Kiểm tra định kì giữa kì I

Kiểm tra định kì giữa kì I

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a, Năm trăm linh bảy triệu không trăm linh ba nghìn không trăm hai mươi.

A. 507 003 020 B.570 030 200 C. 570 003 020 D. 507 003 002

b, Giá trị của chữ số 5 trong số 460 508 732 là:

A. 508 000 B. 500 000 C. 508 732 D. 50 000

c, Số trung bình cộng của số: 134; 187; 214; 205.

A. 285 B. 185 C. 195 D. 280

d, 5 tấn 57 kg =.kg

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 557 B.50057 C. 5057 D. 500507

e, 2 giờ 15 phút =.phút

A. 135 B. 75 C. 120 D. 145

 

doc 2 trang Người đăng hungtcl Lượt xem 1154Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kì giữa kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra định kì giữa kì I
Họ và tên: .........................................Lớp: 4c............... Điểm :......................
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
a, Năm trăm linh bảy triệu không trăm linh ba nghìn không trăm hai mươi.
A. 507 003 020 B.570 030 200 C. 570 003 020 D. 507 003 002
b, Giá trị của chữ số 5 trong số 460 508 732 là:
A. 508 000 B. 500 000 C. 508 732 D. 50 000
c, Số trung bình cộng của số: 134; 187; 214; 205.
A. 285 B. 185 C. 195 D. 280
d, 5 tấn 57 kg =.............kg
Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 557 B.50057 C. 5057 D. 500507
e, 2 giờ 15 phút =.................phút
A. 135 B. 75 C. 120 D. 145
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
a, 35269 + 27485 b, 80326 - 45719 c, 410536 x 30 d, 65040 : 5
......................... .......................... ..................... ..........................
......................... .......................... ..................... ..........................
........................ .......................... ..................... ..........................
......................... .......................... ..................... ..........................
Bài 3: Tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. Tính tuổi của mỗi người, biết anh hơn em 6 tuổi.
 Bài giải
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất.
a, 25 x 6 + 25 x 4 b, 5832 + 3749 + 4168 + 3251
= ......................... = ...........................................
=.......................... = ...........................................
=.......................... = ...........................................
Bài 5: Ghi tên các cặp cạnh song song với nhau trong hình chữ nhật ABCD.
................................................................ A B 
................................................................ 
................................................................
................................................................ 
 C D

Tài liệu đính kèm:

  • docDe KS Toan KI.doc