Đề cương ôn tập môn Khoa học Khối 4

Đề cương ôn tập môn Khoa học Khối 4

1) Trong quá trình quang hợp, thực vật thải ra khí nào sau đây?

a) Khí ni-tơ

b) Khí các-bô-níc

c) Khí ô-xi

2) Quá trình hô hấp của thực vật diễn ra:

d) Khi có ánh sáng mặt trời

e) Khi không có ánh sáng mặt trời

f) Suốt cả ngày lẫn đêm

 

doc 7 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 18/02/2022 Lượt xem 291Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập môn Khoa học Khối 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa học:
Thực vật cần gì để sống?
Ánh sáng
Không khí
Nước
Chất khoáng
Tất cả các yếu tố trên
Đúng ghi Đ, sai ghi S:
 Nước là một trong những thành phần chính cấu tạo nên cơ thể của thực vật
 Nước có thể thay thế các chất khoáng mà thực vật cần
 Nhờ có nước mà rễ cây hấp thụ được các chất khoáng hòa tan trong đất
 Nhờ có nước mà cây cối có thể chống được sâu bệnh
 Tất cả các loài cây đều có nhu cầu giống nhau về ánh sáng, nước, không khí và chất khoáng
 Các loài cây khác nhau có nhu cầu về ánh sáng, nước, không khí và chất khoáng
 Nhu cầu nước của các loài cây khác nhau là khác nhau. Có cây ưa ẩm, có cây chịu được khô hạn
 Đối với một cây, nhu cầu nước của các giai đoạn phát triển khác nhau là khác nhau
 Nhu cầu nước của cây cũng thay đổi theo sự thay đổi của thời tiết. Những ngày nắng, nóng, cây cần nước nhiều hơn vì lá cây thoát hơi nước nhiều hơn.
 Nhu cầu nước của những loài cây khác nhau là giống nhau
 Nhu cầu nước của một cây ở những giai đoạn phát triển khác nhau là giống nhau.
Cây lúa cần ít nước vào giai đoạn nào?
Mới cấy
Đẻ nhánh
Làm đòng
Chín
Cây ăn quả cần được tưới nước vào giai đoạn nào?
Cây non
Quả chín
Để phát hiện thực vần cần gì để sống và phát triển bình thường, em làm thí nghiệm như thế nào?
Trồng cây trong điều kiện sống có đầy đủ các yếu tố cần thiết cho cây sống và phát triển bình thường
Trồng cây trong điều kiện sống thiếu từng yếu tố như: Nước, chất khoáng, không khí, ánh sáng
Trồng cây trong điều kiện sống thiếu 2 yếu tố
Đất được coi là màu mỡ gồm những thành phần chính nào và với tỉ lệ nào?
Gồm 2 thành phần chính trong đất là mùn và cát với tỉ lệ như nhau
Gồm 2 thành phần chính trong đất là đất sét và chất khoáng với tỉ lệ như nhau
Gồm 2 thành phần chính trong đất là nước và không khí với tỉ lệ như nhau
Gồm các thành phần chính trong đất mùn, cát, đất sét, chất khoáng, không khí và nước với tỉ lệ thích hợp
Trong trồng trọt người ta bón thêm phân cho đất trồng nhằm cung cấp chất gì cho cây
Cung cấp ni-tơ
Cung cấp ka-li
Cung cấp phốt-pho
Cung cấp đủ chất khoáng cần thiết cho cây
Chọn từ thích hợp trong những từ sau để điền vào chỗ chấm:
Các loại cây khác nhau cần các loại chất khoáng khác nhau với liều lượng 	
Đối với một loại cay, nhu cầu về chất khoáng ở những giai đoạn khác nha là 	
Trong trồng trọt, để có thu hoạch cao, cần biết bón phân 	 đúng cách.
Quá trình quang hợp của thực vật chỉ diễn ra trong điều kiện nào sau đây?
Khi có ánh sáng mặt trời
Khi không có ánh sáng mặt trời
Cả khi có và không có ánh sáng mặt trời
Trong quá trình quang hợp, thực vật hút khí nào sau đây?
Khí ni-tơ
Khí các-bô-níc
Khí ô-xi
