Chuẩn kiến thức kĩ năng môn học Đạo đức 4

Chuẩn kiến thức kĩ năng môn học Đạo đức 4

Trung thực Trong học tập

- Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập.

- Biết được: Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, được mọi người yêu mến.

- Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh.

- Có thái độ hành vi trung thực trong học tập.

 

doc 6 trang Người đăng hoaithu33 Ngày đăng 14/11/2018 Lượt xem 279Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Chuẩn kiến thức kĩ năng môn học Đạo đức 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG MÔN HỌC ĐẠO ĐỨC
HƯỚNG DẪN CỤ THỂ:
Tuần
Tên bài dạy
Yêu cầu cần đạt
Ghi chú
1 – 2
Trung thực
Trong học
tập
- Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập.
- Biết được: Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, được mọi người yêu mến.
- Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh.
- Có thái độ hành vi trung thực trong học tập.
- Nêu được ý nghĩa của trung thực trong học tập.
- Biết quý trong những bạn trung thực và không bao che những hành vi thiếu trung thực trong học tập.
3 - 4
Vượt khó 
Trong 
học tập.
- Nêu được ví dụ về sự vượt khó học tập.
- Biết vượt khó trong học tập giúp em học tập mau tiến bộ.
- Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập.
- Yêu mến, noi theo những tấm gương học sinh nghèo vượt khó.
- Biết thế nào là vượt khó trong học tập và vì sao phải vượt khó trong học tập.
5 – 6 
Biết bày tỏ
Ý kiến
- Biết được: Trẻ em cần được bày tỏ ý kiến về những vấn đề có liên quan đến trẻ em.
- Bước đầu biết bày tỏ ý kiến của bản thân và lắng nghe, ton trọng ý kiến của người khác 
- Biết: Trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến về những vấn đề có liên quan đến trẻ em.
- Mạnh dạng bày tỏ ý kiến của bản thân, biết lắng nghe, ton trọng ý kiến của người khác.
7 – 8 
Tiết kiệm
tiền của 
- Nêu được ví dụ về tiết kiệm tiền của.
- Biết được lợi ích của tiết kiệm tiền của
- Biết được vì sao cần phải tiết kiệm tiền của
Tuần
Tên bài dạy
Yêu cầu cần đạt
Ghi chú
- Sử dụng tiết kiệm quần áo, sách vỡ, đồ dùng, điện, nước....trong cuộc sống hàng ngày 
- Nhắc nhở bạn bè, anh chị em tiết kiệm tiền của.
9 - 10
Tiết kiệm 
thời giờ 
- Nêu được ví dụ về tiết kiệm thời giờ.
- Biết được lợi ích của tiết kiệm thời giờ.
- Bước đầu biết sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt....nhằn ngày một cách hợp lí.
- Biết được vì sao cần phải tiết kiệm thời giờ.
- Sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt....hằng ngày một cách hợp lí.
12 - 13
Hiếu thảo
với ông bà,
cha mẹ 
- Biết được: con cháu phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ để đền đáp công lao ông bà, cha mẹ nuôi dạy mình.
- Biết thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ bằng một số việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày ở gia đình.
- Hiểu được: Con cháu có bổn phận hiếu thảo với ông bà, cha mẹ để đền đáp công lao ông bà, cha mẹ đã sinh thành, nuôi dạy mình.
14 - 15
Biết ơn 
thầy giáo 
cô giáo 
- Biết được công lao của thâỳ giáo, cô giáo.
- Nêu được những việc cần làm thể hiện sự biết ơn đối với thầy giáo, cô giáo.
- Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo.
- Nhắc nhở các bạn thực hiện kính trọng, biết ơn đối với các thầy giáo, cô giáo đã và đang dạy mình.
16 - 17
Yêu lao
động
- Nêu được ích lợi của lao động.
- Tích cực tham gia các hoạt động lao động ở lớp, ở trường, ở nhà phù hợp với khả năng của bản thân.
- Không đồng tình với những biểu hiện lười lao động
- Biết được ý nghĩa của lao động công ích.
Tuần
Tên bài dạy
Yêu cầu cần đạt
Ghi chú
19 - 20
Kính trọng 
biết ơn 
người lao
động 
- Biết vì sao cần phải kính trọng và biết ơn người lao động.
- Bước đầu biết cư sử lễ phép với những người lao động và biết trân trọng, giữ gìn thành quả lao động của họ 
- Biết nhắc nhở các bạn phải kính trọng và biết ơn người lao động.
21 - 22
Lịch sự với
mọi người 
- Biết ý nghĩa của việc cư xử lịch sự với mọi người.
- Nêu được ví dụ về cư xử lịch sự với mọi người.
- Biết cư xử lịch sự với những người xung quanh. 
23 – 24 
Giữ gìn 
Các công 
Trình 
Công cộng
- Biết được vì sao phải bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng.
- Nêu được một số việc cần làm để bảo vệ công trình công cộng.
- Có ý thức bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng ở địa phương.
- Biết nhắc các bạn cần bảo vệ giữ gìn các công trình công cộng.
26 - 27
Tích cực
Tham gia
Các hoạt động nhân đạo 
- Nêu được ví dụ về hoạt động nhân đạo.
- thông cảm với bạn bè và những người gặp khó khăn, hoạn nạn ở lớp ở trường và cộng đồng.
- Tích cực tham gia một số hoạt động nhân đạo ở lớp, ở trường, ở địa phương phù hợp với khả năng và vận động bạn bè, gia đình cùng tham gia.
- Nêu được ý nghĩa của hoạt động nhân đạo.
28 - 29
 Tôn trọng
luật Giao 
thông
- Nêu được một số qui định khi tham gia giao thông ( những qui định có 
Tuần
Tên bài dạy
Yêu cầu cần đạt
Ghi chú
Liên quan tới học sinh ) 
- Phân biệt được hành vi ton trọng Luật Giao thông và vi phạm Luật Giao thông.
- Nghi chỉnh chấp hành Luật Giao thông trong cuộc sống hằng ngày.
- Biết nhắc nhở bạn bè cùng tôn trọng Luật Giao thông.
30 - 31
Bảo vệ 
Môi trường 
- Biết được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường (BVMT) và trách nhiệm tham gia BVMT.
- Nêu được những việc làm cần phù hợp với lứa tuổi BVMT.
- Tham gia BVMT ở nhà, ở trường học và nơi công cộng bằng những việc làm phù hợp với khả năng.
- Không đồng tình với những hành vi làm ô nhiểm môi trường và biết nhắc bạn bè, người thân cùng thực hiện bảo vệ môi trường.

Tài liệu đính kèm:

  • docchuan KTKN dao duc 4.doc