Giáo án Thể dục lớp 4

Giáo án Thể dục lớp 4

A .MỤC TIÊU : (giúp học sinh )

- Giơi thiệu chương trình TD lớp 4 ,quy định về nội dung yêu cầu về tập luyện .

- Biên chế tổ chức chọn cn1 sự

- Trò chơi chuyền bóng tiếp sức

III. B .CHUẨN BỊ

- Vệ sinh nơi tập – GV , HS trang phục thể thao

- 1 còi , 4 quả bóng bằng nhựa

C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 

doc 138 trang Người đăng hungtcl Lượt xem 1644Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 1
 Ngày dạy tháng năm 20
 Tên bài dạy : Giới thiệu chương trình , tổ chức lớp . (CKTKN : .SGV : 44 )
A .MỤC TIÊU : (giúp học sinh ) 
- Giơiù thiệu chương trình TD lớp 4 ,quy định về nội dung yêu cầu về tập luyện .
- Biên chế tổ chức chọn cn1 sự 
- Trò chơi chuyền bóng tiếp sức 
B .CHUẨN BỊ 
- Vệ sinh nơi tập – GV , HS trang phục thể thao 
- 1 còi , 4 quả bóng bằng nhựa 
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
GIÁO VIÊN
THỜI GIAN
HỌC SINH
1. Phần mở đầu 
- GV tập hợp lớp phổ biến nội dung yêu cầu của giờ học .
- Trò chơi “ Tìm người chỉ huy “ 
2 . Phần cơ bản 
a ) Giới thiệu chương trình TD lớp 4 
 - GV giới thiệu tóm tắt chương trính thể dục lớp 4 
+ Thời lượng 2 tiết / tuần trong 35 tuần cả năm có 70 tiết .
+ Nội dung : ĐHĐN , bài thể dục phát triển chung , bài tập rèn kĩ năng vận động cơ bản , trò chơi vận động , môn học tự chọn .
b ) Phổ biến nội dung yêu cầu tập luyện 
- Trong giờ học thể dục quần áo gọn gàng muốn vào lớp hoặc nghỉ tập phải xin phép .
c ) Biên chế tổ tập luyện 
- Lớp chia làm ba tổ , các tổ bầu ra tổ trưởng quản lí tổ
d ) Trò chơi “ Chuyền bóng tiếp sức “
- GV làm mẫu cách chuyền bóng và phổ biến luật chơi : có hai cách chuyền bóng 
+ Cách 1 : xoay người qua trái hoặc qua phải ra sau rồi chuyền bóng cho nhau .
+ Cách 2 : chuyền bóng qua đầu cho nhau 
- Khi thấy cả lớp biết cách chơi GV cho chơi chính thức phân thắng thua 
- GV tuyên bố tồ thắng cuộc 
3 / Phần kết thúc
- GV cùng HS hệ thống bài 
4 – 6 phút
1- 2 phút 
18- 20 phút 
3 – 4 phút 
2 – 3 phút 
2 – 3 phút 
2 – 3 phút
2 – 3 phút 
 €
 · · ·Œ
 · · ·
 · · ·
 · · ·
 · · ·
- Đứng tại chổ hát và vổ tay 
 €
· · · · · ·
· · · · · ·
· · · · · ·
- HS lắng nghe 
- 3 tổ tự bầu tổ trưởng 
- Cả lớp theo dõi hướng dẫn 
- Lớp chơi thử 2 cách chuyền bóng vài lần 
- Lớp chia thành 3 tồ thi đua chuyền bóng 
- HS chơi 3 lần 
D .CỦNG CỐ –DĂN DÒ :
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học 
- Dặn HS mặc đồng phục khi học thể dục 
DUYỆT :( Ý kiến góp ý )
 Tổ Trưởng Ngày ..tháng năm 20
 Hiệu trưởng 
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
 Ngày dạy tháng năm 20
 Tên bài dạy : Tập hợp hàng dọc ,dóng hàng  (CKTKN : . SGV : 46 )
A .MỤC TIÊU : (giúp học sinh ) 
- Củng cố kĩ thuật tập hợp hàng dọc ,dóng hàng điểm số yêu cầu nhanh đúng kĩ thuật .
