơi, 
giải thích cách chơi,cho HS chơi thử,rồi chơi chính thức.
GV quan sát, nhận xét, biểu dương tổ thắng cuộc.
10-12p
 2-3p
 1-2 lần
 2 lần
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
 X X
 X X
 X O O X
 X X
 X X
 r 
III.Kết thúc:
- Cho HS làm các động tác thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống bài.
-GV nhận xét, đánh giá giờ học và giao bài tập về nhà.
 2-3p
 1-2p
 1-2p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
GIÁO ÁN TD4 Tuần 2: Tiết 4
1/Tên bài: ĐỘNG TÁC QUAY SAU - TRÒ CHƠI"NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH"
2/Yêu cầu cần đạt : 
- Biết cách dàn hàng, dồn hàng, động tác quay phải, quay trái đúng với khẩu lệnh.
- Bước đầu biết cách quay sau và đi đều theo nhịp.
- Trò chơi"Thi xếp hàng nhanh". Biét cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, đảm bảo an toàn,1 còi .
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Chơi trò chơi"Diệt con vật có hại"
- Kiểm tra: Động tác quay phải, quay trái.
 1-2p
 2-3p
 3p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
II.Cơ bản:
- Ôn quay phải, quay trái, đi đều.
GV điều khiển cả lớp tập, sau đó chia tổ tập luyện.
GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ.
- Học kĩ thuật động tác quay sau.
GV làm mẫu động tác.Lần 1 làm chậm, lần 2 vừa làm mẫu vừa giảng giải yếu lĩnh động tác.
Cho HS tập, GV nhận xét sửa chữa sai sót cho HS.
- Trò chơi" Nhảy đúng, nhảy nhanh"
GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi, cho một nhóm HS ra làm mẫu cách nhảy, sau đó cho cả lớp chơi.
GV quan sát, nhận xét biểu dương tổ thắng cuộc.
 3-4p
 2 lần
 7-8p
 6-8p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
4
3
2
1
4
3
2
1
 s
 X X
 X X
 X X
 X X 
III.Kết thúc:
- Cho HS hát một bài và vỗ tay theo nhịp.
-GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài về 
nhà.
 1-2p
 1-2p
 1-2p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
GIÁO ÁN TD4: Tuần 3:Tiết 5
1/Tên bài: ĐI ĐỀU,ĐỨNG LẠI, QUAY SAU - TRÒ CHƠI"KÉO CƯA LỪA XẺ"
2/Mục tiêu:
- Bước đầu biết cách đi đều, đứng lại và quay sau. 
- Trò chơi"Kéo cưa lừa xẻ". yc biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, đảm bảo an toàn,1 còi .
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
Lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
* Trò chơi"Làm theo hiệu lệnh"
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát một bài.
 1-2p
 2-3p
 1-2p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
II.Cơ bản:
- Ôn đi đều, đứng lại, quay sau.
+Lần 1 và 2: Tập cả lớp do GV điều khiển.
+Lần 3 và 4: Tập theo tổ, do tổ trưởng điều khiển.
GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS.
+Cho các tổ lên thi đua trình diễn. GV quan sát, nhận 
xét, đánh giá, biểu dương các tổ.
+Tập cả lớp do GV điều khiển để củng cố.
- Trò chơi"Kéo cưa lừa xẻ".
GV tập hợp HS theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi, sau đó cho cả lớp cùng chơi.
 8-10p
 2 lần
 8-10p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
 X X
 X X
 X O O X
 X X
 X X
 r 
I.Kết thúc:
- Cho cả lớp chạy đều nối tiếp nhau thành một vòng tròn.
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài về nhà.
 1-2p
 1-2p
 1-2p
 X X
 X X
 X X
 X r X
 X X
 X X
 X X
GIÁO ÁN TD4: Tuần 3: Tiết 6
1/Tên bài: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI - TRÒ CHƠI.
2/Yêu cầu cần đạt:
- Bước đầu biết cách đi đều, đứng lại và quay sau. 
- Bước đầu thực hiện động tác đều vòng phải, vòng trái - đứng lại.
