Giáo án Lớp 4 Tuần 29 - Trường TH Hải Ninh

Giáo án Lớp 4 Tuần 29 - Trường TH Hải Ninh

Tập đọc: ĐƯỜNG ĐI SA PA

I/Mục tiêu:

 1/ Đọc lưu loát toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng nhẹ nhàng, tình cảm thể hiện sự ngưỡng mộ, niềm vui sự háo hức của du khách trước vẻ đẹp của đường lên Sa Pa ,phong cảnh Sa Pa ; bước đầu biết nhấn giọng các từ ngữ gợi tả.

 2/ Hiểu được các từ ngữ trong bài .

Hiểu nội dung ý nghĩa của bài : Ca ngợi vẻ đẹp độc đáo của Sa Pa, thể hiện tình cảm yêu mến thiết tha của tác giả đối với cảnh đẹp đất nước .

 3/ HTL hai đoạn cuối bài .

 

doc 23 trang Người đăng thuthuy90 Ngày đăng 03/09/2019 Lượt xem 97Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 Tuần 29 - Trường TH Hải Ninh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 29
Thø 2: Ngµy so¹n: 28/ 3/ 2010
 Ngµy d¹y: 29/ 3/ 2010
TËp ®äc: ĐƯỜNG ĐI SA PA
I/Mơc tiªu:
 1/ Đọc lưu loát toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng nhẹ nhàng, t×nh c¶m thể hiện sự ngưỡng mộ, niềm vui sự háo hức của du khách trước vẻ đẹp của đường lên Sa Pa ,phong cảnh Sa Pa ; b­íc ®Çu biÕt nhÊn giäng c¸c tõ ng÷ gỵi t¶.
 2/ Hiểu được các từ ngữ trong bài .
Hiểu nội dung ý nghĩa của bài : Ca ngợi vẻ đẹp độc đáo của Sa Pa, thể hiện tình cảm yêu mến thiết tha của tác giả đối với cảnh đẹp đất nước .
 3/ HTL hai đoạn cuối bài .
II/ §å dïng d¹y häc
 Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK , thêm tranh ảnh về cảnh Sa Pa hoặc đường lên Sa Pa .
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
GV
HS
1./Bµi cị
GV gọi 1-2 HS đọc bài Con sẻ và trả lời các câu hỏi trong SGK .
2/ Bài mới :
a/ Giới thiệu chủ điểm và bài học .
 Giới thiệu chủ điểm Khám phá thế giới và tranh minh hoạ chủ điểm .
Giới thiệu bài đọc :Sa Pa – một huyện thuộc tỉnh Lào Cai .
 b/ Luyện đọc và tìm hiểu bài .
+ Luyện đọc :
-Gäi 1HS ù giỏi đọc toµn bµi.
GV giúp HS xác định từng đoạn văn và nội dung mỗi đoạn .
Đoạn 1: Từ đầu đến liễu rũ 
Đoạn 2: Tiếp theo đến trong sương núi tím nhạt. 
Đoạn 3: Còn lại 
HS nối tiếp nhau đọc 3 đoạn của bài “ đọc 2- 3 lượt “
GV kết hợp hướng dẫn HS quan sát tranh ,ảnh minh hoạ bài , ph¸t ©m ®ĩng , giúp HS hiểu các từ ngữ như : rừng cây âm u, hoàng hôn, áp phiên 
Lưu ý HS nghỉ hơi đúng chỗ .
HS luyện đọc theo cặp 
1 HS đọc cả bài 
GV HD c¸ch ®äc vµ đọc diễn cảm toàn bài( giọng nhẹ nhàng, nhấn giọng những từ ngữ gợi cảm, gợi tả cảnh đẹp Sa Pa, sự ngưỡng mộ, háo hức của du khách trước cảnh đẹp của con đường lên Sa Pa.)
+ Tìm hiểu bài :
Gợi ý các câu trả lời : 
Mỗi đoạn trong bài là một bức tranh đẹp về cảnh và người . Hãy miêu tả những điều em hình dung được về mỗi bức tranh ấy .
