Giáo án môn Mĩ thuật 4 năm học: 2010 - 2011

Giáo án môn Mĩ thuật 4 năm học: 2010 - 2011

I- MỤC TIÊU.

- HS hiểu bết thêm về cách trang trí hình vuông và sự ứng dụng của nó trong cuộc sống.

- HS biết chọn hoạ tiết và trang trí hình vuông.

- Trang trí được hình vuông và vẽ màu theo ý thích.

II- THIẾT BỊ DẠY-HỌC.

 GV :- Một số đồ vật có ứng dụng trang trí hình vuông như: khăn vuông, khăn trải bàn

 - Một số bài trang trí hình vuông của HS lớp trước.

 - Hình hướng dẫn các bước trang trí hình vuông.

 HS: - Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, thước, tẩy, com pa, màu,.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

 

doc 56 trang Người đăng hungtcl Ngày đăng 19/05/2016 Lượt xem 549Lượt tải 7 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Mĩ thuật 4 năm học: 2010 - 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng GD & §T ho»ng ho¸
Tr­êng tiÓu häc ho»ng vinh
----------– & —---------
Gi¸o ¸n
M«n; MÜ thuËt 4
N¨m häc: 2010-2011
 Gi¸o Viªn: Lª V¨n TuÊn
Bài 17: Vẽ trang trí
TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
I- MỤC TIÊU.
- HS hiểu bết thêm về cách trang trí hình vuông và sự ứng dụng của nó trong cuộc sống.
- HS biết chọn hoạ tiết và trang trí hình vuông.
- Trang trí được hình vuông và vẽ màu theo ý thích.
II- THIẾT BỊ DẠY-HỌC.
 GV :- Một số đồ vật có ứng dụng trang trí hình vuông như: khăn vuông, khăn trải bàn
 - Một số bài trang trí hình vuông của HS lớp trước.
 - Hình hướng dẫn các bước trang trí hình vuông.
 HS: - Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, thước, tẩy, com pa, màu,...
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Giới thiệu bài mới
HĐ1:Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét
- GV cho HS xem 1 số đồ vật có trang trí hình vuông và gợi ý.
+ Kể tên 1 số đồ vật có trang trí h.vuông ?
+ Trang trí có tác dụng gì ?
-GV cho HS xem 1 số bài tranng trí hình vuông và đặt câu hỏi.
+ Hoạ tiết đưa vào trang trí ?
+ Các hoạ tiết được sắp xếp như thế nào ?
+ Màu sắc ?
- GV tóm tắt.
HĐ2: Cách trang trí hình vuông.
-GV y/c HS nêu các bước tiến hành vẽ trang trí hình vuông.
- GV vẽ mminh hoạ bảng và hướng dẫn .
HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành.
- GV gọi 3 đến 4 HS lên bảng vẽ.
- GV bao quát lớp, nhắc nhớ HS vẽ các hình mảng, hoạ tiết, màu sắc,... theo ý thích.
-GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS K,G,..
HĐ4: Nhận xét, đánh giá.
- GV chọn 1 số bài đẹp, chưa đẹp để n.xét.
- GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá bổ sung.
* Dặn dò: 
- Quan sát lọ và quả.
- Nhớ mang vở, bút chì, tẩy, màu,...để học./
- HS quan sát và trả lời câu hỏi.
+ Thảm, gạch hoa, khăn,...
+ Có t/dụng làm cho đồ vật đẹp hơn
- HS quan sát và trả lời.
+ Hoa, lá, các con vật, mảng h.học
+ Được sắp xếp đối xứng qua trục 
hoạ tiết chính to và nằm ở giữa, hoạ tiết nhỏ vẽ ở 4 góc và cạnh. Hoạ tiết giống nhau đựơc vẽ bằng nhau.
+ Vẽ có đậm,có nhạt,...
- HS lắng nghe.
- HS trả lời:
+ Kẻ hình vuông, trục và đường chéo.
+ Tìm và vẽ các hình mảng trang trí.
+ Vẽ hoạ tiết phù hợp.
+ Vẽ màu theo ý thích.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS vẽ bài.
- Vẽ hoạ tiết sáng tạo, vẽ màu theo ý thích,...
- HS đưa bài lên để nhận xét.
