Giáo án Khối 4 - Tuần 19 - Năm học 2011-2012 (Bản 2 cột hay nhất)

Giáo án Khối 4 - Tuần 19 - Năm học 2011-2012 (Bản 2 cột hay nhất)

 TIẾT 19: KÍNH TRỌNG BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG

A. Mục tiêu: Giúp HS

 -Học xong bài này học sinh có khả năng:

- Nhận thức vai trò quan trọng của người lao động

 - Biết bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đối với những người lao động

B. Đồ dùng dạy học:

- SGK đạo đức 4

- Một số đồ dùng cho trò chơi đống vai

C. Các hoạt động dạy học:

 

doc 19 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 15/01/2022 Lượt xem 337Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khối 4 - Tuần 19 - Năm học 2011-2012 (Bản 2 cột hay nhất)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 19
 Thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2012 
TẬP ĐỌC
 TIẾT 37: BỐN ANH TÀI
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Đọc: Đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn, bài. Đọc liền mạch các tên riêng trong bài.
Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể, nhấn giọng đúng ở từ gợi tả, gợi cảm.
2. Hiểu các từ ngữ mới trong bài.
Hiểu nội dung bài: Ca ngợi sức khoẻ, tài năng, lòng nhiệt tình làm việc nghĩa của 4 anh em CẩuKhây.
II. Đồ dùng dạy học :
- Tranh minh hoạ trong SGK. Bảng phụ chép câu, từ luyện đọc.
III.Các hoạt động dạy học :
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
 A.Ôn định:
 B- Mở đầu:
 - GV giới thiệu tên sgọi 5 chủ điểm của sách TV 4 tập 2( như SGVtrang 3)
C.Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài: Cho học sinh quan sát tranh chủ điểm và tranh bài đọc.
2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:
 a) Luyện đọc:
- GV kết hợp HD nhận ra nhân vật
 - Treo bảng phụ luyện phát âm
- GV đọc diễn cảm cả bài
b) Tìm hiểu bài:
 - Sức khoẻ và tài năng của Cẩu Khây có gì đặc biệt ?
- Có chuyện gì xẩy ra với quê hương cậu ?
 - Cậu đi diệt trừ yêu tinh với những ai ?
 - Mỗi người bạn của cậu có tài năng gì ?
- Chủ đề chính của chuyện là gì ?
c) Hướng dẫn đọc diễn cảm:
 - GV hướng dẫn học sinh chọn đoạn văn, giọng đọc phù hợp.
- Thi đọc diễn cảm
D. Củng cố, dặn dò:
 - Gọi học sinh nêu ND chính của bài
 - Dặn học sinh kể lại chuyện ở nhà.
 - Hát
 - Nghe GV giới thiệu
 - HS quan sát và nêu ND tranh chủ điểm và tranh bài đọc.
 - 5 em nối tiếp đọc 5 đoạn của bài,đọc 2 lần
 - Học sinh chỉ tranh, nêu tên nhân vật
 - Luyện đọc tên nhân vật, giải nghĩa từ.
 - Luyện đọc theo cặp.
 -1 hs đọc toàn bài.
- Học sinh đọc thầm +TLCH
 - Ăn 9 chõ xôi,khoẻ bằng chàng trai 18 tuổi.Tinh thông võ nghệ,chí lớn,thương dân.
 - Yêu tinh bắt người và súc vật
 - Cùng 3 người bạn
 - Bạn tay khoẻ làm vồ đóng cọc,bạn dùng tai tát nước,bạn lấy móng tay đục máng
 - Ca ngợi sức khoẻ, tài năng và lòng nhiệt thành làm việc nghĩa của 4 bạn nhỏ.
- 5 em nối tiếp đọc 5 đoạn văn trong bài
 - Chọn đọc đoạn 1-2
 - Luyện đọc diễn cảm theo nhóm.
 - Mỗi tổ cử 1 nhóm thi đọc diễn cảm
TOÁN
 TIẾT 91: KI-LOÂ-MEÙT VUOÂNG
I. MUẽC TIEÂU:
- Bieỏt ki-loõ-meựt vuoõng laứ ủụn vũ ủo dieọn tớch.
- ẹoùc, vieỏt ủuựng caực soỏ ủo dieọn tớch theo ủụn vũ ki-loõ-meựt vuoõng.
- Bieỏt 1km2 = 1 000 000 m2.