 HS đọc thầm đoạn 1 nói điều các em hình dung được khi đọc đoạn 1. GV rĩt: bång bỊnh, huyỊn ¶o 
 HS đọc đoạn 2 ,nói điều các em cảm nhận được khi đọc đoạn 2 . GV rĩt: sỈc sì.
HS đọc đoạn 3 ,nói điều các em cảm nhận được khi đọc đoạn 3 .GV rĩt: tho¾t.
Nhũng bức tranh phong cảnh bằng lời trong bài thể hiện sự quan sát tinh tế của tác giả. Hãy nêu một vài chi tiết thể hiện sự quan sát tinh tế ấy .Mỗi HS có thể nêu một vài chi tiết riêng mà các em cảm nhận được 
+Vì sao tác giả gọi Sa pa là “ món quà kì diệu của thiên nhiên “?
+ Bài văn thể hiện tình cảm cả tác giả đối với cảnh đẹp Sa Pa như thế nào ?
+/ Hướng dẫn đọc diễn cảm và HTL .
3 HS tiếp nối nhau đọc bài văn ,GV giúp các em biết đọc thể hiện đúng nội dung bài 
GV hướng dẫn HS cả lớp luyện đọc và thi đọc diễn cảm một đoạn văn 
- HS nhẩm HTL hai đoạn văn 
3/ Củng cố –dặn dò 
GV nhận xét tiết học 
Y/c HS về nhà học thuộc bài 
Chuẩn bị bài mới: Trăng ơi  từ đâu đến ?
-Nĩi, Ph­¬ng lªn b¶ng đọc & trả lời câu hỏi .
Lắng nghe 
-1HS giỏi đọc toµn bµi.
- HS thực hiện 
- 3HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi. 
HS quan sát tranh ,ảnh minh hoạ 
-HS đọc theo cặp 
1 HS đọc cả bài 
Lắng nghe 
HS trả lời 
 Du khách đi lên Sa Pa có cảm giác như đi trong đám mây trắng bồng bềnh ,huyền ảo 
 Cảnh phố huyện rất vui mắt ,rữc rỡ sắc màu như : nắng vàng hoe , những em bé H’mông 
+ Những đám mây trắng nhỏ sà xuống cửa kính ô tô tạo nên cảm giác bồng bềnh huyền ảo 
+ Những bông hoa chuối rực lên như ngọn lửa .
+ những con ngựa nhiều màu sắc khác nhau,với đôi chân dịu dàng .chùm đuôi cong lướt thướt liễu rũ .
+ Nắng phố huyện vàng hoe .
 + Vì phong cảnh Sa Pa rất đẹp .Vì sự đổi mùa trong một ngày ở Sa Pa rất lạ lùng ,hiếm có .
 + Tác giả ngưỡng mộ, háo hức trước cảnh đẹp Sa Pa .Ca ngợi Sa Pa là món quà diêïu kì của thiên nhiên dành cho đất nước ta .
3 HS thực hiện. 
HS däc diƠn c¶m trong nhãm.
HS thi ®äc diƠn c¶m.
HS nhÈm ®äc thuéc lßng toµn bµi.
HS thi ®äc thuéc lßng 2 ®o¹n v¨n.
- Lắng nghe 
To¸n: LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mơc tiªu:
 Giúp HS:
 - Ôn tập cách viết tỉ số của hai số.
 – Rèn kĩ năng giải toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số.
.III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Bài cũ.
– Gäi 1 Hs lµm BT2; 1 HS nªu c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n T×m hai sè....
– GV nhận xét phần bài cũ.
2. Bài mới
– GV giới thiệu theo mục tiêu bài học.
HD HS luyện tập
Bài 1
– HS nêu yêu cầu.
– Cả lớp viết tỉ số vào vë nh¸p.
– GV nhận xét, ch÷a bµi: 
a. b. c. d.
