Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài: Môn tự chọn. Nhảy dây

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài: Môn tự chọn. Nhảy dây

GIÁO ÁN THỂ DỤC SỐ: 29

A. Tên bài dạy:

- MÔN TỰ CHỌN

- NHẢY DÂY

B. Mục tiêu- yêu cầu:

- Ôn và học mới một số nội dung môn tự chọn . Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng những nội dung ôn tập và mới học.

- Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích. TIẾT CHƯƠNG TRÌNH: 57

C. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp:

 - Trực quan, thực hành, phân tích, diễn giải

D. Dụng cu- Địa điểm tập:

- Chuẩn bị : mỗi HS 1 dây và dụng cụ tổ chức trò chơi

- Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện.

 -

 

doc 2 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 315Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài: Môn tự chọn. Nhảy dây", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN THỂ DỤC SỐ: 29
A. Tên bài dạy:
- MÔN TỰ CHỌN
- NHẢY DÂY
B. Mục tiêu- yêu cầu:
- Ôn và học mới một số nội dung môn tự chọn . Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng những nội dung ôn tập và mới học.
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
TIẾT CHƯƠNG TRÌNH: 57
C. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp: 
 - Trực quan, thực hành, phân tích, diễn giải 
D. Dụng cu- Địa điểm tậpï: 
- Chuẩn bị : mỗi HS 1 dây và dụng cụ tổ chức trò chơi
- Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện..
	- 
PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ
YÊU CẦU KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. MỞ ĐẦU:
6-10’
 1. Nhận lớp:
-Tập hợp lớp, kiểm tra sĩ số HS 
- Lớp tập trung 4 hàng dọc phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
 2. Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra động tác kỹ thuật ném bóng
Kiểm tra 2- 4 HS
 3. Phổ biến bài mới:
 Phổ biến nội dung: 
- Môn tự chọn
- Nhảy dây
 4. Khởi động:
3’-4’
 - Chung:
1-2’
- Xoay các khớp cổ chân, đầu gối, hông, vai.
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo một hàng dọc
Đội hình 4 hàng ngang
 - Chuyên môn:
2-3’
- Ôn các đôïng tác của bài thể dục PTC.
Đội hình hàng ngang
II. CƠ BẢN:
18-22’
 1. Nội dung:
5-6’
* Môn tự chọn
 - Đá cầu 
 +Ôn chuyền cầu bằng mu bàn chân
 + Học chuyền cầu theo nhóm 2 người.
 - Ném bóng
 + Ôn một số động tác bổ trợ 
 + Ôn cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị- ngắm đích - ném
* Nhảy dây
 + Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau
 + Thi nhảy cá nhân tự do 
-Tập theo đội hình 2-4 hàng ngang hoặc vòng tròn, em nọ cách em kia tổi thiểu 1,5 m ( đứng đối diện nhau từng đôi một).
- Tâïp hợp đồng loạt theo 2-4 hàng ngang. GV nêu tên động tác, làm mẫu, cho HS tập, đi kiêûm tra, uốn nắn động ntác sai 
- GV nêu tên động tác, làm mẫu kết hợp giải thích. Cho HS tập mô phỏng kỹ thuật động tác nhưng chưa ném bóng đi, sau đó ném bóng vào đích. Gv vừa điều khiển vừa quan sát HS để nhận xét về động tác hoặc kỷ luật tập và chỉ dẫn cách sửa động tác sai cho HS
- Tập cá nhân theo đội hình hàng ngang
 2. Trò chơi:
4-5’
 3. Chạy bền:
III.KẾT THÚC:
4- 6’
 1. Nhận xét :
1-2’
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét và ĐG KQ giờ học và giao bài tập về nhà 
HS tập hợp hàng ngang
 2. Hồi tĩnh:
1-2’
- Đi đều và hát
- Thực hiện một số động tác hồi tĩnh. 
Đội hình hàng dọc
 3. Xuống lớp:
1’
GV hô “ THỂ DỤC” – Cả lớp hô “ KHỎE”
Lớp tập trung thành 4 hàng ngang.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_4_bai_mon_tu_chon_nhay_day.doc