- Bửụực ủaàu bieỏt chuyeồn ủoồi tửứ km2 sang m2 vaứ ngửụùc laùi.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU:
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
1. Oồn ủũnh:
2. Baứi cuừ:
 3. Baứi mụựi:
 v Giụựi thieọu baứi: Ki-loõ-meựt vuoõng
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu Ki-loõ-meựt vuoõng
- GV giụựi thieọu: ẹeồ ủo dieọn tớch lụựn nhử dieọn tớch thaứnh phoỏ, khu rửứng,  ngửụứi ta thửụứng duứng ủụn vũ ủo dieọn tớch ki-loõ-meựt vuoõng.
- Ki-loõ-meựt vuoõng laứ dieọn tớch cuỷa hỡnh vuoõng coự caùnh daứi 1 km
- Ki-loõ-meựt vuoõng vieỏt taột laứ km2.
- Giụựi thieọu: 1 km2 = 1 000 000 m2.
Hoaùt ủoọng 2: Thửùc haứnh
Baứi taọp 1:
- Goùi HS ủoùc BT
- Yeõu caàu HS ủoùc kú tửứng caõu cuỷa baứi vaứ laứm baứi baống vieỏt chỡ vaứo SGK
- Treo baỷng phuù, goùi HS leõn laứm
- Nhaọn xeựt
Baứi taọp 2:
- Goùi HS ủoùc BT
- Yeõu caàu HS vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo choó chaỏm
- Treo baỷng phuù, goùi HS leõn laứm
- Nhaọn xeựt
 1 km2 = 1 000 000 m2
 1 000 000 m2 = 1 km2
 1 m2 = 100 dm2
Baứi taọp 4:
- Goùi HS ủoùc BT
- Yeõu caàu HS choùn ra soỏ ủo thớch hụùp
- Nhaọn xeựt
4. Cuỷng coỏ – daởn doứ:
- HS laộng nghe, ghi nhụự
- HS chuự yự
- HS nhaộc laùi
- HS nhaộc laùi
- HS ủoùc BT
- HS laứm baứi vaứo SGK 
- (HSY) laứm baỷng phuù
- HS ủoùc BT
- HS laứm baứi vaứo SGK
- HS laứm baỷng phuù, (HSY) laứm coọt 1, 2
 5 km2 = 5 000 000 m2
 32 m2 49 dm2 = 3249 dm2
 2 000 000 m2 = 2 km2
- HS ủoùc BT	
- HS neõu: 330 991 km2
ĐẠO ĐỨC
 TIẾT 19: KÍNH TRỌNG BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG
A. Mục tiêu: Giúp HS 
 -Học xong bài này học sinh có khả năng:
- Nhận thức vai trò quan trọng của người lao động
 - Biết bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đối với những người lao động
B. Đồ dùng dạy học:
- SGK đạo đức 4
- Một số đồ dùng cho trò chơi đống vai
C. Các hoạt động dạy học:
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
I- Tổ chức:
II- Kiểm tra:
III- Dạy bài mới: Nêu MĐ-YC bài học
+ HĐ1: Thảo luận lớp
 - GV kể chuyện: Buổi học đầu tiên
 - Cho HS thảo luận 2 câu hỏi SGK:
* Sao các bạn lại cười khi nghe Hà giới thiệu về nghề nghiệp bố mẹ mình?
* Nếu em là bạn em sẽ làm gì trong tình huống đó 
 - GV kết luận : Cần phải kính trọng mọi người lao động, dù là những người lao độnh bình thường nhất
+ HĐ2: Thảo luận nhóm ( bài tập 1 )
 - GV chia nhóm và giao nhiệm vụ 
 - Các nhóm thảo luận 
 - Gọi đại diện nhóm trình bày
 - GV kết luận : Biểu hiện yêu lao động là a, b, c, d, đ, e, g, h, n, o. Còn lại là lười lao động
+ HĐ3: Đóng vai ( bài tập 2 )
 - GV chia nhóm giao nhiệm vụ
 - Đai diện nhóm trình bày
 - GV kết luận: Mọi người lao động đều mang lại lợi ích cho bản thân gia đình và xã hội 
+ HĐ4: Làm việc cá nhân( Bài tập 3)
 - Gọi HS nêu ý kiến
 - GV KL: Kính trọng: a, c, d, đ, e, g
 - Gọi HS đọc ghi nhớ
 - Hát
 - Học sinh lắng nghe
 - Hai học sinh đọc lại chuyện 
 - Các bạn cười vì nghề nghiệp của bố mẹ Hà quá tầm thường : Nghề quét rác
 - Học sinh nêu
- Học sinh lắng nghe
 - Học sinh chia nhóm và nhận nhiệm vụ
 - Đọc yêu cầu và thảo luận
 - Đại diện nhóm trình bày : 
Các biểu hiện của yêu lao động là a, b, c, d, đ, e, g, h, n, o. Lười lao động là i, k, l, m 
- Các nhóm nhận nhiệm vụ và thảo luận 
 - Một số nhóm lên trình bày
 - Các việc làm thể hiện sự kính trọng: a, c, d, đ, e, g. Thiếu kính trọng là: b, h 
 - Vài HS đọc ghi nhớ SGK
IV- Hoạt động nối tiếp : 
- Nhận xét đánh giá giờ học
- Về nhà chuẩn bị trước bài tập 5, 6 
 Thứ ba ngày 10 tháng 1 năm 2012 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TIẾT 37: CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀM Gè?