- Trò chơi chạy tiếp sức , yêu cầu HS chơi đúng luật và hào hứng .
B .CHUẨN BỊ 
- Vệ sinh nơi tập đảm bảo an toàn tập luyện 
- Chuẩn bị 2 – 4 lá cờ vẽ sân chơi trỏ chơi 
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
GIÁO VIÊN
THỜI GIAN
HỌC SINH
1. Phần mở đầu 
- GV tập hợp lớp phổ biến nội dung yêu cầu của giờ học .Nhắc lại nội quy tập luyện , chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện .
- Trò chơi “ Tìm người chỉ huy “ 
- Đứng tại chổ vổ tay và hát 
2 . Phần cơ bản 
a ) Oân tập hợp hàng dọc ,dóng hàng , điểm số , đứng nghiêm , đừng nghỉ .
- GV điều khiển lớp tập hợp có nhân xét sửa chữa động tác sai cho HS .
- HS chia tổ luyện tập 
 - GV nhận xét , sửa chữa những sai sót 
- Cho lớp tập hợp 
- GV cùng HS quan sát nhận xét biểu dương tinh thần , kết quả tập luyện . 
- GV điều khiển cả lớp tập để củng cố kết quả tâp luyện 
b / Trò chơi ; Chạy tiếp sức 
- GV nêu tên trò chơi ,tập hợp HS theo địa hình chơi , giải thích cách chơi và luật chơi 
- GV cho một nhóm HS chơi làm mẫu .
- Cho cả lớp thi đua 
- GV quan sát , nhận xét , biểu dương tổ hắng cuộc .
3 / Phần kết thúc 
- Cho HS các tổ đi nối tiếp nhau thành một vòng tròn lớn ,vừa đi vừa làm động tác thả lỏng. Sau đó khép lại thành vòng tròn nhỏ rồi đứng quay mặt vào trong . 
- GV cùng HS hệ thống bài .
4 – 6 phút
1- 2 phút 
1 – 2 phút
18- 20 phút 
3 – 4 phút 
8 – 10 phút 
4 – 6 phút
2 - 3 phút 
 1 – 2 phút 
- HS lắng nghe 
 €
· · · · · ·
· · · · · ·
· · · · · ·
 €
- HS thực hiện mỗi động tác 2 lần 
- Tổ trưởng điều khiển tập 3 – 4 lần 
- Các tổ thi đua trình diễn 
 €
· · · · · ·
· · · · · ·
· · · · · ·
- Lớp chú ý lắng nghe 
- 4- 6 em lên làm mẫu một tổ chơi thử rồi cho cả lớp chơi .
- Chơi 2 lần ; 3 tổ thi đua nhau .
- Lớp vỗ tay khen ngơi .
D .CỦNG CỐ –DĂN DÒ :
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học 
- Dặn HS về nhà tập lại các động tác đã học .
DUYỆT :( Ý kiến góp ý )
 Tổ Trưởng Ngày ..tháng năm 20
 Hiệu trưởng 
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 2 
 Ngày dạy tháng năm 20
 Tên bài dạy : Quay phải , quay trái  (CKTKN : . SGV : 47 )
A .MỤC TIÊU : (giúp học sinh ) 
- Củng cố , quay phải , quay trái dàn hàng , dồn hàng yêu cầu đúng nhanh .
- Trò chơi “ thi xếp hàng nhanh , yêu cầu chơi đúng luật nhanh 
B .CHUẨN BỊ 
- Vệ sinh nơi tập đảm bảo an toàn tập luyện 
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
GIÁO VIÊN
THỜI GIAN
HỌC SINH
1. Phần mở đầu 
- GV tập hợp lớp phổ biến nội dung yêu cầu của giờ học .Nhắc lại nội quy tập luyện , chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện .
