Giáo án Lớp 4 Tuần 8 - GV: Nguyễn Thị Ninh - Trường TH Tân Hồng

Giáo án Lớp 4 Tuần 8 - GV: Nguyễn Thị Ninh - Trường TH Tân Hồng

TẬP ĐỌC

Nếu chúng mình có phép lạ

I. Mục tiêu :

 - Đọc rành mạch, trôi chảy; Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng vui , hồn nhiên .

 - Hiểu nội dung : Những ước mơ ngộ nghĩnh , đáng yêu của các bạn nhỏ bộc lộ khát khao về một thế giới tốt đẹp .

II . Đồ dùng dạy học

 Tranh minh hoạ bài đọc.

 III.Các hoạt động dạy - học

 

doc 39 trang Người đăng haiphuong68 Ngày đăng 04/06/2021 Lượt xem 41Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 Tuần 8 - GV: Nguyễn Thị Ninh - Trường TH Tân Hồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 8
Thứ Hai. Ngày 19 tháng 10 năm 2009
***************
TẬP ĐỌC
Nếu chúng mình có phép lạ
I. Mục tiêu :
 	 - Đọc rành mạch, trôi chảy; Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng vui , hồn nhiên .
 	 - Hiểu nội dung : Những ước mơ ngộ nghĩnh , đáng yêu của các bạn nhỏ bộc lộ khát khao về một thế giới tốt đẹp . 
II . Đồ dùng dạy học 
 Tranh minh hoạ bài đọc. 
	III.Các hoạt động dạy - học 
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra: 
HS đọc phân vai bài Ở Vương quốc Tương Lai
GV nhận xét ghi điểm
2.Bài mới: *Giới thiệu bài 
HĐ1:Luyện đọc và tìm hiểu bài:
a. Luyện đọc
- GV giúp HS chia đoạn bài thơ
Lượt 1: GV chú ý kết hợp sửa lỗi phát âm sai, ngắt nghỉ hơi chưa đúng hoặc giọng đọc không phù hợp
Lượt 2: GV giúp HS giải nghĩa từ
-GV đọc diễn cảm cả bài
b. Tìm hiểu bài
- Câu thơ nào trong bàiđược lặp lại nhiều lần ?
-Việc lặp lại nhiều lần câu thơ ấy nói lên điều gì?
-Mỗi khổ thơ nói lên một điều ước của các bạn nhỏ. Những điều ước ấy là gì?
-GV nhận xét 
- HS khá , giỏi trả lời được 
Em hãy giải thích ý nghĩa của những cách nói sau:
+ Ước “không còn mùa đông”
+ Ước “hoá trái bom thành trái ngon”
-Em hãy nhận xét gì về ước mơ của các bạn nhỏ trong bài thơ?
-Em thích ước mơ nào trong bài thơ? Vì sao?
- Bài thơ nói lên điều gì ?
HĐ2. Đọc diễn cảm và HTL bài thơ 
Hướng dẫn HS đọc từng đoạn thơ 
GV Hướng dẫn đọc diễn cảm từng khổ thơ . 
GV sửa lỗi cho HS
3.Củng cố , dặn dò :
Em hãy nêu ý nghĩa của bài thơ? 
GV nhận xét tiết học.
Màn 1 : 8 em đọc
Màn 2 : 6 em đọc 
HS nhận xét
HS quan sát tranh minh hoạ 
- 1 HS đọc cả bài
-Đọc tiếp nối các đoạn trong bài (2 lượt)
- HS đọc thầm phần chú giải
-HS luyện đọc theo cặp
-1 HS đọc lại toàn bài
-HS đọc thầm cả bài thơ
-Câu thơ Nếu chúng mình có phép lạ được lặp lại mỗi lần bắt đầu 1 khổ thơ, lặp lại 2 lần kết thúc bài thơ
Nói lên ước muốn của các bạn nhỏ rất tha thiết.
K1:Các bạn nhỏ ước muốn cây mau lớn để cho quả
K2:Các bạn ước trẻ em trở thành người lớn để làm việc
K3:Các bạn ước trái đất không còn mùa đông
K4: Các bạn ước trái đất không còn bom đạn, những trái bom biến thành trái ngon chứa toàn kẹo với bi tròn 