A- Mục đích, yêu cầu:
1. Học sinh hiểu cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
2. Biết xác định bộ phận vhủ ngữ trong câu, biết đặt câu với bộ phận chủ ngữ cho sẵn.
B- Đồ dùng dạy- học :
- Bảng phụ chép bài 1. 
C- Các hoạt động dạy- học :
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
1.ổn định: 
1. Giới thiệu bài: 
2. Phần nhận xét
 - Gọi học sinh đọc bài	
 - GV treo bảng phụ 
 - Gọi học sinh trả lời miệng 
 - GV nhận xét, chốt lời giải đúng
Chủ ngữ
ý nghĩa
Loại từ ngữ
Một đàn ngỗng
Chỉ con vật
Cụm danh từ
Hùng
Chỉ người
Danh từ
Thắng 
Chỉ người 
Danh từ
Em 
Chỉ người
Danh từ
Đàn ngỗng
Chỉ con vật
Cụm danh từ
3. Phần ghi nhớ:
4. Phần luyện tập:
Bài tập 1
 - Gọi HS đọc đề bài, yêu cầu làm bài cá nhân
 - GV nhận xét, chốt lời giải đúng: 
 - Bộ phận chủ ngữ gồm: a) Chim chóc.
b)Thanh niên .c) Phụ nữ. d) Em nhỏ. e) Các cụ già
Bài tập 2
 - GV nhận xét, chữa câu cho HS
Bài tập 3
 - GV đọc yêu cầu, gọi 1 em làm mẫu
 - GV nhận xét chọn Bài làm hay nhất đọc cho HS nghe
5. Củng cố, dặn dò:
 - Gọi HS đọc lại ghi nhớ.
 - Dặn HS viết lại bài 3 vào vở
 - Hát
 - Nghe giới thiệu, mở sách
- 1 em đọc, lớp đọc thầm, làm bài cá nhân
 - 1 em chữa bảng phụ
 - Lần lượt nêu miệng bài làm của mình
 - Chữa bài làm đúng vào vở
 - 4 em đọc ghi nhớ, lớp học thuộc
 - HS đọc đề bài, lớp đọc thầm làm bài cá nhân, lần lượt nêu chủ ngữ đã tìm được
 - HS đọc yêu cầu
 - Mỗi em đặt 3 câu, đọc các câu vừa đặt
 - 1 em đọc yêu cầu, 1 em làm mẫu
 - HS làm vào nháp, nộp bài cho GV. 
 - 1 em chữa bài trên bảng.
TOÁN
TIẾT 92: LUYEÄN TAÄP
I. MUẽC TIEÂU:
- Chuyeồn ủoồi ủửụùc caực soỏ ủo dieọn tớch.
- ẹoùc ủửụùc thoõng tin treõn bieồu ủoà coọt.
- Baứi taọp caàn laứm: baứi 1, 3b, 5
- Baứi taọp 2 (HSG)
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU:
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
1. Oồn ủũnh:
2. Baứi mụựi:
 v Giụựi thieọu baứi: Luyeọn taọp
Baứi taọp 1:
- Goùi HS ủoùc yeõu caàu BT
- Yeõu caàu HS vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo choó chaỏm
- Treo baỷng phuù, goùi HS leõn baỷng laứm
- Nhaọn xeựt
Baứi taọp 3:
- Goùi HS ủoùc BT3
- Thaứnh phoỏ naứo coự dieọn tớch lụựn nhaỏt?
