Bài giảng Thể dục 4 - Bài 23 đến 44 - GV: Nguyễn Duẩn

Bài giảng Thể dục 4 - Bài 23 đến 44 - GV: Nguyễn Duẩn

 BÀI 23: TRÒ CHƠI “NHÓM BA, NHÓM BẢY” - ÔN BÀI THỂ DỤC

I. MỤC TIÊU:

- Ôn bài thể dục phát triển chung. Y/c thuộc bài, thực hiện các động tác đều, đẹp hơn giờ trước.

- Đi thường theo nhịp bước.(nhịp một chân trái nhịp 2 chân phải)bước đầu tham gia đi đúng nhịp.

- Ôn trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy”. Y/c biết cách chơi và bước đầu tham gia vào trò chơi.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN.

- Vệ sinh an toàn sân tập.

- Cb: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc 27 trang Người đăng haiphuong68 Lượt xem 495Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Thể dục 4 - Bài 23 đến 44 - GV: Nguyễn Duẩn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
------------- Tuần 12 ------------
 Bài 23: Trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy” - Ôn bài thể dục
I. Mục tiêu:
- Ôn bài thể dục phát triển chung. Y/c thuộc bài, thực hiện các động tác đều, đẹp hơn giờ trước.
- Đi thường theo nhịp bước.(nhịp một chân trái nhịp 2 chân phải)bước đầu tham gia đi đúng nhịp.
- Ôn trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy”. Y/c biết cách chơi và bước đầu tham gia vào trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện.
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
2. Khởi động.
- Xoay các khớp.
- Chạy nhẹ nhàng .
- Đi thường hít thở sâu
B. Phần cơ bản: 
1. Ôn bài thể dục.
 - Vươn thở.
 - Tay.
 - Chân.
 - Lườn. - Phối hợp.
 - Bụng. - Nhảy.
 - Điều hoà.
2. Đi thường theo nhịp bước.
3.Trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
- Nhận xét.
 - BTVN.
H. Tập hợp, điểm số, báo cáo.
G. Kiểm tra tình trạng sức khoẻ học sinh (quan sát sắc mặt học sinh )
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 GV
H. Thực hiện đ/h hàng ngang rồi chuyển thành hàng dọc chạy theo vòng sân sau đó đi thường ,hít thở sâu về đội hình hàng ngang.
H. tập đồng loạt 1-2 lần rồi chia nhóm tập luyện.
G. Tới các nhóm hướng dẫn, sửa động tác sai cho HS.
H. Tập trung cả lớp, Từng nhóm lên trình diễn.
G-H. Quan sát, nhận xét, đánh giá.
H. thực hiện đồng loạt
G. nêu tên trò chơi , giới thiệu cách chơi, luật chơi.
H. chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
G. Điều khiển .
G-H. Cùng hệ thống bài.
H. Vỗ tay hát, cúi người thả lỏng.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn bài TD.
Bài 24 : Ôn Điểm số 1-2 ; 1-2 theo đội hình vòng tròn
Trò chơi “ bỏ khăn”
I. Mục tiêu:
- Đi thường theo nhịp bước.(nhịp một chân trái nhịp 2 chân phải). Y/cầu tham gia đi đúng nhịp đều đẹp hơn giờ trước.
- Ôn điểm số 1-2 ; 1-2, theo đội hình vòng tròn.Yêu cầu điểm đúng số, rõ ràng.
- Chơi trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy”.Y/cầu tham gia vào trò chơi nhiệt tình, đúng luật.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb1còi, 1khăn cho trò chơi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp:
 Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
 ND: - Đi thường theo nhịp bước.
- Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình vòng tròn.
- Trò chơi “Bỏ khăn”
2. Khởi động.
- Vỗ tay hát.
- Xoay các khớp.
- Tập bài thể dục phát triển chung.
B. Phần cơ bản: 
1. Đi thường theo nhịp bước. ôn điểm số 1-2; 1-2,theo đội hình dọc, hàng ngang. 
2. Học điểm số 1-2; 1-2 theo đội 
hình vòng tròn.
3.Học trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy”
 * * * * * * * 
 * * * * * * * 
 GV
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
- Nhận xét.
- BTVN. 