 - Đứng tại chổ vổ tay và hát 
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1 – 2 , 2 – 1 
2 . Phần cơ bản 
a / Đội hình , đội ngũ
- Oân tâp quay phải , quay trái , dàn hàng dồn hàng . 
- GV điểu khiển tập có nhận xét sửa chữa những sai sót cho HS . 
- Chia tổ tập luyên do tổ trưởng điều khiển
- GV quan sát , nhận xét sửa chữa những sai sót cho HS các tổ . 
- Tập hợp lớp , sau đó cho các tổ thi đua trình diễn nộ dung đội hình đội ngũ . 
- Cho cả lớp tập để củng cố do GV điều khiển . 
b / Trò chơi vận động 
- Trò chơi “ Thi xếp hàng nhanh “ 
- GV nêu tên trò chơi , giải thích cách chơi .
- Cho cả lớp chơi chính thức có thi đua với nhau giữa 3 tổ 
- GV quan sát , nhận xét ,biểu dương tổ thắng cuộc . 
3 / Phần kết thúc 
- Cho HS làm động tác thả lỏng 
- Gv cùng HS hệ thống bài 
4 – 6 phút
1- 2 phút 
2 – 3 phút 
18- 20 phút 
10 – 12 phút 
2 – 3 phút 
2 – 3 phút 
4 – 6 phút 
2 – 3 phút 
 €
· · · · · ·
· · · · · ·
· · · · · ·
- HS hát 
 €
 · · ·
 · · ·
 · · ·
 · · ·
 · · · 
 · · · · · · T 2
 · · · · · · T1
€
· · · · · · T 3
- Cho một tổ chơi thử 2 lần , cho cả lớp chơi thử 1 lần 
- Lớp chia thành 3 tồ thi đua 
- HS chơi 3 lần 
 €
D .CỦNG CỐ –DĂN DÒ :
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học 
- Dặn HS mặc đồng phục khi học thể dục 
DUYỆT :( Ý kiến góp ý )
 Tổ Trưởng Ngày ..tháng năm 20
 Hiệu trưởng 
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
 Ngày dạy tháng năm 20
 Tên bài dạy : Động tác quay sau  (CKTKN : . SGV : 49 )
A .MỤC TIÊU : (giúp học sinh ) 
- Củng cố , quay phải , quay trái đi đều . Học kĩ thuật động tác quay sau .
-Yêu cầu nhận biết đúng hướng xoay người làm quen với quay sau . 
B .CHUẨN BỊ 
- Vệ sinh nơi tập đảm bảo an toàn tập luyện 
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
GIÁO VIÊN
THỜI GIAN
HỌC SINH
1. Phần mở đầu 
- GV tập hợp lớp phổ biến nội dung yêu cầu của giờ học .Nhắc lại nội quy tập luyện , chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện .
- Chơi trò chơi “ diệt con vật có hại “ 
2 . Phần cơ bản 
a / Đội hình , đội ngũ
- Oân tâp quay phải , quay trái , đi đều 
- GV điểu khiển tập có nhận xét sửa chữa những sai sót cho HS . 
- Chia tổ tập luyên do tổ trưởng điều khiển
- GV quan sát , nhận xét sửa chữa những sai sót cho HS các tổ . 
- Tập hợp lớp , sau đó cho các tổ thi đua trình diễn nộ dung đội hình đội ngũ . 
- Cho cả lớp tập để củng cố do GV điều khiển . 
* Học kĩ thuật quay sau : 
- GV làm mẫu động tác 2 lần 
+ Lần 1 : làm chậm 
+ Lần 2 : vừa làm vừa giảng giải động tác . 
- GV nhận xét sửa chữa sai sót 
- Lớp chia tổ tập luyện 
- GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS 
b / Trò chơi vận động 
- Trò chơi “ Nhảy đúng nhảy nhanh “ 
- GV nêu tên trò chơi , giải thích cách chơi .
