Giáo án Toán Khối 4 - Tuần 13 (Bản đẹp)

Giáo án Toán Khối 4 - Tuần 13 (Bản đẹp)

Tiết 62

LUYỆN TẬP CHUNG

A. MỤC TIÊU

Giúp học sinh :

- Củng cố phép cộng, phép trừ, phép nhân số thập phân.

- Áp dụng các tính chất của các phép tính đã học để tính giá trị của các biểu thức theo cách thuận tiện nhất.

- Giải các bài toán có liên quan đến rút về đơn vị

B.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHÍNH

1.Khởi động + Kiểm tra

- Một học sinh chữa bài 1

- Một học sinh chữa bài 3

- Một học sinh chữa bài 4b

- Nhận xét ghi điểm

2. Hướng dẫn luyện tập

* Bài 1 :

- Học sinh làm vào vở

- Hai học sinh chữa bài

- Lưu ý học sinh thứ tự thực hiện phép tính trong một biểu thức.

* Bài 2 :

- Học sinh nêu yêu cầu

- Em vận dụng tính chất nào của các phép tính để thực hiện bài tập?

- Nhắc lại cách nhân một tổng với một số. một hiệu với một số.

- Học sinh thực hiện vào vở

- Hai học sinh làm trên bảng

- Hướng dẫn nhận xét, chữa bài

 