H. Tập hợp, điểm số, báo cáo.
G. Kiểm tra tình trạng sức khoẻ học sinh (quan sát sắc mặt học sinh )
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung y/cầu giờ học.
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 GV
H. đứng tại chỗ hát .
G. Điều khiển, hônhịp.
H. Dàn đội hình tập đồng loạt.
G.Kết hợp chỉnh sửa động tác- nhận xét chung.
G. Làm mẫu, nêu yêu cầu thực hiện.
H. thực hiện.
G. Quan sát, nhận xét, đánh giá.
H. Chuyển đ/h hàng dọc thành đội hình vòng tròn.
G. làm mẫu, hướng dẫn cách thực hiện.
H. Thực hiện điểm số theo chiều kim đồng hồ. Chọn hs bắt đầu điểm số ở các vị trí khác nhau cho mỗi đợt ( 4-5 lần )
G. Điều khiển, quan sát, nhận xét, đánh giá.
G. Nêu tên trò chơi, giới thiệu cách, luật chơi.
H.Chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
G. điều khiển.
H. thực hiện theo đội hình vòng tròn.
G. nhận xét, nhắc nhở chơi đúng luật.
G-H. Cùng hệ thống bài.
H. Vỗ tay hát, thả lỏng động tác.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn bài thể dục.
.. Tuần 13 ............
Bài 25: điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình
vòng tròn và “bịt mắt bắt dê”
I. Mục tiêu:
- Ôn điểm số 1-2 ; 1-2, theo đội hình vòng tròn.Yêu cầu điểm đúng số, rõ ràng 
- trò chơi “ bịt mắt bắt dê ”. Y/c biết thực hiện trò chơi tương đối chủ động , đúng luật.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: khăn, kẻ sân cho trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động.
- Vỗ tay hát.
- Xoay các khớp.
- Tập bài thể dục phát triển chung
B. Phần cơ bản: 
1. Ôn điểm số 1-2 ; 1-2, theo đội hình vòng tròn 
2. Trò chơi “bịt mắt bắt dê”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
- Nhận xét.
- BTVN.
H. Tập hợp, điểm số, báo cáo.
G. Kiểm tra tình trạng sức khoẻ học sinh (quan sát sắc mặt học sinh )
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung y/cầu giờ hoc.
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 GV
G. Điều khiển.
H. Dàn đội hình thực hiện khởi động.
H. Thực hiện đồng loạt.
G. Nêu nội dung cách điểm số.
H. Thực hiện ở Đ/h vòng tròn.
G. Điều khiển quan sát
 hướng dẫn.
G. Hướng dẫn trò chơi .
H. chơi thử rồi chơi thật
Cuối trò chơi nhận xét rút kinh nghiệm
G-H. Cùng hệ thống bài.
H. Vỗ tay hát, thả lỏng động tác “Bốn mùa”.
G. Nhận xét giờ học.
H. Tập bài thể dục (Mỗi ngày 1-2 lượt)
Bài 26 : Ôn Điểm số 1-2 ; 1-2 theo đội hình vòng tròn
 Trò chơi “ bịt mắt bắt dê”
I. Mục tiêu:
- Ôn điểm số 1-2 ; 1-2,theo đội hình vòng tròn.Yêu cầu điểm đúng số, rõ ràng.
- Chơi trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy”.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1còi, 2-4 khăn cho trò chơi.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp:
 Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
 ND: - Điểm số 1-2; 1-2.
 - Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”
2. Khởi động
- Vỗ tay hát.
- Xoay các khớp.
- Đi thường hít thở sâu.
- Tập bài thể dục phát triển chung.
B. Phần cơ bản: 
2. Ôn điểm số 1-2; 1-2 theo đội 
hình vòng tròn.
3.Học trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy”
 * * * * * * * 
 * * * * * * * 
 GV
C..Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
- Nhận xét.
- BTVN. 
H. Tập hợp, điểm số, báo cáo.
G. Kiểm tra tình trạng sức khoẻ học sinh (quan sát sắc mặt học sinh )
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc.
H. đứng tại chỗ hát 1-2 bài.
G. Điều khiển, hônhịp.
H. Chuyển từ đ/h 2 hàng ngang thành đ/h vòng trò.
G.Kết hợp chỉnh sửa động tác- nhận xét chung
G-H. Cùng nhắc lại cách thực hiện.