- Cho cả lớp chơi chính thức có thi đua với nhau giữa 3 tổ 
- GV quan sát , nhận xét ,biểu dương tổ thắng cuộc . 
3 / Phần kết thúc 
- Cho HS cả lớp chạy đều ( theo thứ tự tổ 1 , 2 ,3 ) nồi tiếp nhau thành một vóng tròn lớn , sau đó khép lại thành vòng tròn nhỏ 
- Làm động tác thả lỏng .
- GV cùng HS hệ thống bài 
4 – 6 phút
 2- 3 phút 
18 – 22 phút 
10 – 12 phút 
2 – 3 phút 
2 – 3 phút 
4 – 6 phút 
4 – 6 phút 
 2 - 3 phút 
1 – 2 phút 
 €
· · · · · ·
· · · · · ·
· · · · · ·
 €
 · · ·
 · · ·
 · · ·
 · · ·
 · · · 
 · · · · · · T 2
 · · · · · · T1
€
· · · · · · T 3
- HS quan sát và lắng nghe 
- Cho 3 em tập thử
- Cả lớp thực hiện theo khẩu lệnh của GV
· · · · · · T 2
 · · · · · · T1
€
· · · · · · T 3
- Cho một tổ chơi thử 2 lần , cho cả lớp chơi thử 1 lần 
- Lớp chia thành 3 tồ thi đua 
- HS chơi 3 lần 
 €
D .CỦNG CỐ –DĂN DÒ :
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học 
- Dặn HS về nhà ôn lại các động tác đã học quay phải , quay trái , quay sau , ôn đi đều .
DUYỆT :( Ý kiến góp ý )
 Tổ Trưởng Ngày ..tháng năm 20
 Hiệu trưởng 
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 3 
 Ngày dạy tháng năm 20
 Tên bài dạy : Đi đều đứng lại quay sau  (CKTKN : . SGV : 50 )
A .MỤC TIÊU : (giúp học sinh ) 
- Củng cố , đi đều đứng lại quay sau , yêu cầu đúng hướng quay .
- Trò chơi “ kéo cưa lừa xẽ “ .Yêu cầu chơi đúng , hào hứng trong khi chơi
 B .CHUẨN BỊ 
- Vệ sinh nơi tập đảm bảo an toàn tập luyện 
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
GIÁO VIÊN
THỜI GIAN
HỌC SINH
1. Phần mở đầu 
- GV tập hợp lớp phổ biến nội dung yêu cầu của giờ học .Nhắc lại nội quy tập luyện , chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện .
- Chơi tro ... øi các nhóm thi với nhau chọn bạn vô địch . 
* Ném bóng 
- Oân cầm bóng , đứng chuẩn bị , ngắm đích , ném bóng vào đích 
- Thi ném bóng trúng đích . GV cho lần lượt mỗi đợt 2 - 5 em 
b ) Trò chơi vận động 
- Trò chơi “dẫn bóng “ Gv neu tên trò chơi . cùng HS nhắc lại cách chơi cho một nhóm làm mẫu 
- Cho HS chơi thử . Sau đó cho chơi chính thức . 
3 / Phần kết thúc
 - GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét
- Đứng lại tại chỗ thực hiện các động tác thả lỏng . 
- Khen ngợi và biểu dương những HS thực hiện động tác chính xác . 
4 – 6 phút
1 – 2 phút 
1 – 2 phút 
2 – 3 phút 
18 – 22 phút 
9 - 11 phút 
5 - 6 phút 
9 - 11 phút 
9 - 11 phút 
4 – 6 phút 
1 – 2 phút
1 – 2 phút
 €
· · · · · ·
· · · · · ·
· · · · · ·
 €
 · · · · · · 
€
 · · · · · · 
 °
° °
· · · · · ·
· · · · · · €
· · · · · ·
 €
D .CỦNG CỐ –DĂN DÒ :
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học 
- Dặn HS về nhà tập động tác đã học .