Bài 3 
– HS nêu yêu cầu.
– Cả lớp làm bài vµo vë, 1 HS lên bảng giải.
– Cả lớp và GV nhận xét KQ.(§¸p sè: Sè thø nhÊt 135; sè thø hai: 845)
Bài 4
– HS đọc đề bài.
– GV hướng dẫn HS vẽ sơ đồ.
– Yêu cầu HS xác định dạng toán.
– Cả lớp làm bài vào vở, 1 em lên bảng giải.
– Cả lớp và GV nhận xét bài giải.(§¸p sè: chiỊu réng: 50m; chiỊu dµi: 75m )
– Yêu cầu HS nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ.
3. Củng cố dặn dò.
– Yêu cầu HS nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ.
– GV nhận xét tiết học.
- Ph¸n, ThiƯp lªn b¶ng lµm.
HS lắng nghe.
-1 HS nêu.
- HS thực hiện, 1 HS lªn b¶ng viÕt.
1 em nêu.
HS làm bài vào VBT.
- 1 HS lªn b¶ng gi¶i.
- 1 HS đọc.
- HS quan sát.
- HS trả lời.
- HS thực hiện.
HS nêu.
HS nghe.
¤n To¸n: LuyƯn tËp vỊ t×m hai sè khi biÕt tỉng vµ tØ sè cđa hai sè ®ã
I. Mơc tiªu: 
- RÌn kÜ n¨ng vỊ gi¶i bµi to¸n vỊ T×m hai sè khi biÕt tỉng vµ tØ sè cđa hai sè ®ã.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
 Ho¹t ®éng cđa GV
 Ho¹t ®éng cđa HS
1.Bµi cị:
-1 HS lµm BT 4.
2. Bµi míi:
- GV giíi thiƯu bµi. HD HS lµm BT: 
Bµi 1: Tỉng cđa hai sè lµ 84. TØ sè cđa hai sè lµ. T×m hai sè ®ã.
Bµi 2: Trªn b·i cá cã tÊt c¶ 25 con tr©u vµ bß. sè tr©u b»ng sè bß. Hái trªn b·i cã bao nhiªu con tr©u , con bß.
- GV theo dâi, ®éng viªn HS yÕu.
Bµi 3: Mét s©n vËn ®éng h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 400 m, chiỊu réng b»ng chiỊu dµi. T×m chiỊu dµi, chiỊu réng cđa s©n vËn ®éng ®ã.
- Gäi 1 Hs lªn b¶ng gi¶i.
- GV ch÷a bµi trªn b¶ng.
3. Cđng cè: 
- GV chèt l¹i c¸ch gi¶i bµi to¸n t×m hai sè khi biÕt tỉng vµ tØ cđa hai sè ®ã.
- GV nhËn xÐt chung giê häc.
1 em lªn b¶ng lµm .
Líp theo dâi vµ sưa bµi .
Líp lµm vµo vë.
1 HS lªn b¶ng lµm bµi.
HS lµm bµi vµo vë.
1 HS lªn b¶ng gi¶i.
Líp nhËn xÐt ch÷a bµi.
HS ®äc bµi to¸n, tãm t¾t bµi to¸n, ph©n tÝch vµ gi¶i gi¶i vµo vë.
1 HS lªn b¶ng gi¶i, líp nhËn xÐt.
H nghe ghi nhí vµ thùc hiƯn.
BÀI 13: TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG
I. Mơc tiªu:
1. Kiến thức :
Hiểu được ý nghĩa của việc thực hiện luật lệ an toàn giao thông : là trách nhiệm của mọi người dân để tự bảo vệ mình, bảo vệ mọi người 
2. Thái độ :
Tôn trọng luật lệ an toàn giao thông.
Đồng tình, noi gương những người chấp hành tốt luật lệ an toàn giao thông.
3. Hành vi :
Thực hiện và chấp hành các luật lệ an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
Tuyên truyền mọi người xung quanh cùng chấp hành tốt luật lệ an toàn giao thông.