- Thaứnh phoỏ naứo coự dieọn tớch beự nhaỏt?
- Nhaọn xeựt
Baứi taọp 5:
- Goùi HS ủoùc BT
a) Thaứnh phoỏ naứo coự maọt ủoọ daõn soỏ lụựn nhaỏt?
b) Maọt ủoọ daõn soỏ ụỷ thaứnh phoỏ HCM gaỏp khoaỷng maỏy laàn maọt ủoọ daõn soỏ ụỷ HP?
Baứi taọp 2:
- Goùi HS ủoùc BT
- Yeõu caàu HS neõu caựch tớnh dieọn tớch hcn
- Goùi HS leõn baỷng laứm baứi
- Nhaọn xeựt
4. Cuỷng coỏ – daởn doứ:
- Veà xem laùi baứi, laứm BT1 vaứo vụỷ
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc 
- HS ủoùc yeõu caàu BT
- HS laứm baứi vaứo SGK, (HSY) laứm coọt 2, 3
- HS ủoùc BT3, (HSY) laứm caõu b
- Thaứnh phoỏ Hoà Chớ Minh.
- Thaứnh phoỏ Haứ Noọi
- HS ủoùc BT, (HSY) laứm caõu a
- Thaứnh phoỏ Haứ Noọi
- Khoaỷng 2 laàn
- HS ủoùc BT
- Neõu caựch tớnh dieọn tớch hcn
- (HSG) laứm caõu b
 a) Dieọn tớch khu ủaỏt hcn:
 5 ´ 4 = 20 (km2)
 b) ẹoồi 8000 m = 8 km
 Dieọn tớch khu ủaỏt hcn:
 8 ´ 2 = 16 (km2) 
KỂ CHUYỆN
TIẾT 19: BÁC ĐÁNH CÁ VÀ GÃ HUNG THẦN
A- Mục đích, yêu cầu:
1. Rèn kĩ năng nói
- Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ HS biết thuyết minh ND tranh bằng 1-2 câu; kể lại được câu chuyện, phối hợp cử chỉ điệu bộ phù hợp.
- Nắm được ND câu chuyện. Biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi bác đánh cá thông minh, mưu trí đã thắng gã hung thần vô ơn, bạc ác.
2. Rèn kĩ năng nghe:
- Chăm chú nghe GV kể chuyện, nhớ cốt chuyện.
- Nghe bạn kể chuyện, nhận xét đúng lời kể của bạn, kể được tiếp lời.
B- Đồ dùng dạy học :
- Tranh minh hoạ chuyện trong SGK 
C- Các hoạt động dạy học :
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
1.ổn định :
2. Giới thiệu chuyện: SGV trang 11
3. GV kể chuyện
 - GV kể lần 1 giọng kể phù hợp, phân biệt lời các nhân vật.
 - Giải nghĩa các từ khó: Ngày tận số, hung thần, vĩnh viễn
 - GV kể lần 2 ( treo tranh minh hoạ) vừa kể vừa chỉ tranh
 - GV kể lần 3
3. Hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu bài tập : 
a) Tìm lời thuyết minh cho mỗi tranh
 - GV dán lên bảng lớp 5 tranh minh hoạ phóng to. Gọi HS thuyết minh.
b) Kể từng đoạn và toàn bộ chuyện, trao đổi về ý nghĩa chuyện.
 - Gọi HS kể từng đoạn
 - Thi kể chuyện trước lớp
- Nhờ đâu bác đánh cá thắng được con quỷ 
 - Câu chuyện có ý nghĩa gì ?
 - GV nhận xét, chọn HS kể hay nhất để biểu dương.
4. Củng cố, dặn dò:
- Hát
 - Nghe giới thiệu
 - Nghe kể chuyện	
 - Nghe giải nghĩa từ 
 - Quan sát tranh, nghe kể 
 - Nghe kể chuyện
 - HS đọc yêu cầu bài tập 1, suy nghĩ, nói lời thuyết minh cho 5 tranh.
 - 1 em đọc yêu cầu  ... ỏt cuỷa nửụực ta:
 *Hoaùt ủoọng 1 Laứm vieọc caỷ lụựp: 
 - GV yeõu caàu HS dửùa vaứo SGK vaứ voỏn hieồu bieỏt cuỷa mỡnh ủeồ traỷ lụứi caực caõu hoỷi:
 + ẹoàng baống Nam Boọ naốm ụỷ phớa naứo cuỷa ủaỏt nửụực? Do caực soõng naứo boài ủaộp neõn ?