- HS nhận xét về họa tiết, màu sắc,...
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe dặn dò.
Bài 18: Vẽ theo mẫu
TĨNH VẬT LỌ VÀ QUẢ
I- MỤC TIÊU.
 - HS nhận biết được sự khác nhau giữa lọ hoa và quả về hình dáng, đặc điểm.
 - HS biết cách vẽ và vẽ được hình gần giống mẫu. Vẽ màu theo ý thích. 
 - HS yêu thích vẽ đẹp của tranh tỉnh vật.
II- THIẾT BỊ DẠY- HỌC
 GV: - Một số lọ hoa và quả có hình dáng và màu sắc khác nhau. 
 - Một số bài vẽ của HS lớp trước. Hình gợi ý cách vẽ.
 HS: - Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy,màu,...
II-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5
phút
5
phút
20
phút
5
phút
- Giới thiệu bài mới.
HĐ1:Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét.
- GV đặt vật mẫu (lọ hoa ,quả) và đặt câu hỏi.
+ Vật nào đứng trước, vật nào đứng sau ?
+ Hình dáng, tỉ lệ lọ và quả ?
+ Độ đậm nhạt và màu sắc ?
- GV tóm tắt.
- GV cho HS xem 1 số bài vẽ của HS năm trước và đặt câu hỏi.
+ Bố cục ?
+ Hình?
+ Độ đậm nhạt ?
- GV nhận xét.
HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ.
-GV y/c HS nêu các bước tiến hành vẽ theo mẫu.
- GV vẽ minh hoạ bảng và hướng dẫn.
B1: Vẽ KHC và KHR.
B2: Tìm tỉ lệ các bộ phận và phác hình.
B3: Vẽ nét chi tiết, hoàn chỉnh hình.
B4: Vẽ đậm. vẽ nhạt hoặc vẽ màu.
HĐ3:Hướng dẫn HS thực hành.
- GV bao quát lớp,nhắc nhở HS quan sát kỉ mẫu trước khi vẽ, tìm tỉ lệ các bộ phận, tìm độ đậm nhạt hoặc vẽ màu,...
-GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá, giỏi.
HĐ4: Nhận xét, đánh giá.
- GV chọn bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét.
- GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung.
* Dặn dò:
- Sưu tầm tranh ảnh tỉnh vật.
- Đưa vở, màu,.../.
- HS quan sát và trả lời câu hỏi.
+ Quả đứng trước lọ hoa,...
+ HS trả lời theo cảm nhận riêng.
+ HS trả lời theo cảm nhận riêng.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và nhận xét .
+ Cân đối hoặc không cân đối.
+ Đúng hoặc sai về tỉ lệ,...
+ HS trả lời theo cảm nhận riêng.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời:
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS vẽ bài theo mẫu.
- Vẽ đậm, vẽ nhạt hoặc(vẽ màu) theo ý thích.
- HS đưa bài lên để nhận xét.
- HS nhận xét về bố cục, hình, độ đậm nhạt,...
- HS lắng nghe.
-HS lắng nghe dặn dò.
Bài 19: Thường thức mĩ thuật
XEM TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM
I- MỤC TIÊU.
- HS biết sơ lược về nguồn gốc tranh dân gian Việt Nam và ý nghĩa, 
 vai trò của tranh dân gian trong đời sống xã hội.
- HS tập nhận xét để hiểu vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của tranh dân gian Việt Nam 
 thông qua nội dung và hình thức thể hiện.
- HS yêu quí, có ý thức giữ gìn nghệ thuật dân tộc.
II- THIẾT BỊ DẠY - HỌC.
 GV: SGK, SGV. Một số tranh dân gian, chủ yêud\s là 2 dòng tranh Đông Hồ và Hàng Trống.
 HS: SGK, sưu tầm thêm tranh dân gian,
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
10
phút
20
phút
5
phút
- Giới thiệu bài mới.
HĐ1: Giới thiệu sơ lược về tranh dân gian.
+ Tranh dân gian có từ lâu, là 1 trong những di sản quí báu của mĩ thuật Việt nam. Trong đó tranh dân gian Đông Hồ ( Bắc Ninh) và tranh Hàng Trống ( Hà Nội ) là 2 dòng tranh tiêu biểu.
