Giáo án môn Thể dục 4 - Bài 5: Đi đều, đứng lại, quay sau - Trò chơi “kéo cưa lừa xẻ”

Giáo án môn Thể dục 4 - Bài 5: Đi đều, đứng lại, quay sau - Trò chơi “kéo cưa lừa xẻ”

BÀI 5: ĐI ĐỀU , ĐỨNG LẠI, QUAY SAU -RÒ CHƠI “ KÉO CƯA LỪA XẺ”

I. MỤC TIÊU:

* CKTKN:

- Củng cố và nâng cao kĩ thuật : Đi đều, đứng lại, quay sau. HS nhận biết đúng hướng quay, cơ bản đúng động tác, đúng khẩu lệnh.

- Trò chơi “ Kéo cưa lừa xẻ”. HS chơi đúng luật , hào hứng trong khi chơi.

- Có ý thức tổ chức kỉ luật trong giờ học; Thấy được vai trò và biết ơn người thợ mộc.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : * Sân trường , 1còi, sân trường sạch sẽ đảm bảo an toàn khi chơi.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc 3 trang Người đăng minhanh10 Lượt xem 988Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 4 - Bài 5: Đi đều, đứng lại, quay sau - Trò chơi “kéo cưa lừa xẻ”", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 4 – TUẦN 3
 Ngày soạn : 15 / 9 / 2012 Ngày dạy, Thứ ba ngày 18 tháng 9 năm 2012
 THỂ DỤC 
 BÀI 5: ĐI ĐỀU , ĐỨNG LẠI, QUAY SAU -RÒ CHƠI “ KÉO CƯA LỪA XẺ”
I. MỤC TIÊU:
* CKTKN: 
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật : Đi đều, đứng lại, quay sau. HS nhận biết đúng hướng quay, cơ bản đúng động tác, đúng khẩu lệnh.
- Trò chơi “ Kéo cưa lừa xẻ”. HS chơi đúng luật , hào hứng trong khi chơi.
- Có ý thức tổ chức kỉ luật trong giờ học; Thấy được vai trò và biết ơn người thợ mộc.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : * Sân trường , 1còi, sân trường sạch sẽ đảm bảo an toàn khi chơi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
TL
PHƯƠNG PHÁP
1. Phần mở đầu:
- Gv nhận lớp , phổ biến ND yêu cầu giờ ‚ ‚ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục học tập.
- Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
* Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”.
1 – 2 phút
1 – 2 phút
2 – 3 phút
 ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ 
 ‚
2. Phần cơ bản:
a. Đội hình đội ngũ:
- Oân đi đều, đứng lại, quay sau.
+ Lần 1 và 2: Tập cả lớp do GV điều khiển; Lần 3 và 4ập theo tổ, do tổ trưởng điều khiển, Gv quan sát chữa sai.
+ Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các tổ thi đua trình diễn. Gv quan sát đánh giá, sửa chữa sai sót.
+ Tập cả lớp do Gv điều khiển để củng cố.
b. Trò chơi vận động:
- Trò chơi “ Kéo cưa lừa xẻ”. ( Trò chơi lớp 1).
+ GV tập hợp lớp theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi.
+ Cho cả lớp ôn lại vần điệu trước 1, 2 lần rồi cho HS làm mẫu.
+ Cho 1 tổ ra chơi thử.
+ Chơi chính thức và thi đua các tổ. Gv quan sát nhận xét ,biểu dương các cặp HS chơi đúng luật.
18 – 22 phút
 8 – 10 phút
8 – 10 phút
‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ 
‚
 ‚ ‚ ‚ ‚
 ‚ ‚ ‚ ‚
 ‚ ‚ ‚ ‚
 ‚ ‚ ‚ ‚
 ‚ ‚ ‚ ‚
 ‚ ‚ ‚ ‚
3. Phần kết thúc:
- Cho cả lớp chạy đều ( theo thứ tự tổ 1,2,3,4) nối tiếp nhau thành 1 vòng tròn lớn, sau khép dần thành vòng tròn nhỏ.
- Làm động tác thả lỏng.
- GV cùng HS củng cố bài.nhà.
 1– 2 phút
 1 – 2 phút
 1 – 2 phút
‚
LỚP 4 – TUẦN 3
 Ngày soạn : 17 / 9 / 2012 Ngày dạy, Thứ năm ngày 20 tháng 9 năm 2012
 THỂ DỤC 
BÀI 6 :ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI
TRÒ CHƠI “ BỊT MẮT BẮT DÊ”
I. MỤC TIÊU: * CKTKN: 
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác quay sau. HS thực hiện cơ bản đúng động tác, đúng với khẩu lệnh.
- Học động tác mới : Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. HS nhận biết đúng hướng vòng, làm quen với kĩ thuật động tác.
- Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”. Rèn luyện và nâng cao tập trung chú ý và khả năng định hướng cho HS, chơi đúng luật , hào hứng và nhiệt tình trong khi chơi.
II-.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 
* Còi; 4khăn sạch để chơi trò chơi ; kẻ sẵn sân chơi. An toàn khi chơi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
TL
PHƯƠNG PHÁP
1. Phần mở đầu:
- Tập hợp lớp, phổ biến ND yêu cầu giờ học. Nhắc lại nội quy học tập, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập 
- Trò chơi”Làm theo hiệu lệnh”.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp.
1 – 2 phút
2 – 3 phút
1 – 2 phút
‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ 
‚
2. Phần cơ bản:
a. Đội hình đội ngũ:
- Ơn quay sau.
+ Lần 1 và 2: GV điều khiển.
+ Các lần sau , chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển. 
+ Tập trung cả lớp tập để củng cố , cán sự điều khiển.
- Học đi vòng phải, vòng trái, đứng lại
+ Gv làm mẫu chậm, vừa làm vừa giảng giải động tác .
+ GV hô khẩu lệnh cho tổ HS làm mẫu.
+ Chia tổ tập luyện , mỗi tổ 1 hàng dọc. 
+ Cả lớp tập theo đội hình 4 hàng dọc .
* Khẩu lệnh: ”Vòng bên phải ( trái)  bước! “.
b. Trò chơi vận động.
- Trò chơi “ Bịt mắt bắt dê”. Gv tập hợp theo đội hình chơi. ( Như ở lớp 2).
+ Gv nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. 
+ Cho HS chơi thử.
+ Cho HS chơi chính thức . Gv đánh gái , nhận xét.
18 – 22 phút
10 – 12 phút
5 – 6 phút
5 – 6 phút
6- 8 phút
‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ 
 ‚
 ‚
3. Phần kết thúc:
- Cho HS chạy theo vòng tròn lớn, sau đó khép dần thành vòng tròn nhỏ, vòng cuối cùng vừa đi vừa làm động tác thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét , đánh giá kết quả học tập và giao bài tập về nhà.
4 – 6 phút
2 – 3 phút
1 – 2 phút1 – 2 phút
‚

Tài liệu đính kèm:

  • docThể dục-L4 (3).doc