Giáo án Lớp 4 Tuần 25 - Trường TH Hải Ninh

Giáo án Lớp 4 Tuần 25 - Trường TH Hải Ninh

Tập đọc: KHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂN

I.Mục tiêu:

 - Đọc đúng các từ : chực đâm, nghiêm nghị, gườm gườm. Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài, đọc với giọng kể khoan thai nhưng dõng dạc. Phân biệt lời các nhân vật.

 – Hiểu nghĩa các từ trong bài: bài ca man rợ, nín thít, làu bàu.

 – Hiểu nội dung bài: Ca ngợi hành động dũng cảm của bác sĩ Li trong cuộc đối đầu với tên cướp. Ca ngợi sức mạnh chính nghĩa chiến thắng sự hung ác.

 

doc 24 trang Người đăng thuthuy90 Ngày đăng 03/09/2019 Lượt xem 35Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 Tuần 25 - Trường TH Hải Ninh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thø 2: Ngµy so¹n: 28/ 2/ 2010
 Ngµy d¹y: 
TËp ®äc: KHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂN
I.Mơc tiªu:
 - Đọc đúng các từ : chực đâm, nghiêm nghị, gườm gườm. Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài, đọc với giọng kể khoan thai nhưng dõng dạc. Phân biệt lời các nhân vật.
 – Hiểu nghĩa các từ trong bài: bài ca man rợ, nín thít, làu bàu.
 – Hiểu nội dung bài: Ca ngợi hành động dũng cảm của bác sĩ Li trong cuộc đối đầu với tên cướp. Ca ngợi sức mạnh chính nghĩa chiến thắng sự hung ác.
II.§å dïng d¹y häc:
 – Tranh minh họa trong SGK.
 – Viết đoạn văn “Chúa tàu sắp tới” vào bảng phụ.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động GV 
Hoạt động HS
1. Bài cũ.
– 3 HS đọc bài Đoàn thuyền đánh cá.
– Trả lời câu hỏi trong SGK và nêu nội dung bài.
– GV nhận xét ghi điểm. 
– Nhận xét phần bài cũ.
2. Bài mới.
- GV Giới thiệu bài
GV giới thiệu chủ điểm và choHS xem tranh minh hoạ.
GV: Tên cướp biển hung hãn, cụp mặt ở thế thua. Ông bác sĩ vẻ mặt hiền từ nhưng nghiêm nghị cương quyết đang ở thế thắng. Vì sao có cảnh tượng này đọc truyện các em sẽ rõ.
 Luyện đọc và tìm hiểu bài.
1. Luyện đọc.
– HS nối tiếp nhau đọc bài ( 3 lượt ). Kết hợp hướng dẫn HS phát âm đúng các tiếng khó. Nghỉ hơi đúng giữa các câu văn dài. Biết đọc với giọng dứt khoát, rõ ràng.
– GV giĩp HS t×m hiĨu nghÜa c¸c tõ khã.
– HS luyện đọc theo cặp.
– 2 HS đọc cả bài.
– GV nãi qua c¸ch ®äc toµn bµi, đọc diễn cảm toàn bài. Đọc với giọng khẩn trương, gấp gáp. Nhấn giọng những từ ngữ :cao lớn, vạm vỡ, sạm như gạch nung, nín thít, trừng mắt, dữ dội, đứng phắt
2.Tìm hiểu bài.
*Đ 1: HS đọc thành tiếng, đọc thầm, trả lời các câu hỏi:
+Tính hung ác của tên cướp biển được thể hiện qua những chi tiết nào?
+ Nêu ý đoạn 1?
*Đ 2: HS đọc thành tiếng và trao đổi câu hỏi:
+Lời nói và cử chỉ của bác sĩ Ly cho thấy ông là người thế nào? 
+Cặp câu nào cho thấy hình ảnh đối lập nhau của tên cướp biển và bác sĩ?
+ Nêu ý đoạn 2?
*Đ3: HS đọc thầm và trao đổi.
