Giáo án Thể dục 4 - Tuần 33 đến 35 - GV: Nguyễn Duẩn - Trường TH Huỳnh Thúc Kháng

Giáo án Thể dục 4 - Tuần 33 đến 35 - GV: Nguyễn Duẩn - Trường TH Huỳnh Thúc Kháng

Bài 65 : môn thể thao tự chọn

I. Mục tiêu:

- Ôn tâng cầu bằng đùi.Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác .

- Cầm bóng ném 150g . Y/cầu nắm đúng tư thế ngắm đích ném bóng trúng đích.

-Trò chơi “Dẫn bóng”. Y/c tham gia vào trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn.

II. Địa điểm, phương tiện:

- Vệ sinh an toàn sân tập.

- Cb: 1 còi, bóng 2 quả, cầu đá .

 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:

Nội dung

A. Phần mở đầu:

1. Nhận lớp.

2. Khởi động

- Xoay các khớp

- Chạy nhẹ nhàng .

- Đi thường hít thở sâu.

- Tập bài TD.

- K/tra bc: Tâng cầu bằng đùi.

B. Phần cơ bản:

1.Ôn đá cầu:

+ Ôn tâng cầu bằng đùi.

+ Thi tâng cầu bằng đùi.

2. Ném bóng.

3. Học trò chơi: “Dẫn bóng”

C. Phần kết thúc:

- Củng cố.

- Thả lỏng.

-Nhận xét.

-BTVN

 

