Giáo án môn: Toán - Bài: Vận tốc

Giáo án môn: Toán - Bài: Vận tốc

I.Mục tiêu:

 Giúp học sinh:

 - Bước đầu hiểu được vận tốc là đại lượng chỉ quảng đường đi được trong một đơn vị thời gian.

 - Biết cách tính vận tốc (lấy quãng đường đi được chia cho thời gian).

II.Đồ dùng dạy học:

 Hai bảng bìa, hai bảng con.

III.Hoạt động dạy học:

 

doc 5 trang Người đăng hungtcl Lượt xem 1377Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn: Toán - Bài: Vận tốc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án
Môn: Toán
Bài: VẬN TỐC
I.Mục tiêu:
	Giúp học sinh:
	- Bước đầu hiểu được vận tốc là đại lượng chỉ quảng đường đi được trong một đơn vị thời gian.
	- Biết cách tính vận tốc (lấy quãng đường đi được chia cho thời gian).
II.Đồ dùng dạy học:
	Hai bảng bìa, hai bảng con.
III.Hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Ổn định lớp:
2.Kiểm tra bài cũ:
- Giáo viên gọi hai học sinh lên bảng đổi đơn vị đo thời gian, cả lớp làm vào vở.
 2 giờ 20 phút = . giờ.
 3 giờ 24 phút = . giờ.
* Tính:
 17 giờ 30 phút 3 phút 30 giây
 - 05 giờ 30 phút x 3
- Giáo viên nhận xét và sửa bài.
3.Bài mới:
- Tập thể lớp hát vui.
- Hai học sinh lên bảng cả lớp làm vào vở.
- Lắng nghe.
Hoạt động 1: Giới thiệu vận tốc
* Giáo viên đưa ra ví dụ 1 và gọi một học sinh đọc:
- Yêu cầu một học sinh lên tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng.
- Yêu cầu một học sinh lên bảng lập phép tính để tìm kết quả, cả lớp làm vào nháp.
- Giáo viên hỏi:
 + Bài toán cho biết gì?
 + Bài toán hỏi gì?
- Nhận xét cách làm của học sinh và giới thiệu: trong ví dụ chúng ta vừa tìm hiểu trung bình 1 giờ ô tô đi được quãng đường là 42.5 km , mà ô tô đi được trong mỗi giờ gọi là vận tốc trung bình hay gọi vận tốc của ô tô. Vậy để biết vận tốc là gì? Và công thức tính của nó như thế nào? Tiết học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài vận tốc.
- Giáo viên ghi tựa bài lên bảng và yêu cầu học sinh nhắc lại.
- Giáo viên hỏi: Qua ví dụ 1 em nào cho cô biết đơn vị đo vận tốc là gì?
- Giáo viên nhận xét và nêu lại.
 + Đơn vị đo vận tốc là km/giờ.
 + Viết là “km gạch chéo giờ”.
 + Đọc là “ki – lô – mét trên giờ”.
- Yêu cầu một, hai học sinh đọc.
- Giáo viên hỏi: Các em hiểu như thế nào về các đơn sau:
 + Vận tốc của ô tô là 42.5 km/giờ?
 + Vận tốc của người đi bộ: 190 m/phút?
 + Vận tốc của ánh sáng:3.000.000 km/giờ?
- Yêu cầu ba học sinh trả lời.
- Giáo viên nhận xét và nêu lại.
- Qua ví dụ 1 em nào cho cô biết vận tốc là gì?
- Giáo viên nhận xét và dán bảng phụ ghi sẳn nội dung “vận tốc là quãng đường đó ô tô đi được trong một đơn vị thời gian”.
- Yêu cầu hai, ba học sinh nhắc lại.
- Giáo viên nói thêm: Đơn vị thời gian có thể là một giờ, một phút hay một giây.
- Giáo viên đưa ra ví dụ 2.
- Yêu cầu một học sinh đọc.
- Giáo viên hỏi:
 + Bài toán cho biết gì?
 + Bài toán hỏi gì?
- Giáo viên tóm tắt lại bài toán bằng sơ đồ.
m
60m
- Yêu cầu một học sinh lên bảng tính cả lớp làm vào vở.
- Yêu cầu một học sinh nhận xét.
- Giáo viên nhận xét và kết luận.Vậy vận tốc của người đi
- Một học sinh đọc.
- Một học sinh lên tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng.
- Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. 
 170 : 4 = 425 (cm)
- Học sinh trả lời:
 + Trong 4 giờ ô tô đi được quãng đường là 170 km.
 + Trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?
- Học sinh nhắc lại.
- Km/giờ.
- Lắng nghe.
- Một – hai học sinh đọc “ki-lô-mét trên giờ”.
- Ba học sinh trả lời.
- Học sinh lắng nghe và nhắc lại.
- Học sinh trả lời.
- Hai, ba học sinh nhắc lại.
- Lắng nghe.
- Một học sinh lên bảng tính cả lớp làm vào vở.
 60 : 10 = 6 m/giây.
 Đáp số: 6 m/giây.
Hoạt động 2: Công thức tính vận tốc
- Qua hai ví dụ vừa tìm hiểu em nào cho cô biết để tính vận tốc ta làm như thế nào?
- Gọi học sinh nhận xét.
- Giáo viên nhận xét.
- Giáo viên nói: Nếu gọi vận tốc là V, quãng đường là S, thời gian là t, em nào nêu công thức tính vận tốc cho cô?
- Yêu cầu một học sinh nêu.
- Gọi học sinh nhận xét.
- Giáo viên nhận xét và nói thêm.
- Để tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.
- Nhận xét.
- Lắng nghe.
- Một học sinh nêu. V = S : t
Hoạt động 3:Thực hành
Bài 1: 
- Yêu cầu một học sinh lên đọc yêu cầu bài toán.
- Giáo viên hỏi:
 + Bài toán cho biết gì?
 + Bài toán yêu cầu gì?
 + Gọi học sinh nêu cách tính vận tốc?
- Giáo viên goi một học sinh lên bảng viết bài giải, các học sinh còn lại làm bài vào vở.
- Gọi học sinh nhận xét.
- Giáo viên nhận xét và sửa bài.
Bài 2: 
- Yêu cầu một học sinh đọc yêu cầu bài toán.
- Giáo viên:
 + Bài toán cho biết gì?
 + Bài toán yêu cầu gì?
- Yêu cầu một học sinh lên bảng giải, cả lớp làm vào vở.
- Gọi học sinh nhận xét.
- Giáo viên nhận xét và sửa bài.
Bài 3:
- Yêu cầu một học sinh đọc yêu cầu bài toán.
- Giáo viên:
 + Bài toán cho biết gì?
 + Bài toán yêu cầu gì?
- Giáo viên hướng dẫn: Muốn tính vận tốc với đơn vị là m/giây thì các em phải đổi đơn vị của số đo thời gian sang giây.
- Yêu cầu một học sinh lên đổi.
 1 phút 20 giây = . giây.
- Yêu cầu một học sinh lên bảng trình bày cả lớp làm vào vở.
- Gọi học sinh nhận xét.
- Giáo viên nhận xét và sửa bài.
4.Củng cố:
- Tiết toán hôm nay chúng ta học bài gì?
- Yêu cầu học sinh nêu lại công thức tính vận tốc.
- Nhận xét tiết học.
- Một học sinh đọc.
+ Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 105 km.
+ Tính vận tốc của người đi xe máy.
+ Học sinh nêu: V = S : t
- Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
 Vận tốc của xe máy là:
 105 : 3 = 35 (km/giờ).
 Đáp số : 35 km/giờ.
- Nhận xét.
- Lắng nghe.
- Một học sinh đọc.
+ Trong 2,5 giờ máy bay bay được 1.800 km.
+ Tính vận tốc của máy bay cả lớp thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
 Vận tốc của máy bay là:
 1800 : 2.5 = 720 (km/giờ)
 Đáp số: 720 (km/giờ)
- Nhận xét.
- Lắng nghe.
- Một học sinh đọc.
+ Một người chạy được 400m trong 1 phút 20 giây.
+ Tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị là m/giây.
- Lắng nghe.
- Một học sinh lên đổi.
 1 phút 20 giây = 80 giây.
- Một học sinh lên giải. cả lớp làm vào vở.
 Vận tốc chạy của người đó là:
 400 : 80 = 5 (m/giây)
 Đáp số: 5 m/giây
- Nhận xét.
- Lắng nghe.
- Vận tốc.
- V = S :t.

Tài liệu đính kèm:

  • docdinh li pi ta go.doc