+Vì sao bác sĩ Ly khuất phục được tên cướp biển?
- GV nhắc lại những ý chính của bài.
+ Nêu nội dung chính của bài ?
– HS nhắc lại. GV ghi bảng.
3. Luyện đọc diễn cảm.
–3 HS nối tiếp nhau đọc bài. 
– GV hướng dẫn HS t×m ®ĩng giäng ®äc cđa tõng ®o¹n , giäng đọc toµn bài..
– HS luyện đọc diƠn c¶m theo cặp.
– Từng tốp HS thi đọc. Nhận xét giọng đọc và tuyên dương.
– Nhận xét và ghi điểm
3. Củng cố, dặn dò.
+ Truyện đọc giúp em hiểu ra điều gì?
– Về nhà đọc bài và trả lời các câu hỏi trong sách.
– GV nhận xét tiết học.
-Ph­¬ng, Thµnh, HiÕu đọc bài và TL các câu hỏi.
- HS nghe.
3 HS nối tiếp nhau đọc bài.
+Đ1: Từ đầu .man rợ.
+Đ2: Tiếp sắp tới.
+Đ3: Còn lại.
- HS t×m hiĨu nghÜa c¸c tõ.
- HS luyện đọc theo nhóm cặp.
- HS đọc.
- HS lắng nghe.
-1 HS đọc, cả lớp đọc thầm, trao đổi trả lời các câu hỏi.
+Tên chúa đập tay xuống mặt bàn quát bác sĩ Ly.
*Tính hung ác của tên cướp biển.
HS trao đổi thảo luận
+ Ông là người nhân hậu điềm đạm nhưng rất cứng rắn.
+ Một đằng thì đức độ, hiền lành. Một đằng thì hung dữ.
*Cuộc đối đầu giữa bác sĩ Ly và tên cướp biển.
HS thực hiện.
+ Vì bác sĩ bình tĩnh cương quyết bảo vệ lẽ phải.
+ HS nêu.
- 3 HS thực hiện.
- 3 HS nối tiếp nhau đọc bài 
- HS nghe.
- HS luyện đọc
- Từng cặp HS thi đọc.
- HS trả lời.
- HS ghi nhớ.
 To¸n : PHÉP NHÂN PHÂN SỐ.
I. Mơc tiªu:
 Giúp HS:
 - Nhận biết ý nghĩa của phép nhân PS.
 – Biết thực hiện phép nhân phân số.
II. §å dïng d¹y häc.
 – GV vẽ hình trong SGK lên bảng lớp.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Bài cũ.
– Nêu lại cách cộng, trừ hai PS khác MS ?
– GV nhận xét phần bài cũ.
2. Bài mới.
- GV Giới thiệu bài.
– GV giới thiệu theo mục tiêu bài học.
HĐ 1: Tìm hiểu ý nghĩa của phÐp nh©n PS thông qua tính diện tích HCN.
– GV cho HS tính diện tích HCN có a = 5m, b = 3m.
– GV ghi bảng: S = 5 x 3( m2 )
– Tiếp theo GV nêu ví dụ: Tính diện tích HCN có a = m và b = m.
– Yêu cầu HS nêu cách tính diện tích HCN đó.
+ Muèn tÝnh diƯn tÝch h×nh ch÷ nhËt em lµm nh­ thÕ nµo?
HĐ 3: Tìm quy tắc thực hiện phép nhân PS.
* Tính diện tích HCN đã cho dựa vào hình vẽ.
– HS quan sát hình vẽ để nhận thấy được:
+ Hình vuông có diện tích 1m 2 
+ HV có 15 ô, 1 ô có DT m2 
+ HCN chiếm 8 ô. Vậy DT HCN = m 2
*Phát hiện quy tắc nhân hai PS
–HS quan sát hình vẽ, nhận xét :
8 = 4x 2 ; 15 = 5 x 3
– Từ đó GV hướng dẫn HS cách nhân PS.
– Dựa vào ví dụ GV hỏi:
+ Muốn nhân hai PS ta làm như thế nào?