DUYỆT :( Ý kiến góp ý )
 Tổ Trưởng Ngày ..tháng năm 20
 Hiệu trưởng 
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 33
Ngày dạy tháng năm 20
 Tên bài dạy : Môn tự chọn TC “ Dẫn bóng “ (CKTKN :161;SGV:148 )
A .MỤC TIÊU : ( Theo chuẩn kiến thức & kĩ năng ) 
-Thực hiện được các động tác tâng cầu bằng đùi .
-Thực hiện cơ bản đúng cách cầm bĩng 150g , tư thế đứng chuẩn bị -ngắm đích –ném bĩng ( khơng cĩ bĩng và cĩ bĩng ) .
-Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chân trước , chân sau .
 B .CHUẨN BỊ :
- Vệ sinh nơi tập đảm bảo an toàn tập luyện 
- Chuẩn bị còi 
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
GIÁO VIÊN
THỜI GIAN
HỌC SINH
1. Phần mở đầu 
- GV tập hợp lớp ,phổ biến nội dung yêu cầu của giờ học .
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo hàng dọc do cán sự dẫn đầu 200 - 250 m 
- Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu 
- Oân một số động tác của bài thể dục phát triển chung . 
2 . Phần cơ bản 
a ) môn tự chọn 
- Đá cầu 
- Oân tâng cầu bằng đùi . Chia tổ cho Hs tập luyện từng nhóm 3 - 5 người , em nọ cách em kia 2 - 3 m để các em tự quản lí tập luyện
- Thi tăng cầu bằng đùi các nhóm thi với nhau chọn bạn vô địch . 
* Ném bóng 
- Oân cầm bóng , đứng chuẩn bị , ngắm đích , ném bóng vào đích 
- Thi ném bóng trúng đích . GV cho lần lượt mỗi đợt 2 - 5 em 
b ) Trò chơi vận động 
- Trò chơi “dẫn bóng “ Gv neu tên trò chơi . cùng HS nhắc lại cách chơi cho một nhóm làm mẫu 
- Cho HS chơi thử . Sau đó cho chơi chính thức . 
3 / Phần kết thúc
 - GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét
- Đứng lại tại chỗ thực hiện các động tác thả lỏng . 
- Khen ngợi và biểu dương những HS thực hiện động tác chính xác . 
4 – 6 phút
1 – 2 phút 
1 – 2 phút 
2 – 3 phút 
18 – 22 phút 
9 - 11 phút 
5 - 6 phút 
9 - 11 phút 
9 - 11 phút 
4 – 6 phút 
1 – 2 phút
1 – 2 phút
 €
· · · · · ·
· · · · · ·
· · · · · ·
 €
 · · · · · · 
€
 · · · · · · 
 °
° °
· · · · · ·
· · · · · · €
· · · · · ·
 €
D .CỦNG CỐ –DĂN DÒ :
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học 
- Dặn HS về nhà tập động tác đã học .
DUYỆT :( Ý kiến góp ý )
 Tổ Trưởng Ngày ..tháng năm 20
 Hiệu trưởng 
Tuần 34
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
Ngày dạy tháng năm 20
 Tên bài dạy : Môn tự chọn - Nhảy dây (CKTKN :162 ;SGV:150 )
A .MỤC TIÊU : ( Theo chuẩn kiến thức & kĩ năng )
-Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chân trước , chân sau , động tác nhảy nhẹ nhàng , nhịp điệu .Số lần nhảy càng nhiều càng tốt .
-Biết cách chơi và tham gia chơi được các trị chơi .
 B .CHUẨN BỊ 
- Vệ sinh nơi tập đảm bảo an toàn tập luyện 
- Chuẩn bị còi 
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
GIÁO VIÊN
THỜI GIAN
HỌC SINH
1. Phần mở đầu 
- GV tập hợp lớp ,phổ biến nội dung yêu cầu của giờ học .
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo hàng dọc do cán sự dẫn đầu 200 - 250 m 
- Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu .
- Xoay các khớp cổ chân , đầu gối , hông , vai , cổ tay .
- Oân một số động tác của bài thể dục phát triển chung . 