- Ước “không còn mùa đông” : ước thời tiết lúc nào cũng dễ chịu, không còn thiên tai, không còn những tai hoạ đe doạ con người
- Ước “hoá trái bom thành trái ngon”: ước thế giới hoà bình, không còn bom đạn, chiến tranh
Đó là những ước mơ lớn, những ước mơ cao đẹp ; ước mơ về cuộc sống no đủ, ước mơ được làm việc, ước không còn thiên tai, thế giới chung sống hoà bình
HS đọc thầm lại bài thơ, suy nghĩ, phát biểu
* Ước mơ của các bạn nhỏ muốn có những phép lạ để làm cho thế giới tốt đẹp 
-Mỗi HS đọc 1 đoạn và nêu cách đọc mỗi đoạn
-HS luyện đọc diễn cảm đoạn thơ theo cặp
HS đọc trước lớp
HS nhẩm HTL bài thơ
HS thi HTL từng khổ-> cả bài thơ 
**********************************************
To¸n
Luyện tập 
 	I. Mục tiêu : 
-Tính được tổng của 3 số , vận dụng một số tính chất để tính tổng 3 số bằng cách thuận tiện nhất .
 	II . Đồ dùng dạy học : Bảng phụ 
	III.Các hoạt động dạy - học 
Giáo viên
1.Kiểm tra: Nêu tính chất kết hợp của phép cộng?
-Gọi 2 em lên bảng làm bài tập:Tính bằng cách thuận tiện nhất. 
GV nhận xét ghi điểm 
2.Bài mới: * Giới thiệu bài 
*Hướng dẫn HS luyện tập
Bài : Bài yêu cầu chúng ta làm gì 
Khi đặt tính tổng nhiều số ta cần chú ý điều gì ?
GV hướng dẫn làm bài 1a
 2 814 3 925 
 + 1 429 + 618 
 3 046 535 	
 7 289 5 078 
Nhận xét 
Bài 2:Hãy nêu yêu cầu của bài 
-Dựa vào tính chất nào để thực hiện bài này? 
Dòng 3 Dành cho HS khá giỏi làm thêm
Nhận xét, ghi điểm 
Bài 3:Dành cho HS khá giỏi làm 
Bài 4: Gọi HS đọc đề 
Thu chấm 10 bài 
Yêu cầu b Dành cho HS khá giỏi 
 Liên hệ : giảm tỉ lệ sinh 
- Nhận xét ghi điểm 
Bài 5: Dành cho HS khá giỏi làm 
3.Củng cố ,dặn dò :
GV hỏi lại tính chất kết hợp và tính chất giao hoán của phép cộng.
Học sinh
2em làm bảng . lớp làm nháp 
 7 897 + 8 755 + 2 103 = 
 ( 7 897 + 2 1030) + 8 755 
 10 000 + 8 755 = 18 755
- 6 547 + 4 567 + 3 453 =
 ( 6 547 + 3 453 ) + 4 567 =
 10 000 + 4 567 = 14 567
- Đặt tính rồi tính tổng 
- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau 
-HS làm bảng con bài 1b, 1HS lên bảng
 26 387 54 293
 +14 075 + 61 934
 9 210 7 652	
 49 672 123 87
 Nhận xét bài của bạn 
Tính bằng cách tính thuận tiện nhất 
Dựa vào tính chất giao hoán và kết hợp 
2em làm ở bảng phụ, HS làm bàivào vở 
 a. 96 + 78 + 4 = 96 + 4 + 78 	
 = 100 +78 =178 	
 67 + 21 +79 = 67 + (21 + 79 )
 = 67 + 100 = 167
 b. 789 + 285 + 15 = 789 + 285 + 15
 = 789 + 300 = 1 089
448 + 594 + 52 = (448 + 52 ) + 594
 = 500 + 594 = 1094
*408 + 85 + 92 = ( 408 + 92 ) + 85
 = 500 + 85 = 585
677 + 969 + 123 = (677 + 123) + 969
 = 800 + 969 = 1 769
-Tìm x; x-306=504 x+254=680
 x=504+306 x=680-254 
 x=810 x=426 
-HS tự giải bài 
Bài giải
Số dân tăng thêm 2năm:79+71=150( người)
Đáp số : 150người 
Dành cho HS khá giỏi làm thêm
 Tính chu vi hình chữ nhật theo công thức
**************************************************
TIN HỌC
(GV Tin học dạy)
**************************************************
MĨ THUẬT