 + ẹoàng baống Nam Boọ coự nhửừng ủaởc ủieồm gỡ tieõu bieồu (dieọn tớch, ủũa hỡnh, ủaỏt ủai.)?
 +Tỡm vaứ chổ treõn Baỷn ủoà ẹũa Lớ tửù nhieõn VN vũ trớ ẹoàng baống Nam Boọ, ẹoàng Thaựp Mửụứi, Kieõn Giang, Caứ Mau, caực keõnh raùch .
 * GV nhaọn xeựt, keỏt luaọn.
 2/.Maùng lửụựi soõng ngoứi ,keõnh raùch chaống chũt:
 *Hoaùt ủoọng 2 : Hoaùt ủoọng nhoựm ủoõi:
 - GV cho HS quan saựt SGK .
 +Tỡm vaứ keồ teõn moọt soỏ soõng lụựn, keõnh raùch cuỷa ẹB Nam Boọ.
 +Neõu nhaọn xeựt veà maùng lửụựi soõng ngoứi, keõnh raùch cuỷa ẹB Nam Boọ (nhieàu hay ớt soõng?)
 +Neõu ủaởc ủieồm soõng Meõ Coõng .
 +Giaỷi thớch vỡ sao nửụực ta laùi coự teõn laứ soõng Cửỷu Long?
 * Hoaùt ủoọng 3: Hoaùt ủoọng nhoựm baứn 
 +Vỡ sao ụỷ ẹB Nam Boọ ngửụứi daõn khoõng ủaộp ủeõ ven soõng ?
 +Soõng ụỷ ẹB Nam Boọ coự taực duùng gỡ ?
4.Cuỷng coỏ - Daởn doứ: 
- HS nhaộc laùi.
- HS traỷ lụứi 
 + HS leõn chổ Baỷn ủoà.
- HS nhaọn xeựt, boồ sung.
 - HS quan saựt.
- HS thaỷo luaọn theo caởp traỷ lụứi caõu hoỷi .
- 4 nhoựm trỡnh baứy.
- HS nhoựm khaực nhaọn xeựt, boồ sung.
- HS thaỷo luaọn tỡm caõu traỷ lụứi .
- 3 nhoựm trỡnh baứy.
- HS nhoựm khaực nhaọn xeựt, boồ sung.
 Thứ sáu ngày 13 tháng 1 năm 2012
TẬP LÀM VĂN
TIẾT 38: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN MIấU TẢ ĐỒ VẬT
I.Mục đích, yêu cầu
 1. Củng cố nhận thức về 2 kiểu kết bài ( mở rộng và không mở rộng )trong bài văn miêu tả đồ vật.
 2. Thực hành viết kết bài mở rộng cho một bài văn miêu tả đồ vật.
II.Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ ghi bài tập 2
III.Các hoạt động dạy- học
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
A.ổn định
B. Kiểm tra bài cũ
C. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài: nêu mục đích yêu cầu
2. Hướng dẫn HS luyện tập
Bài tập 1
 - GV gọi 1-2 học sinh nêu 2 cách kết bài đã biết khi học về văn kể chuyện.
 - Treo bảng phụ
 - GV nhận xét chốt lời giải đúng:
Câu a)Đoạn kết là đoạn cuối cùng trong bài
Má bảo: “Có của phải biết giữ gìn thì mới được lâu bên”. Vì vậy mỗi khi đi học về, tôi đều mắc nón vào chiếc đinh đóng trên tường
Không khi nào tôi dùng nón để quạt vì như thế nón dễ bị méo vành.
Câu b)Xác định kiểu kết bài:
 - Đó là kiểu kết bài mở rộng
 - GV nhắc lại 2 cách kết bài
Bài tập 2
 - GV giúp HS hiểu từng đề bài
 - Gợi ý đề bài yêu cầu viết đoạn kết theo kiểu nào ?
 - Em chọn đề bài miêu tả đồ vật gì ?
- Gọi HS đọc bài
 - GV nhận xét, khen những HS có kết bài hợp lí, hay, đạt yêu cầu của đề.
D. Củng cố, dặn dò:
 - Có mấy cách kết bài, đó là cách nào ?