HĐ 2: Luyện tập.
Bài 1
– HS đọc đề bài.
– GV cho cả lớp làm bài vào vở, 2 HS lên bảng làm.
– Cả lớp và GV nhận xét chốt KQ đúng.
Bài 2
– HS nêu yêu cầu của bài.
– GV hướng dẫn 1 phần, cả lớp làm bài vào vở.
a. 
Bài 3
– HS đọc đề bài.
– HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng giải.
– Cả lớp và GV nhận xét chốt lại lời giải đúng.
3. Củng cố ,dặn dò.
+ Nêu cách nhận PS ?
– GV nhận xét tiết học.
- Gi¶ng §¬n nêu, HiĨn lµm BT 3
- Líp lµm vë nh¸p.
HS nghe.
HS tính.
- HS nêu:
- HS quan s¸t h×nh vÏ ®Ĩ nhËn thÊy DTHCN lµ: m2
- HS quan s¸t h×nh vÏ ®Ĩ ph¸t hiƯn ra quy t¾c.
- HS nêu quy t¾c nh­ SGK.
- HS ®äc ®Ị bµi, lµm bµi vµo vë.
- 2 HS lªn b¶ng lµm.
- HS trả lời.
- 1 em đọc.
- HS làm bài vµo VBT b,c.
- 1 HS nêu. 
- 1 HS đọc.
HS làm bài.
1 em nêu.
¤n To¸n: LuyƯn tËp
 I. Mơc tiªu:
- RÌn kÜ n¨ng céng, trõ, nh©n ph©n sè, t×m thµnh phÇn ch­a biÕt cđa phÐp tÝnh.
 II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. Bµi cị: 
- 2 HS lµm BT 2 vµ nªu quy t¾c nh©n ph©n sè.
2. Bµi míi:
- GV giíi thiƯu bµi, HD HS lµm BT.
Bµi 1: TÝnh:
a. b. c. d. 
- Cho HS tù lµm råi ch÷a bµi.
Bµi 2: TÝnh: 
a. b. c. 
- Cho HS tù lµm råi ch÷a bµi.
- L­u ý HS rĩt gän råi tÝnh ë bµi b, c.
Bµi 3:T×m x:
a. b. 
- Cho HS nªu c¸ch t×m thµnh phÇn ch­a biÕt
 sau ®ã tù lµm bµi vµo vë.
Bµi 4: TÝnh diƯn tÝch h×nh ch÷ nhËt, biÕt chiỊu dµi lµ , chiỊu réng lµ . 
- HS tù gi¶i vµo vë.
- Ch÷a bµi: §¸p sè: m2
3. Cđng cè :
- GV chèt néi dung bµi, nhËn xÐt chung giê häc. Ra thªm BT cho HS.
- 2 em lªn b¶ng lµm bµi.
- Líp theo dâi vµ ch÷a bµi.
- HS tù lµm bµi vµo vë, 2 HS lªn b¶ng lµm bµi. Líp nhËn xÐt.
- HS tù lµm vµo VBT, 2 HS lªn b¶ng lµm BT.
- HS lµm bµi vµo vë. 2 HS lªn b¶ng lµm bµi, líp nhËn xÐt.
- HS ®äc bµi to¸n, tù gi¶i vµo vë.
- 1 HS lªn b¶ng gi¶i.
H nghe vµ thùc hiƯn.
§¹o ®øc: THỰC HÀNH KỸ NĂNG GIỮA HỌC KỲ II
I.Mơc tiªu:
 - Giúp HS củng cố 3 bài đạo đức : Kính trọng và biết ơn người lao động, Lịch sự với mọi người, Giữ gìn các công trình cộng cộng.
 – Thực hành kĩ năng theo những kiến thức ở 3 bài .
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
Hoạt động GV
Hoạt động HS.
1. Hướng dẫn HS thùc hµnh kÜ n¨ng
* Hoạt động 1:
- Củng cố hệ thống hoá 3 bài đạo đức đã học.