+ Tranh dân gian cò gọi là tranh Tết,
- GV cho HS xem 1 số tranh dân gian ( Đông Hồ và Hàng Trống) và gợi ý:
+ Kể tên các bức tranh ?
+ Nêu 1 số bức tranh mà em biết ?
+ Còn có dòng tranh nào nữa ?
- GV tóm tắt:
HĐ2: Hướng dẫn HS xem tranh.
- GV y/c HS chia nhóm.
- GV cho HS quan sát tranh và gợi ý:
+ Tranh Lí ngư vọng nguyệt có những hình ảnh nào ?
+ Tranh Cá chép có những hình ảnh nào ?
+ Hình ảnh nào là chính trong bức tranh ?
+ Hình ảnh phụ của 1 bức tranh được vẽ ở đâu ?
+ Hình 2 con cá chép được thể hiện như thế nào?
+ Nêu sự giống nhau và khác nhau của 2 bức tranh ?
- GV y/c HS bổ sung cho các nhóm.
- GV tóm tắt:
HĐ3: Nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét chung về tiết học. Biểu dương 1 số HS tích cực phát biểu XD bài, động viên HS khá giỏi.
* Dặn dò: 
- Sưu tầm tranh, ảnh về lễ hội.
- Đưa vở, bút chì, tẩy, màu,/.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và trả lời câu hỏi.
+ Lí ngư vọng nguyệt, tranh cá chép.
+ HS trả lời.
+ Dòng tranh làng Sình ở Huế,
- HS lắng nghe.
- HS chia nhóm.
- HS quan sát tranh và thảo luận theo nhóm
N1: Cá chép, đàn cá con, ông trăng, và rong rêu,...
N2: Cá chép, đàn cá con và bông hoa sen.
N3: Cá chép là hình ảnh chính.
N4: Ở xung quanh hình ảnh chính.
N5: HS trả lời.
N6: HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe nhận xét.
- HS lắng nghe dặn dò.
Bài 20: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI NGÀY HỘI QUÊ EM
I- MỤC TIÊU.
 - HS hiểu biết sơ lược về những ngày lễ truyền thống của quê hương.
 - HS biết cách vẽ và vẽ được tranh vẽ ngày hội theo ý thích.
 - HS thêm yêu quê hương, đất nước qua các hoạt động lễ hội mang bản sắc dân tộc Việt Nam.
II- THIẾT BỊ DẠY- HỌC.
 GV: - Một số tranh ảnh vềấcc hoạt động lễ hội truyền thống.
 - Một số bài vẽ của HS lớp trước. Hình gợi ý cách vẽ.
 HS: - Sưu tầm 1 số tranh ảnh về đề tài lễ hội 
 - Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu,...
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 5 phút
 5
phút
 20
phút
 5
phút
- Giới thiệu bài mới.
HĐ1: Tìm và chọn nội dung đề tài.
- GV giới thiệu tranh ảnh về ngày lễ hội, đặt câu hỏi:
+ Không khí ngày lễ hội ?
+ Những hoạt động của ngày lễ hội,...?
+ Hình ảnh ?
+ Màu sẳc trong ngày lễ hội,..?
- GV y/c HS nêu 1 số nội dung về đề tài ngày lễ hội ?
- GV tóm tắt:
HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ.
- GV y/c HS nêu các bước tiến hành vẽ tranh.
- GV hướng dẫn ở bộ ĐDDH.
B1: Tìm và chọn nội dung đề tài.
B2: Vẽ hình ảnh chính, hình ảnh phụ.
B3: Vẽ chi tiết, hoàn chỉnh hình.
B4: Vẽ màu theo ý thích.
HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành.
- GV nêu y/c vẽ bài.
- GV bao quát lớp, nhắc nhở HS vẽ hình ảnh chính nổi bật được nội dung, hình ảnh phụ hổ trợ cho h.ảnh chính...vẽ màu theo ý thích
- GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS K,G.
HĐ4: Nhận xét, đánh giá:
- GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét.
- GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung.
* Dặn dò: 
- Quan sát đồ vật có trang trí hình tròn.
- Nhớ đưa vở để học./.
- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
+ Không khí vui tươi, nhộn nhịp...
+ Đua thuyền, chọi gà, thả diều,...