II. §å dïng d¹y häc:
§å dïng ho¸ trang ®Ĩ ch¬i ®ãng vai.
Mét sè biĨn b¸o giao th«ng.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hoạt động 1: Th¶o luËn nhãm
- Chia lớp thành 4 nhóm.
- Tiến hành thảo luận nhóm.
- Mçi nhãm mét t×nh huèng.Yêu cầu các nhóm thảo luËn t×m ra c¸ch gi¶i quyÕt (®ãng vai)
- Đại diện các nhóm trình bày kÕt qu¶ th¶o luËn(®ãng vai).
- GV ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lµm viƯc cđa tõng nhãm.. 
-GV kết luận : Mọi người cần có ý thức tôn trọng luật lệ giao thông mọi lúc, mọi nơi.
- HS dưới lớp nhận xét, bổ sung.
Hoạt động 2: Trß ch¬i t×m hiĨu vỊ biĨn b¸o giao th«ng 
- GV chuẩn bị một số biển báo giao thông như sau :
+ Biển báo đường 1 chiều.
+ Biển báo có HS đi qua.
+ Biển báo có đường sắt.
+ Biển báo cấm đỗ xe.
+ Biển báo cấm dùng còi trong thành phố.
- GV lần lượt giơ biển và đố HS :
- HS quan sát trình bày theo hiểu biết của mình.
- Nhận xét câu trả lời của HS. 
- HS dưới lớp lắng nghe.
- GV giơ biển báo.
- HS nói lại ý nghĩa của biển báo đó.
- GV nói ý nghĩa của biển báo.
- HS lên chọn và giơ biển.
- Nhận xét câu trả lời của HS .
- HS dưới lớp nhận xét bổ sung.
- Kết luận : Thực hiện nghiêm túc an toàn giao thông là phải tuân theo và làm đúng mọi biển báo giao thông.
Hoạt động 3: Thi "Thùc hiƯn ®ĩng luËt giao th«ng"
- GV chia lớp thành 2 đội chơi, mỗi đội cử 2 HS trong 1 lượt chơi.
- Cử lần lượt 2 người trong một lượt chơi.
- GV phổ biến luật chơi :
- Lắng nghe luật chơi.
- GV tổ chức cho HS chơi thử.
- HS chơi thử.
- GV tổ chức cho HS chơi.
- HS chơi.
- Nhận xét HS chơi.
3. Cđng cè: GV nhËn xÐt chung giê häc. DỈn HS chÊp hµnh tèt luËt giao th«ng . Nh¾c mäi ng­êi cïng thùc hiƯn.
**********************************
Thø 3: Ngµy so¹n: 28/ 3/ 2010
 Ngµy d¹y: 30/ 3/ 2010
 ChÝnh t¶: AI ĐÃ NGHĨ RA CÁC CHỮ SỐ 1, 2, 3, 4.?
I. Mơc tiªu: 
 - Nghe và viết trình bày đúng chính tả bài : Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4?
 – Làm đúng các BT có âm đầu và vần dễ lẫn: êt , êch.
II. §å dïng d¹y häc.
 – Bảng phụ ghi BT 2b.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
.
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Bài cũ.
– HS sửa BT 2b,3b .
- GV nhận xét phần bài cũ.
2. Bài mới.
– GV giới thiệu bµi theo mục tiêu bài học.
HĐ 1: Hướng dẫn HS nghe viết.
1. Tìm hiểu nội dung bài viết.
– GV đọc bài trong SGK.
– Yêu cầu 1 HS đọc bài.
+ Nêu nội dung của bài văn ?
2. Viết từ khó.
– Cả lớp đọc thầm lại đoạn văn chú ý những từ dễ viết sai.
–Yêu cầu HS nêu một số từ khó viết.
– GV hướng dẫn HS phân tích và viết đúng các từ vừa tìm.
3. Viết chính tả.
– Yêu cầu HS ngồi ngay ngắn , trình bày sạch đẹp.
– GV đọc cho HS vi ... .