+ Hãy kể tên 3 bài đạo đức em đã được học gần đây nhất ?
– GV và HS hệ thống lại kiến thức của 3 bài đạo đức qua việc HS trả lời các câu hỏi của GV.
– GV chốt lại kiến thức của từng bài.
* Hoạt động 2: Thực hành kĩ năng.
– Yêu cầu HS kể chuyện về những tấm gương, những hành vi đạo đức tốt mà em đã sưu tầm được trong từng bài.
– Yêu cầu HS ®äc những câu ca dao tục ngữ phù hợp với từng bài.
– GV nhận xét và yêu cầu HS giải thích những câu ca dao tục ngữ vừa tìm được.
* Hoạt động 3: 
- GV nêu lần lượt tình huống của từng bài.
- Cho c¸c nhãm th¶o luËn .
– Gọi đại diện các nhóm nêu PKQ.
– GV kết luận cách giải quyết hay đúng.
2. Củng cố, dặn dò.
– GV nhận xét tiết học.
– Dặn HS ghi nhớ và vận dụng thực hành.
- HS nêu.
HS trả lời nối tiếp.
- HS nghe.
- HĐ nhóm đôi: HS kể cho nhau nghe.
- HS kể trước lớp.
- HS đọc.
- HS giải thích.
- HS th¶o luËn nhãm.
- Đại diện các nhóm trình bày.
 - HS ghi nhớ.
-----------------------------------------------------------------
Thø 3: Ngµy so¹n: 27/ 2/ 2010
 Ngµy d¹y:
ChÝnh t¶: KHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂN.
I. Mơc tiªu: 	
 - Nhớ và viết trình bày đúng bài : Khuất phục tên cướp biển.
 – Làm đúng các BT có âm đầu và vần dễ lẫn: r/ d/ gi.
II. §å dïng d¹y häc
 – Bảng phụ ghi BT 2.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt độngGV
 HS
1. Bài cũ.
– GV đọc: nghệ sĩ, Điện Biên Phủ, hỏa tuyến.
- GV nhận xét phần bài cũ.
2. Bài mới.
HĐ 1: Giới thiệu bài.
– GV giới thiệu theo mục tiêu bài học.
HĐ 2: Hướng dẫn HS nghe viết.
1. Tìm hiểu nội dung bài viết.
– GV đọc bài trong SGK.
– Yêu cầu 1 HS đọc bài.
+ Nêu nội dung của đoạn văn ?
2. Viết từ khó.
– Cả lớp đọc thầm lại đoạn văn chú ý những từ dễ viết sai.
–Yêu cầu HS nêu một số từ khó viết.
– GV hướng dẫn HS phân tích và viết đúng các từ vừa tìm.
3. Viết chính tả.
– Yêu cầu HS ngồi ngay ngắn , trình bày sạch đẹp.
– GV đọc cho HS viết bài.
– GV đọc lại 1 lần , cả lớp soát lỗi.
– GV chấm 5 bài và nêu nhận xét.
– GV nêu nhận xét chung.
HĐ 3: Bài tập.
 Bài 2a
– GV gọi HS đọc bài.
+ Nêu yêu cầu của BT
– Cả lớp làm bài vào vở BTTV, 1 em lên bảng làm.
– Cả lớp và GV nhận xét chốt lại lời giải đúng: không gian,bao giờ, dãi dầu, đứng gió, rõ ràng, giáp.
 3. Củng cố dặn dò.
– Viết lại những từ sai ở trong bài.
– GV nhận xét tiết học.
-HS viÕt vë nh¸p. T©m, Phĩc lªn b¶ng viÕt.
HS nghe.
- Cả lớp theo dõi.
- 1 HS đọc.
- HS nêu.
aV¦- HS đọc thầm.
- HS nêu.
- HS thực hiện.
- HS viết bài.
- HS soát lỗi.
1 em nêu.
HS làm bài.
HS ghi nhớ.