+ Hình ảnh chính nổi bật nội dung
+ Màu sắc tươi vui phù hợp với quang cảnh, phong cảnh về ngày Tết lễ hội,...
- Rước đèn ông sao, đấu vật, đánh đu,
+ HS lắng nghe.
- HS nêu các bước tiến hành:
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS vẽ bài.
- Chọn nội dung ,hình ảnh,theo cảm nhận riêng.
- Vẽ màu theo ý thích.
- HS đưa bài lên.
- HS nhận xét về nội dung, hình ảnh, màu và chọn ra bài vẽ đẹp...
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe dặn dò.
Bài 21: Vẽ trang trí
TRANG TRÍ HÌNH TRÒN
I- MỤC TIÊU.
- HS cảm nhận được vẽ đẹp của trang trí hình tròn và hiểu sự 
 ứng dụng của nó trong cuộc sống hằng ngày.
- HS biết cách sắp xếp hoạ tiết và trang trí được dường tròn theo ý thích.
- HS có ý thức làm đẹp trong học tập và cuộc sống.
II- THIẾT BỊ DẠY - HỌC.
GV: - Một số đồ vật có trang trí dạng hình tròn: cái khay, cái đĩa,
 - Một số bài vẽ trang trí hình tròn của HS các lớp trước.
HS: - Sưư tầm 1 số bài trang trí hình tròn.
Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, com pa, thước kẻ, màu vẽ,
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC.
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5
phút
5
phút
20
phút
5
phút
- Giới thiệu bài mới.
HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét.
- GV cho xem 1 số đồ vật có trang trí hình tròn. 
+ Đồ vật có trang trí hình tròn ?
+ Trang trí hình tròn có tác dụng gì ?
- GV tóm tắt:
- GV y/c HS xem 1 số bài trang trí hình tròn :
+ Hoạ tiết đưa vào trang trí hình tròn ?
+ Hoạ tiết giống nhau vẽ như thế nào ?
+ Vị trí của mảng chính, mảng phụ ?
+ Màu sắc ?
- GV tóm tắt:
HĐ2: Hướng dẫn HS cáh vẽ:
GV y/c nêu cách vẽ trang trí hình tròn ?
- GV vẽ minh hoạ và hướng dẫn.
HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành.
- GV nêu y/c bài vẽ.
- GV bao quát lớp, nhắc nhở HS chia hình tròn ra các phần bằng nhau, vẽ hoạ tiết đối xứng qua trục, vẽ màu theo ý thích,
- GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá, giỏi.
HĐ4: Nhận xét, đánh giá.
- GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để nhận xét.
- GV gọi HS n ... ắng nghe.
- HS trả lời.
+ Tìm và chọn nội dung đề tài.
+ Vẽ hình ảnh chính, hình ảnh phụ.
+ Vẽ chi tiết.
+ Vẽ màu theo ý thích
- 4 HS lên bảng xếp thứ tự các bước tiến hành vẽ tranh.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS vẽ bài theo cảm nhận riêng.
- Vẽ màu theo ý thích.
-HS dán bài trên bảng.
-HS nhận xét về nội dung, hình ảnh, màu,..
-HS lắng nghe.
-HS lắng nghe dặn dò.
Bài 30: Tập nặn tạo dáng
ĐỀ TÀI TỰ CHỌN (Nặn)
I- MỤC TIÊU:
- HS biếtchọn đề tài và những hình ảnh phù hợp để nặn. 
- HS biết cách nặn và nặn đựơc hình người, đồ vật, con vật,...và tạo dáng theo ý thích.
- HS quan tâm đến cuộc sống xung quanh.
II- THIẾT BỊ DẠY-HỌC:
 GV: - Sưu tầm 1 số tượng, đồ gốm,...1 vài đồ vật, con vật,... được tạo dáng.
 - Đất nặn và dụng cụ để nặn.
 HS: - Đất nặn hoặc 1 số vật liệu để nặn; hay giấy màu,hồ dán, kéo,...
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 5
phút
 5
phút
 20
phút
 5
phút
- Giới thiệu bài mới.
HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát,nhận xét.
- GV y/c HS quan sát 1 số hình minh hoạ ở
SGK và đặt câu hỏi:
+ Được làm bằng chất liệu gì?