- 3 HS đọc ghi nhớ + 2 HS đọc thuộc xung phong đọc. 
- 1 HS đọc yêu cầu, lớp lắng nghe. 
- HS nhắc lại.
-1 HS đọc. lớp lắng nghe.
-4 HS nối tiếp nhau đọc các cặp câu khiến . 
- HS so s¸nh tõng cỈp c©u khiÕn vỊ tÝnh lÞch sù, gi¶i thÝch v× sao nh÷ng c©u Êy gi÷ vµ kh«ng gi÷ ®­ỵc phÐp lÞch sù.
- HS tr×nh bµy.
+ Đặt câu khiến phù hợp với các tình huống.
-HS lần lượt phát biểu ý kiến
-1HS trả lời. Lớp nhận xét.
- Lắng nghe và thực hiện.
To¸n: LUYỆN TẬP
I. Mơc tiªu
 - Giúp HS rèn kĩ nănggiải bài toán “ Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số” ( dạng với n > 1 )
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Bài cũ
– GV chấm 5 vở.1 HS lµm BT1.
– GV nhận xét phần bài cũ.
2. Bài mới
– GV giới thiệu bµi theo mục tiêu bài học
 Luyện tập
Bài 1
– HS đọc đề bài.
– GV yêu cầu HS xác định dạng toán.
– GV cùng cả lớp phân tích và vẽ sơ đồ bài toán.
– Cả lớp làm bài vào vở, 1 HS lên bảng giải.
- GV l­u ý HS vÏ s¬ ®å. 
– Cả lớp và GV nhận xét, chốt KQ đúng(sè bÐ: 15; sè lín 45).
Bài 2
– Cả lớp đọc thầm bài toán.
– HS tự làm bài vào vở.
– GV cho HS nêu miệng bài giải.
– Cả lớp nhận xét và chữa bài.(§¸p sè: sè bÐ: 15; sè lín: 75)
Bài 3
– Cả lớp đọc thầm bài toán.
– HS tự làm bài vào vở.
– GV cho HS nêu miệng bài giải.
Lưu ý: Hiệu số phần của số gạo tẻ và gạo nếp là: 4 – 1 = 3(phần) 
-( §¸p sè: G¹o nÕp: 180 kg; G¹o tỴ: 720 kg)
Bài 4
– HS nêu yêu cầu.
– Mỗi HS suy nghĩ đề toán để đặt.
– HS nêu các đề toán.
– GV cùng cả lớp phân tích 2 đề toán.
– Cho cả lớp thực hiện yêu cầu vào vở.
– GV chấm 5 bài và nêu nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò.
– HS nêu lại các bước giải dạng toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó.
– GV nhận xét tiết học
- Hµo lµm BT1. 
HS nghe.
1 em đọc, cả lớp theo dõi.
HS nêu.
HS làm bài.
HS thực hiện.
HS làm bài.
HS thực hiện.
HS làm bài.
1 em nêu
-HS nêu.
- HS làm bài. 1 HS lªn b¶ng gi¶i.
HS nêu.
HS nghe.
P§HSY: TiÕng ViƯt: LuyƯn ®äc: §¦êNG §I Sa Pa
I.Mơc tiªu:
- §äc l­u lo¸t bµi toµn bµi. LuyƯn ®äc diƠn c¶m bµi v¨n( giäng ®äc nhĐ nhµng thĨ hiƯn sù ng­ìng mé, niỊm vui, sù h¸o høc cđa du kh¸ch tr­íc vỴ ®Đp cđa ®­êng lªn Sa Pa, phong c¶ng Sa Pa).
- Cđng cè néi dung bµi v¨n.
II.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. Bµi cị: 
- Gäi 2 HS ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái; 1 HS ®äc thuéc lßng 2 ®o¹n cuèi bµi.
- G nhËn xÐt – ghi ®iĨm.
2. Bµi míi:
- GV giíi thiƯu bµi. HD HS luyƯn ®äc.
