Giáo án Mĩ thuật - Bài 9: Vẽ trang trí: vẽ đơn giản hoa, lá

Giáo án Mĩ thuật - Bài 9: Vẽ trang trí: vẽ đơn giản hoa, lá

Mục tiêu

1. Nhận biết hình dáng, màu sắc và đặc điểm của một số loại hoa, lá đơn giản.

2. Biết cách vẽ đơn giản một số bông hoa, chiếc lá.

3. Vẽ đơn giản được một số bông hoa, chiếc lá.

4. Vận dụng kiến thức đã học trang trí góc học tập bằng họa tiết hoa lá

 

doc 4 trang Người đăng minhanh10 Ngày đăng 16/07/2020 Lượt xem 214Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật - Bài 9: Vẽ trang trí: vẽ đơn giản hoa, lá", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 9:
VẼ TRANG TRÍ: VẼ ĐƠN GIẢN HOA, LÁ
Mục tiêu
Nhận biết hình dáng, màu sắc và đặc điểm của một số loại hoa, lá đơn giản.
Biết cách vẽ đơn giản một số bông hoa, chiếc lá.
Vẽ đơn giản được một số bông hoa, chiếc lá.
 Vận dụng kiến thức đã học trang trí góc học tập bằng họa tiết hoa lá
 Hoạt động cơ bản
Quan sỏt, nhận xột
Quan sỏt cỏc loài hoa, lỏ ở dưới và nờu nhận xột:
1) Tờn cỏc loại hoa, lỏ?
2) Hỡnh dỏng và màu sắc của từng loại hoa, lỏ?
3) Hóy kể thờm vài loại hoa, lỏ mà em biết.
 - Hoa, lỏ trong thiờn nhiờn rất phong phỳ và đẹp, luụn là nguồn cảm hứng sỏng tạo cho con người . Hoa, lỏ đó đi vào nghệ thuật, nhất là nghệ thuật trang trớ.
 Mỗi loại hoa, lỏ đều cú cấu trỳc khỏc nhau về hỡnh dỏng, đường nột và màu sắc .
Hoa, lỏ thật và họa tiết hoa lỏ cú gỡ giống nhau, cú gỡ khỏc nhau?
Hoa, lỏ thật
Họa tiết hoa, lỏ
 Trong trang trớ, khi vẽ hoa, lỏ người ta thường lược bớt những chi tiết rườm rà (gõn lỏ hoặc răng cưa quỏ nhỏ,) nhưng vẫn giữ được đặc điểm hỡnh dỏng chung, gọi là vẽ đơn giản hoa, lỏ.
Cỏch vẽ đơn giản hoa, lỏ
Quan sỏt hỡnh gợi ý cỏch vẽ, trỡnh bày cỏc bước thực hiện vẽ. 
 Mẫu
 a
 b
 c d e
Bước 1: Vẽ khung hỡnh chung của hoa, lỏ.
Bước 2: Vẽ phỏc nột chớnh của hoa, lỏ.
Bước 3: Vẽ chi tiết, lược bỏ những đường nột rườm rà khụng cần thiết.
Bước 4: Chỉnh sửa, xoỏ khung hỡnh ban đầu.
Bước 5: Vẽ màu theo ý thớch.
 Hoạt động thực hành
Thực hành
Một số hoa lỏ mẫu
Một số bài vẽ của học sinh
Chọn một bụng hoa hoặc một chiếc lỏ rồi vẽ đơn giả
 Hoạt động ứng dụng
Cho người thõn xem bức tranh hoa, lỏ em đó vẽ ở lớp.
Cựng người thõn vẽ thờm bức tranh hoa, lỏ khỏc.

Tài liệu đính kèm:

  • docGA MI THUAT VNEN LOP 4 BAI 9.doc