Trong quá trình quang hợp, thực vật thải ra khí nào sau đây?
Khí ni-tơ
Khí các-bô-níc
Khí ô-xi
Quá trình hô hấp của thực vật diễn ra:
Khi có ánh sáng mặt trời
Khi không có ánh sáng mặt trời
Suốt cả ngày lẫn đêm
Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:
- Khí 	cần cho quá trình hô hấp và khí 	cần cho quá trình quang hợp của thực vật
- Thiếu khí 	thực vật sẽ ngừng hô hấp và chết
Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Thực vật lấy khí các-bô-níc và thải ra khí ô-xi trong quá trình quang hợp
Thực vật cần ô-xi để thực hiện quá trình hô hấp
Hô hấp ở thực vật chỉ xảy ra vào ban ngày
Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: nước, chất khoáng, khí ô-xi, khí các-bô-níc, hơi nước, ánh sáng
Trong quá trình sống
Thực vật lấy vào
Thực vật thải ra
Thực vật dùng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp các chất hữu cơ từ:
Nước và chất khoáng
Chất khoáng và khí các-bô-níc
Nước, chất khoáng và khí các-bô-níc
Các yếu tố cần thiết để một con vật sống và phát triển bình thường là:
Không khí
Nước
Thức ăn
Ánh sáng
Chất khoáng
Tất cả các ý trên
Ý kiến nào sau đây không đúng về thực vật?
Thực vật cần ô – xi để thực hiện quá trình hô hấp
Thực vật lấy khí các-bô-níc và thải khí ô-xi trong quá trình quang hợp
Hô hấp ở thực vật chỉ xảy ra ban ngày
Cả 3 ý trên
Sinh vật nào có khả năng sử dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời, chất vô cơ để tạo thành chất hữu cơ (như chất bột đường)?
Con người
Thực vật
Động vật
Tất cả các sinh vật
Bạn Mai muốn tìm hiều xem nước có phải là yếu tố cần cho sự phát triển của cây hay không, bạn làm thí nghiệm như sau: tưới nước cho cây ở chậu A hằng ngày, không tưới nước cho cây ở chậu B. sau đó một vài ngày, Mai so sánh các cây để rút ra nhật xét về vai trò của nước đối với sự phát triển của cây. Để cho thí nghiệm thành công thì bạn Mai cần phải giữ một số yếu tố khác nhau như nhau ở hai chậu cây. Hãy nêu 3 trong số các yếu tố đó.
Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Để tìm hiểu không khí cần cho sự sống, ta có thể làm thí nghiệm như sau: úp 1 bát thủy tinh lên chậu cây A, chậu cây B để nguyên. Quan sát xem cây nào tươi tốt hơn để rút ra nhận xét về vai trò của không khí đối với sự sống:
Khi tiến hành thí nghiệm, ta cần phải lưu ý điều kiện gì để thí nghiệm thành công:
 Kích thước và loại cây ban đầu phải như nhau
 Hai câu ban đầu phải trồng cùng một lúc trong những điều kiện về đất, chất khoáng, nước, ánh sáng như nhau
 Các chậu dùng trồng cây có màu sắc như nhau
 Các chậu dùng trồng cây có kích thước như nhau
Muốn biết thực vật cần gì để sống, ta làm thí nghiệm như thế nào?
Trồng cây trong điều kiện sống đầy đủ các yếu tố
Trống cây trong điều kiện sống thiếu từng yếu tố
Trồng cây trong điều kiện sống thiếu 2 yếu tố
Nối ô ở cột A với ô ở cột B cho thích hợp:
A
B
Bông
Len 
Dẫn nhiệt tốt
Đồng
Nhôm
Không khí
Dẫn nhiệt kém
Gỗ
Điền từ các – bô – níc, ô – xi, nước, hữu cơ, nước tiểu, cặn bã vào chỗ chấm cho thích hợp:
Trong quá trình trao đổi khí, động vật hấp thụ khí 	 và thải ra khí 	
Trong quá trình trao đổi thức ăn, động vật lấy từ môi trường các chất 	 và 	
