Giáo án các môn lớp 4 - Tuần 25 năm học 2014

Giáo án các môn lớp 4 - Tuần 25 năm học 2014

TUẦN 25

Thứ hai ngày 24 tháng 2 năm 2014

Toán : ÔN TẬP

I Yêu cầu : giúp học sinh Củng cố lại kiến thức về phép nhân phân số vận dụng làm bài

II Lên lớp :

 1 Bài cũ

 2 Bài mới : giới thiệu

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Hệ thống lại kiến thức :

Nêu cách nhân phân số

Hướng dẫn Hs làm bài tập :

 Bài 1 :Tính

Bài 2 : Rút gọn rồi Tính

Bài 3 : Tính

Bài 4 : Một mặt bàn hình chữ nhật có chiều dài bằng mét, chiều rộng bằng mét. Tính diện tích mặt bàn ?

4 Củng cố : hệ thống nội dung bài

hướng dẫn làm bài tập ở nhà

Nhận xét giờ học

HS nêu lớp nhận xét bổ sung.

- HS đọc yêu cầu làm bài bảng con

3 em lên làm bảng lớp

- Nhận xét sửa sai

Bài 2 : H ọc sinh tự làm bài và chữa bài cả lớp nhận xét bổ sung

 Bài 3 :

HS giải vào vở - 3 em lên bảng giải

Thu một số vở chấm

Nhận xét sửa sai

 