doc 7 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 02/03/2022 Lượt xem 104Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Khối 4 - Tuần 13 (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN
Tiết 61 : 	 LUYỆN TẬP CHUNG
A.MỤC TIÊU
Giúp học sinh :
- Củng cố về phép cộng , phép trừ, phép nhân các số thập phân
- Bước đầu biết vận dụng quy tắc nhân một các số thập phân với một số thập phân
- Giải các bài taon có liên quan đến rút về đơn vị
B.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHÍNH
1.Khởi động + Kiểm tra
- Ba học sinh chữa bài 2-3-4 trong vở bài tập
- Nhận xét ghi điểm
2.Hướng dẫn luyện tập
* Bài 1 : Học sinh làm vào bảng con
* Bài 2 : GV ghi từng cặp phép tính lên bảng
- Học sinh nhẩm và nêu kết quả
- Muốn nhân nhẩm một số thập phân với 10 ; 100. .. ta làm thế nào ?
- Nhân nhẩm một số thập phân với 0,1 ; 0,01 . . . ta làm thế nào ?
* Bài 3 :
- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm bài toán và tóm tắt bài toán vào vở
- Bài toán thuộc dạng toán nào ?
- Ta có thể giải bài toán bằng cách nào ?
- Học sinh làm bài vào vở
- Một học sinh làm bài trên bảng lớp
- GV hỗ trợ học sinh yếu
- Hướng dẫn nhận xét chữa bài.
* Bài 4 :
- GV treo bảng phụ ghi bài tập 4a
- Học sinh đọc yêu cầu của bài
- Học sinh làm theo cặp, mỗi em tính một cột
- Trao đổi với nhau để so sánh ( a + b ) x c và a x c + b x c
- Hai học sinh thực hiện tren bảng.
- Hướng dẫn nhận xét sửa bài
- Kết luận : ( a + b ) x c = a x c + b x c
- Muốn nhân một số với một tổng ta làm thế nào ?
+ Học sinh vận dung quy tắc nhân một số với một tổng làm bài 4b
- Hai học sinh chữa bài.
- GV hướng dẫn nhận xét, chữa bài.
 Củng cố - Dặn dò
- Học thuộc quy tắc nhân một số với một tổng
- Hoàn thành các bài trong VBT
Thứ ba, ngày 27 tháng 11 năm 2007
Tiết 62
LUYỆN TẬP CHUNG
A. MỤC TIÊU
Giúp học sinh :
- Củng cố phép cộng, phép trừ, phép nhân số thập phân.
- Áp dụng các tính chất của các phép tính đã học để tính giá trị của các biểu thức theo cách thuận tiện nhất.
- Giải các bài toán có liên quan đến rút về đơn vị
B.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHÍNH
1.Khởi động + Kiểm tra
- Một học sinh chữa bài 1
- Một học sinh chữa bài 3
- Một học sinh chữa bài 4b
- Nhận xét ghi điểm
2. Hướng dẫn luyện tập
* Bài 1 : 
- Học sinh làm vào vở
- Hai học sinh chữa bài
- Lưu ý học sinh thứ tự thực hiện phép tính trong một biểu thức.
* Bài 2 : 
- Học sinh nêu yêu cầu
- Em vận dụng tính chất nào của các phép tính để thực hiện bài tập?
- Nhắc lại cách nhân một tổng với một số. một hiệu với một số.
- Học sinh thực hiện vào vở
- Hai học sinh làm trên bảng
- Hướng dẫn nhận xét, chữa bài
* Bài 3 :
- Học sinh đọc thầm yêu cầu của bài.
- GV lần lượt cho học sinh thực hiện vào bảng con
- Hai học sinh làm trên bảng
- Hướng dẫn nhận xét, chữa bài
* Bài 4 : 
- Học sinh đọc đề bài , tóm tắt bài toán vào vở
- Bài toán thuộc dạng toán nào ?
- Có mấy cách gải bài toán về quan hệ tỷ lệ ?
- Em có thể gải bài toán này bằng cách nào ?
- Học sinh làm vào vở
- GV chấm một số bài
- Hướng dẫn nhận xét, chữa bài
 Củng cố - Dặn dò
- Nhận xét giờ học
- Hoàn thành các bài trong VBT
BỔ SUNG
..
Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2007
TOÁN
Tiết 63 :	 CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN
CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN
A. MỤC TIÊU
Giúp học sinh :
- Biết cách thực hiện chia một số thập phân cho một số tự nhiên.
- Giải các bài toán có liên quan đến chia một số thập phân cho một số tự nhiên
B.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHÍNH
1.Khởi động + Kiểm tra
- Một học sinh chữa bài 2a
- Một học sinh chữa bài 3a
- Một học sinh chữa bài 4
- Nhận xét ghi điểm
2.Dạy bài mới
* Hoạt động 1 : Hướng dẫn thực hiện phép chia
MT : HS biết cách chia một số thập phân cho một số tự nhiên
+ GV nêu ví dụ 1
- Học sinh nêu cách giải bài toán
- GV hướng dẫn nhận xét và ghi bảng : 8,4 : 4 = .(m )
- GV yêu cầu học sinh chuyển đổi số đo thành STP để thực hiện phép chia, sau đó đổi kết quả ra mét.
- Học sinh thực hiện và báo cáo kết quả
- GV hướng dẫn nhận xét và ghi bảng : 8,4 : 4 = 2,1 (m )
- GV hướng dẫn kĩ thuật chia
+ GV nêu ví dụ 2
- Hướng dẫn học sinh thực hiện phép tính tương tự như ví dụ 1
+ Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm thế nào ?
- GV nhận xét, chốt ý bài học như SGK
- Vài học sinh nhắc lại quy tắc
* Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
MT : Củng cố khắc sâu kiến thức
* Bài 1 : GV cho học sinh thực hiện phép tinh vào bảng con
- GV hỗ trợ học sinh yếu
- Hai học sinh làm bài trên bảng