 - GV nhận xét tiết học
 - Hát
 - 2 HS đọc các đoạn mở bài(trực tiếp, gián tiếp) cho bài văn miêu tả cái bàn học
 - Nghe giới thiệu
- 1 em đọc đề bài, lớp đọc thầm
 - 2 em nêu 2 cách kết bài đã học(kết bài mở rộng, kết bài không mở rộng)
 - Đọc bảng phụ.
 - HS đọc thầm bài cái nón, suy nghĩ làm bài cá nhân vào nháp, đọc bài làm.
 - Làm bài giải đúng vào vở
 - 1 em đọc 4 đề bài, lớp đọc thầm
 - Nghe
 - Kết bài theo kiểu mở rộng
 - HS nêu đề bài đã chọn(cái thước kẻ, cái bàn học, cái trống trường)
 - HS lần lượt đọc bài làm
 - Có 2 cách:Kết bài mở rộng, kết bài không mở rộng
TOÁN
 TIẾT 95: LUYỆN TẬP
I. MUẽC TIEÂU:
- Nhaọn bieỏt ủaởc ủieồm cuỷa hỡnh bỡnh haứnh.
- Tớnh ủửụùc dieọn tớch, chu vi cuỷa hỡnh bỡnh haứnh.
- Baứi taọp caàn laứm: baứi 1, 2, 3a
II. CHUAÅN Bề:
- SGK
- Baỷng phuù BT2
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU:
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
1. Oồn ủũnh:
2.. Baứi mụựi:
 v Giụựi thieọu baứi: Luyeọn taọp
Baứi taọp 1:
- Goùi HS ủoùc yeõu caàu BT
- Yeõu caàu HS phaựt bieồu
- Nhaọn xeựt.
Baứi taọp 2:
- Goùi HS ủoùc yeõu caàu BT
- Yeõu caàu HS laứm baứi caự nhaõn
- Treo baỷng phuù, goùi HS leõn laứm
- Nhaọn xeựt.
Baứi taọp 3:
- Goùi HS ủoùc yeõu caàu BT
- Hửụựng daón HS coõng thửực tớnh chu vi hỡnh bỡnh haứnh
- Goùi HS laứm treõn baỷng lụựp
- Nhaọn xeựt.
4. Cuỷng coỏ- daởn doứ:
- Neõu coõng thửực tớnh dieọn tớch hbh
- Veà xem laùi baứi.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- HS ủoùc yeõu caàu BT
- (HSY) laứm baứi
- HS ủoùc yeõu caàu BT
- HS laứm baứi vaứo SGK 
- 2 HS laứm treõn baỷng lụựp
- HS ủoùc yeõu caàu BT
- HS chuự yự
- (HSG) laứm treõn baỷng lụựp 
- HS neõu.
LỊCH SỬ
TIẾT 19: NệễÙC TA CUOÁI THễỉI TRAÀN
I.MUẽC TIEÂU :
 -HS bieỏt caực bieồu hieọn suy yeỏu cuỷa nhaứ Traàn vaứo giửừa theỏ kổ XIV.
 -Vỡ sao nhaứ Hoà thay nhaứ Traàn .	
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:
- Phieỏu hoùc taọp cuỷa HS.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC :
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
1.OÅn ủũnh:
 Cho HS haựt .
2.Kieồm tra baứi cuừ :
 -GV nhaọn xeựt baứi kieồm tra HK 1
- GV giụựi thieọu chửụng trỡnh HK2
3.Baứi mụựi :
 a.Giụựi thieọu baứi: 
- GV giụớ thieọu vaứ ghi tửùa.
 b. Giaỷng baứi:
 * Hoaùt ủoọng1: Thaỷo luaọn nhoựm baứn
- GV phaựt PHT cho caực nhoựm. 
- Noọi dung cuỷa phieỏu:
 Vaứo giửừa theỏ kổ XIV :
 +Vua quan nhaứ Traàn soỏng nhử theỏ naứo ?
 +Nhửừng keỷ coự quyeàn theỏ ủoỏi xửỷ vụựi daõn ra sao?
 +Cuoọc soỏng cuỷa nhaõn daõn nhử theỏ naứo ?
 +Thaựi ủoọ phaỷn ửựng cuỷa nhaõn daõn vụựi trieàu ủỡnh ra sao ?
 +Nguy cụ ngoaùi xaõm nhử theỏ naứo ?
 -GV nhaọn xeựt,keỏt luaọn .