Ho¹t ®éng 1: LuyƯn ®äc
G gäi c¸c em nèi tiÕp ®äc bµi
Ho¹t ®éng 2: LuyƯn ®äc diƠn c¶m:
 - GV yªu cÇu HS nªu c¸ch ®äc toµn bµi.
 - GV ®äc mÉu ®o¹n 1, 2, yªu cÇu HS nªu c¸ch ®äc mçi ®o¹n.
 - GV tỉ chøc cho HS luyƯn ®äc diƠn c¶m trong nhãm 2.
 - Tỉ chøc cho HS thi ®äc diƠn c¶m gi÷a c¸c nhãm.
Ho¹t ®éng 3: LuyƯn ®äc TL: 
 - Cho HS nhÈm ®äc thuéc lßng 2 ®o¹n cuèi bµi.
 - Tỉ chøc cho HS thi ®äc thuéc lßng.
Ho¹t ®éng 4: 
 - GV nªu mét sè c©u hái ®Ĩ cđng cè néi dung.
3. Cđng cè: 
- GV chèt néi dung bµi, nhËn xÐt chung giê häc. DỈn HS luyƯn ®äc diƠn c¶m bµi v¨n. 
2 em ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái.
1 em ®äc TL vµ nªu néi dung bµi.
 H nghe.
H nèi tiÕp ®äc bµi.
2 HS nªu.
HS luyƯn ®äc diƠn c¶m trong nhãm 2.
HS thi ®äc diƠn c¶m gi÷a c¸c nhãm.
- HS nhÈm ®äc thuéc lßng.
- HS thi ®äc thuéc lßng.
- HS tr¶ lêi c©u hái.
 HS theo dâi.
 H nghe vµ ghi nhí.
***********************************
Thø 7: Ngµy so¹n: 29/ 3/ 2010
 Ngµy d¹y: 3 /4/ 2010
TËp lµm v¨n: CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN MIÊU TẢ CON VẬT
I/ Mơc tiªu:
- Nắm được cấu tạo 3 phần của bài văn miêu tả con vật
- Biết vận dụng những hiểu biết trên để lập dàn ý cho một bài văn miêu tả con vật.
II/ §å dïng d¹y häc:
- Tranh ảnh minh hoạ con vật mà em yêu thích.
- Giấy khổ to và bút dạ.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
GV
HS
1/ Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS đọc tin và tóm tắt các em đã đọc trên báo Nhi đồng hoặc Thiếu niên tiền phong.
- GV nhận xét ghi điểm. 
2/ Bài mới : Giới thiệu bài ghi bảng.
H§1: NhËn xÐt.
Hướng dẫn HS làm bài tập .
- Gọi HS tiếp nối nhau đọc bài văn Con Mèo Hung và các yêu cầu.
Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm .
+ Bài văn có mấy đoạn ?
+ Nội dung chính cđa mỗi đoạn văn trên là gì?
+ Bài văn miêu tả con vật gồm có mấy phần ? Nội dung chính của mỗi phần là gì?
H§2: Rút ghi nhớ.
H§3: Luyện tập: 
 - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
 - Gọi HS dùng tranh minh hoạ giới thiệu con vật mình sẽ lập dàn ý tả.
 -Yêu cầu HS lập dàn ý tả.
 - Gọi HS lên dán phiếu lên bảng . Cả lớp cùng nhận xét , bổ sung.
Chữa dàn ý cho một số HS.
Cho điểm một số HS viết tốt.
4/ Củng cố:
+ Bài văn miêu tả con vật gồm có mấy phần ? Nội dung chính của mỗi phần là gì?
Gọi HS đọc ghi nhớ.
5/ Dặn dò: GV nhận xét tiết học:
Về nhà hoàn chỉnh dàn ý bài văn tả con vật và quan sát ngoại hình hoạt động của con mèo hoặc chó. 
4 HS
1 HS ®äc néi dung bµi.
HS suy nghÜ , trao ®ỉi nhãm.
§¹i diƯn nhãm tr×nh bµy.