H. Thực hiện điểm số theo chiều kim đồng hồ. 
Chọn hs bắt đầu điểm số ở các vị trí khác nhau cho mỗi đợt ( 4-5 lần )
G. Điều khiển, quan sát, nhận xét, đánh giá.
G. Nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, luật chơi.
H.Chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
G. điều khiển.
H. thực hiện theo đội hình vòng tròn.
G. nhận xét, nhắc nhở chơi đúng luật.
G-H. Cùng hệ thống bài.
H. Vỗ tay hát, thả lỏng động tác “Bốn mùa”.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn bài thể dục.
 --------	 Tuần 14 --------
Bài 27: Trò chơi “vòng tròn”
I. Mục tiêu:
- Đi thường theo nhịp bước.(nhịp một chân trái nhịp 2 chân phải). Y/cầu tham gia đi đúng nhịp đều đẹp hơn giờ trước.
- Học trò chơi “vòng tròn”. Y/c biết cách chơi và tham gia chơi ở mức ban đầu.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập
- Chuẩn bị: 1 còi, kể 3 vòng tròn đồng tâm.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động.
- Xoay các khớp.
- Tập bài thể dục.(Trò chơi tại chỗ). B. Phần cơ bản: 
1. Đi thường theo nhịp bước.
2.Học trò chơi “vòng tròn”.
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
- Nhận xét.
- BTVN.
H. Tập hợp, điểm số, báo cáo.
 G. Kiểm tra tình trạng sức khoẻ học sinh (quan sát sắc mặt học sinh )
 G. Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc 
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 GV.
H. dàn đ/h tập luyện.
G. Điều khiển - hô nhịp.
G. Nêu nội dung yêu cầu luyện tập . cho học sinh tập .
Sau đó lay một số học sinh thực hiện tốt lên làm mẫu xong cho lớp tuyên dương.
G. Nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, luật chơi.
H. Điểm số 1-2, 1-2 theo đ/h vòng tròn, (học vần điệu)
G. điều khiển.
- làm mẫu cách bước chuyển đội hình từ 1 vòng tròn thành 2 vòng tròn và ngược lại, (có thể cho một số em bước chuyển từ 1 hàng dọc thành 2 hàng dọc cho cả lớp dễ quan sát).
H. Chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
G. Sau mỗi lần HS chuyển đ/h - nhận xét, nhắc nhở chơi đúng luật.
H. Thực hiện một số lần.
G-H. Cùng hệ thống bài.
H. Vỗ tay hát, thả lỏng động tác “Bốn mùa”.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn bài thể dục.
.
Bài 28 : Trò chơi “vòng tròn”
I. Mục tiêu:
- Tiếp tục học trò chơi “vòng tròn”. Y/c biết cách chơi và tham gia chơi theo vần điệu ở mức ban đầu.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập
- Chuẩn bị: 1 còi, kể 3 vòng tròn đồng tâm.
III. Nội dung và phương pháp nlên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động.
- Xoay các khớp.
- Tập bài thể dục.
- Trò chơi tại chỗ
B. Phần cơ bản: 
1. Học trò chơi “vòng tròn”.
2. Ôn Đi thường theo nhịp bước.
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
- Nhận xét.
- BTVN.
H. Tập hợp, điểm số, báo cáo.
G. Kiểm tra tình trạng sức khoẻ học sinh (quan sát sắc mặt học sinh )
G. nhận lớp, phổ biến nd – yc giờ học.
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 GV 
H. dàn đ/h tập luyện.
G. Điều khiển - hô nhịp.
H. thực hiện trò chơi theo nhóm đôi.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.
H. Điểm số 1-2, 1-2 theo đ/h vòng tròn, (đọc vần điệu)
G. điều khiển bằng khẩu lệnh hô hoặc còi.
H. Chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
G. Sau mỗi lần HS chuyển đ/h - nhận xét, nhắc nhở chơi đúng luật.
G. Nêu nội dung yêu cầu luyện tập
H. Thực hiện một số lần.
G-H. Cùng hệ thống bài.
