Giáo án Lớp 4 - Tuần 35 - Năm học 2010-2011 (Bản 2 cột chuẩn kiến thức kĩ năng)

Giáo án Lớp 4 - Tuần 35 - Năm học 2010-2011 (Bản 2 cột chuẩn kiến thức kĩ năng)

KHOA HỌC

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

I- MỤC TIÊU:

-Mối quan hệ biữa các yếu tố vô sinh và hữu sinh.

-Vai trò của thực vật đối với sự sống trên trái đất.

-Kĩ năng phán đoán, giải thích qua một số bài tập vế nước, không khí, ánh sáng, nhiệt.

-Khắc sâu hiểu biết về thành phần các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của nước, không khí trong đời sống.

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Hình trang 138, 139, 140 SGK.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ Y ẾU:

1.Bài cũ:

-Con người có vai trò gì trong chuỗi thức ăn? Nếu một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt thì sao?

2.Bài mới:

 

doc 23 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 17/01/2022 Lượt xem 62Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 35 - Năm học 2010-2011 (Bản 2 cột chuẩn kiến thức kĩ năng)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
TUẦN 35
Thứ
Mơn
Bài dạy
Hai
 2.5.2011
Tập đọc
Mĩ thuật
Tốn
Khoa học
Chào cờ
-Ơn tập (t1)
 -GV bộ mơn
- Ơn tập về tìm 2 số khi biết tổng hoặc hiệu của hai số đĩ
- Ơn tập
-chào cờ.
Ba 
3
Tốn
LTVC
Chính tả
Nhạc 
Tiếng Jrai
- Luyện tập chung
-Ơn tập (t2)
Ơn tập(t3)
-GV bộ mơn
GV bộ mơn
Tư
 4
Tập đọc
Tốn
Tập làm văn
Đạo đức 
Thể dục
- Ơn tập(t4)
Luyện tập chung
Ơn tập(t5)
-Thi học kì 2
GV bộ mơn
Năm
 5
Tốn
LTVC
Khoa học
Tiếng Jrai
Địa lí
- Luyện tập chung
Ơn tập(t6)
Thi học kì 2
GV bộ mơn
Thi học kì 2
Sáu
 6
Tốn
Tập làm văn
Kể chuyện
Lịch sử
Kĩ thuật
SH
Thi học kì 2
Thi học kì 2(Thi đọc)
Thi học kì 2(Thi viết)
Thi học kì 2
Thi học kì 2
Tổng kết lớp
Thứ hai ngày 2 tháng 5 năm 2011
 TẬP ĐỌC 
 ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II
Tiết 1
I. MỤC TIÊU :
- Kiểm tra lấy điểm Tập đọc và Học thuộc lòng kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc – hiểu ( trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc ) . Hệ thống được một số điều cần ghi nhớ về nội dung , nhân vật của các bài Tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Khám phá thế giới.
- Đọc trôi chảy các bài Tập đọc đã học từ giữa HKII của lớp 4 . Biết ngừng nghỉ sau các dấu câu , giữa các cụm từ . Biết đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Phiếu viết tên từng bài Tập đọc và Học thuộc lòng trong 6 tuần cuối HKII
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 2. Bài cũ : (3’) Ăn mầm đá
	- Kiểm tra 2 HS tiếp nối nhau đọc bài Ăn mầm đá , trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc . 
 3. Bài mới : (27’) Tiết 1 .
 a) Giới thiệu bài :
	b) Các hoạt động : 
Hoạt động 1 : Kiểm tra Tập đọc và Học thuộc lòng .
- Kiểm tra khoảng 1/6 lớp .
- Cho điểm theo hướng dẫn của Bộ GD .
Hoạt động lớp .