đồng thời thải ra môi trường 	và 	
Điền các từ gà, lúa, diều dâu vào ô trống để chỉ ra mối quan hệ thức ăn trong sơ đồ sau:
Đúng ghi Đ, sai ghi S: về vai trò của ánh sáng mặt trời
 Con người có thể làm ra ánh sáng nhân tạo nên không cần đến ánh sáng mặt trời.
 Nhờ có ánh sáng mặt trời mà thực vật xanh tốt, con người và động vật khỏe mạnh
 Chỉ có động vật kiếm ăn ban ngày với cần ánh sáng mặt trời.
 Các loài thực vật khác nhau có thể có nhu cầu về ánh sáng khác nhau. Có cây ưa sáng, có cây ưa bóng râm.
Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B cho thích hợp:
A
B
Tưới cây, che giàn
Chống rét cho cây
Cho uống nhiều nước, chuồng trại thoáng mát
Chống rét cho động vật
ủ ấm cho gốc bằng rơm, rạ
Chống nóng cho cây
Cho ăn nhiều chất bột, chuồng trại kín gió
Chống nóng cho động vật
Vai trò của không khí cần cho sự sống là:
Chỉ có con người và động vật mới cần không khí để thở, thực vật không cần không khí
Thành phần quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của động vật là khí các-bô-níc
Thành phần trong không khí quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của thực vật là khí ô-xi
Con người, động vật, thực vật đều cần không khí để thở.
Lấy ví dụ về một vật vừa là vật tự phát sáng vừa là nguồn nhiệt:
Để phòng tránh tai nạn khi đun nấu, chúng ta cần:
Tắt bếp xong khi sử dụng
Để bình xăng gần bếp
Tranh thủ đi ra ngoài khi đang đun nấu
Để trẻ em chơi đùa gần bếp
Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Khi đun nấu nhiệt độ của thức ăn sẽ tăng lên
Khi dùng nguồn nhiệt để sấy khô các vật, nước trong các vật sẽ bay hơi nhanh hơn làm cho vật mau khô hơn 
Các nguồn nhiệt như than, dầu là vô tận nên chúng ta có thể sử dụng thoải mái mà không cần tiết kiệm. 
Vật là nguồn nhiệt là:
Mặt trời
Đống muối
Miếng vải đang được là
Cái nồi
Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho thích hợp:
A
B
Người khỏe mạnh
1000C
Người bị ốm sốt
390C
Nhiệt độ không khí trong ngày mát
00C
Nước đang sôi
370C
Nước đá đang tan
250C
Phát biểu sai là:
Nhiệt có ảnh hưởng đến:
Sự lớn lên của động vật và thức vật
Không có ảnh hưởng gì
Sự sinh sản của thực vật và động vật
Sự phân bố của thực vật và động vật
Viết không hoặc có vào bảng dưới đây cho thích hợp:
Nước ở thể lỏng
Nước ở thể khí
Nước ở thể rắn
Có mùi không?
Có vị không?
Có nhìn thấy bằng mắt thường không?
Có hình dạng nhất định không?
Viết tên 3 con vật vào chỗ chấm cho thích hợp:
Nhóm động vật ăn động vật khác:	
Nhóm động vật ăn thực vật:	
Nhóm động vật ăn tạp:	
Nêu tên các chất còn thiếu vào chố trống để hoàn thành “Sơ đồ trao đổi thức ăn ở thực vật”
Ánh sáng mặt trời
Hấp thụ
Thải ra
Hơi nước
Thực vật
Các chất khoáng
Để sống và phát triển bình thường, động vật cần:
Có đủ nước, ánh sáng và không khí
Có đủ nước, ánh sáng, thức ăn và không khí
Có đủ nước, ánh sáng và thức ăn
Có đủ không khí
Nêu tên các chất còn thiếu vào chố trống để hoàn thành “Sơ đồ trao đổi thức ăn ở động vật”
Hấp thụ
Thải ra
Hơi nước
Động vật
Các chất khoáng
Trong tự nhiên, các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ:
Thực vật
Động vật

Tài liệu đính kèm:

  • docde_cuong_on_tap_mon_khoa_hoc_khoi_4.doc