+ Tạo dáng như thế nào? 
 - GV củng cố thêm.
- GV cho xem bài nặn của HS lớp trước và gợi ý về: nội dung, bố cục, hình ảnh,
HĐ2: Hướng dẫn HS cách nặn.
-GV y/c HS nêu cách nặn?
- GV nặn minh hoạ 1 vài dáng để HS thấy,...
HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành.
- GV y/c HS chia nhóm.
- GV bao quát các nhóm,nhắc nhở các nhóm nặn theo chủ đề như: đua thuyền, đàn gà nhà em, đá cầu,...
- GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS K,G,...
HĐ4: Nhận xé, đánh giá:
- GV y/c các nhóm trưng bày sản phẩm.
- GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung.
* Dặn dò:
- Quan sát các đồ vật có dạng hình trụ và hình cầu.
- Nhớ đưa vở, bút chì, thước, tẩy, màu,.../. 
- HS quan sát và trả lời câu hỏi.
+ Như gỗ, đất nung,bìa cứng,...
+ Tạo dáng phong phú,sinh động,
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và nhận xét.
- HS trả lời:Có 2 cách nặn.
C1: Nặn từng bộ phận rồi ghép dính với nhau và tạo dáng cho sinh động,
C2: Từ 1 thỏi đất nặn thành hình dáng các bộ phận và hình dáng.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS chia nhóm
- HS làm bài theo nhóm.
- Chọn màu nội dung, theo ý thích.
- Đại diện nhóm lên trưng bày sản phẩm.
- HS nhận xét về nội dung, bố cục, hình ảnh, và chọn ra bài vẽ đẹp nhất.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe dặn dò
Bài 31: HOÀN THÀNH BÀI VẼ Ở TIẾT 1
I- MỤC TIÊU.
- Giúp HS hoàn thành bài vẽ ở tiết 1.
- Tạo hứng thú học tập cho HS.
II- THIẾT BỊ DẠY - HỌC.
GV: - Một số tranh, ảnh có liên quan đến bài vẽ.
 - Một số bài vẽ của HS ở tiết 1.
HS: Vở Tập vẽ, bút chì, tẩy, màu,
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5
phút
5
phút
20
phút
5
phút
- Giới thiệu bài.
HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét.
1. Trang trí:
- GV cho HS xem bài vẽ trang trí và gợi ý:
+ Hoạ tiết đưa vào tranh trí lọ hoa ?
+ Hoạ tiết giống nhau được vẽ như thế nào?
+ Vẽ màu ?
- GV tóm tắt.
2. Vẽ tranh:
- GV cho HS xem bài vẽ tranh ATGT.
+ Nội dung ?
+ Hình ảnh ?
+ Màu sắc ?
- GV tóm tắt:
HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ.
- GV y/c HS nêu các bước tiến hành vẽ trang trí.
- GV hướng dẫn thêm.
- GV y/c HS nêu cách vẽ tranh đề tài ?
- GV hướng dẫn thêm.
HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành.
- GV nêu y/c bài vẽ.
- GV bao quát lớp, nhắc nhở HS vẽ hoạ tiết giống nhau vẽ bằng nhau và vẽ màu giống nhau hoặc vẽ xen kẻ,
- Vẽ tranh đề tài: Hình ảnh chính phải nổi bật nội dung, vẽ màu có đậm, có nhạt,
HĐ4: Nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét chung về tiết học. Biểu dương 1 số HS tích cực phát biểu XD bài, động viên HS yếu,
* Dặn dò: 
- Quan sát chậu cảnh.
- Đưa Vở Tập vẽ, bút chì, tẩy, màu,/.
- HS quan sát và trả lời.
+ Hoa, lá, các con vật,.
+ Hoạ tiết giống nhau vẽ bằng nhau.
+ Vẽ màu giống nhau hoặc vẽ màu xen kẻ,
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và trả lời.
+ Đi đúng phần đường qui định, đường phố bình yên,
+ HS trả lời.
+ Vẽ màu sắc tươi vui, có đậm, nhạt,
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS hoàn thành bài vẽ ở tiết 1 ( bài 28, 29, 30)
- HS vẽ hình ảnh, hoạ tiết sáng tạo và vẽ màu theo ý thích,
- HS lắng nghe nhận xét.