(GV Mĩ thuật dạy)
**************************************************
KHOA HỌC
Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?
I. Mục tiêu :
- Nªu ®­ỵc mét sè biĨu hiƯn khi c¬ thĨ bÞ bƯnh: h¾t h¬i, sỉ mịi, ch¸n ¨n, mƯt mái, ®au bơng, n«n, sèt,
- BiÕt nãi víi cha mĐ, ng­êi lín khi c¶m thÊy trong ng­êi khã chÞu, kh«ng b×nh th­êng
- Ph©n biƯt ®­ỵc lĩc c¬ thĨ khoỴ m¹nh vµ lĩc c¬ thĨ bÞ bƯnh.
 II.Đồ dùng dạy học:
- Hình trang 32, 33 SGK
III.Các hoạt động dạy – học
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra: Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoá 
- Nêu một số biện pháp phòng bệnh lây qua đường tiêu hoá 
GV nhận xét, ghi điểm 
2.Bài mới: *Giới thiệu bài
Hoạt động 1: Cá nhân 
- Quan sát và Thực hành trang 32 SGK
- GV lưu ý yêu cầu HS quan tâm đến việc mô tả khi Hùng bị bệnh (đau răng, đau bụng, sốt) thì Hùng cảm thấy thế nào?
- Kể tên một số bệnh em đã bị mắc
- Khi bị bệnh đó em cảm thấy thế nào?
- Khi nhận thấy cơ thể có những dấu hiệu không bình thường, em phải làm gì? Tại sao?
Kết luận:Khi khoẻ mạnh ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu; khi bị bệnh có thể có những biểu hiện như hắt hơi, sổ mũi, chán ăn, mệt mỏi hoặc đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, sốt cao
Hoạt động 2: Nhóm 4
 Kết luận:Khi trong người cảm thấy khó chịu và không bình thường phải báo ngay cho cha mẹ hoặc người lớn biết để kịp thời phát hiện bệnh và chữa trị
3.Củng cố ,dặn dò:
- Khi bị bệnh ta cảm thấy thế nào?
- Khi bị bệnh ta phải làm gì? 
GV nhận xét tiết học 
-Chuẩn bị bài sau: Ăn uống khi bị bệnh
- Cần thực hiện ăn uống hợp vệ sinh , rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi đại tiện , giữ vệ sinh môi trường .
Quan sát , đàm thoại , thảo luận 
- Hùng đang khoẻ : Hình 2 , 4 , 9
- Hùng lúc bệnh : 3 , 7 , 8
- Hùng lúc được khám bệnh : 1 , 5 , 6
- Lần lượt từng HS sắp xếp các hình có liên quan thành 3 câu chuyện và kể lại với các bạn trong nhóm
- Đại diện các nhóm lên kể chuyện trước lớp (mỗi nhóm chỉ trình bày một câu chuyện, các nhóm khác bổ sung)
+ Tiêu chảy , sốt , . . .
- Thấy đau bụng dữ dội , buồn nôn , đi ngoài liên tục , không muốn ăn , . . .
- Phải báo ngay với bố mẹ , thầy giáo , người lớn . Vì người lớn biết cách giúp em khỏi bệnh .
- Trò chơi : “ đóng vai Mẹ ơi, consốt!”
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn phân vai theo tình huống nhóm đã đề ra
- Các vai hội ý lời thoại và diễn xuất
- HS lên đóng vai
- Lớp theo dõi và đặt mình vào nhân vật trong tình huống nhóm bạn đưa ra và cùng thảo luận để đi đến lựa chọn cách ứng xử đúng
-HS trả lời
**********************************
ANH VĂN
 ( GV chuyªn d¹y)
***********************************
Chµo cê ®Çu tuÇn
****************************************************************
 Thứ ba Ngày 20 tháng 10 năm 2009
 ***************
TOÁN
