Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 89: Luyện tập chung (Trang 99) - Phạm Thị Thanh

Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 89: Luyện tập chung (Trang 99) - Phạm Thị Thanh

I. MỤC TIÊU:

- Củng cố kĩ năng nhận biết dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.

- Vận dụng các dấu hiệu chia hết để viết số chia hết cho 2, 3, 5, 9 và giải toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Bảng ghi bài 1, 2 (trang 99)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy học Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. Nêu ví dụ - Một số học sinh nêu, học sinh lớp nhận xét, bổ sung.

 

doc 1 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 60Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 89: Luyện tập chung (Trang 99) - Phạm Thị Thanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán
Tiết 89 : Luyện tập chung (trang 99)
I. Mục tiêu:
- Củng cố kĩ năng nhận biết dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.
- Vận dụng các dấu hiệu chia hết để viết số chia hết cho 2, 3, 5, 9 và giải toán.
II. đồ DùNG DạY – HọC : Bảng ghi bài 1, 2 (trang 99)
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ
Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. Nêu ví dụ
Một số học sinh nêu, học sinh lớp nhận xét, bổ sung.
2. Bài mới: Luyện tập chung.
Bài 1, 2:
Hoạt động cả lớp
Giáo viên treo bảng phụ
Yêu cầu học sinh làm bài
Giáo viên chữa bài.
Bài 2 c: giáo viên yêu cầu nêu cách làm nhanh nhất.
* Củng cố: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Học sinh đọc bài và nêu yêu cầu 
Học sinh làm bài (nhẩm miệng)
Thi nhanh nêu kết quả và giải thích cách làm.
Học sinh giỏi nêu
Bài 3, 4
Hoạt động cá nhân
Giáo viên yêu cầu học sinh đọc và nêu yêu cầu của đề bài.
Yêu cầu học sinh làm bài.
Giáo viên chữa bài.
Học sinh làm bài vở
2 học sinh làm bảng
học sinh nêu kết quả và giải thích cách làm.
Bài 5: 
Cả lớp
yêu cầu học sinh đọc yêu cầu và nêu yêu cầu của bài.
Hỏi: học sinh lớp xếp đều thành 3 hàng (5 hàng) thì không thừa, không thiếu bạn nào. em hiểu như thế nào?
Trả lời : ... thì số bạn chia hết cho cả 3 và 5.
Yêu cầu học sinh tìm các số lớn hơn 20 và nhỏ hơn 35 chia hết cho cả 3 và 5. Từ đó suy ra chính là số học sinh của lớp
Học sinh tìm số thoả mãn yêu cầu.
Yêu cầu học sinh giỏi làm vào vở
Học sinh trả lời miệng bài.
Học sinh giỏi làm vở.
3. Củng cố - dặn dò:
Nhận xét giờ học.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_toan_lop_4_tiet_89_luyen_tap_chung_trang_99_pham_thi.doc