 To¸n: LUYỆN TẬP
I. Mơc tiªu.
 Giúp HS:
 - Biết cách nhân PS với số tự nhiên và cách nhân STN với PS.
 – Biết thêm một ý nghĩa của phép nhân PS với S ... ÛA MỘT SỐ
I. Mơc tiªu:
 – Giúp HS biết cách giải bài toán dạng : Tìm phân số của một số.
II. §å dïng d¹y häc:
– Vẽ hình trong SGK lên bảng.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Bài cũ.
– HS nêu các tính chất của PS.
- 2 HS lµm BT 1b
– GV nhận xét phần bài cũ.
2. Bài mới.
– GV giới thiệu bµi theo mục tiêu bài học.
HĐ 1: Giới thiệu cách tìm PS của một số.
– GV nhắc lại bài toán tìm một phần mấy của PS .
– GV nêu câu hỏi :
+ của 12 là bao nhiêu ? 
-Yêu cầu HS tính nhẩm và nói cách tính.
* GV nêu bài toán như SGK.
– GV vẽ hình lên bảng và cho HS quan sát.
– Gợi ý cho HS thấy: số cam nhân với 2 thì được số cam.
– GV hướng dẫn HS tìm số cam theo các bước:
+ Tìm số cam trong rổ.
 + Tìm số cam trong rổ.
– GV hỏi lại cách tìm số cam trong rổ.
– Yêu cầu HS nêu từng bước giải của bài toán.
– Qua việc giải bài toán GV yêu cầu HS nêu cách tìm của 12.
– Gọi vài HS nhắc lại.
– GV yêu cầu HS tìm của 15.
HĐ 3: Luyện tập.
Bài 1
– HS đọc đề bài.
– Cả lớp làm bài vào vở, 1 em lên bảng giải.
– Cả lớp và GV nhận xét chốt lại lời giải đúng.
Bài 2
– HS nêu nội dung BT.
– Yêu cầu cả lớp làm bài.
– Gọi HS đọc KQ bài làm , GV nhận xét ghi điểm.
3. Củng cố- dặn dò.
– Yêu cầu HS tìm của 18
– GV nhận xét tiết học.
- Nĩi nªu
- Thµnh, HiÕu lªn b¶ng lµm .
- HS nghe.
- HS nhắc.
- HS trả lời.
- HS nêu.
-HS nghe và nhắc lại.
- HS quan sát và trả lời.
- HS tìm.
- HS phát biểu.
- HS nêu tõng b­íc gi¶i cđa bµi to¸n.
- HS nêu c¸ch t×mcủa 12.
- HS nh¾c l¹i.
- HS tìm của 15.
- 1 HS đọc, cả lớp làm bài vào vở, 1 em lên bảng giải.
- Líp nhËn xÐt
- 1 em nêu.
- HS làm bài vµo vë BT..
.
- HS tìm.
HS nghe.
¤n TiÕng ViƯt: TËp lµm v¨n: LUYỆN TẬP TÓM TẮT TIN TỨC
 I. Mơc tiªu
 1. Tiếp tục rèn cho HS kĩ năng tóm tắt tin tức.
 2. Bước đầu làm quen với việc tự viết tin, tóm tắt tin về các hoạt động học 
 tập, sinh hoạt diễn ra xung quanh.
 II. §å dïng d¹y häc:
 -Một số tờ giấy khổ rộng cho HS viết tóm tắt tin ở BT 2.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bµi cị: 
- 2 HS ®äc b¶n tin em ®· viÕt ë BT3 c¶ b¶n tin ®ã ®· ®­ỵc tãm t¾t.
2. Bµi míi: GV giíi thiƯu bµi, HD HS lµm BT.
Bµi 1: §äc b¶n tin sau: 
 §¹i héi thĨ thao trong nhµ ch©u ¸ (Games 2009) lÇn thø ba diƠn ra t¹i ViƯt N¨m n¨m 2009 sÏ cã kho¶ng 45 ®oµn thĨ thao lµ thµnh viªn cđa Héi ®ång ¤-lim-pÝch ch©u ¸ tham dù. §¹i héi nµy sÏ thi ®Êu 22 bé m«n. §¹i héi sÏ tỉ chøc trªn nhiỊu ®Þa ®iĨm t¹i ViƯt Nam nh­ Hµ Néi, TP Hå ChÝ Minh, H¶i Phßng, B¾c Ninh, H¶i D­¬ng ...