- Trò chơi"Bịt mắt bắt dê". Biết cách chơi và tham gia được trò chơi
3/Sân tập,dụng cụ: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ,an toàn, 1 còi, 4-6 khăn sạch.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Trò chơi"Làm theo hiệu lệnh"
*Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp.
 1-2p
 2-3p
 1-2p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
II.Cơ bản:
- Ôn quay sau.
Lần 1-2 GV điều khiển cả lớp tập.
Các lần sau, chia tổ tập do tổ trưởng điều khiển.
GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho các tổ.
- Học đi đều vòng phải, vòng trái,đứng lại.
GV làm mẫu động tác chậm, vừa làm động tác vừa giảng giải kĩ thuật động tác,GV hô khẩu lệnh cho tổ tập.
- Chia tổ tập luyện theo đội hình 1 hàng dọc.GV quan
sát, sửa chữa sai sót cho các tổ.
- Trò chơi"Bịt mắt bắt dê"
GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi, cho cả lớp cùng chơi.
 5-6p
 5-6p
 6-8p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
 X X
 X X
 X X
 X r X
 X X
 X X
 X X
III.Kết thúc:
- Cho HS chạy thành vòng tròn lớn, khép dần thành vòng tròn nhỏ, vừa đi vừa làm động tác thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét tiết học, về nhà ôn đi đều vồng phải, trái.
 2-3p
 1-2p
 1-2p
 X X
 X X
 X X
 X r X
 X X
 X X
 X X
GIÁO ÁN TD4 Tuần 4: Tiết 7	
1/Tên bài: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐÚNG LẠI - TRÒ CHƠI...
2/Mục tiêu: 
- Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng.
- Trò chơi"Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau" YC biết cách chơi và tham gia được trò chơi.
3/Sân tập,dụng cụ:Trên sân trường, sạch sẽ, chuẩn bị một còi.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Chơi trò chơi" Lên bờ xuống ruộng"
- Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
 1-2p
 1-2p
 1-2p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
II.Cơ bản:
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.
Do GV và cán sự điều khiển.
- Ôn tổng hợp tất cả nội dung ĐHĐN
Do GV điều khiển.
-Trò chơi"Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau"
GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và  ... hát triển chung.
 1-2p
 1p
 250m
 10 lần
2lx8nh 
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
II.Cơ bản:
- Đá cầu.
+Ôn tâng cầu bằng đùi.
Chia tổ tập luyện theo khu vực đã qui định do tổ trưởng điều khiển.
- Ném bóng.
Ôn cầm bóng, đứng chuẩn bị - ngắm đích - ném bóng vào đích.
* Thi ném bóng trúng đích.Mỗi em ném 3 quả.
- Nhảy dây.
Cho HS nhảy dây theo kiểu chân trước chân sau theo từng khu vực do tổ trưởng điều khiển.
- Trò chơi "Dẫn bóng".
GV nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi, cho một nhóm lên làm mẫu, cho HS chơi thử, sau đó chơi chính thức.
 9-11p
 4-5p
 7-8p
 4-5p
 7-8p
 7-8p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
 X X 
 X X
 X O O X
 X X
 X X
 r 
III.Kết thúc:
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu.
- Trò chơi"Chim bay cò bay".
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét đánh giá kết qả gời học, về nhà ôn đá cầu cá nhân.
 1-2p
 1p
 1-2p
 1p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
 GIÁO ÁN	SỐ: 65
1/Tên bài: ÔN TÂP NỘI DUNG HỌC MÔN TỰ CHỌN.
2/Mục tiêu: - Ôn một số nội dung của môn tự chọn.YC thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
- Trò chơi"Con sâu đo".YC biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động nhằm rèn luyện sức mạnh tay.
 3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi, bóng ném.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Xoay các khớp cổ chân, đầu gối, hông, vai.
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo 1 hàng dọc.
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung.
 1-2p
 1p
 250m
 10 lần
2lx8nh 
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
II.Cơ bản:
- Đá cầu.
+Ôn tâng cầu bằng đùi.