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 I. Mục tiêu :
- Biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đĩ ,
- Bước đầu biết giải bài tốn liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đĩ . 
- Giải bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
II.Các hoạt động dạy - học 
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra:
-GV gọi 2 HS lên bảng làm bài tính thuận tiện
- GV chữa bài , nhận xét ghi điểm 
2. Bài mới *Giới thiệu bài: 
 - GV gọi HS đọc bài toán ví dụ trong SGK 
- Bài toán cho biết gì ? 
-Bài toán hỏi gì ? 
 + Hướng dẫn vẽ sơ đồ .
 ? 
70
10
Số lớn
Số bé:
 ?
+ Hướng dẫn giải bài toán ( cách 1 ) 
-Tìm hai lần của số bé . 
 - Che phần hơn của số lớn nếu bớt đi phần hơn của số lớn so với số bé thì số lớn như thế nào so với số bé ? 
- Phần hơn của số lớn so với số bé chính là gì của hai số ? 
- Khi bớt đi phần hơn của số lớn so với số bé thì tổng của chúng thay đổi thế nào ? 
- Tổng mới là bao nhiêu ? 
- Tổng mới lại chính là hai lần của số bé , vậy ta có hai lần số bé là bao nhiêu ? 
- Hãy tìm số bé 
- Hãy tìm số lớn ? 
+ Hướng dẫn giải bài toán (cách 2 )
Tương tự cách 1
* Hướng dẫn luyện tập 
Bài 1:GV yêu cầu HS đọc đề bài 
-Bài toán cho biết gì ? 
-Bài toán hỏi gì ? 
-Bài toán thuộc dạng toán gì ? Vì sao em biết điều đó ? 
-GV yêu cầu HS làm bài 
38 Tuổi
58 T ... ây Nguyên : 
 - Đọc mục 1 trong SGK , giải thích tại sao ở Tây Nguyên lại thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm ?
- Đất ba-dan được hình thành như thế nào?
* Kết luận : Tây Nguyên có những vùng đất ba dan rộng lớn , ddược khai thác để trồng cây công nghiệp lâu năm như : cà phê , hồ tiêu , cao su , chè , . . . Trong đó cây cà phê được trồng nhiều nhất 
Hoạt động 2: cả lớp
GV yêu cầu HS quan sát tranh ảnh vùng trồng cây cà phê ở Buôn Ma Thuột.
GV yêu cầu HS chỉ vị trí của Buôn Ma Thuột trên bản đồ tự nhiên Việt Nam
-Hãy mô tả về vùng chuyên trồng cà phê?
-Các em biết gì về cà phê Buôn Ma Thuột
GV giới thiệu cho HS xem một số tranh ảnh về sản phẩm cà phê của Buôn Ma Thuột (cà phê hạt, cà phê bột)
Hiện nay, khó khăn lớn nhất trong việc trồng cây cà phê ở Tây Nguyên là gì?
Người dân ở Tây Nguyên đã làm gì để khắc phục tình trạng khó khăn này?
*Kết luận : Hiện nay , ở TN có những vùng chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm . Đó là những cây trồng có giá trị xuất khẩu cao 
Hoạt động 3: Chăn nuôi trên đồng cỏ :
-Hãy kể tên các vật nuôi ở Tây Nguyên?
Con vật nào được nuôi nhiều nhất ở Tây Nguyên?
Tại sao ở Tây Nguyên lại thuận lợi để phát triển chăn nuôi gia súc có sừng?
-Ở Tây Nguyên voi được nuôi để làm gì?
* Kết luận : Tây Nguyên có những đồng cỏ xanh tốt , thuận lợi để phát triển chăn nuôi trâu bò . Ngoài ra người dân nơi đây còn nuôi và thuần dưỡng voi để chuyên chở người và hàng hoá 
3.Củng cố ,dặn dò :