- Từng em lên bốc thăm chọn bài .
- Đọc trong SGK hoặc đọc thuộc lòng 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu .
- Trả lời 1 câu hỏi về đoạn vừa đọc .
Hoạt động 2 : Bài tập 2 .
- Nhắc HS : Chỉ ghi lại những điều cần nhớ về các bài TĐ là truyện kể liên quan đến một hay một số nhân vật , nói lên một điều có ý nghĩa .
+ Phát phiếu và bút dạ cho các nhóm 4 .
. Củng cố : (3’)	- Nhận xét tiết học . 
Hoạt động lớp , nhóm .
- 1 em đọc yêu cầu BT , cả lớp đọc thầm 
- Các nhóm đọc thầm các truyện kể trong 2 chủ điểm , điền nội dung vào bảng .
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả .
- Cả lớp nhận xét theo các yêu cầu : Nội dung ghi ở từng cột có chính xác không ? Lời trình bày có rõ ràng , mạch lạc không 
- Cả lớp điền bảng cho hoàn chỉnh vào vở BT .
TOÁN
ÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT 
TỔNG HOẶC HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ 
I - MỤC TIÊU :
-Giúp HS rèn kĩ năng giải bài toán “Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó”.
II CHUẨN BỊ:
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
1.Kiểm tra bài cũ:
HS sửa bài tập ở nhà. 
2.Bài mới 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
*Hoạt động 1: Thực hành
Bài tập 1:
-HS làm ngoài vở nháp. Điền kết quả vào ô trống. 
Bài tập 2:
Tương tự bài 1
Bài tập 3:
Các hoạt động giải toán:
- Phân tích đề toán
- Vẽ sơ đồ minh hoạ
- Thực hiện các bước giải
Bài tập 4:
Các hoạt động giải toán:
- Phân tích đề toán
- Vẽ sơ đồ minh hoạ
- Thực hiện các bước giải
Bài 5: Lưu ý HS cần tìm hiệu giữa tuổi mẹ và tuổi con sau 3 năm nữa. 
4.Củng cố - Dặn dò: 
Chuẩn bị bài: Luyện tập chung
-HS làm bài
-Từng cặp HS sửa & thống nhất kết quả
-HS làm bài
-HS sửa
Giải:
Tổng số phần bằng nhau:
4+ 5= 9( phần)
Gia trị một phần:
1350: 9= 150 ( tấn )
Kho thứ nhất là:
150 x 4= 600 ( tấn)
Kho thứ hai là:
150 x 5= 750 ( tấn)
Đáp số: 600 tấn; 750 tấn
Giải
Tổng số phần bằng nhau:
3+ 4 = 7 ( phần)
Gía tri một phần:
56: 7= 8( hộp)
số hộp banh ban la:
8 x 4 = 32 ( hộp)
số hộp kẹo bán là :
8 x 3 = 24 ( hộp )
Đáp số : 32 hộp; 24 hộp
Giải:
Hiệu số phần bằng nhau:
4 – 1 = 3 ( phần)
Giá trị một phần:
27: 3 = 9 ( tuổi)
Tuổi mẹ 3 năm nữa là :
9 x 4 = 36 ( tuổi)
Tuổi con 3 năm nữa là:
9 x 1 = 9 ( tuổi)
Tuơi mẹ hiện nay là :
36 – 3 = 33 ( tuơi)
Tuổi con hiện nay là:
9 – 3 = 6 ( tuổi)
Đáp số : 33 tuơi, 6 tuơi.
KHOA HỌC 
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 
I- MỤC TIÊU:
-Mối quan hệ biữa các yếu tố vô sinh và hữu sinh.
-Vai trò của thực vật đối với sự sống trên trái đất.
-Kĩ năng phán đoán, giải thích qua một số bài tập vế nước, không khí, ánh sáng, nhiệt.
-Khắc sâu hiểu biết về thành phần các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của nước, không khí trong đời sống.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Hình trang 138, 139, 140 SGK.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ Y ẾU:
1.Bài cũ:
-Con người có vai trò gì trong chuỗi thức ăn? Nếu một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt thì sao?
2.Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
H Đ CỦA HỌC SINH 
Hoạt động 1:Trò chơi”Ai nhanh, Ai đúng”
-Cho các nhóm trình bày câu trả lời vào giấy A 4.
-Nhận xét các nhóm.
Hoạt động 2:Trả lời câu hỏi 
-Viết các câu hỏi ra phiếu yêu cầu hs bốc thăm và trả lời trước lớp.
-Nhận xét câu trả lời.
4.Củng cố:
-Chuẩn bị bài sau, nhận xét tiết học.
-Trả lời 3 câu hỏi vào giấy A 4, cử đại diện trình bày.
-Các nhóm nhận xét theo tiêu chí:
+nội dung:đủ đúng
+lời nói:to rõ,ngắn gọn,thuyết phục.
-Bốc thăm và trả lời.
 Thứ ba ngày 3 tháng 5 năm 2011
TOÁN 
LUYỆN TẬP CHUNG
I - MỤC TIÊU :
-Sắp xếp các số đo diện tích theo thứ tự từ bé đến lớn .
-Tính giá trị của biểu thức có chứa phân số. Tìm một thành phần chưa biết của phép tính .
-Giải bài toán liên quan đến tìm hai số biết tổng và hiệu hoặc biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
II CHUẨN BỊ:
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
1.Kiểm tra bài cũ:
HS sửa bài tập ở nhà. 
2.Bài mới 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
*Hoạt động 1: Thực hành
Bài tập 1:
-Yêu cầu HS tự làm rồi chữa bài. Khi chữa bài, -GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi như: “Trong 4 thành phố này, thành phố nào có diện tích bé nhất?”
Bài tập 2:
-Yêu cầu HS tự làm rồi dừng lại chữa bài để HS phân biệt đặc điểm từng biểu thức, từ đó ôn tập lại về thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức. 
*Hoạt động 2: Thực hành
Bài tập 3:
-Yêu cầu HS tự làmbài rồi chữa bài.
Bài tập 4:
GV yêu cầu HS sử dụng sơ đồ thay cho phần giải thích về quan hệ của các số cần tìm
Bài tập 5:
- Yêu cầu HS tự làmbài rồi chữa bài.
4.Củng cố - Dặn dò: 
Chuẩn bị bài: Kiểm tra số 3
-HS làm bài
-Từng cặp HS sửa & thống nhất kết quả
-HS làm bài
HS sửa
HS làm bài
HS sửa bài
Giải
Tổng của 3 phần bằng nhau là:
84 – 3 = 81
Giá trị một phần:
81 : 3 = 27
Số thứ nhất :
27 x1 = 27
Số thứ hai:
27 + 1 = 28
Số thứ ba:
28 + 1 = 29
Đáp số : 27; 28; 29
Giải
Hiệu số phần băng nhau là:
6 – 1 = 5 ( phần )
Giá trị một phần:
30 : 5 = 6 ( tuổi)
Tuơi bố là :
6 x 6 = 36 ( tuơi)
Tuổi con là :
6 x 1= 6 ( tuổi)
Đáp số : 36 tuổi; 6 tuổi
Luyen từ và câu:
Tiết 2
I. MỤC TIÊU : 
	-Kiểm tra đọc hiểu
-Hệ thống hoá và củng cố các thừ ngữ thuộc hai chủ điểm Khám phá thế giới và Tình yêu cuộc sống
-Hiểu nghĩa các từ thuộc chủ điểm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	-Phiếu ghi tên các bài tập đọc và học thuộc lòng
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Bài cũ : (3’) Tiết 1 .
	- Nhận xét việc kiểm tra tiết trước .
 2. Bài mới : (27’) Tiết 2 .
 a) Giới thiệu bài :
	Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt của tiết học .
 b) Các hoạt động :
Hoạt động 1 : Kiểm tra Tập đọc và Học thuộc lòng .
- Kiểm tra khoảng 1/6 lớp .
