Giáo án môn Chính tả 4 - Tiết 4: Truyện cổ nước mình

Giáo án môn Chính tả 4 - Tiết 4: Truyện cổ nước mình

I. Mục đích yêu cầu:

 - Nhớ viết lại đúng 10 dòng thơ đầu và trình bày bài chính tả sạch đẹp, biết trình bày đúng các dòng thơ lục bát.

 - Làm đúng bài tập 2a.

II. Đồ dùng dạy học: Vở bài tập, bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra(2-3): Viết bảng con tên các con vật hoặc tên các đồ vật trong nhà có âm đầu ch/tr.

2. Dạy bài mới:

a. Giới thiệu bài(1-2): .ghi tên bài.

 

doc 1 trang Người đăng thuthuy90 Lượt xem 858Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Chính tả 4 - Tiết 4: Truyện cổ nước mình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THIÃÚT KÃÚ BAèI DAÛY
Tuỏửn: 04
 	Mọn: CHấNH TAÍ	(Tióỳt: 4)
 Âóử baỡi :	Truyện cổ nước mình
I. Mục đích yêu cầu:
 - Nhớ viết lại đúng 10 dòng thơ đầu và trình bày bài chính tả sạch đẹp, biết trình bày đúng các dòng thơ lục bát.
 - Làm đúng bài tập 2a.
II. Đồ dùng dạy học: Vở bài tập, bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra(2-3’): Viết bảng con tên các con vật hoặc tên các đồ vật trong nhà có âm đầu ch/tr.
2. Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bài(1-2’): .....ghi tên bài.
b. Hướng dẫn chính tả(10-12’):
 - Gv đọc mẫu lần 1.
 Gọi HS phát âm, phân tích từ cơn nắng, rặng dừa, sâu xa, nghiêng soi.
c. Viết chính tả(14-16’)
- Hướng dẫn tư thế ngồi viết, cách trình bày thể thơ lục bát.
 - GV kiểm tra vài em.
d. Hướng dẫn chữa, chấm(3-5’)
 - Gv đọc soát lỗi 1 lần.
 - Kiểm tra lỗi.
 - Hướng dẫn chữa lỗi.
 - Gv chấm vở.
đ. Hướng dẫn bài tập(7-9’):
 Bài 2: a)..
 b)
- GV chấm, chữa.
- Cả lớp nhẩm thầm.
- 1 HS đọc bài.
 nắng = n / ăng 
 rặng = r / ăng 
nghiêng=ngh/iêng
sâu=s/âu
- HS viết bảng con
- Hs khá giỏi viết được 14 dòng thơ đâu SGK
- HS tự nhẩm lại.
- HS đọc bài.
- HS viết bài vào vở.
- HS soát.
- HS ghi lỗi ra lề.
- HS tự chữa lỗi.
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm VBT.
- HS làm vở.
e. Củng cố, dặn dò(2-4’):
- Nhận xét tiết học.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN_4.doc