Chia tổ tập luyện theo khu vực đã qui định do tổ trưởng điều khiển.
+ Ôn chuyền cầu theo nhóm ba người.
- Ném bóng.
Ôn cầm bóng, đứng chuẩn bị - ngắm đích - ném bóng vào đích.
* Thi ném bóng trúng đích.
- Nhảy dây. 
Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
 9-11p
 3-4p
 4-5p
 9-11p
 4-5p
 9-10p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
 X X 
 X X
 X O O X
 X X
 X X
 r 
III.Kết thúc:
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu.
- Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát.
- Trò chơi"Chim bay cò bay".
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét đánh giá kết qả gời học, về nhà ôn đá cầu cá nhân.
 1-2p
 1p
 1-2p
 1p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
 GIÁO ÁN	SỐ: 66
1/Tên bài: ÔN TÂP NỘI DUNG HỌC MÔN TỰ CHỌN.
2/Mục tiêu: - Ôn một số nội dung của môn tự chọn.YC thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
- Trò chơi"Con sâu đo".YC biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động nhằm rèn luyện sức mạnh tay.
 3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi, bóng ném.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Xoay các khớp cổ chân, đầu gối, hông, vai.
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo 1 hàng dọc.
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung.
 1-2p
 1p
 250m
 10 lần
2lx8nh 
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
II.Cơ bản:
- Đá cầu.
+Ôn tâng cầu bằng đùi.
Chia tổ tập luyện theo khu vực đã qui định do tổ trưởng điều khiển.
+ Ôn chuyền cầu theo nhóm ba người.
- Ném bóng.
Ôn cầm bóng, đứng chuẩn bị - ngắm đích - ném bóng vào đích.
* Thi ném bóng trúng đích.
- Nhảy dây. 
Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
 9-11p
 3-4p
 4-5p
 9-11p
 4-5p
 9-10p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
 X X 
 X X
 X O O X
 X X
 X X
 r 
III.Kết thúc:
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu.
- Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát.
- Trò chơi"Chim bay cò bay".
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét đánh giá kết qả gời học, về nhà ôn đá cầu cá nhân.
 1-2p
 1p
 1-2p
 1p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
 GIÁO ÁN	 SỐ: 67
1/Tên bài: NHẢY DÂY - TRÒ CHƠI"LĂN BÓNG BẰNG TAY"
2/Mục tiêu: - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.YC thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
- Trò chơi"Lăn bóng bằng tay".YC tham gia trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn. 
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi, bóng, dây nhảy.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung .
 1-2p 
 250m
 10 lần
2lx8nh
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
II.Cơ bản:
- GV tổ chức dạy theo kiểu quay vòng, chia HS trong lớp thành hai tổ tập luyện một tổ nhảy dây, một tổ chơi trò chơi, sau 9-11phút đổi địa điểm và nội dung tập luyện.
- Nhảy dây.
Ôn nhảy đay kiểu chân trước chân sau.GV làm mẫu để nhắc lại cho cả lớp nhớ lại cách nhảy. GV chia tổ và địa điểm tập luyện theo khu vực do tổ trưởng điều khiển.
GV giúp đỡ tổ chức và uốn nắn những động tác sai cho HS.
- Trò chơi"Lăn bóng bằng tay".
Gv nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi, sau đó cho cả lớp cùng chơi. 
 9-11p
 9-11p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
 X X 
 X X
 X O O X
 X X
 X X
 r 
X X -----------> 
X X -----------> 
X X ----------> 
 r
III.Kết thúc:
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu.
- Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.về nhà ôn nhảy dây cá nhân.
 1-2p
 2p
 1p
 1p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
 GIÁO ÁN	 SỐ: 68
1/Tên bài: NHẢY DÂY - TRÒ CHƠI"DẪN BÓNG"
2/Mục tiêu: - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.YC thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
- Trò chơi"Dẫn bóng".YC tham gia trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn. 
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi, bóng, dây nhảy.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung .
 1-2p 
 250m
 10 lần
2lx8nh
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
II.Cơ bản:
- GV tổ chức dạy theo kiểu quay vòng, chia HS trong lớp thành hai tổ tập luyện một tổ nhảy dây, một tổ chơi trò chơi, sau 9-11phút đổi địa điểm và nội dung tập luyện.
- Nhảy dây.
Ôn nhảy đay kiểu chân trước chân sau.GV làm mẫu để nhắc lại cho cả lớp nhớ lại cách nhảy. GV chia tổ và địa điểm tập luyện theo khu vực do tổ trưởng điều khiển.
GV giúp đỡ tổ chức và uốn nắn những động tác sai cho HS.
- Trò chơi" Dẫn bóng".
Gv nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi, sau đó cho cả lớp cùng chơi. 
 9-11p
 9-11p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
 X X 
 X X
 X O O X
 X X
 X X
 r 
X X -----------> 
X X -----------> 
X X ----------> 
 r
III.Kết thúc:
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu.
- Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.về nhà ôn nhảy dây cá nhân.
 1-2p
 2p
 1p
 1p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
 GIÁO ÁN	SỐ: 69
1/Tên bài: DI CHUYỂN TUNG VÀ BẮT BÓNG - TC"TRAO TÍN GẬY"
2/Mục tiêu: - Ôn di chuyển tung và bắt bóng.YC thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
- Trò chơi"Trao tín gậy".YC tham gia chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn. 
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi, 2-4 quả bóng.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc quanh sân trường.
- Ôn bài thể dục phát triển chung.
- Trò chơi"Tìm người chỉ huy".
 1-2p
 2p
2lx8nh
 2-3p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
II.Cơ bản:
- Di chuyển tung và bắt bóng.
GV cho 2 HS lên làm mẫu kết hợp với lời hướng dẫn, giải thích để HS nhớ lại cách thực hiện động tác.Sau đó chia tổ tập luyện dưới sự hướng dẫn của tổ trưởng.
- Trò chơi "Trao tín gậy".
GV nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi, sau đó cho cả lớp cùng chơi.
 9-11p
 9-11p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
 X X 
 X X
 X O O X
 X X
 X X
 r 
III.Kết thúc:
- Nhảy thả lỏng cúi người thả lỏng, hít thở sâu.
- Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học.
 1-2p
 1-2p
 1p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
 GIÁO ÁN	Số: 70
1/Tên bài: TỔNG KẾT MÔN HỌC
2/Mục tiêu: Tổng kết môn học thể dục.YC hệ thống được những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong năm, đánh giá được sự cố gắng và những điểm còn hạn chế, kết hợp có tuyên dương khen thưởng những HS hoàn thành tốt.
3/Sân tập,dụng cụ: Ở trong lớp.GV chuẩn bị một còi. 
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương thức tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định luợng
PH/ pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị: 
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
- Đứng vỗ tay và hát.
- Chạy chậm theo hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
 1-2p
 1-2p
 2-3p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
II.Cơ bản: 
- Tổng kết đánh giá kết quả học tập môn thể dục. 
- GV cùng HS hệ thống những kiến thức, kĩ năng đã học trong năm(tóm tắt theo từng chương bằng cách cùng HS kể lại xem đã học những nội dung cơ bản nào, GV ghi trên bảng đã kẻ sẳn).
- Xen kẽ để một vài HS lên minh họa.
- GV đánh giá kết quả học tập và tinh thần, thái độ của HS so với yêu cầu của chương trình(những nội dung nào HS đã học tốt, nội dung nào chưa học tốt).
- Tuyên dương một số cá nhân, tổ học tốt.Nhắc nhở một vài cá nhân phải cố gắng học tập cho tốt hơn trong năm học tớ
20-25p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
III.Kết thúc: 
- Chạy chậm theo vòng tròn, hít thở sâu.
- GV dặn dò HS tự ôn tập trong dịp hè.
- Trò chơi"Số chẳn, số lẽ".
- Nhận xét và kết thúc buổi học.
 2-3p
 1-2p
 2p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r

Tài liệu đính kèm:

  • docGA The duc lop 4 ca nam CKTKN.doc