Bài văn có 4 đoạn.
Đoạn 1: giới thiệu con mèo định tả.
Đoạn 2: Tả hình dáng con mèo.
Đoạn 3: tả hoạt động, thói quen của con mèo.
Đoạn 4: nêu cảm nghĩ về con mèo.
Có 3 phần.
Mở bài: Giới thiệu con vật định tả.
Thân bài : Tả hình dáng , hoạt động , thói quen của con vật đó.
Kết bài: Nêu cảm nghĩ về con vật.
- 3 HS đọc thành tiếng . Lớp đọc thầm.
- 1 HS.
- 3 – 5 em nối tiếp nhau giới thiệu.
- 2 HS viết vào giấy khổ to, HS cả lớp viết vào vở.
- Nhận xét bổ sung.
- Chữa bài .
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
To¸n: LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mơc tiªu:
 - Giúp HS rèn kĩ năng giải bài toán Tìm hai số khi biết tỉng (hiệu) và tỉ sèc của hai số đó.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Bài cũ.
– GV chấm 5 vở toán nhà.
– 1 HS nªu c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n khi biÕt tỉng vµ tØ sè cđa hai sè ®ã.
- – 1 HS nªu c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n khi biÕt hiƯu vµ tØ sè cđa hai sè ®ã.
2. Bài mới
– GV giới thiệu bµi theo mục tiêu bài học.
HD HS Luyện tập
Bài 2
– 1 HS đọc đề bài.
– Yêu cầu HS xác định tỉ số.
– Cả lớp tự làm bài vào vở, 1 HS lên bảng giải.
– Cả lớp và GV nhận xét chốt KQ đúng.
Bài 4
– HS đọc đề toán.
– Yêu cầu HS xác định dạng toán(Tỉng-tØ. ChØ ra ®­ỵc tỉng vµ tØ sè cđa hai sè)
– Cả lớp làm bài vào vở, 1HS lên bảng giải.
– Cả lớp và GV nhận xét chốt KQ đúng.
3. Củng cố, dặn dò.
– HS nêu lại các bước giải dạng toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ và dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó.
– GV nhận xét tiết học.
HS nghe.
.
1 em đọc, cả lớp theo dõi.
HS nêu.
HS làm bài.
-1 HS đọc, cả lớp đọc thầm.
- HS nêu.
- HS làm bài.
- 1 HS lªn b¶ng gi¶i.
- Líp nhËn xÐt.
- 1 em nêu.
HS nghe.
 Phơ ®¹o: TiÕng ViƯt
 H­íng dÉn HS lËp dµn ý miªu t¶ con vËt.
I.Mơc tiªu:
- N¾m ch¾c cÊu t¹o cđa bµi v¨n miªu t¶ con vËt gåm 3 phÇn: Më bµi, Th©n bµi, KÕt bµi.
- LËp ®­ỵc dµn ý mét bµi v¨n miªu t¶ con vËt.
- Giĩp HS thªm yªu thÝch m«n häc.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. Giíi thiƯu bµi: 
-Gv nªu yªu cÇu,nhiƯm vơ cđa tiÕt häc-Ghi ®Ị.
2. Lý thuyÕt:
? Mét bµi v¨n miªu t¶ con vËt gåm cã mÊy phÇn? §ã lµ nh÷ng phÇn nµo?
? Néi dung cđa tõng phÇn lµ g×?
- GV nhËn xÐt, chèt l¹i kiÕn thøc. 
3. Thùc hµnh:
§Ị bµi: LËp dµn ý chi tiÕt miªu t¶ mét con vËt nu«i trong nhµ.
- Gäi HS ®äc ®Ị bµi.
? VËt nu«i trong nhµ gåm nh÷ng con vËt nµo?
- GV gỵi ý: §Ĩ lËp dµn ý chi tiÕt c¸c em dùa vµo cÊu t¹o cđa bµi v¨n miªu t¶ con vËt vµ ph¶i lµm cơ thĨ tõng phÇn:
+ Më bµi: Giíi thiƯu con vËt ®Þnh t¶.