2 . Phần cơ bản 
a ) môn tự chọn 
- Đá cầu 
- Oân tâng cầu bằng đùi . Chia tổ cho Hs tập luyện từng nhóm 3 - 5 người , em nọ cách em kia 2 - 3 m để các em tự quản lí tập luyện
- Oân chuyền cầu theo nhóm 2 - 3 người 
* Ném bóng 
- Oân cầm bóng , đứng chuẩn bị , ngắm đích , ném bóng vào đích 
- Thi ném bóng trúng đích . GV cho lần lượt mỗi đợt 2 - 5 em 
b ) Nhảy dây 
- Cho HS tập nhảy dây cá nhân kiểu chân trước chân sau theo đội hình vòng tròn cán sự điều khiển . 
- GV cho Hs thi đua nhảy giữa các tổ . 
3 / Phần kết thúc
 - GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét
- Đứng lại tại chỗ thực hiện các động tác thả lỏng . 
- Khen ngợi và biểu dương những HS thực hiện động tác chính xác . 
4 – 6 phút
1 – 2 phút 
1 – 2 phút 
2 – 3 phút 
18 – 22 phút 
9 - 11 phút 
5 - 6 phút 
9 - 11 phút 
9 - 11 phút 
4 – 6 phút 
1 – 2 phút
1 – 2 phút
 €
· · · · · ·
· · · · · ·
· · · · · ·
 €
 · · · · · · 
€
 · · · · · · 
 °
° °
 €
D .CỦNG CỐ –DĂN DÒ :
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học 
- Dặn HS về nhà tập động tác đã học .
DUYỆT :( Ý kiến góp ý )
 Tổ Trưởng Ngày ..tháng năm 20
 Hiệu trưởng 
Tuần 34
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
Ngày dạy tháng năm 20
 Tên bài dạy : Môn tự chọn - Nhảy dây (CKTKN :162;SGV:150 )
A .MỤC TIÊU : ( Theo chuẩn kiến thức & kĩ năng )
-Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chân trước , chân sau , động tác nhảy nhẹ nhàng , nhịp điệu .Số lần nhảy càng nhiều càng tốt .
-Biết cách chơi và tham gia chơi được các trị chơi .
 B .CHUẨN BỊ :
- Vệ sinh nơi tập đảm bảo an toàn tập luyện 
- Chuẩn bị còi 
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
GIÁO VIÊN
THỜI GIAN
HỌC SINH
1. Phần mở đầu 
- GV tập hợp lớp ,phổ biến nội dung yêu cầu của giờ học .
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo hàng dọc do cán sự dẫn đầu 200 - 250 m 
- Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu .
- Xoay các khớp cổ chân , đầu gối , hông , vai , cổ tay .
- Oân một số động tác của bài thể dục phát triển chung . 
2 . Phần cơ bản 
a ) môn tự chọn 
- Đá cầu 
- Oân tâng cầu bằng đùi . Chia tổ cho Hs tập luyện từng nhóm 3 - 5 người , em nọ cách em kia 2 - 3 m để các em tự quản lí tập luyện
- Oân chuyền cầu theo nhóm 2 - 3 người 
* Ném bóng 
- Oân cầm bóng , đứng chuẩn bị , ngắm đích , ném bóng vào đích 
- Thi ném bóng trúng đích . GV cho lần lượt mỗi đợt 2 - 5 em 
b ) Nhảy dây 
- Cho HS tập nhảy dây cá nhân kiểu chân trước chân sau theo đội hình vòng tròn cán sự điều khiển . 
- GV cho Hs thi đua nhảy giữa các tổ . 
3 / Phần kết thúc
 - GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét
- Đứng lại tại chỗ thực hiện các động tác thả lỏng . 
- Khen ngợi và biểu dương những HS thực hiện động tác chính xác . 