GV yêu cầu HS trình bày lại hoạt động sản xuất (trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc có sừng).
GV nhẫnét tiết học
Học sinh
HS dựa vào ghi nhớ trả lời .
HS trong nhóm 4 thảo luận 
Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp:
- Cao su, cà phê, hồ tiêu, chè Chúng thuộc cây công nghiệp lâu năm .
- Vì ở TN là vùng đất đỏø ba dan rất tơi xốp, màu mỡ và phì nhiêu
-Xưa kia nơi này đã từng có núi lửa hoạt động. Đó là hiện tượng đá bị nóng chảy, từ lòng đất phun trào ra ngoài. Sau khi những núi lửa này ngừng hoạt động, các lớp đá nóng chảy nguội dần, đông đặc lại. Dưới tác dụng của nắng mưa kéo dài hàng triệu năm, các lớp đá trên bề mặt vụn bở tạo thành đất đỏ ba-dan.
-HS quan sát tranh ảnh vùng trồng cây cà phê ở Buôn Ma Thuột.
-HS lên bảng chỉ vị trí của Buôn Ma Thuột trên bản đồ tự nhiên Việt Nam
- Vùng chuyên trồng cà phê là một vùng khá rộng lớn , cây tươi tốt và chỉ có trồng cây cà phê 
- Cà phê nổi tiếng thơm ngon không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài 
- Tình trạng thiếu nước vào mùa khô.
- Phải dùng máy bơm hút nước ngầm lên để tưới cho cây 
-HS dựa vào hình 1, bảng số liệu, mục 2 để trả lời các câu hỏi.
- bò, trâu, voi.
- nuôi nhiều nhất là: bò
- có những đồng cỏû xanh tốt thuận tiện cho việc phát triển chăn nuôi gia súc 
- Voi dùng để chuyên chở và phục vụ du lịch.
- Vài HS trả lời.
**************************************************
KĨ THUẬT
Khâu đột thưa (Tiết 1)
I.Mục tiêu: 
- HS biÕt c¸ch kh©u ®ét th­a vµ øng dơng cđa kh©u ®ét th­a.
- Kh©u ®­ỵc c¸c mịi kh©u ®ét th­a c¸c mịi kh©u cã thĨ ch­a ®Ịu nhau. §­êng kh©u cã thĨ bÞ dĩm.
* Víi HS khÐo tay: Kh©u ®­ỵc c¸c mịi kh©u ®ét th­a. C¸c mịi kh©u t­¬ng ®èi ®Ịu nhau. §­êng kh©u Ýt bÞ dĩm.
- Yªu thÝch s¶n phÈm m×nh lµm ®­ỵc.
II. §å dïng day - häc:
 - mÉu thªu, v¶i, kim ,len, kÐo, bĩt ch×, th­íc...
III.Các hoạt động dạy – học 
1.Ổn định : Kiểm tra dụng cụ học tập.
2.Dạy bài mới:
 a)Giới thiệu bài: Khâu đột thưa.
 b)Hướng dẫn cách làm:
 * Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu.
 -GV giới thiệu mẫu đường khâu đột thưa, hướng dẫn HS quan sát các mũi khâu đột ở mặt phải, mặt trái đường khâu kết hợp với quan sát H.1 (SGK) và trả lời câu hỏi :
 ?:Nhận xét đặc điểm mũi khâu đột thưa ở mặt trái và mặt phải đường khâu ?
 -GV gợi ý để HS rút ra khái niệm về khâu đột thưa(-HS đọc phần ghi nhớ mục 2ù.).
 * Hoạt động 2: GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật.
 -GV treo tranh quy trình khâu đột thưa.
 - HS quan sát các hình 2, 3, 4, (SGK) để nêu các bước trong quy trình khâu đột thưa.
 -Hướng dẫn HS đọc nội dung của mục 2 và quan sát hình 3a, 3b, 3c, 3d (SGK) để trả lời các câu hỏi về cách khâu các mũi khâu đột thưa.
 +Em hãy nêu cách khâu mũi đột thưa thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm
 +Từ cách khâu trên , em hãy nêu nhận xét các mũi khâu đột thưa.