H. Vỗ tay hát, thả lỏng động tác “Bốn mùa”.
G. Nhận xét giờ học.
H. Thường xuyên tập bài thể dục.
__________________________________________________________________ 
 Tuần 15 
Bài 29 : Đi thường theo nhịp bước - Trò chơi “vòng tròn”
I. Mục tiêu:
- Đi thường theo nhịp bước.(nhịp một chân trái nhịp 2 chân phải). Y/cầu tham gia đi đúng nhịp đều đẹp hơn giờ trước.
- Tiếp tục học trò chơi “vòng tròn”. Y/c biết cách chơi kết hợp vần điệu và tham gia chơi ở mức tương đối chủ động đúng luật.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập
- Chuẩn bị: 1 còi, kể 3 vòng tròn đồng tâm.
III. Nội dung và phương pháp nlên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động.
- Xoay các khớp.
- Tập bài thể dục.
B. Phần cơ bản: 
- Đi thường theo nhịp bước.(nhịp một chân trái nhịp 2 chân phải). 
1. Chơi trò chơi “vòng tròn ... uyện.
G. Điều khiển - hô nhịp.
H. Chạy hàng dọc theo vòng sân rồi đi thường về đội hình vòng tròn. Tập bài TD.
H. thực hiện.
G. Nêu tên trò chơi, 
cùng HS nhắc lại cách 
chơi, luật chơi.
H. Thực hiện một số lần
 (Lần lượt 2 trò chơi)
G. Nhận xét, đánh giá, biểu dương
H. Chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
G. Sau mỗi lần - nhận xét, nhắc nhở chơi đúng luật.
G. Nêu tên trò chơi, 
cùng HS nhắc lại cách 
chơi, luật chơi.
Cho hs chơi
G-H. Cùng hệ thống bài.
H. Vỗ tay hát, tập một số động tác thả lỏng.
G. Nhận xét giờ học.
H. Thường xuyên tập bài thể dục.
Bài 38: Trò chơi “Bịt mắt bắt dê” và “nhóm ba, nhóm bảy”
I. Mục tiêu:
- Ôn 2 trò chơi “Bịt mắt bắt dê” và “Nhóm ba, nhóm bảy” . Y/c biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập
- Chuẩn bị: 1 còi, kẻ vòng tròn cho trò chơi,khăn.
III. Nội dung và phương pháp nlên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động.
- Xoay các khớp.
- Chạy nhẹ nhàng .
- Đi thường hít thở sâu.
B. Phần cơ bản: 
1. Chơi trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy”.
2. Ôn trò chơi “Bịt mắt bắt dê”.
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
- Nhận xét.
- BTVN.
H. Tập hợp, điểm số, báo cáo.
G. Kiểm tra tình trạng sức khoẻ học sinh (quan sát sắc mặt học sinh )
G. nhận lớp, phổ biến nd – yc giờ học.
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 GV
H. dàn đ/h tập luyện.
G. Điều khiển - hô nhịp.
H. Chạy hàng dọc theo vòng sân rồi đi thường về đội hình vòng tròn.
(Với 2 trò chơi)
G. Nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi, luật chơi.
H. Chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
H. Thực hiện một số lần.
G. Nhận xét, đánh giá, biểu dương, nhắc nhở chơi đúng luật.
G-H. Cùng hệ thống bài.
H. Vỗ tay hát, tập một số động tác thả lỏng.
G. Nhận xét giờ học.
H. Thường xuyên tập bài thể dục.
---------- Tuần 20 ---------
Bài 39 : đứng kiễng gót hai tay chống hông ( dang ngang)
 Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”
I. Mục tiêu: 
- Ôn 2 động tác đứng kiễng gót, hai tay chống hông, đứng kiễng gót hai tay dang ngang.Y/c thực hiện tương đối chính xác.
- Học trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”.Y/c biết cách chơi và bước đầu tham gia chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động.
- Vỗ tay hát.
- Xoay các khớp.
- Chạy nhẹ nhàng .
- Đi thường hít thở sâu.
B. Phần cơ bản: 
1. Ôn đứng kiễng gót hai tay chống hông (hai tay dang ngang)
2. Học trò chơi “chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
- Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp, điểm số, báo cáo.