- Cho điểm theo hướng dẫn của Bộ GD .
Hoạt động lớp .
- Từng em lên bốc thăm chọn bài .
- Đọc trong SGK hoặc đọc thuộc lòng 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu .
- Trả lời 1 câu hỏi về đoạn vừa đọc .
Hoạt động 2 : Bài tập 2 .
-Phát phiếu học tập cho mỗi nhóm.
-gv và cả lớp nhận xét bài làm
Hoạt động lớp , cá nhân .
-Đọc yêu cầu bài tập
-Các nhóm ghi theo yêu cầu của phiếu.
-các nhóm trình bày bài trên phiếu và giải nghĩa một số từ gv chỉ định.
 4. Củng cố : (3’)
	- Nêu lại những nội dung vừa ôn luyện .
	- Nhận xét tiết học . 
	Chính tả: Ơn tập
Tiết 3
I. MỤC TIÊU :
- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm Tập đọc và Học thuộc lòng . ơ1
	- Có ý thức đọc đúng , hiểu đúng tiếng Việt .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Phiếu viết tên từng bài TĐ , HTL như tiết 1 .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 1. Bài cũ : (5’) Tiết 2 .
	- Nhận xét việc kiểm tra tiết học trước .
 2. Bài mới : (27’) Tiết 3 .
 a) Giới thiệu bài : 
	Giới thiệu mục đích , yêu cầu cần đạt của tiết học .
 b) Các hoạt động : 
Hoạt động 1 : Kiểm tra Tập đọc và Học thuộc lòng .
- Kiểm tra 1/6 lớp .
- Cho điểm theo hướng dẫn của Bộ GD .
Hoạt động lớp .
- Từng em lên bốc thăm chọn bài .
- Đọc trong SGK hoặc đọc thuộc lòng 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu .
- Trả lời 1 câu hỏi về đoạn vừa đọc .
Hoạt động 2 : Bài tập 2 .
-Cây xương rồng có đặc điểm gì?
*gv chốt ý và cho hs làm bài
-gv sửa lỗi nếu hs sai.
 4. Củng cố : (3’)
	- Nêu lại những nội dung vừa ôn tập .
	- Nhận xét tiết học .
Hoạt động lớp , cá nhân .
 Đọc yêu cầu BT .
+có thề sống được nơi khô hạn,sa mạc
+có chứa nhiều nước,có gai sắc nhọn,có mủ trắng,lá nhỏ.
+nhựa nó rất độc.
+được trồng để làm hàng rào hay làm thuốc.
-hs tự làm bài.
-1-2 em đọc đoạn văn của mình,cả lớp nhận xét.
	 Thứ tư ngày 4 tháng 5 năm 2011
Tâp đọc
Tiết 4
I. MỤC TIÊU :
- Ôn luyện các kiểu câu
-Ôn luyện về trạng n ...  - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1.Kiểm tra bài cũ:
HS sửa bài tập ở nhà. 
2.Bài mới 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
H Đ CỦA HỌC SINH
*Hoạt động 1: Thực hành
Bài 1: Viết số 
Cho HS viết số và đọc số mới vừa viết. 
Bài 2: Đổi các đơn vị đo khối lượng
HS làm bảng con, lần lượt HS lên bảng làm. 
Bài 3: Tính 
HS tự làm và chữa bài. 
*Hoạt động 2: Thực hành
Bài 4: HS tự làm và chữa bài
Lưu ý HS nhắc lại các bước làm dạng Tổng – Tỉ
Bài 5: HS thảo luận nhóm đôi sau đó cử đại diện báo cáo. 
Ví dụ: Hình vuông và hình chữ nhật có đặc điểm sau: 
Có 4 góc vuông
Có từng cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau
Có các cạnh liên tiếp vuông góc với nhau. 
HS làm và chữa bài.
HS làm và chữa bài.
HS làm và chữa bài.
HS làm và chữa bài.
HS làm và chữa bài.
4.Củng cố – dặn dò
Nhận xét tiết học
Luyện từ và câu: Tiết 6
I. MỤC TIÊU :
- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm Tập đọc và Học thuộc lòng .
- Đọc trôi chảy các bài TĐ , HTL đã học trong HK I . 
-Ôn luyện cách viết đoạn văn
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Phiếu viết bài tập 1
	- tranh minh hoạ 
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 1. Bài cũ : (3’) Tiết 5 .
	- Nhận xét việc kiểm tra tiết trước .
 2. Bài mới : (27’) Tiết 6 .
 a) Giới thiệu bài : 
	Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt của tiết học .
 b) Các hoạt động :
Hoạt động 1 : Kiểm tra Tập đọc và Học thuộc lòng .
- Kiểm tra 1/6 lớp .
- Cho điểm theo hướng dẫn của Bộ GD .
Hoạt động lớp .
- Từng em lên bốc thăm chọn bài .
- Đọc trong SGK hoặc đọc thuộc lòng 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu .
- Trả lời 1 câu hỏi về đoạn vừa đọc 
Hoạt động 2 : Bài tập 2 .
Gv đưa bảng phụ
-Gv tổ chúc cho các em làm việc cá nhân vào VBT
+Dưa váo SGK hãy cho biết những đặc điểm riêng của chim bồ câu?
+Các em đọc đoạn văn tham khảo và nêu thêm những hoạt động khác mà em biết?
+Chú ý miêu tả những đặc điểm nổi bật của chim bồ câu và nêu thêm cảm xúc của mình.
Gv nhận xét bài của hs.
 4. Củng cố : (3’)
	- Chấm bài , nhận xét .
	- Nhận xét tiết học .
- Đọc yêu cầu BT ,quan sát tranh minh hoạ chim bồ câu.
-Hs viết đoạn văn.
-vài em đọc bài của mình.
-Cả lớp nhận xét chỗ hay và chưa hay của bạn
	KHOA HỌC 
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 
I- MỤC TIÊU:
Sau bài này học sinh củng cố và mở rộng hiểu biếtvề:
-Khắc sâu hiểu biết về thành phần các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của nước, không khí trong đời sống.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Phiếu câu hỏi.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ Y ẾU:
1.Bài cũ: ôn tập
2.Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
Hoạt động 1:Thực hành 
-Yêu cầu các nhóm nêu cách trả lời câu 1.
-Câu 2 hướng dẫn hs chơi ghép phiếu thức ăn với phiếu vi-ta-min tương ứng.
Hoạt động 2:Trò chơi thi nói về vai trò của không khí và nước trong đời sống.
Trò chơi “Thi nói về vai trò của không khí và nước trong đời sống”. Chia lớp thành hai đội, bắt thăm đội nào trả lời trước. Đội trả lời đúng sẽ được hỏi tiếp. Kết thcú trò chơi đội nào hỏi nhiều câu hỏi và trả lời đúng nhiều sẽ thắng.
-hs làm việc theo nhóm nêu ý kiến của mình vào bảng.
Thức ăn
Vi-ta-min
Nhóm
Tên
A
D
Nhóm B
C
Sữa và các sản phẩm của sưa
..
4. Củng cố-dặn do
Nhận xét tiết học.
Chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ.
Địa lý 
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II
( Theo đề thống nhất chung )
Thứ sáu ngày 6 tháng 5 năm 2011
TOÁN 
LUYỆN TẬP CHUNG
I - MỤC TIÊU :
-Giúp HS rèn ôn tập, củng cố trước khi kiểm tra cuối năm học về :
-Xác định giá trị của chữ số theo vị trí của chữ số đó trong một số cụ thể 
-Nhân với số có hai chữ số .
-Giải bài toán liên quan đến tìm hai số biết hiệu và tỉ của hai số đó , tính diện tích hình chữ nhật . 
