2 Đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2009-2010 (Có đáp án)

2 Đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2009-2010 (Có đáp án)

Câu 1: 0,5 đ ( Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.)

Hãy tìm ra 3 loại bệnh dịch có thể phát triển và lan truyền do nguồn nước bị ô nhiễm ?

A. Dịch tả B. Béo phì. C. Cảm lạnh D. Mắt hột. E. Viêm gan

Cõu 2: : 0,5 đ ( Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.)

Điều gì có thể xẩy ra đối với cuộc sống con người nếu không có hiện tượng bay hơi của nước?

A. Không có ánh sáng. B. Không có mưa. C. Không khí bị khô hanh.

D. Không có không khí. E. Quần áo phơi không khô. G. Không có mây.

 

doc 4 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 17/02/2022 Lượt xem 74Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "2 Đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2009-2010 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra định kì cuối học kì i - năm học 2009– 2010
Môn khoa học lớp 4 Đề 1
Câu 1: 0,5 đ ( Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.)
Hãy tìm ra 3 loại bệnh dịch có thể phát triển và lan truyền do nguồn nước bị ô nhiễm ?
A. Dịch tả	B. Béo phì.	C. Cảm lạnh D. Mắt hột. E. Viêm gan
Cõu 2 : : 0,5 đ ( Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.)
Điều gì có thể xẩy ra đối với cuộc sống con người nếu không có hiện tượng bay hơi của nước?
A. Không có ánh sáng.	B. Không có mưa.	 C. Không khí bị khô hanh.
D. Không có không khí.	E. Quần áo phơi không khô. G. Không có mây.
Câu 3: (1 đ )Hãy nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B sao cho phù hợp.
	A	B
Chất dinh dưỡng cơ thể bị thiếu	Bệnh do thiếu chất dinh dưỡng
Vi ta-min A	b- Quáng gà, khô mắt
Vi ta-min D	c- Còi xương	
I- ốt	d- Chảy máu chân răng	 
Chất đạm	e- Bưới cổ
Vi ta-min C	g- Suy dinh dưỡng
Câu3 : (2 đ) Nêu nguyên nhân làm ô nhiễm nước?
Cõu 4 : (1 đ )Điền vào chỗ chấm
Để bảo vệ nguồn nước, cần giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh nguồn nước:., khụng đục phỏ ống nước làm cho chất bẩn thấm vào nguồn nước.
Cõu 5 :(2 ,5đ)Tại sao chỳng ta phải tiết kiệm nước ?
Cõu 6 : (2.5 đ) Nờu cỏc thành phần chớnh của khụng khớ. Thành phần nào là quan trọng nhất đối với con người ?
Môn khoa học 
 lớp 4 - Đề 2
 Cõu 1: 0,5 đ ( Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.)
Bệnh do thiếu chất dinh dưỡng là:
Cũi xương	
b.Viờm phổi	
c. Viờm họng
 Cõu 2: 0,5 đ ( Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.) 
Để phũng bệnh lõy qua đường tiờu húa cần:
Ăn uống đầy đủ chất	
b. Giữ vệ sinh ăn uống	
c. Ăn nhiều rau
 Cõu 3: (1 đ) Điền vào chỗ chấm 
Nguồn nước bị ụ nhiễm là nơi cỏc loạivà lan truyền cỏc loại bệnh dịch như:..
Cõu 4: (1 đ) Hóy điền cỏc từ trong khung vào chỗ ...... trong cỏc cõu dưới đõy cho phự hợp.
Ngưng tụ, bay hơi, giọt nước, cỏc đỏm mõy
Nước ở sụng , hồ, suối, biển thường xuyờn .....................................vào khụng khớ.
............ bay lờn cao, gặp lạnh..........tạo thành những hạt nước rất nhỏ, tạo nờn..................
Cỏc .........................cú trong cỏc đỏm mõy rơi xuống đất tạo thành mưa.
