Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 66: Chia một tổng cho một số - Phạm Thị Thanh

Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 66: Chia một tổng cho một số - Phạm Thị Thanh

I. MỤC TIÊU:

- Nhận biết tính chất một tổng chia cho một số, tự phát hiện tính chất một hiệu chia cho một số (thông qua bài tập).

- Tập vận dụng tính chất nêu trên thực hành phép tính.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Băng giấy để viết tính chất.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

 

doc 2 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 159Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 66: Chia một tổng cho một số - Phạm Thị Thanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán
Tiết 66 : Chia một tổng cho một số
I. Mục tiêu: 
- Nhận biết tính chất một tổng chia cho một số, tự phát hiện tính chất một hiệu chia cho một số (thông qua bài tập).
- Tập vận dụng tính chất nêu trên thực hành phép tính.
II. đồ dùng dạy – học : Băng giấy để viết tính chất.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ:
Giáo viên nêu yêu cầu học sinh chữa bài 5 (trang 75)
1 học sinh làm bảng.
2. Bài mới: 
a) Nhận thức tính chất một tổng chia cho một số.
Giáo viên nêu 2 biểu thức:
Học sinh nêu yêu cầu 
học sinh đọc 2 biểu thức.
(35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7
Yêu cầu 2 học sinh làm bảng lớp, học sinh lớp làm bảng con.
2 học sinh làm bảng lớp.
Học sinh lớp làm nháp.
Học sinh đọc bài làm và nêu kết quả.
 So sánh giá trị 2 biểu thức 
Giá trị 2 biểu thức bằng nhau và bằng đều 8
Giáo viên nêu:
(35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7
- Yêu cầu học sinh nêu tên gọi từng biểu thức.
Học sinh nêu từng biểu thức.
Giáo viên kết luận: tính chất chia 1 tổng cho 1 số (SGK)
b) Luyện tập
Bài 1: (Nhóm)
 Học sinh nêu yêu cầu của bài.
a) Tính bằng 2 cách
học sinh làm bảng.
Yêu cầu học sinh làm VBT.
Học sinh lớp làm VBT.
Giáo viên chữa bài - nêu cách làm.
Nhóm 1, 2: làm phần thứ nhất.
Nhóm 3: Làm phần thứ 2.
Bài 2: (cá nhân)
Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát mẫu và làm bài.
Học sinh quan sát mẫu làm bài nháp.
Giáo viên lưu ý học sinh hiệu đó có SBT và ST đều chia hết cho số chia.
Bài 3: (cá nhân)
Học sinh đọc bài và nêu yêu cầu của bài.
Hỏi: bài toán cho biết gì? hỏi gì?
1 học sinh làm bảng.
Giáo viên chữa bài (1 cách)
Học sinh lớp làm vở.
3. Củng cố, dặn dò.
Học sinh nêu tính chất 1 tổng chia 1 số, 1 hiệu chia 1 số.
Giáo viên nhận xét giờ học.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_toan_lop_4_tiet_66_chia_mot_tong_cho_mot_so_pham_thi.doc