- HS lắng nghe dặn dò.
Bài 32: Vẽ trang trí
TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ CHẬU CẢNH
I- MỤC TIÊU.
- HS thấy được vẻ đẹp của chậu cảnhqua sự đa dạng của hình dáng và cách trang trí.
- HS biết cách tạo dáng và tạo dáng, trang trí được chậu cảnh theo ý thích.
- HS có ý thức bảo vệ và chăm sóc cây cảnh.
II- THIẾT BỊ DẠY - HỌC
 GV: - Ảnh 1 số loại chậu cảnh đẹp, ảnh chậu cảnh và cây cảnh.
 - Bài vẽ của HS các lớp trước.
 - Hình gợi ý cách vẽ.
 HS: - Giấy vẽ hoặc vở vẽ, bút chì, tẩy ,màu,
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5
phút
5
phút
20
phút
5
phút
- Giới thiệu bài mới.
HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét.
- GV cho HS xem ảnh 1 số loại chậu cảnh và gợi ý:
+ Hình dáng ?
+ Gồm những bộ phận nào ?
+ Trang trí ?
+ Màu sắc ?
- GV tóm tắt:
- GV cho HS xem 1 số bài vẽ của HS và gợi ý
về: bố cục, tạo dáng, trang trí, màu,
- GV nhận xét.
HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ.
- GV y/c HS nêu cách vẽ trang trí ?
- GV vẽ minh hoạ và hướng dẫn:
HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành.
- GV bao quát lớp, nhắc nhở HS tạo dáng chậu cảnh, vẽ hoạ tiết, vẽ màu phù hợp với chậu cảnh,
- GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá, giỏi.
HĐ4: Nhận xét, đánh giá.
- GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét.
- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
* Dặn dò:
- Sưu tầm tranh đề tài vui chơi mùa hè.
- Đưa vở, bút chì, tẩy, màu,/.
- HS quan sát và trả lời.
+ Có nhiều hình dáng khác nhau: loại cao, loại thấp, loại to, loại nhỏ,
+ Miệng, thân, đáy,
+ Trang trí đa dạng,
+ Màu sắc phong phú, đa dạng,
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và nhận xét.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS trả lời.
+ Phác khung hình chậu cảnh.
+ Vẽ trục đối xứng, tìm tỉ lệ các bộ phận
+ Phác nét thẳng, vẽ hình dáng chậu.
+ Vẽ hoạ tiết trang trí.
+ Vẽ màu theo ý thích.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS vẽ bài. Tạo dáng và trang trí chậu cảnh, vẽ màu theo ý thích.
- HS đưa bài lên để nhận xét.
- HS nhận xét về: hình dáng, trang trí, màu,
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe dặn dò.
Bài 33: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI MÙA HÈ
I- MỤC TIÊU.
- HS biết tìm, chọn nội dung đề tài về các hoạt động vui chưoi trong mùa hè.
- HS biết cách vẽ và vẽ được tranh theo đề tài.
- HS yêu thích các hoạt động trong mùa hè.
II- THIẾT BỊ DẠY -HỌC.
 GV: - Sưu tầm tranh ảnh về đề tài mùa hè.
 - Bài vẽ của HS các lớp trước. Hình gợi ý cách vẽ.
 HS: - Tranh ảnh về các hoạt động vui chơi trong mùa hè.
 - Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu,...
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC .
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5
phút
5
phút
20
phút
5
phút
- Giới thiệu bài mới.
HĐ1: Tìm và chọn nội dung đề tài.
- GV treo 1 số bức tranh về đề tài hoạt động trong mùa hè và đặt câu hỏi.
+ Những bức tranh có nội dung gì ?
+ Hình ảnh nào là chính ?
+ Màu sắc trong tranh ?
- GV tóm tắt.
- GV y/c HS nêu 1 số hoạt động trong mùa
 hè ?
HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ.
- GV y/c HS nêu các bước tiến hành vẽ tranh đề tài.
- GV tổ chức trò chơi: y/c HS lên bảng sắp xếp các bước vẽ tranh đề tài. 
- GV hướng dẫn ở bộ ĐDDH.
HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành.
- GV nêu y/c vẽ bài.