doc 6 trang Người đăng minhanh10 Ngày đăng 16/07/2020 Lượt xem 128Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn lớp 4 - Tuần 25 năm học 2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 25
Thứ hai ngày 24 tháng 2 năm 2014 
Toán : ÔN TẬP
I Yêu cầu : giúp học sinh Củng cố lại kiến thức về phép nhân phân số vận dụng làm bài 
II Lên lớp :
 1 Bài cũ 
 2 Bài mới : giới thiệu 
Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS 
Hệ thống lại kiến thức : 
Nêu cách nhân phân số 
Hướng dẫn Hs làm bài tập :
 Bài 1 :Tính 
Bài 2 : Rút gọn rồi Tính 
Bài 3 : Tính 
Bài 4 : Một mặt bàn hình chữ nhật có chiều dài bằng mét, chiều rộng bằng mét. Tính diện tích mặt bàn ?
4 Củng cố : hệ thống nội dung bài 
hướng dẫn làm bài tập ở nhà 
Nhận xét giờ học
HS nêu lớp nhận xét bổ sung.
HS đọc yêu cầu làm bài bảng con 
3 em lên làm bảng lớp 
Nhận xét sửa sai 
Bài 2 : H ọc sinh tự làm bài và chữa bài cả lớp nhận xét bổ sung 
 Bài 3 : 
HS giải vào vở - 3 em lên bảng giải 
Thu một số vở chấm 
Nhận xét sửa sai
................................................................................................
Thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2014 
Toán : ÔN TẬP
I. Mục tiêu: Giúp HS 
- Luyện tập về phép nhân phân số
II. Đồ dùng dạy học: 
- Phấn màu
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Hoàn thành nốt bài tập của buổi sáng
B. Hướng dẫn học toán
Bài 1 : Tính (theo mẫu) :
Mẫu : 
a) 
b) 
Bài 2: Rút gọn rồi tính theo mẫu : 
Mẫu : 
a) 
b) 
Bài 3 : Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài m và chiều rộng m. 
Bài giải :
Diện tích hình chữ nhật đó là :
 (m2)
 Đáp số : m2
*Bài 4 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 
Tích của và là :
A. 
B. 
C. 
D. 
C. Củng cố , dặn dò 
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà xem lại bài 
- Cả lớp làm bài
- 2 HS chữa bài
- HS NX, bổ sung
- GV cho điểm
- Cả lớp làm bài
- 2 HS chữa bài
- HS NX, bổ sung
- GV cho điểm
- Cả lớp làm bài
- 1 HS chữa bài
- HS NX, bổ sung
- GV cho điểm
- Cả lớp làm bài
- 1 HS chữa bài
- HS NX, bổ sung
- GV cho điểm
Rèn chữ : KHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂN 
I - MUÏC TIEÂU:Giúp học sinh nghe viết đúng đẹp bài chính tả .Viết đúng chữ kiểu chữ quy định trong bài chính tả 
Trình bày đúng, sạch đẹp rõ ràng bài chính tả. Thường xuyên có ý thức luyện chữ . 
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
 1 Khởi động :Lớp hát 
2 Baøi môùi: 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
A Giôùi thieäu: 
- Hướng dẫn luyện viết 
Cho học sinh đọc bài viết – tìm hiểu nội dung 
GV hướng dẫn viết chữ khó 
Giáo viên hướng dẫn viết tiếng khó 
 Viết vở 
Nêu tư thế ngồi viết,cách cầm bút đặt vở, cách trình bày bài viết 
Lưu ý về độ cao độ rộng của các con chữ 
Giáo viên theo dõi 
Treo bài viết ở bảng phụ Kiểm tra lỗi 
Thu một số vở chấm - Trả vở nhận xét 
4 .Củng cố dặn dò: Hệ thống nội dung bài hướng dẫn học ở nhà – nhận xét giờ học 
HS đọc bài viết 
Hs trả lời 
Học sinh đọc bài viết 
Học sinh viết bảng con :
Dữ dội ,soạt,nghiêm nghị,thú dữ 
Học sinh lắng nghe 
HS nghe viết bài vào vở 
HS nghe soát lỗi 
Học sinh nhìn bảng dò lại bài 
Học sinh soát lỗi , chữa lỗi 
.....................................................................................
Thứ tư ngày 26 tháng 2 năm 2014 
TẬP LÀM VĂN : ÔN TẬP
I - MUÏC TIEÂU: 
 Củng cố cách viết một đoạn mở bài gián tiếp trong bài văn miêu tả cây cối.
II.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
A Giôùi thieäu: Giáo viên nêu ghi bảng 
B Hướng dẫn ôn tập 
Cho học sinh ôn lại viết một đoạn mở bài gián tiếp trong bài văn miêu tả cây cối..
Thực hành : Giáo viên ghi đề lên bảng 
 Hãy viết một mở bài gián tiếp về một cây bong mát, hoặc một cây ăn quả mà em thích nhất.
Gv gạch chân 
Hướng dẫn học sinh làm bài .
Cho học sinh làm bài.
Giáo viên thu một số vở chấm 
 nhận xét sửa sai 
4 Củng Cố : Hệ thống nội dung bài nhận xét 
5 Dặn dò : Hướng dẫn ôn luyện ở nhà chuẩn bị tiết sau .Nhận xét giờ học 
HS nhắc lại 
Hs đọc đề nêu trọng tâm 
HS đọc trao đổi với bạn –nêu cách làm bài.