- Em h·y tãm t¾t b¶n tin b»ng mét hoỈc hai c©u.
- Cho HS tù lµm bµi. GV ph¸t phiÕu cho 2 HS lªn b¶ng lµm.
- GV nhËn xÐt, khen nh÷ng HS viÕt gän, ®đ ý.
Bµi 2: Cho HS đọc yêu cầu BT3.
 - Nêu 2 nhiệm vụ. Một là viết một tin về hoạt động của liên đội, chi đội hay của trường mà em đang học  Hai là tóm tắt bản tin vừa viết bằng 1 hoặc 2 câu.
- L­u ý HS: ViÕt b¶n tin kh¸c víi b¶n tin cđa tiÕt TLV tr­íc.
 * Em sẽ viết tin gì ?
 -YC HS làm bài. YC HS trình bày bài làm.
 -GV nhận xét, chọn HS viết đúng nhất, hay nhất.
3. Cđng cè:
- GV nhËn xÐt chung giê häc.
- DỈn HS tËp tãm t¾t 1, 2 tin tøc trªn b¸o.
- 2 em ®äc b¶n tin.
- Líp nhËn xÐt.
- HS ®äc néi dung BT, tù tãm t¾t b¶n tin vµo vë.
- 2 HS lµm bµi trªn phiÕu, ®Ýnh lªn b¶ng.
- HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi cđa m×nh.
-Líp nhËn xÐt, bỉ sung.
- HS ®äc yªu cÇu BT.
- HS suy nghÜ viÕt bµi.
- HS tiÕp nèi nhau ®äc b¶n tin vµ tãm t¾t cđa b¶n tin ®ã.
H nghe vµ rĩt kinh nghiƯm.
----------------------------------------------------
Thø 7: Ngµy so¹n: 28/ 2/ 2010
 Ngµy d¹y:
TËp lµm v¨n: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI
TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI
I.Mơc tiªu:
1. HS nắm được 2 cách mở bài trực tiếp, gián tiếp trong bài văn miêu tả cây cối.
2. Vận dụng viết được 2 kiểu mở bài trên khi làm bài văn miêu tả cây cối.
II.§å dïng d¹y häc:
 -Tranh ảnh một vài cây ,hoa để quan sát.
 -Bảng phụ viết dàn ý quan sát.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bµi cị:
 -Kiểm tra 1 HS.
-GV nhận xét, cho điểm.
2. Bài mới:
 - GV Giới thiệu bài:
 Luyện tập xây dựng đoạn mở bài cho bài văn miêu tả cây cối.
 * Bài tập 1:
 -YC HS đọc yêu cầu của BT1.
 - Các em đọc 2 cách mở bài a, b và so sánh 2 cách mở bài ấy có gì khác nhau?
 -YC HS trình bày kết quả.
 -GV nhận xét và chốt lại: Điểm khác nhau của 2 cách mở bài là:
 -Cách 1: Mở bài trực tiếp – giới thiệu ngay cây hoa cần tả.
 -Cách 2: Mở bài gián tiếp – nói về mùa xuân, về các loài hoa trong vườn, rồi mới giới thiệu cây hoa cần tả.
 -Bài tập 2:
 -YC HS đọc BT.
 - Các em chän viết một mở bài kiểu gián tiếp cho bài văn miêu tả một trong 3 cây mà đề bài đã gợi ý. Khoảng 2- 3 câu.
 -Cho HS làm bài.
 -GV nhận xét, cho điểm những bài HS viết hay.
 * Bài tập 3:
 - YC đọc yêu cầu BT 3.
 - Ở tiết TLV trước các em về nhà quan sát trước một cái cây. Bây giờ các em nhớ lại và trả lời các câu hỏi đề bài yêu cầu.