G. Kiểm tra tình trạng sức khoẻ học sinh (quan sát sắc mặt học sinh )
G. nhận lớp, phổ biến nd – yc giờ học.
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 GV
H. dàn đ/h tập luyện.
G. Điều khiển - hô nhịp.
H. Chạy hàng dọc theo vòng sân rồi đi thường về đội hình vòng tròn.
G. Nêu tên động tác, làm mẫu,kết hợp giải thích 
H.tập theo đội hình hàng ngang.
G. kết hợp chỉnh sửa động tác cho HS.
H. từng hàng thực hiện.
H.G nhận xét đánh giá.
G. Nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, luật chơi.
H. Chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
H. Thực hiện một số lần.
G. Nhận xét, đánh giá, biểu dương, nhắc nhở chơi đúng luật.
G-H. Cùng hệ thống bài.
H. Vỗ tay hát, tập một số động tác thả lỏng.
G. Nhận xét giờ học.
H. Thường xuyên tập bài thể dục.
.
Bài 40 : một số bài tập rèn luyện tư thế cơ bản
 Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”
I. Mục tiêu: 
- Học động tác đứng đứng đưa hai chân rộng bằng vai(hai bàn chân thẳng hướngphía trước), hai tay chếch hình chữ V và đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước, sang ngang, lên cao chếch chữ V.Y/c thực hiện tương đối chính xác.
- Tiếp tục học trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”.Y/c biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động.
- Vỗ tay hát.
- Xoay các khớp.
- Chạy nhẹ nhàng .
- Đi thường hít thở sâu.
B. Phần cơ bản: 
1. Ôn đứng đưa hai chân rộng bằng vai(hai bàn chân thẳng hướngphía trước), hai tay chếch hình chữ V .
2. Chơi trò chơi “chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
- Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp, điểm số, báo cáo.
G. Kiểm tra tình trạng sức khoẻ học sinh (quan sát sắc mặt học sinh )
G. nhận lớp, phổ biến nd – yc giờ học.
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 GV
H. dàn đ/h tập luyện.
G. Điều khiển - hô nhịp.
H. Chạy hàng dọc theo vòng sân rồi đi thường về đội hình hàng ngang.
G. Nêu tên động tác, làm mẫu,kết hợp giải thích 
H.tập theo đội hình hàng ngang.
G. kết hợp chỉnh sửa động tác cho HS.
H. từng hàng thực hiện.
H.G nhận xét đánh giá.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.
H. Chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
H. Thực hiện một số lần.
G. Nhận xét, đánh giá, biểu dương, nhắc nhở chơi đúng luật.
G-H. Cùng hệ thống bài.
H. Vỗ tay hát, tập một số động tác thả lỏng.
G. Nhận xét giờ học.
H. Tập bài tập RLTTCB.
 ---------- Tuần 21 ---------
Bài 41 : đi thường theo vạch kẻ thẳng
I. Mục tiêu: 
- Ôn Học động tác đứng đứng đưa hai chân rộng bằng vai(hai bàn chân thẳng hướngphía trước) và đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước, sang ngang, (lên cao chếch chữ V).Y/c thực hiện tương đối chính xác.
- Học đi thường theo vạch kẻ thẳng. Y/c thực hiện tương đối đúng động tác.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động.
- Xoay các khớp.
- Chạy nhẹ nhàng .
- Đi thường hít thở sâu.
- Tập bài thể dục
B. Phần cơ bản: 
1. Học động tác đứng đứng đưa hai chân rộng bằng vai(hai bàn chân thẳng hướngphía trước) và đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước, sang ngang, (lên cao chếch chữ V.Đi theo vạch kẻ thẳng.)
2. Chơi trò chơi “nhảy ô”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
- Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp, điểm số, báo cáo.
G. Kiểm tra tình trạng sức khoẻ học sinh (quan sát sắc mặt học sinh )
G. nhận lớp, phổ biến nd – yc giờ học.
H. dàn đ/h tập luyện.
G. Điều khiển - hô nhịp.
H. Chạy hàng dọc theo vòng sân rồi đi thường về đội hình vòng tròn.
G. Nêu tên động tác, làm mẫu,kết hợp giải thích 
H.tập theo đội hình 3 hàng ngang.
G. kết hợp chỉnh sửa động tác cho HS.
H. từng hàng thực hiện.
H.G nhận xét đánh giá.
