Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 5: Luyện tập đọc, viết, sắp xếp, so sánh các số có nhiều chữ số

Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 5: Luyện tập đọc, viết, sắp xếp, so sánh các số có nhiều chữ số

I. Mục tiêu:

Củng cố các đọc, cách viết số có nhiều chữ số.

Củng cố sắp xép thứ tự các số có nhiêuc chữ số bằng cách so sánh các số đó.

II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

Hoạt động dạy học Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

- Gọi 1 học sinh nêu ví dị số có 7 chữ số và học sinh dưới lớp viết bảng con - 1 học sinh thực hiện trên bảng lớp, học sinh khác thực hiện bảng con.

 

doc 1 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 39Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 5: Luyện tập đọc, viết, sắp xếp, so sánh các số có nhiều chữ số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 toán (+)
Luyện tập: Đọc, viết, xếp thứ tự 
các số có nhiều chữ số
I. Mục tiêu:
Củng cố các đọc, cách viết số có nhiều chữ số.
Củng cố sắp xép thứ tự các số có nhiêuc chữ số bằng cách so sánh các số đó.
II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ
Gọi 1 học sinh nêu ví dị số có 7 chữ số và học sinh dưới lớp viết bảng con
1 học sinh thực hiện trên bảng lớp, học sinh khác thực hiện bảng con.
2. Bài mới.
2.1. Hướng dẫn học sinh luyện tập: đọc, viết số - xếp thứ tự các số có nhiều chữ số.
Bài 1: Viết số biết số đó gồm:
a) hai triệu, hai trăm nghìn, hai chục nghìn, hai nghìn, hai trăm, hai chục, hai đơn vị.
b) năm triệu, năm trăm nghìn, năm nghìn và năn đơn vị.
c) 25 vạn, 25 trăm, 25 đơn vị.
- Giáo viên chữa bài.
1 học sinh nêu yêu cầu của bài.
Học sinh làm VBT.
3 học sinh lên bảng lớp.
Lớp nhận xét - bổ sung.
Bài 2: 
Viết một số có 8 chữ số sao cho chữ số hàng đơn vị của mỗi lớp đều là chữ số 5.
Đọc lại số em vừa viết.
Giáo viên chữa bài.
Hai học sinh nêu yêu cầu của bài.
1 học sinh viết bảng lớp. HS khác làm vở.
Học sinh nhận xét - bổ sung.
Giáo viên chốt lại qua bài 1, bài 2, củng cố kĩ năng đọc, viết số có nhiểu chữ số.
Bài 3: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.
a) 7630, 7306, 7063, 7603.
b) 95454, 959454, 59454, 95544
Giáo viên chốt lại: qua bài 3 đã củng cố kĩ năng để xếp thứ tự các số tự nhiên.
H nêu yêu cầu của bài.
Học sinh làm vở.
1 học sinh làm bảng.
Học sinh nhận xét bổ sung.
3. Củng cố, dặn dò:
Giáo viên tổng kết giờ học.
Nhận xét giờ học.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_day_them_toan_lop_4_tiet_5_luyen_tap_doc_viet_sap_xe.doc