+ Th©n bµi: T¶ h×nh d¸ng, ho¹t ®éng, thãi quen.
+ KÕt bµi: Nªu t×nh c¶m cđa em víi con vËt.
? §Ĩ t¶ h×nh d¸ng cđa mét con vËt ta cÇn miªu t¶ nh÷ng bé phËn nµo?
? Con mÌo th­êng cã nh÷ng ho¹t ®éng nµo?
- Yªu cÇu HS suy nghÜ lµm bµi. GV theo giái, giĩp ®ì.
- Gäi HS ®äc dµn ý cđa m×nh.
- NhËn xÐt vµ sưa ch÷a cho HS ( nÕu cÇn )
4. Cđng cè-dỈn dß: 
- NhËn xÐt giê häc.
- DỈn nh÷ng HS ch­a hoµn thµnh vỊ nhµ tiÕp tơc lµm.
- L¾ng nghe.
- 3 phÇn: Më bµi, Th©n bµi, KÕt bµi.
- HS tr×nh bµy, nhËn xÐt, bỉ sung.
- Theo dâi.
- 1 HS ®äc, líp ®äc thÇm.
- TiÕp nèi nhau nªu: mÌo, chã,gµ, .
- L¾ng nghe ®Ĩ n¾m b¾t c¸ch lµm.
- HS nªu: §Çu,ch©n, ®u«i, bé l«ng,
- HS tr×nh bµy.
- HS lËp dµn ý vµo vë
- 5-6 HS ®äc, HS kh¸c nhËn xÐt.
- L¾ng nghe vµ s÷a bµi.
- L¾ng nghe vµ thùc hiƯn.
Sh líp
 §¸nh gi¸ mäi nỊ nÕp, ho¹t ®éng tuÇn 23.
I.Mơc tiªu: 
- Đánh giá các hoạt động trong tuần 29, đề ra kế hoạch tuần 30.
- Nhận thấy ưu, khuyết điểm từ đó có hướng khắc phục, phát huy mặt tốt. 
- GDHS ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần làm chủ tập thể
II.C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc:
1. ỉn ®Þnh:	
 - Cho líp h¸t mét bµi.
2. Sinh ho¹t líp:
2.1. Đánh giá, nhận xét hoạt động trong tuần:
	- Lớp trưởng điều khiển sinh hoạt.
	- Các tổ trưởng báo cáo tình hình trong tổ.
	- Các thành viên có ý kiến.
Giáo viên tổng kết chung 
 Hạnh kiểm: - Các em có tư tưởng đạo đức tốt.
 - Đi học chuyên cần, biết giúp đỡ bạn bè.
 Học tập: - Đa số các em có ý thức học tập, hoàn thành bài trước khi đến lớp.
 - NhiỊu em h¨ng say ph¸t biĨu x©y dùng bµi s«i nỉi: Vui, Ph¸n, Huúnh, ThiƯp, Lơa, Lan,...
 Tồn tại : Một số em chữ viết còn xấu, vở bẩn: Thµnh, Vµng, Nĩi, KiỊu	
 Mét sè em ngåi häc cßn nãi chuyƯn ch­a chĩ ý nghe gi¶ng: HiÕu, Thĩy, ThiƯp.. 
Hoạt động khác :
 + Tham gia lµm vƯ sinh khu vùc s¹ch sÏ, tÝch cùc.
	+ Thực hiện tốt nề nếp trước và sau tết.
2.2. Phương hướng tuần 24
	+ Duy trì những kết quả đạt được trong tuần 29, khắc phục khuyết điểm.
 + Duy trì tốt nề nếp qui định của trường, lớp. Tham gia sinh hoạt Đội, Sao.
 + Thực hiện tốt “Đôi bạn học tập” giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
	 + Thực hiện các phong trào của trường, Đội và lớp.
 + Tham gia đóng góp các khoản qui định.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 29.doc