 -GV hướng dẫn thao tác bắt đầu khâu, khâu mũi thứ nhất, mũi thứ hai bằng kim khâu len.
 -GV và HS quan sát, nhận xét.
 -Dựa vào H4, em hãy nêu cách kết thúc đường khâu.
 * GV cần lưu ý những điểm sau:
 +Khâu đột thưa theo chiều từ phải sang trái.
 +Khâu đột thưa được thực hiện theo quy tắc “lùi 1, tiến 3”, 
 +Không rút chỉ chặt quá hoặc lỏng quá.
 +Khâu đến cuối đường khâu thì xuống kim để kết thúc đường khâu như cách kết thúc đường khâu thường. 
 -Gọi HS đọc ghi nhớ.
 -GV kết luận hoạt động 2. 
 -Yêu cầu HS khâu đột thưa trên giấy kẻ ô li với các điểm cách đều 1 ô trên đường dấu. 
-HS tập khâu.
 3.Nhận xét- dặn dò: -Nhận xét về sự chuẩn bị, tinh thần học tập của HS.
**************************************************
To¸n TC 
LuyƯn tËp vỊ tÝnh chÊt giao ho¸n vµ tÝnh chÊt kÕt hỵp cđa phÐp céng
I. Mơc tiªu: Cđng cè cho HS:
- TÝnh chÊt giao ho¸n vµ tÝnh chÊt kÕt hỵp cđa phÐp céng
- ¸p dơng vµo lµm c¸c bµi tËp cã liªn quan
 II. ®å dïng: B¶ng phơ
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. Giíi thiƯu bµi (1phĩt)
2. H­íng dÉn luyƯn tËp (35 phĩt)
- Yªu cÇu HS hoµn thµnh c¸c bµi tËp sau:
Bµi 1: §iỊn dÊu thÝch hỵp vµo chç chÊm
6547 + 2345....... 6547 + 2288
532 + 83995.......83995 + 532
5463 + 2436 ......2436 + 5634
7563 + 453 .....453 + 7653
Bµi 2: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiƯn nhÊt
2435 + 3547 + 3453	921 + 898 + 2079
2000+ 3456 + 2544	467 + 999 + 9533
Bµi 3: Mét x· cã 6785 ng­êi. Sau mét n¨m sè d©n t¨ng thªm 78 ng­êi. Sau mét n¨m n÷a sè d©n l¹i t¨ng thªm 72 ng­êi. Hái sau hai n¨m sè d©n cđa x· ®ã cã bao nhiªu ng­êi?
- Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
- GV chÊm, ch÷a bµi
3. Cđng cè - dỈn dß. (3phĩt)
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- VỊ nhµ «n l¹i bµi.
- HS lµm vë lÇn l­ỵt c¸ bµi tËp.
- HS ch÷a bµi, nhËn xÐt.
Gi¶i bµi tËp TN tuÇn 8
*************************************************
ThĨ dơc
§éng t¸c v­¬n thë vµ tay cđa bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung.
Trß ch¬i: Nhanh lªn b¹n ¬i.
 I. Mơc tiªu:
 - Häc ®éng t¸c v­¬n thë, tay cđa bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung.
 - Trß ch¬i: Nhanh lªn b¹n ¬i.
 - GD HS thãi quen gi÷ g×n søc khoỴ.
 II. §Þa ®iĨm vµ ph­¬ng tiƯn:
 - §Þa ®iĨm: Trªn s©n tr­êng, vƯ sinh n¬i tËp, ®¶m b¶o an toµn luyƯn tËp.
 - Ph­¬ng tiƯn: Cßi, phÊn tr¾ng.
III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp
Ho¹t ®éng cđa thÇy
TG
Ho¹t ®éng cđa trß
1. PhÇn më ®Çu 
- GV phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc, chÊn chØnh ®éi ngị, trang phơc tËp luyƯn.
* Trß ch¬i lµm theo hiƯu lƯnh.
2. PhÇn c¬ b¶n 
a. §éng t¸c v­¬n thë 
+ LÇn 1: GV nªu tªn ®éng t¸c, lµm mÉu, ph©n tÝch ®éng t¸c.
+ LÇn 2: GV h« nhÞp chËm tËp cïng HS .
+ LÇn 3: GV h« nhÞp cho HS tËp toµn bé ®éng t¸c.
+ LÇn 4: Cho c¸n sù líp lªn h«, c¶ líp tËp.
b. §éng t¸c v­¬n thë. 
-.GV nªu tªn ®éng t¸c, lµm mÉu, ph©n tÝch ®éng t¸c.