- GV d¸n tranh, ¶nh c¸c mét sè c©y.
 -GV đặt các câu hỏi.
 -GV nhận xét và góp ý.
 * Bài tập 4:
 - YC HS đọc BT4.
 - YC HS làm bài.
- YC HS trình bày.
 -GV nhận xét, khen những HS viết hay.
3. Củng cố, dặn dò:
 -GV nhận xét tiết học.
 -Yêu cầu HS hoàn chỉnh, viết lại đoạn mở bài.
 -Xem trước tiết TLV ở tuần 26.
-Vui ®äc b¶n tin ®· viÕt vµ tãm t¾t ë BT3. 
-HS lắng nghe.
-1 HS đọc , lớp theo dõi trong SGK.
-HS làm bài cá nhân.
-2HS phát biểu ý kiến.
- nhận xét.
-1 HS đọc, lớp lắng nghe.
-HS làm bài cá nhân.
-Một số HS lần lượt đọc kết quả.
-Lớp nhận xét.
-1 HS đọc, lớp lắng nghe.
-HS lần lượt trả lời 4 câu hỏi a, b, c, d.
-HS lần lượt trình bày.
-1 HS đọc, lớp lắng nghe.
-HS làm bài cá nhân, mỗi em viết 1 đoạn mở bài giới thiệu chung về cây mà em định tả, từng cặp đổi bµi, gãp ý cho nhau .
-Một số HS đọc đoạn văn đã viết.
-Lớp nhận xét.
To¸n : PHÉP CHIA PHÂN SỐ
I. Mơc tiªu.
 – Giúp HS biết thực hiện phép chia PS ( lấy PS thứ nhất nhân với PS thứ hai đảo ngược ).
II.§å dïng d¹y häc:
 – SGK, BTT.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Bài cũ.
– Tìm của 30?
– GV nhận xét phần bài cũ.
2. Bài mới
- GV Giới thiệu bài.
– GV giới thiệu theo mục tiêu bài học.
HĐ 1: Giới thiệu phép chia PS.
– GV nêu ví dụ như SGK.
– Yêu cầu HS nhắc lại cách tính chiều dài của HCN khi biết diện tích và chiều rộng.
– GV ghi bảng : : 
- GV nêu cách chia hai PS, yêu cầu HS thực hiện.
– Yêu cầu HS thử lại bằng phép nhân.
– Yêu cầu HS nhắc lại cách chia PS.
– Gọi vài HS nhắc lại.
HĐ 2: Luyện tập.
Bài 1
– Gäi HS nêu yêu cầu.
– Cả lớp làm bài vào vở.
– Gäi HS nêu kết quả bài làm.
Bài 2
– HS đọc đề bài.
– Cả lớp làm bài vào vở, 3 em lên bảng.
– Cả lớp và GV nhận xét chốt lại lời giải đúng.
Bài 3
– HS nêu yêu cầu.
– Chia lớp thành 2 nhóm va øyêu cầu HS mỗi nhóm làm 1 phần.
- Cho HS nhËn xÐt ®Ĩ thÊy mèi quan hƯ gi÷a phÐp nh©n vµ phÐp chia ph©n sè.
3. Củng cố- dặn dò.
- HS nêu lại cách chia PS ?
– GV nhận xét tiết học.
- 2 HS thực hiện.
- HS nghe.
HS nghe.
-HS nêu l¹i c¸ch t×m chiỊu dµi cđa h×nh ch÷ nhËt khi biÕt diƯn tÝch vµ chiỊu réng.
- HS thực hiện.
- HS nêu cÇu BT.
HS lµm bµi vµo vë.
1 HS lªn b¶ng lµm:...
1 em nêu.
 HS làm bài : .
Líp nhËn xÐt
- 1 em đọc.
- HS lµm bµi vµo vë. 2 HS lªn b¶ng lµm bµi.
- Líp nhËn xÐt.
-1 em nêu.
- HS nghe.