4 – 6 phút
1 – 2 phút 
1 – 2 phút 
2 – 3 phút 
18 – 22 phút 
9 - 11 phút 
5 - 6 phút 
9 - 11 phút 
9 - 11 phút 
4 – 6 phút 
1 – 2 phút
1 – 2 phút
 €
· · · · · ·
· · · · · ·
· · · · · ·
 €
 · · · · · · 
€
 · · · · · · 
 °
° °
 €
D .CỦNG CỐ –DĂN DÒ :
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học 
- Dặn HS về nhà tập động tác đã học .
DUYỆT :( Ý kiến góp ý )
 Tổ Trưởng Ngày ..tháng năm 20
 Hiệu trưởng 
Tuần 35
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
Ngày dạy tháng năm 20
 Tên bài dạy : Môn tự chọn TC “Trao tín gậy ”  (CKTKN :162; SGV:134 )
A .MỤC TIÊU : ( Theo chuẩn kiến thức & kĩ năng )
-Thực hiện cơ bản đúng động tác di chuyển tung và bắt bĩng , động tác nhẹ nhàng , số lần thực hiện càng nhiều càng tốt .
-Biết cách chơi và tham gia chơi được các trị chơi .
-Nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong năm và thực hiện cơ bản đúng động tác theo yêu cầu của GV .
 B .CHUẨN BỊ 
- Vệ sinh nơi tập đảm bảo an toàn tập luyện 
- Chuẩn bị còi 
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
GIÁO VIÊN
THỜI GIAN
HỌC SINH
1. Phần mở đầu 
- GV tập hợp lớp ,phổ biến nội dung yêu cầu của giờ học .
- Đứng tại chỗ xoay các khớp cổ chân đẩu gồi hông . 
- Oân các động tác tay , chân , lườn , bụng , phối hợp nhảy . 
- Thi nhảy dây ( ai nhảy vướng chân thì dừng lại những người nhảy lâu nhất là thắng cuộc ) lần đầu thi thử lần 2 thi chính thức . 
2 . Phần cơ bản 
a )Môn tự chọn
* Đá cầu 
 - Học đỡ và chuyền cầu bằng mu bàn chân , một người tâng cầu , người kia đỡ cầu rồi chuyền lại , sau đó đổi vai .
- GV hoặc cán sự làm mẫu , kết hợp giải thích sau đó cho Hs tập . 
- GV nhận xét uốn nắn sai chung . 
* Ném bóng 
- Oân cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị , Tập đồng loạt theo 2 - 4 hàng ngang . 
- Oân cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị - Ngắm đích ném 
- Gv vừa điều khiển vừa quan sát Hs nhận xét về động tác hoặc kĩ thuật tập và chỉ dẫn cách sửa động tác sai cho HS .
b ) Trò chơi vận động 
- Trò chơi “ Trao tín gậy “ GV nêu tên trò chơi giải thích cách chơi , kết hợp chỉ dẫn sân chơi và làm mẫu ( hoặc cho 1 nhóm HS làm mẫu theo chỉ dẫn của GV ) 
3 / Phần kết thúc 
- Đứng lại tại chỗ thực hiện các động tác thả lỏng . 
- GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét , khen ngợi và biểu dương những HS thực hiện động tác chính xác . 
4 – 6 phút
1 – 2 phút 
1 – 2 phút 
2 – 3 phút 
18 – 22 phút 
5 - 6 phút 
6 – 7 phút 
4 – 6 phút 
1 – 2 phút
1 – 2 phút
 €
· · · · · ·
· · · · · ·
· · · · · ·
 €
T 2
· · · · · · 
 T 1
 · · · · · · 
T 3€
· · · · · · 
- Cho Hs chơi thử 1 – 2lần xen kẻ 
· · · · · ·
· · · · · ·
 €
 €
D .CỦNG CỐ –DĂN DÒ :
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học 
- Dặn HS về nhà tập động tác đã học .
DUYỆT :( Ý kiến góp ý )
 Tổ Trưởng Ngày ..tháng năm 20
 Hiệu trưởng 

Tài liệu đính kèm:

  • docthể dục 4.doc