II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1.Kiểm tra bài cũ:
HS sửa bài tập ở nhà. 
2.Bài mới 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
H Đ CỦA HỌC SINH
*Hoạt động 1: Thực hành
Bài 1: HS làm bảng con (khoanh tròn câu trả lời đúng )
Bài 2: Tính 
HS tự tính và sửa bài.
Bài 3: HS viết số thích hợp vào chỗ trống sau đó trình bày trước lớp. HS tự sửa bài.
*Hoạt động 2: Thực hành
Bài 4:HS đọc đề toán, nêu tóm tắt, trình bày các bước giải.
Các bước giải:
Tính hiệu số phần bằng nhau
Chiều dài mảnh vườn
Chiều rộng mảnh vườn
Diện tích mảnh vườn.
HS làm và chữa bài.
HS làm và chữa bài.
HS làm và chữa bài.
HS làm và chữa bài.
4.Củng cố – dặn dò
Nhận xét tiết học
Tập làm văn:
Tiết 7
Kiểm tra : ĐỌC – HIỂU , LUYỆN TỪ VÀ CÂU
( Theo đề thống nhất chung )
Kể chuyện:
Tiết 8
Kiểm tra : CHÍNH TẢ – TẬP LÀM VĂN
( Theo đề thống nhất chung )
Lịch sử 
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II
( Theo đề thống nhất chung )
KĨ THUẬT 
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II
Sinh hoạt lớp
I- Mục tiêu
 - Giáo dục học sinh biết lễ phép ,vâng lời thấy giáo côgiáo và người lớn .
 - Giữ gìn trật tự trong trường lớp .
 - Giữ gìn vệ sinh trong trường lớp và vệ sinh thân thể .
II- Chuẩn bị Sổ tay giáo viên	
Hoạt động 1 
Hoạt động 2
Hoạt động 3 
Giáo viên nhận xét ưu khuyết điểm trong tuần qua 
 + Ưu điểm :
+ Khuyết điểm :
- Hoạt động 4 
-Giáo viên đọc kết quả cho học sinh
-Chuẩn bị tổng kết trường
-Những em học yếu cố gắng học trong hè.
4 tổ trưởng lên báo cáo tình hình của tổ mình trong tuần 
Lớp trưởng lên báo cáo tình hình chung của cả lớp .
-Nề nếp:Lớp thực hiện tương đối tốt.
-Vệ sinh trực nhật sạch sẽ.
-Về học tập: cĩ sự tiến bộ nhều so với tuần trước.
-Các em về nhà chưa chuẩn bị bài cũ.
LẮP GHÉP MÔ HÌNH TỰ CHỌN (TT)
A. MỤC TIÊU :
-HS biết tên gọi và chọn được các chi tiết để lắp ghép mô hình tự chọn . -HS lắp được từng bộ phận và lắp ghép mô hình tự chọn đúng kĩ thuật , đúng quy trình . -Rèn luyện tính cẩn thận , khéo léo khi thực hiện thao tác lắp , tháo các chi tiết của mô hình tự chọn .
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
Giáo viên : 
Bộä lắp ghép mô hình kĩ thuật . 
Học sinh : 
SGK , bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật .
C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
I.Khởi động:
II.Bài cũ:
Yêu cầu nêu mô hình mình chọn va nói đặc điểm của mô hình đó.
III.Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
*Hoạt động 1:Chọn và kiểm tra các chi tiết MT : Giúp HS tự chọn chi tiết lắp ghép.
PP : Trực quan , giảng giải , đàm thoại
-Hs chọn và kiểm tra các chio tiết đúng và đủ.
-Yêu cầu hs xếp các chi tiết đã chọn theo từng loại ra ngoài nắp hộp.
*Hoạt động 2:Hs thực hành lắp mô hình đã chọn 
MT : Giúp HS nhận biết cách lắp ghép mô hình.
PP : Trực quan , giảng giải , đàm thoại