Phơ ®¹o TiÕng ViƯt: ¤n luyƯn vỊ c©u kĨ Ai lµ g× ?
I.Mơc tiªu: Giĩp HS:
- HS nắm tác dụng ,cấu tạo của câu kể Ai là gì?
- Dùng câu kể Ai là gì? để giới thiệu hoặc nhận định về một người,vật
- Thực hành viết đoạn văn có sử dụng câu kểAi là gì?
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. Giíi thiƯu bµi: 
-Gv nªu yªu cÇu,nhiƯm vơ cđa tiÕt häc-Ghi ®Ị.
2. Lý thuyÕt:
? C©u kĨ Ai lµ g×? cã mÊy bé phËn? §ã lµ nh÷ng bé phËn nµo?
? C©u kĨ Ai lµ g×? ®­ỵc dïng ®Ĩ lµm g× ?
- GV nhËn xÐt, chèt l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n.
- Yªu cÇu HS ®Ỉt c©u thuéc kiĨu c©u kĨ Ai lµ g×? vµ x¸c ®Þnh CN, VN trong tõng c©u.
3. Thùc hµnh:
Bµi 1: T×m c©u kĨ Ai lµ g×? trong ®o¹n v¨n d­íi ®©y vµ nªu t¸c dơng cđa tõng c©u.
 Em là học sinh của trường tiểu học H¶i Ninh. Ngôi trường xinh xắn nằm bên bê biĨn xanh. Đó là ng«i trường từ nhiều năm nay ®· ®ãn vµ nu«i d­ìng biÕt bao líp häc sinh. Thầy cô giáo là mẹ hiền luôn luôn yêu quý học sinh. Chùng em luôn cố gắng học tập tốt để vui lòng thầy cô.
- Gäi HS ®äc néi dung vµ yªu cÇu cđa bµi tËp.
? C©u kĨ Ai lµ g×? ®­ỵc dïng ®Ĩ lµm g× ?
- Yªu cÇu HS lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi.
Bµi 2: X¸c ®Þnh chđ ng÷, vÞ ng÷ trong c¸c c©u võa t×m ®­ỵc. 
? Bµi tËp yªu cÇu chĩng ta lµm g×?
? Bé phËn CN, VN trong c©u kĨ Ai lµ g×? tr¶ lêi cho c¸c c©u hái nµo?
? Gi÷a bé phËn CN ng¨n c¸ch víi VN b»ng tõ nµo?
-Yªu cÇu HS lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi.
Bµi 3: H·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n cã sư dơng mÉu c©u Ai lµ g×? ®Ĩ giíi thiƯu vỊ nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh em.
- Gäi HS ®äc yªu cÇu cđa bµi tËp.
- Cho HS lµm bµi sau ®ã gäi mét sè em ®äc bµi lµm.
Lưu ý : Khi chữa bài cho HS nêu câu theo mÉu câu Ai là gì ? Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu đó 
3. Cđng cè-dỈn dß: 
- NhËn xÐt giê häc.
- DỈn HS vỊ nhµ häc thuéc ghi nhí vµ viÕt ®o¹n v¨n giíi thiƯu vỊ ®Þa ph­¬ng em trong ®ã cã sư dơng c©u kĨ Ai là gì ?.
- L¾ng nghe.
- HS tr¶ lêi, nhËn xÐt,bỉ sung.
- Theo dâi.
- Mét sè HS ®äc c©u vµ x¸c ®Þnh, HS kh¸c nhËn xÐt.
- 1 HS ®äc, líp ®äc thÇm
- HS tr¶ lêi.
- HS nêu miệng.
- X¸c ®Þnh CN, VN
- HS nªu.
- Tõ : lµ.
-HS lµm bµi vµ ch÷a bµi.
- 1 HS ®äc, líp ®äc thÇm
- HS lµm bµi vµo vë vµ tr×nh bµy. Cả lớp cùng GV nhận xét ,chữa bài.
- L¾ng nghe vµ ghi nhËn.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan25.doc