 -GV cho HS neõu khaựi quaựt tỡnh hỡnh cuỷa ủaỏt nửụực ta cuoỏi thụứi Traàn.
 *Hoaùt ủoọng2: Laứm vieọc caỷ lụựp :
 -GV toồ chửực cho HS thaỷo luaọn 3 caõu hoỷi :
 + Hoà Quyự Ly laứ ngửụứi nhử theỏ naứo ?
 + OÂng ủaừ laứm gỡ ?
 + Haứnh ủoọng truaỏt quyeàn vua cuỷa Hoà Quyự Ly coự hụùp loứng daõn khoõng ? Vỡ sao ?
 - GV nhaọn xeựt, keỏt luaọn 
4.Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
 -GV cho HS ủoùc phaàn baứi hoùc trong SGK/44.
 -Trỡnh baứy nhửừng bieồu hieọn suy taứn cuỷa nhaứ Traàn?
-Caỷ lụựp haựt .
-HS laộng nghe.
- 1 HS nhaộc laùi
-HS nhaọn phieỏu .
-HS caực nhoựm thaỷo luaọn vaứ cửỷ ngửụứi trỡnh baứy keỏt quaỷ .
-Caực nhoựm khaực nhaọn xeựt,boồ sung .
- 1 HS neõu.
- HS thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi.
- HS khaực nhaọn xeựt, boồ sung .
- HS laộng nghe
-3 HS ủoùc baứi hoùc.
-HS traỷ lụứi.
KHOA HỌC
 TIẾT 37: TAẽI SAO COÙ GIOÙ?
I. MUẽC TIEÂU:
	- Laứm thớ nghieọm ủeồ nhaọn ra khoõng khớ chuyeồn ủoọng taùo thaứnh gioự.
	- Giaỷi thớch ủửụùc nguyeõn nhaõn gaõy ra gioự.
II. CHUAÅN Bề:
- SGK
- Duùng cuù thớ nghieọm
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU:
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
1. OÅn ủũnh:
2. Baứi cuừ: 
 3. Baứi mụựi:
Giụựi thieọu baứi: Taùi sao coự gioự
Hoaùt ủoọng 1: Choi chong choựng
- Kieồm tra vieọc mang chong choựng cuỷa caỷ lụựp
- Kieồm tra bao quaựt hoaùt ủoọng cuỷa caực nhoựm 
- Yeõu caàu HS trong quaự trỡnh chụi tỡm hieồu xem:
 + Khi naứo chong choựng khoõng quay?
 + Khi naứo chong choựng quay?
+ Khi naứo chong choựng quay nhanh, quay chaọm?
 + Neỏu chong choựng khoõng quay, laứm theỏ naứo ủeồ chong choựng quay?
 + Giaỷi thớch taùi sao khi baùn chaùy nhanh, chong choựng laùi quay nhanh?
 Hoaùt ủoọng 2: Tỡm hieồu nguyeõn nhaõn gaõy ra gioự
- Chia nhoựm vaứ ủeà nghũ nhoựm trửụỷng baựo caựo veà vieọc chuaồn bũ caực ủoà duứng ủeồ laứm TN
- Yeõu caàu HS ủoùc muùc Thửùc haứnh trang 74 SGK
- Goùi ủaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy
- Keỏt luaọn 
Hoaùt ủoọng 3: Tỡm hieồu nguyeõn nhaõn gaõy ra sửù chuyeồn ủoọng cuỷa khoõng khớ trong tửù nhieõn
- Yeõu caàu HS ủoùc thoõng tin ụỷ muùc Baùn caàn bieỏt SGK, thaỷo luaọn nhoựm 2 ủeồ giaỷi thớch caõu hoỷi: Taùi sao ban ngaứy gioự tửứ bieồn thoồi vaứo ủaỏt lieàn vaứ ban ủeõm gioự tửứ ủaỏt lieàn thoồi ra bieồn?
- Keỏt luaọn: Sửù cheõnh leọch nhieọt ủoọ vaứo ban ngaứy vaứ ban ủeõm giửừa bieồn vaứ ủaỏt lieàn ủaừ laứm cho chieàu gioự thay ủoồi giửừa ngaứy vaứ ủeõm
4. Cuỷng coỏ – daởn doứ:
- Taùi sao coự gioự?