H. Thực hiện theo hình thức quay vòng.
G. Chỉnh sửa đ/t cho HS
G. Nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi.
H. Chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
H. Thực hiện một số lần.
G. Nhận xét, đánh giá, biểu dương, nhắc nhở chơi đúng luật.
G-H. Cùng hệ thống bài.
H. Vỗ tay hát, tập một số động tác thả lỏng.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn BT RLTTCB
---------- Tuần 22 ---------
Bài 43 : ôn một số bài tập đi theo vạch kẻ thẳng 
 Trò chơi “nhảy ô”
I. Mục tiêu:
- Ôn đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông( hai tay dang ngang).Y/c thực hiện tương đối chính xác.
- Ôn trò chơi “nhảy ô”.Y/c biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi, kẻ vạch cho BT.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động.
- Xoay các khớp.
- Chạy nhẹ nhàng.
- Đi thường hít thở sâu.
- Tập bài TD (2x8 nhịp)
B. Phần cơ bản: 
1. Ôn đi theo vạch kẻ thẳng 2 tay chống hông, 2 tay dang ngang.
2. Chơi trò chơi “Nhảy ô”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
- Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp, điểm số, báo cáo.
G. Kiểm tra tình trạng sức khoẻ học sinh (quan sát sắc mặt học sinh )
G. nhận lớp, phổ biến nd – yc giờ học.
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 GV
G. Điều khiển - hô nhịp.
H. Chạy hàng dọc theo vòng sân rồi đi thường về đội hình hàng ngang tập bài TD
G. Nêu tên động tác, làm mẫu,kết hợp giải thích 
H.tập theo đội hình hàng dọc.
* * * * * * * +
* * * * * * * +
 GV
G. kết hợp chỉnh sửa động tác cho HS.
H. 2 em thực hiện 1 lượt.
H.G nhận xét đánh giá.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.(G. Nhảy mẫu)
H. Chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
H. Thực hiện một số lần rồi tổ chức thi đua giữa 2 nhóm.
G. Nhận xét, đánh giá, biểu dương, nhắc nhở chơi đúng luật.
G-H. Cùng hệ thống bài.
H. Vỗ tay hát, cúi người thả lỏng.
G. Nhận xét giờ học.
H. Thường xuyên tập bài thể dục.
.
Bài 44 : đi kiễng gót, hai tay chống hông
 Trò chơi “nhảy ô”
I. Mục tiêu:
- Ôn một số bài tập RLTTCB. Học đi kiễng gót hai tay chống hông.Y/c thực hiện tương đối đúng.
- Ôn trò chơi “nhảy ô”.Y/c nắm vững cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi, kẻ vạch cho BT.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động.
- Xoay các khớp.
- Chạy nhẹ nhàng .
- Đi thường hít thở sâu.
- Tập bài TD (2x8 nhịp)
- Chơi trò chơi “diệt các con vật có hại”
B. Phần cơ bản: 
1. Ôn đi theo vạch kẻ thẳng 2 tay dang ngang.
2. Học đi kiễng gót 2 tay chống hông
2. Chơi trò chơi “Nhảy ô”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
- Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp, điểm số, báo cáo.
G. Kiểm tra tình trạng sức khoẻ học sinh (quan sát sắc mặt học sinh )
G. nhận lớp, phổ biến nd – yc giờ học.
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 GV
G. Điều khiển - hô nhịp.
H. Chạy hàng dọc theo vòng sân rồi đi thường về đội hình hàng ngang tập bài TD, chơi trò chơi.
G. Nêu tên động tác-Điều khiển chung (làm mẫu động tác đi kiễng gót )
H.tập theo đội hình 2 hàng dọc.
* * * * * * * +
* * * * * * * +
 GV
G. kết hợp chỉnh sửa động tác cho HS.
H. 2 em thực hiện 1 lượt.
H.G nhận xét đánh giá.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.
H. Chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
H. Tổ chức thi đua giữa 2 nhóm xem nhóm nào thực hiện nhảy đúng và nhanh hơn.
G. Nhận xét, đánh giá, biểu dương.
G-H. Cùng hệ thống bài.
H. Vỗ tay hát, cúi người thả lỏng.
G. Nhận xét giờ học.
H. Thường xuyên tập bài thể dục.

Tài liệu đính kèm:

  • docGATDL21222.doc