-Yêu cầu hs tự lắp theo hình mẫu hoặc tự sáng tạo.
-Chọn và xếp chi tiết đã chọn ra ngoài.
-Thực hành lắp ghép.
IV.Củng cố:
Nhận xét và tuyên dương những sản phẩm sáng tạo , đẹp.
V.Dặn dò:
Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài sau.
KĨ THUẬT (tiết 69)
LẮP GHÉP MÔ HÌNH TỰ CHỌN (TT)
A. MỤC TIÊU :
-HS biết tên gọi và chọn được các chi tiết để lắp ghép mô hình tự chọn . -HS lắp được từng bộ phận và lắp ghép mô hình tự chọn đúng kĩ thuật , đúng quy trình . -Rèn luyện tính cẩn thận , khéo léo khi thực hiện thao tác lắp , tháo các chi tiết của mô hình tự chọn .
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
Giáo viên : 
Bộä lắp ghép mô hình kĩ thuật . 
Học sinh : 
SGK , bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật .
C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
I.Khởi động:
II.Bài cũ:
Yêu cầu nêu mô hình mình chọn va nói đặc điểm của mô hình đó.
III.Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
*Hoạt động 1(cho tiết 3):Đánh giá kết quả học tập của hs
 MT : Giúp HS đánh giá được sản phẩm của mình và của bạn
PP : Trực quan , giảng giải , đàm thoại .
-Tổ chức cho hs trưng bày sản phẩm.
-Nêu các tiêu chuẩn để hs tự đánh giá lẫn nhau.
-Nhắc nhở hs xếp đồ dùng gọn vào hộp.
Các nhóm trình bày sản phẩm và nhận xét sản phẩm của nhau.
IV.Củng cố:
Nhận xét và tuyên dương những sản phẩm sáng tạo , đẹp.
V.Dặn dò:
Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài sau.
MĨ THUẬT (Tiết 35)
BÀI: TRƯNG BÀY KẾT QUẢ HỌC TẬP
I. MỤC TIÊU :
-Gv và hs thấy được kết quả dạy-học mĩ thuật trong năm.
-Nhà trường thấy được công tác quản lí dạy-học mý thuật.
-Hs yêu thích môn mỹ thuật.
II .HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
-Gv và hs chọn các bài đẹp trong năm.
-Trưng bày nơi thuận tiện cho nhiều người xem.
-Dán bài theo phân môn và có ghi tên sản phẩm, tên hs.
-Dán tường tang trí lớp học.
III .ĐÁNH GIÁ:
Khởi động:
Dạy bài mới :
Tổ chức cho hs xem và gợi ý nhận xét, đánh giá.
Khen ngợi những bài đẹp.
HÁT (Tiết 35)
BÀI: KIỂM TRA HỌC KÌ 2 
( HOẶC TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT )
I. MỤC TIÊU :
-Kiểm tra từng nhóm tập đọc nhạc hoặc trình bày bài hát 
-HS hát đúng giai điệu , lời ca và hát diễn cảm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
Giáo viên :
-Nhạc cụ ; Băng đĩa .
Học sinh :
-SGK ; Nhạc cụ gõ .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Phần mở đầu: 
Giới thiệu nội dung tiết học: Biểu diễn văn nghệ. 
2. Phần hoạt động :
Nội dung
Phân công các tổ nhóm trình diễn các bài hát. Khi biểu diễn có thể mặc quần áo đẹp, khi hát có thể kết hợp các động tác phụ hoạ.
GV theo dõi, tạo điều kiện để tất cả HS trong lớp đều có thể tham gia. 
3. Phần kết thúc:
Nhận xét tiết học. 
Tổng kết môn học. 
HS biểu diễn trước lớp. 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_tuan_35_nam_hoc_2010_2011_ban_2_cot_chuan_kien.doc