doc 7 trang Người đăng haiphuong68 Ngày đăng 14/06/2021 Lượt xem 554Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 4 - Tuần 33 đến 35 - GV: Nguyễn Duẩn - Trường TH Huỳnh Thúc Kháng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 33
Bài 65 : 	 môn thể thao tự chọn 
I. Mục tiêu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi.Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác .
- Cầm bóng ném 150g . Y/cầu nắm đúng tư thế ngắm đích ném bóng trúng đích.
-Trò chơi “Dẫn bóng”. Y/c tham gia vào trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, bóng 2 quả, cầu đá .
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp
- Chạy nhẹ nhàng .
- Đi thường hít thở sâu.
- Tập bài TD.
- K/tra bc: Tâng cầu bằng đùi.
B. Phần cơ bản: 
1.Ôn đá cầu:
+ Ôn tâng cầu bằng đùi.
+ Thi tâng cầu bằng đùi.
2. Ném bóng.
3. Học trò chơi: “Dẫn bóng”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
H. Chạy theo vòng sân, trở về đ/h hàng ngang xoay các khớp tập bài TD.
G. (Lớp trưởng )Điều khiển – hô nhịp
H.1 số em lên thực hiện tâng cầu.
G. Nêu tên động tác, nêu y/c tập luyện.
H. Tập luyện theo nhóm 4-6 em.
G. Quan sát, tới từng nhóm hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS.
H. Đại diện các nhóm lên thi tâng cầu.
G.H. Quan sát nhận xét biểu dương.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.
H. Chia lớp thành 2 đội chơi thi đua. Đội nào thua thì phải cõng đội kia 1 vòng.
Thưc hiện lần lượt theo kiểu nước chảy.
Sau khi xong nhận xét biểu dương, rút kinh nghiệm.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn đá cầu.
................................................................................................
Bài 66 : môn thể thao tự chọn
I. Mục tiêu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu theo nhóm 2-3 người. Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác, nâng cao thành tích.
- Cầm bóng ném 150g . Y/cầu nắm đúng tư thế ngắm đích ném bóng trúng đích.
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, mỗi em một quả cầu đá- dây nhảy cá nhân.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động .
- Xoay các khớp.
- Chạy nhẹ nhàng .
- Đi thường hít thở sâu.
- Tập bài TD.
B. Phần cơ bản: 
1. Ôn đá cầu:
+ Ôn tâng cầu bằng đùi.
+ Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người.
+ Thi tâng cầu bằng đùi.
2. Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. 
3. Ném bóng.
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
H. Dàn hàng K/Đ- Chạy theo hàng dọc vòng sân. đi thường trở về đ/h hàng ngang, tập bài TD.
G. Nêu tên động tác.
H. Chia nhóm tập luyện do nhóm trưởng điều khiển.
G. Quan sát, tới từng nhóm hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS.
H. Chọn 4-5 em thi tâng cầu bằng đùi.
G.H. Quan sát, nhận xét, biểu dương.
G. Nêu tên động tác,làm mẫu.
H. chia nhóm 4 - 6 em tập luyện.
G. Tới các nhóm hướng dẫn, giúp đỡ HS.
Sau khi xong nhận xét biểu dương, rút kinh nghiệm.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn đá cầu
.Tuần 34.
Bài 67 : nhảy dây- trò chơi "lăn bóng bằng tay" 
I. Mục tiêu:
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
-Trò chơi “lăn bóng bằng tay”. Y/c tham gia vào trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, bóng 2 quả, dây nhảy cá nhân.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động.
- Chạy nhẹ nhàng.
- Đi thường hít thở sâu.
- Tập bài TD.
- Trò chơi "làm theo hiệu lệnh"
B. Phần cơ bản: 
1.Ôn nhảy dây.
+ Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
+ Thi nhảy dây.
2. Học trò chơi: “lăn bóng bằng tay”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo. 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học.
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
H. Chạy theo hàng dọc vòng sân, trở về đ/h hàng ngang tập bài TD, chơi trò chơi.
G. (Lớp trưởng )Điều khiển – hô nhịp
H.4-6 em lên thực hiện tâng cầu.
G. Nêu tên động tác, nêu y/c tập luyện.
H. Tập luyện theo nhóm 4-6 em.
G. Quan sát, tới từng nhóm hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS.
H. Đại diện các nhóm lên thi nhảy dây.
G.H. Quan sát nhận xét biểu dương.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.
H. Chia lớp thành 2 đội, chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức. Đội nào thua thì phải cõng đội kia 1 vòng.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn đá cầu.
..
Bài 68 : nhảy dây- trò chơi "dẫn bóng"
I. Mục tiêu:
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
-Trò chơi “Dẫn bóng”. Y/c tham gia vào trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, bóng 2 quả, dây nhảy cá nhân.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động.
- Chạy nhẹ nhàng .
- Đi thường hít thở sâu.
- Xoay các khớp.
- Tập bài TD.
- KTBC: Nhảy dây.
B. Phần cơ bản: 
1.Ôn nhảy dây.
+ Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
+ Thi nhảy dây.
2. Ôn trò chơi: “Dẫn bóng"
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
H. Chạy theo hàng dọc vòng sân, trở về đ/h hàng ngang, xoay các khớp, tập bài TD, chơi trò chơi.
G. (Lớp trưởng )Điều khiển – hô nhịp
H.4-6 em lên thực hiện nhảy dây.
G. Nêu tên động tác, nêu y/c tập luyện.
H. Tập luyện theo nhóm 4-6 em.
G. Quan sát, tới từng nhóm hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS.
H. Đại diện các nhóm lên thi nhảy dây.
G.H. Quan sát nhận xét biểu dương.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.
H. Chia lớp thành 2 đội, chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức. Đội nào thua thì bị phạt múa hát.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn đá cầu.
..Tuần 35
 Bài 69 : di chuyển tung và bắt bóng
 trò chơi "trao tín gậy" 
I. Mục tiêu:
- Ôn di chuyển tung và bắt bóng. Y/c thực hiện đúng động tác và nâng cao thành tích.
-Trò chơi "Trao tín gậy”. Y/c tham gia vào trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, bóng 2- 4 quả, tín gậy 2 chiếc, kẻ sân cho trò chơi.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động .
- Xoay các khớp
- Chạy nhẹ nhàng.
- Đi thường hít thở sâu.
- Tập bài TD.
- K/tra bc: Tâng cầu bằng đùi.
B. Phần cơ bản: 
1. Di chuyển tung và bắt bóng
2. Trò chơi "Trao tín gậy"
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
H. Chạy theo vòng sân, trở về đ/h hàng ngang xoay các khớp tập bài TD.
G. (Lớp trưởng )Điều khiển – hô nhịp
H.1số em lên thực hiện tâng cầu.
G. Nêu tên động tác, làm mẫu, kết hợp giải thích động tác.
H. 2 em lên tập mẫu.
H. Chia nhóm tập luyện.
G. Quan sát, tới từng nhóm hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS.
G. Nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi, luật chơi.
H. Mỗi đợt chọn 4 em thực hiện trò chơi.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn đá cầu.
 Bài 70 : tổng kết môn học
I. Mục tiêu:
- Tổng kết môn học.Y/c HS hệ thống lại những kiến thức, kĩ năng đã học, đánh giá đợc sự cố gắng, tiến bộ và nhữnh mặt còn hạn chế để HS phát huy u điểm và khắc phục nhợc điểm trong năm học sau.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Thực hiện trong lớp học.
- CB: GV kẻ bảng tổng hợp những kiến thức, kĩ năng đã học.
III. Nội dung và phơng pháp lên lớp:
Nội dung
Phơng pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động.
- Vỗ tay, hát.
- Trò chơi "Làm theo hiệu lệnh"
B. Phần cơ bản: 
 1. Hệ thống ND, kĩ năng đã học.
+ ĐHĐN
+ Bài TD phát triển chung
+ Bài tập RLTTCB
+ Môn tự chọn
+ Trò chơi vận động
2. Trò chơi "Phép lịch sự" 
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
- Nhận xét.
-BTVN
H. Cán sự (Lớp trởng) báo cáo sĩ số.
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. nhận lớp, phổ biến nd – yc giờ học.
G. (Lớp trưởng )Đ/k (Bắt nhịp)
H. Cả lớp vỗ tay hát 1-2 bài.
H. Thực hiện trò chơi
G. Nêu hệ thống câu hỏi gợi mở.
H. Lần lợt nêu ND,kĩ năng đã học theo từng cột cần điền trên bảng (Mỗi ND ,kĩ năng động tác 1-2 em lên thực hiện động tác minh hoạ.
G. Bổ xung - Ghi bảng.
H. Đọc lại những ND, kĩ năng vừa tổng hợp.
G.H. Nêu lên những mặt ưu, nhược điểm trong năm học.
G. Lu ý những vấn đề cần khắc phục trong năm học tới.
G. Điều khiển trò chơi.
H. Thực hiện trò chơi 3-5 phút.
G-H. Cùng hệ thống bài.
H. Vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học- Lưu ý ND phơng pháp tập luyện TDTT trong thời gian nghỉ hè.
H. Ôn bàiTD.

Tài liệu đính kèm:

  • docGATDL4T3335.doc