Đọc kĩ yêu cầu 
HS tự làm bài vào vở 
Trình bày bài viết lớp theo dõi nhận xét 
Bình chọn bạn viết mở bài hay 
 Trong các loại cây ăn quả mà ba em trồng như : Chôm chôm, vú sữa, mít, sầu riêng,  Mỗi loại cây đều có một vẻ đặc trưng riêng, hương vị riêng. Nhưng trong đó, em thích nhất là cây xoài giờ đã cho trái ngọt.
Toán : ÔN TẬP 
I Mục tiêu : Củng cố về cách cộng ,trừ,nhân phân số ,vận dụng làm bài tập.
 II - ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Chuẩn bị nội dung ôn tập 
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
2 Baøi môùi: 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Giôùi thieäu: giáo viên nêu ghi bảng
Hoaït ñoäng 1 ôn tập 
Bài 1: Tính rối rút gọn 
Bài 2: tính x
Bài 3: Chị Hải may một cái áo hết mét vải. Hỏi chị may 5 cái áo hết bao nhiêu mét vải ?
4 Củng cố dặn dò: nhận xét giờ học hướng dẫn ôn luyện ở nhà –chuẩn bị bài sau 
Bài 1 : HS nêu yêu cầu 3 học sinh lên bảng làm bài – lớp nháp lớp làm bảng con – nhận xét sửa sai 
Bài 2:
HS nêu yêu cầu – nêu cánh tính 
làm bài vào bảng con -3 em lên bảng làm 
Nhận xét sửa sai kết quả :
Baøi taäp 3: Hs tóm tắt và làm bài vào vở 1 em lên bảng làm lớp nhận xét sửa sai.
ÔN TIẾNG VIỆT:
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ?
I- Mục đích, yêu cầu
1. Luyện cho HS nắm được ý nghĩa và cấu tạo của chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ?
2. Luyện cho HS cách xác định được chủ nghĩa trong câu kể Ai là gì ? tạo được câu kể Ai là gì ? từ những chủ ngữ đã cho.
II- Đồ dùng dạy-học
- Bảng lớp chép 4 câu văn ở bài tập 1. Bảng phụ viết các vị ngữ ở cột B (bài tập 2)
III- Các hoạt động dạy-học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A.Ôn định
B. Kiểm tra bài cũ
- GV viết lên bảng 2,3 câu có câu kể Ai là gì?
C.Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài: 
2. Luyện CN trong câu kể Ai là gì?
Bài tập 1
- GV nhận xét, chốt lời giải đúng
 Chủ ngữ
Văn hoá nghệ thuật /
Anh chị em /
Vừa buồn mà lại vừa vui /
Hoa phượng /
Bài tập 2
- GV gợi ý cách ghép từ ngữ ở cột A và B
- GV treo bảng phụ
- GV nhận xét, chốt lời giải đúng
- Trẻ em/ là tương lai của đất nước.
- Cô giáo/ là người mẹ thứ hai của em.
- Bạn Lan/ là người Hà Nội. 
Bài tập 3
- GV gợi ý cách thêm VN tạo thành câu
- VD: Bạn Bích Vân là HS giỏi toán.
5. Củng cố, dặn dò
- Nêu cách tìm CN trong câu kể Ai là gì?
- Hát
- 2 HS lên tìm câu kể Ai là gì ?Tìm VN 
 Vị ngữ
cũng là một mặt trận.
là chiến sỹ trên mặt trận ấy.
mới thực là nỗi niềm bông phượng.
là hoa của học trò.
- 1 em đọc yêu cầu bài 2
- 1 em làm thử câu 1, Lớp nhận xét
- HS chọn từ ngữ- ghép cột A và B
- 1 em đọc các câu vừa ghép đúng
- HS đọc yêu cầu bài tập
- HS làm bài vào vở
- 1-2 em đọc bài
- 1 em nêu.
............................................................................
Thứ năm ngày 27 tháng 02 năm 2014
LUYỆN TẬP VỀ TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ
I. Mục tiêu: Giúp HS 
- Luyện tập về phép nhân phân số
II. Đồ dùng dạy học: 
- Phấn màu
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Hoàn thành nốt bài tập của buổi sáng
B. Hướng dẫn học toán
Bài 1: Tìm của :
520 kg
432 lít
5 giờ
Giải:
a) của 520 kg là: 520 x (kg)
b) của 432 lít là: 432 x 324 (lít)
c) của 5 giờ là: 5 x (giờ) = 225 phút
Bài 2: Trong đội văn nghệ của trường có 24 bạn nữ và 1 số bạn nam. Số bạn nam bằng số bạn nữ. Hỏi đội văn nghệ của trường có bao nhiêu bạn?
Giải:
Số bạn nam là:
24 x = 9 (bạn)
Số bạn trong đội văn nghệ là:
24 + 9 = 33 (bạn)
Đáp số: 33 bạn
Bài 3: Một tấm vải dài 35m được cắt ra tấm để may áo. Hỏi tấm vải đó còn lại bao nhiêu mét vải?
Giải:
Số vải để may áo là:
35 x = 14 (m)
Số vải còn lại là:
35 – 14 = 21 (m)
Đáp số : 21 m
C. Củng cố , dặn dò 
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà xem lại bài 
- Cả lớp làm bài
- 3 HS chữa bài
- HS nhận xét, bổ sung
- GV cho điểm
- Cả lớp làm bài
- 1 HS chữa bài
- HS nhận xét, bổ sung
- GV cho điểm
- Cả lớp làm bài
- 1 HS chữa bài
- HS nhận xét, bổ sung
- GV cho điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docGA ON LOP 4.doc