Đề ôn tập môn Toán Lớp 4 - Đề 1

Đề ôn tập môn Toán Lớp 4 - Đề 1

4) Vườn cây nhà Hà có 60 cây vừa nhãn, vừa mít, vừa xoài. Trong đó có 25 cây nhãn và 20 cây xoài, còn lại là cây mít. Hỏi vường cây nhà Hà trồng mấy cây mít?

Giải

5) Một tấm vải dài 80 mét. Ngày thứ nhất bán được 26 mét. Ngày thứ hai bán được 38 mét. Hỏi ngày thứ ba bán được bao nhiêu mét?

Giải

6) Tháng trước lớp Sơn có 19 bạn trai và 12 bạn gái được khen. Tháng này có thêm 13 bạn được khen. Hỏi lớp Sơn có tất cả bao nhiêu bạn được khen ?

Giải

 

doc 2 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 15/02/2022 Lượt xem 155Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập môn Toán Lớp 4 - Đề 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên: 	
TOÁN Ôn tập – Đề 1
Đặt tính, rồi tính kết quả :
83 – 32	50 – 20	 7 + 63	 24 + 43	 88 – 7
43 + 17	75 + 15	 91 – 47	 8 + 49	 100 – 45
70 – 45	91 – 46	 39 + 18	 100 – 75	 25 + 75
Tìm x :	
x + 35 = 70	 81 – x = 41 	x – 25 = 37
 42 + x = 58	 x – 25 = 49	82 – x = 49
Điền số :
3m 8dm = ________ dm
63 dm = ______ m ______ dm
45 dm - ________ dm = 3m
7 dm 2cm = _______cm
_______ dm + 31 dm = 4m
25 cm = _______ dm _______ cm
_______ cm + 30 cm = 5 dm
19m – 17m = ________ dm
Điền dấu (>,<, =) :
	18 + 17 	 78 – 43	 	59 - 15 	 65 – 33
58 – 12 65 – 31	 	40 + 16 94 – 30
Tấm vải xanh dài 35m. Tấm vải trắng dài 25m. tấm vải đỏ dài 34m. Hỏi cả ba tấm vải dài 
bao nhiêu m?
Giải
Vườn cây nhà Hà có 60 cây vừa nhãn, vừa mít, vừa xoài. Trong đó có 25 cây nhãn và 20 cây xoài, còn lại là cây mít. Hỏi vường cây nhà Hà trồng mấy cây mít?
Giải
Một tấm vải dài 80 mét. Ngày thứ nhất bán được 26 mét. Ngày thứ hai bán được 38 mét. Hỏi ngày thứ ba bán được bao nhiêu mét?
Giải
Tháng trước lớp Sơn có 19 bạn trai và 12 bạn gái được khen. Tháng này có thêm 13 bạn được khen. Hỏi lớp Sơn có tất cả bao nhiêu bạn được khen ?
Giải
Nga có 11 quyển vở, mẹ cho thêm Nga 15 quyển vở. Đến cuối năm Nga sử dụng hết 7 quyển. Hỏi Nga còn lại mấy quyển vở.
Giải

Tài liệu đính kèm:

  • docde_on_tap_mon_toan_lop_4_de_1.doc