- Hướng dẫn nhận xét chữa bài
*Bài 2 : Học sinh làm vào vở
- Hai học sinh chữa bài
* Bài 3 :
- Một học sinh đọc đề bài
- GV yêu cầu học sinh tóm tắt bài toán vào nháp
- Học sinh nêu cách giải và giải bài toán vào vở
- Một học sinh làm trên bảng lớp
- Hướng dẫn nhận xét, chữa bài
 Củng cố - Dặn dò
- Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm thế nào ?
- Hoàn thành bài trong VBT
BỔ SUNG
..
Thứ năm, ngày 29 tháng 11 năm 2007
Tiết 64
LUYỆN TẬP
A.MỤC TIÊU
Giúp học sinh :
- Rèn luyện kĩ năng chia một số thập phân cho một số tự nhiên
- Xác định số dư trong phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên
- Củng cố ý nghĩa của phép chia thông qua bài toán có lời văn
B.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHÍNH
1. Khởi động + Kiểm tra
- Hai học sinh chữa bài 1
- Một học sinh chữa bài 2
- Một học sinh chữa bài 3
- Nhận xét ghi điểm
2.Hướng dẫn luyện tập
* Bài 1: 
- GV cho học sinh lần lượt làm vào bảng con
- Hai học sinh làm trên bảng
- Hướng dẫn nhận xét chữa bài.
 * Bài 2 :
- GV ghi bảng : 22,44 : 18
- Yêu cầu học sinh thực hiện phép tính vào bảng
- Nêu số dư của phép chia
- Hãy thử lại xem có đúng không ?
- GV hướng dẫn học sinh xác định số dư 
22 , 44 18 Trong phép chia này số dư là 0,12 không phải 12
 4 4 1,24
 84
 12 
- GV hướng dẫn cách xác định số dư trong phép chia số thập phân : Dóng thẳng dấu phẩy của số bị chia, số dư sẽ là số thập phân có phần nguyên ở bên trái của đường thẳng vừa kẻ và phần thập phân ở bên phải của đường kẻ.
- GV lưu ý học sinh cách xác định số dư ở phép chia số thập phân khác với cách xác định số dư của phép chia số tự nhiên.
- Học sinh làm miệng bài 2b, nêu kết quả
- GV hướng dẫn nhận xét, chữa bài
* Bài 3 :
- Học sinh nêu yêu cầu
- GV hướng dẫn mẫu
- Nêu phần chú ý trong SGK
- Học sinh làm bài vào vở
- Hai học sinh làm bài trên bảng
- Hướng dẫn nhận xét chữa bài.
* Bài 4 :
- Một học sinh đọc đề bài
- GV yêu cầu học sinh ghi tóm tắt bài toán
- Bài toán thuộc dạng toán gì ?
- Nêu cách giải bài toán
- Học sinh làm vào vở
- GV hỗ trợ học sinh yếu
- Một học sinh chữa bài trên bảng
- Hướng dẫn nhận xét chữa bài
 Củng cố - Dặn dò
- Nhận xét giờ học
- Học sinh hoàn thành các bài trong VBT
BỔ SUNG
..
Thứ sáu, ngày 30 tháng 11 năm 2007
Tiết 65
CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN
CHO 10 ; 100 ; 1000 . . .
A.MỤC TIÊU
Giúp học sinh :
- Biết và vận dụng được quy tắc chia một số thập phân cho 10 ; 100 ; 1000 . . .
B.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHÍNH
1. Khởi động + Kiểm tra
- Một học sinh chữa bài 1
- Một học sinh chữa bài 3
- Một học sinh chữa bài 4
- GV nhận xét ghi điểm
2.Dạy bài mới 
 * Hoạt động 1: Hướng dẫn cách chia
+ GV nêu ví dụ 1 : 213,8 : 10 = ?
- GV yêu cầu học sinh đặt tính và thực hiện phép tính vào bảng con
- Vài học sinh nêu kết quả
- GV hướng dẫn nhận xét và ghi bảng : 213,8 : 10 = 21,38
- Em có nhận xét gì về kết quả tìm được và số bị chia ?
- Theo em , muốn chia một số thập phân cho 10 ta làm thế nào ?
- Hướng dẫn nhận xét ,chốt ý , vài học sinh nhắc lại
+ GV nêu tiếp ví dụ 2 : 213,8 : 100 = ?
- GV hướng dẫn tương tự như ví dụ 1
- Nêu cách chia một số thập phân cho 100
- GV hướng dẫn nhận xét, chốt ý , vài học sinh nhắc lại
- Từ hai ví dụ trên em hãy nêu cách chia một số thập phân cho 1000 ; 10000 . . .
+ Muốn chia một số thập phân cho 10 ; 100 ; 1000 . . .ta làm thế nào ?
- Hướng dẫn nhận xét chốt ý bài học như SGK
* Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
MT : Củng cố khắc sâu kiến thức
* Bài 1 :
- GV ghi bài tập lên bảng
- Học sinh nối tiếp nhau nhẩm và nêu kết quả, mỗi học sinh một cột
* Bài 2 :
- Học sinh đọc yêu cầu của bài
- Học sinh nêu miệng kết quả
- Hãy so sánh cách chia một số thập phân cho 10 và cách nhân một số thập phân với 0,1.
- GVKL : Chia một số thập phân cho 10 cũng chính là lấy số đó nhân với 0,1.
- Vài học sinh nhắc lại.
* Bài 3 :
- Cả lớp đọc thầm bài toán 
- Bài toán cho biết gì ? Yêu cầu tìm gì ?
- Muốn tìm số gạo còn lại trong kho ta phải làm thế nào ?
- Học sinh làm bài vào vở
- Một học sinh làm trên bảng
- Hướng dẫn nhận xét, chữa bài.
 Củng cố - Dặn dò
* Trò chơi “ Ai tinh mắt thế”
- GV ghi vào bảng con các số :
12,25 : 10 234,157 : 100 7865,23 : 1000 437, 2 : 100
 1,225 2,34157 7,86523 4,372
- 8 học sinh tham gia chơi, tìm kết quả hoặc phép tinh ứng với kết quả của mình, ai tìm đúng là người thắng cuộc, ai tìm đúng và nhanh nhất là người tinh mắt.
* Nhắc học sinh hoàn thành các bài trong VBT
BỔ SUNG
..

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_toan_khoi_4_tuan_13_ban_dep.doc