- Cho mét sè HS lªn tËp mÉu, c¶ líp tËp.
- GV quan s¸t, nhËn xÐt.
c. Trß ch¬i vËn ®éng "Nhanh lªn b¹n ¬i"
- GV tËp hỵp HS theo ®éi h×nh ch¬i.
- Nªu tªn trß ch¬i, gi¶i thÝch c¸ch ch¬i.
- Mét sè HS lµm mÉu. 
- Cho c¶ líp thi ®ua ch¬i 2 - 3 lÇn. 
3. PhÇn kÕt thĩc 
- GV cïng häc sinh hƯ thèng bµi 
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 
6 - 10 phĩt
1 - 2 phĩt
2 - 3 phĩt.
18-22 phĩt
8phĩt
6 phĩt
4 - 6 phĩt
1 - 2 phĩt
1 - 2 phĩt
- §øng t¹i chç khëi ®éng
- HS quan s¸t, tËp
- TËp hỵp c¶ líp ®øng theo tỉ tËp
- HS luyƯn tËp do c¸n sù ®iỊu khiĨn.
- Líp ch¬i thi ®ua.
- Lµm ®éng t¸c th¶ láng.
***************************************************
LÞch sư TC
¤n tËp
I, Mơc tiªu
Häc xong bµi nµy, HS biÕt: 
- Tõ bµi 1 ®Õn bµi 5 häc vỊ hai giai ®o¹n lÞch sư: Buỉi ®Çu dùng n­íc vµ gi÷ n­íc; H¬n mét ngh×n n¨m ®Êu tranh giµnh l¹i ®éc lËp.
- KĨ tªn nh÷ng sù kiƯn lÞch sư tiªu biĨu trong hai thêi kú nµy råi thĨ hiƯn nã trªn trơc vµ b¨ng thêi gian.
II. ®å dïng: B¶ng phơ.
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 
1. Giíi thiƯu bµi 
2. C¸c ho¹t ®éng. 
a. Ho¹t ®éng 1: Hai giai ®o¹n lÞch sư ®Çu tiªn trong lÞch sư d©n téc.
- HS ®äc yªu cÇu trang 24, lµm bµi c¸ nh©n vÏ vë.
- 2 HS lªn b¶ng, hoµn thµnh trơc thêi gian.
b. Ho¹t ®éng 2: C¸c giai ®o¹n lÞch sư tiªu biĨu:
- HS lµm viƯc theo cỈp.
- B¸o c¸o kÕt qu¶.
c. Ho¹t ®éng 3: Thi hïng biƯn
- GV chia 3 nhãm, tỉ chøc thi kĨ tr­íc líp:
 + Nhãm 1: §êi sèng ng­êi L¹c ViƯt.
 + Nhãm 2: Khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng.
 + Nhãm 3: ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng.
- NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
3. HƯ thèng bµi. 
*************************************************
 Sinh ho¹t líp – tuÇn 8
I. Mơc tiªu
-Häc sinh n¾m ®­ỵc ­u ®iĨm, tån t¹i cđa c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn häc 8
-BiÕt kÕ ho¹ch tuÇn9 ®Ĩ thùc hiƯn tèt.
	II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng 1: §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn qua
- Tỉ tr­ëng ®iỊu khiĨn tỉ m×nh ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cđa tỉ: nãi râ ­u ®iĨm, tån t¹i vỊ c¸c mỈt ho¹t ®éng: häc tËp, lao ®éng, ho¹t ®éng tËp thĨ.
- §¹i diƯn tõng tỉ b¸o c¸o vỊ tỉ m×nh.
- Líp tr­ëng ®¸nh gi¸ chung vỊ häc tËp, nỊ nÕp, lao ®éng- vƯ sinh.
- GV nhËn xÐt vỊ chÊt l­ỵng häc tËp cđa hs cơ thĨ vỊ 1 sè hs tham gia ®éi tuyĨn hs giái, l­u ý nh÷ng hs häc yÕu cÇn rÌn luyƯn nhiỊu
 - NhËn xÐt vỊ viƯc ®ãng nép
- Líp b×nh bÇu tuyªn d­¬ng hs ch¨m ngoan, tiÕn bé: 
Phª b×nh, nh¾c nhë nh÷ng em chËm tiÕn 
Ho¹t ®éng 2: KÕ ho¹ch tuÇn 9
Gv phỉ biÕn kÕ ho¹ch - HS l¾ng nghe ®Ĩ thùc hiƯn tèt.
DỈn hs thùc hiƯn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 9
Tỉng kÕt: C¶ líp h¸t mét bµi.
**************************************************

Tài liệu đính kèm:

  • docGA 4 T8 ca ngay CKTKN.doc