- GV bao quát lớp, nhắc nhở HS tìm và chọn nội dung theo ý thích. Vẽ hình ảnh nổi bật nội dung đề tài, vẽ màu theo ý thích,...
- GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS K,G,...
* Lưu ý: không được dùng thước,...
HĐ4: Nhận xét, đánh giá.
- GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét
- GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá bổ sung.
* Dặn dò: 
- Sưu tầm tranh về các đề tài khác nhau.
- Đưa vở, bút chì, tẩy, màu,/.
- HS quan sát tranh và trả lời.
+ Thả diều, cắm trại, về thăm ông, bà
+ H.ảnh chính là các bạn thiếu nhi,...
+ Màu sắc tươi, sáng,...
- HS quan sát và lắng nghe.
- Đi câu cá, đá bóng, văn nghệ, đi tham quan, trồng cây,...
- HS trả lời:
B1: vẽ mảng chính, mảng phụ.
B2: Vẽ hình ảnh.
B3: Vẽ chi tiết, hoàn chỉnh hình.
B4: Vẽ màu theo ý thích.
- HS lên bảng để sắp xếp các bước tiến hành.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS vẽ bài: tìm và chọn nội dung phù hợp,... vẽ màu theo ý thích.
- HS đưa bài lên để nhận xét.
- HS nhận xét về nội dung, hình ảnh, màu sắc,...và chọn ra bài vẽ đẹp nhất.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS lắng nghe dặn dò.
Bài 34: HOÀN THÀNH BÀI VẼ Ở TIẾT 1
I- MỤC TIÊU.
- Giúp HS hoàn thành bài vẽ ở tiết 1.
- Tạo hứng thú học tập cho HS.
II- THIẾT BỊ DẠY - HỌC.
GV: - Một số tranh, ảnh có liên quan đến bài vẽ.
 - Một số bài vẽ của HS ở tiết 1.
HS: Vở Tập vẽ, bút chì, tẩy, màu,
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5
phút
5
phút
20
phút
5
phút
- Giới thiệu bài.
HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét.
1. Trang trí:
- GV cho HS xem bài vẽ trang trí và gợi ý:
+ Hoạ tiết đưa vào tranh trí chậu cảnh ?
+ Hoạ tiết giống nhau được vẽ như thế nào?
+ Vẽ màu ?
- GV tóm tắt.
2. Vẽ tranh:
- GV cho HS xem bài vẽ tranh đề tài màu hè ?
+ Nội dung ?
+ Hình ảnh ?
+ Màu sắc ?
- GV tóm tắt:
HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ.
- GV y/c HS nêu các bước tiến hành vẽ trang trí.
- GV hướng dẫn thêm.
- GV y/c HS nêu cách vẽ tranh đề tài ?
- GV hướng dẫn thêm.
HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành.
- GV nêu y/c bài vẽ.
- GV bao quát lớp, nhắc nhở HS vẽ hoạ tiết giống nhau vẽ bằng nhau và vẽ màu giống nhau hoặc vẽ xen kẻ,
- Vẽ tranh đề tài: Hình ảnh chính phải nổi bật nội dung, vẽ màu có đậm, có nhạt,
HĐ4: Nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét chung về tiết học. Biểu dương 1 số HS tích cực phát biểu XD bài, động viên HS yếu,
* Dặn dò: 
- Chọn bài vẽ đẹp nhất để trưng bày sản phẩm.
- Đưa Vở Tập vẽ, bút chì, tẩy, màu,/.
- HS quan sát và trả lời.
+ Hoa, lá, các con vật,.
+ Hoạ tiết giống nhau vẽ bằng nhau.
+ Vẽ màu giống nhau hoặc vẽ màu xen kẻ,
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và trả lời.
+ Thả diều, đi tham quan, đi tắm biển,
cắm trại, đi chơi công viên,
+ HS trả lời.
+ Vẽ màu sắc tươi vui, có đậm, nhạt,
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS hoàn thành bài vẽ ở tiết 1 ( bài 32, 33, 34 ) 
- HS vẽ hình ảnh, hoạ tiết sáng tạo và vẽ màu theo ý thích,
- HS lắng nghe nhận xét.
- HS lắng nghe dặn dò.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an My thuat lop 4.doc