Cõu 4 : (2,5 đ) Vỡ sao nguồn nước bị nhiễm bẩn ? 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cõu 5 : (2,5 đ) Nờn và khụng nờn làm gỡ để phong trỏnh tai nạn đuối nước ?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Cõu 6 : ( 2 đ)Vẽ sơ đồ vũng tuần hoàn của nước trong tự nhiờn ? Hóy mụ tả lại vũng tuần hoàn của nước trong tự nhiờn ?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN cuối học kì i - năm học 2009– 2010
Môn khoa học lớp 4 Đề 1
Câu 1: 0,5 đ A, D, E Câu 2 : 0,5 đ B, C, G 
	A	B
Chất dinh dưỡng cơ thể bị thiếu	Bệnh do thiếu chất dinh dưỡng
1- Vi ta-min A	a- Quáng gà, khô mắt
2- Vi ta-min D	b- Còi xương	
3- I- ốt	c- Chảy máu chân răng	 
Chất đạm	d- Bưới cổ
5- Vi ta-min C	e- Suy dinh dưỡng
Câu3 : (2 đ) Nguyờn nhõn làm nước bị ụ nhiễm : Xả rỏc, nước thải bừa bói, sử dụng phõn hoỏ học, thuốc trừ sõu, nước thải của cỏc nhà mỏy khụng được xử lý, khúi bụi và khớ thải từ nhà mỏy xe cộ.. làm ụ nhiễm khụng khớ ụ nhiễm nước mưa.Vỡ ống dẫn dầu, tràn dầu..ụ nhiễm nước biển.
Cõu 4 : (1 đ )Điền vào chỗ chấm
Để bảo vệ nguồn nước, cần giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh nguồn nước : giếng nước, hồ nước, đường ống dẫn nước. Khụng đục phỏ ống nước làm cho chất bẩn thấm vào nguồn nước.
Cõu 5:(2,5đ) Chỳng ta phải tiết kiệm nước : Phải tốn rất nhiều cụng sức, tiền của mới cú nước sạch để dựng. Tiết kiệm nước là để dành tiền cho mỡnh và cũng là để cú nước cho người khỏc được dựng.
Cõu 6 : (2.5 đ) Cỏc thành phần chớnh của khụng khớ :Khụng khớ gồm hai thành phần chớnh là khớ ụ-xi duy trỡ sự chỏy và khớ Ni-tơ khụng duy trỡ sự chỏy.
Thành phần nào là quan trọng nhất đối với con người : Khớ ụ-xi
Môn khoa học lớp 4 Đề 2
 Cõu 1: 0,5 đ a Cõu 1: 0,5 đ b Cõu 3: (1 đ) 
Nguồn nước bị ụ nhiễm là nơi cỏc loại vi sinh vật sống, phỏt triển và lan truyền cỏc loại bệnh dịch như: tả, lỵ, thương hàn, tiờu chảy, bại liệt, viờm gan, mắt hột... 
Cõu 4: (1 đ) Hóy điền cỏc từ trong khung vào chỗ ...... trong cỏc cõu dưới đõy cho phự hợp.
Ngưng tụ, bay hơi, giọt nước, cỏc đỏm mõy
Nước ở sụng , hồ, suối, biển thường xuyờn bay hơi vào khụng khớ.
 giọt nước bay lờn cao, gặp lạnh ngưng tụ tạo thành những hạt nước rất nhỏ, tạo nờn cỏc đỏm mõy
Cỏc giọt nước cú trong cỏc đỏm mõy rơi xuống đất tạo thành mưa.
Cõu 4 : (2,5 đ) Nguồn nước bị nhiễm bẩn : : Xả rỏc, nước thải bừa bói, sử dụng phõn hoỏ học, thuốc trừ sõu, nước thải của cỏc nhà mỏy khụng được xử lý, khúi bụi và khớ thải từ nhà mỏy xe cộ.. làm ụ nhiễm khụng khớ ụ nhiễm nước mưa.Vỡ ống dẫn dầu, tràn dầu ... ụ nhiễm nước biển.
Cõu 5 : (2,5 đ) Nờn và khụng nờn làm gỡ để phong trỏnh tai nạn đuối nước :
- Khụng chơi gần ao hồ, sụng, suối. Giếng phải cú thành cao, nắp đậy. Chum vại cú nắp đậy. Chấp hành tốt quy an toàn khi tham gia cỏc phương tiện giao thụng đường thuỷ.Tuyệt đối khụng qua suối khi mưa bóo.
- Chỉ tập bơi khi cú người lớn và phương tiờn cứu hộ...
Mõy đen
 Cõu 6 : ( 2 đ)
Mõytrắng
Mưa
Nước
Nước từ sụng suối , biển... bay hơi gặp khụng khớ lạnh tạo thành cỏc đỏm mõy trắng càng lờn cao khụng khớ càng lạnh hơi nuớc tạo thành cỏc đỏm mõy đen nặng trĩu và rơi xuống tạo thành mưa. Nước chảy tràn lan trờn mặt đất cứ như vạy lặp đi lặp lại tào thành vũng tuần hoàn của nước trong tự nhiờn.

Tài liệu đính kèm:

  • doc2_de_kiem_tra_dinh_ky_cuoi_hoc_ky_i_mon_khoa_hoc_lop_4_nam_h.doc