- Veà xem laùi baứi
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
- Nhoựm trửụỷng ủieàu khieồn caực baùn mỡnh chụi chong choựng ngoaứi saõn roài tỡm hieồu trong quaự trỡnh chụi:
+ (HSY) Khi trụứi laởng gioự
+ (HSY) Khi trụứi coự gioự maùnh moọt chuựt
+ Khi trụứi coự gioự maùnh chong choựng quay nhanh, gioự yeỏu chong choựng quay chaọm.
+ Phaỷi taùo ra gioự baống caựch chaùy
+ (HSG) giaỷi thớch
- Nhoựm trửụỷng baựo caựo
- ẹoùc muùc Thửùc haứnh SGK ủeồ bieỏt caựch laứm vaứ laứm TN
- ẹaùi dieọn caực nhoựm trỡnh baứy keỏt quỷa 
- Moói caởp thay nhau hoỷi vaứ chổ vaứo hỡnh ủeồ laứm roừ caõu hoỷi treõn.
- ẹaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy keỏt quaỷ 
- HS traỷ lụứi
KHOA HỌC
TIẾT 38: GIOÙ NHẼ, GIOÙ MAẽNH, PHOỉNG CHOÁNG BAếO
I. MUẽC TIEÂU:
- Neõu ủửụùc moọt soỏ taực haùi cuỷa baừo: thieọt haùi veà ngửụứi vaứ cuỷa.
- Neõu caựch phoứng choỏng:
+ Theo doừi baỷn tin thụứi tieỏt.
+ Caột ủieọn. Taứu thuyeàn khoõng ra khụi.
+ ẹeỏn nụi truự aồn an toaứn.
II. CHUAÅN Bề:
- SGK
- Duùng cuù thớ nghieọm
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU:
 1. Khụỷi ủoọng : Haựt . 
 2. Baứi cuừ : Taùi sao coự gioự ?
	- Neõu laùi ghi nhụự baứi hoùc trửụực .
 3. Baứi mụựi : Gioự nheù , gioự maùnh . Phoứng choỏng baừo .
 a) Giụựi thieọu baứi :
 b) Caực hoaùt ủoọng : 
Hoaùt ủoọng 1 : Tỡm hieồu veà moọt soỏ caỏp gioự .
 - Giụựi thieọu veà ngửụứi ủaàu tieõn nghú ra caựch phaõn chia sửực gioự thoồi thaứnh 13 caỏp ủoọ , keồ caỷ caỏp 0 ( laởng gioự ) .
- Chia lụựp thaứnh caực nhoựm nhoỷ , phaựt phieỏu hoùc taọp cho caực nhoựm .
-Chửừa baứi theo noọi dung ủaừ soaùn saỹn veà caực caỏp gioự SGV trang 141 .
Hoaùt ủoọng 2 : Thaỷo luaọn veà sửù thieọt haùi cuỷa baừo vaứ caựch phoứng choỏng baừo .
Hoaùt ủoọng nhoựm .
- Caực nhoựm quan saựt hỡnh veừ vaứ ủoùc caực thoõng tin ụỷ trang 76 SGK roài hoaứn thaứnh baứi taọp trong phieỏu .
- Nhoựm trửụỷng ủieàu khieồn caực baùn laứm vieọc theo yeõu caàu cuỷa phieỏu hoùc taọp .
- ẹaùi dieọn caực nhoựm trỡnh baứy 
.Hoaùt ủoọng nhoựm .
- Quan saựt hỡnh 5 , 6 vaứ nghieõn cửựu muùc Baẽn caàn bieỏt ủeồ traỷ lụứi caực caõu hoỷi :
+ Neõu caực daỏu hieọu ủaởc trửng cho baừo .
+ Neõu taực haùi do baừo gaõy ra vaứ moọt soỏ caựch phoứng choỏng baừo . Lieõn heọ thửùc teỏ ủũa phửụng .
Hoạt động 3:Trũ chơi ghộp chữ vào hỡnh.
4.Cuỷng coỏ - Daởn doứ : 
- ẹaùi dieọn caực nhoựm trỡnh baứy keỏt quaỷ keứm hỡnh veừ , tranh aỷnh veà caực caỏp gioự ; veà nhửừng thieọt haùi do doõng , baừo gaõy ra vaứ caực baỷn tin thụứi tieỏt coự lieõn quan ủeỏn gioự baừo sửu taàm ủửụùc .
- nhặt chữ ghộp đỳng lời chỳ giải của mỗi tranh
-nhận xột đỏnh giỏ.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 19 lop 4(1).doc