Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 19 đến 21 - Năm học 2011-2012

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 19 đến 21 - Năm học 2011-2012

1/Mục tiêu:

- Thực hiện cơ bản đúng đi chuyển hướng phải, trái.

- Trò chơi"Thăng bằng".

YC biết được cách chơi và tham gia trò chơi được trò chơi.

2/Địa điểm

- Sân trường tiểu học Kim Đồng

3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi.

4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)

 

doc 12 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 18/01/2022 Lượt xem 366Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 19 đến 21 - Năm học 2011-2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN TD4 Ngày soạn:02/01/2012
 Ngày dạy: 09/01/2012
Tuần 19 Tiết 37
ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP – TRÒ CHƠI.
1Mục tiêu:
- Thực hiện cơ bản đúng đi vượt chướng ngại vật thấp. 
- Trò chơi"Chạy theo hình tam giác". 
YC biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
2/Địa điểm :
-Sân trường tiểu học Kim Đồng
3.Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Đứng vỗ tay và hát.
- Trò chơi"Bịt mắt bắt dê".
- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên
6-10 p
1-2p
1-2p
1-2p
3 lần
70-80m
* Đội hình nhận lớp
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
r
II.Cơ bản:
Ôn động tác đi vượt chướng ngại vật thấp.
+ GV nhắc lại ngắn gọn cách thực hiện, cho HS ôn lại các động tác đi vượt chướng ngại vật thấp.
+ Cho HS ôn tập theo từng tổ ở khu vực đã qui định.
GV chú ý bao quát lớp và nhắc nhở các em đảm bảo an toàn trong khi tập.
Trò chơi"Chạy theo hình tam giác".
GV nêu tên trò chơi, cho HS nhắc lại cách chơi, sau đó cho HS cùng chơi.
20-22 p
12-14p
5-6p
X X X X X X X X
X X X X X X X X
r
B
X X X A C
XP
r
III.Kết thúc:
- Đứng vỗ tay, hát.
- Đi theo vòng tròn xung quanh sân tập, hít thở sâu.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học, về nhà ôn bài tập RLTTCB đã học.
4-6 p
1p
1 vòng
1-2p
1-2p
- GV cho HS thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng
* §éi h×nh th¶ láng
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
r
- Sau ®ã vÒ ®éi h×nh nhËn líp
Giáo án TD 4 Ngày soạn :05/01/2012
 Ngày dạy :11/01/2012
Tuần 19: Tiết 38
Tên bài: ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP - TRÒ CHƠI"THĂNG BẰNG".
1/Mục tiêu:
 - Thực hiện cơ bản đúng đi vượt chướng ngại vật thấp.
- Học trò chơi"Thăng bằng". 
YC biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
2/ Địa điểm
- Sân trường tiểu học Kim Đồng
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- HS chạy chậm 1 hàng dọc xung quanh sân tập.
- Trò chơi"Chui qua hầm".
- Đứng tại chỗ xoay các khớp để khởi động.
6-10p
 1-2p
 80-90m
 1-2p
 1-2p
* Đội hình nhận lớp
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 r
II.Cơ bản:
- Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp.
Cả lớp tập theo 2 hàng dọc, mỗi em đi cách nhau 2-3m , đi xong quay về đứng cuối hàng chờ tập tiếp.
- Học trò chơi "Thăng bằng".
GV nêu tên trò chơi và hướng dẫn cách chơi.
20-22 p
10-12p
 7-8p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 r
III.Kết thúc:
- Đi theo hàng dọc thành vòng tròn, vừa đi vừa thả lỏng hít thở sâu.
- GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét.
- Về nhà ôn tập các động tác RLTTCB đã học.
4-6 p
 1-2p
 1-2p
- GV cho HS thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng 
 * §éi h×nh th¶ láng
X X X X X X X X
X X X X X X X X 
X X X X X X X X
X X X X X X X X 
 r
- Sau ®ã vÒ ®éi h×nh nhËn líp
Giáo án TD 4 Ngày soạn :09/01/2012
 Ngày dạy : 16/01/2012
Tuần 20: Tiết 39
Tên bài: ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI - TRÒ CHƠI"THĂNG BẰNG".
1/Mục tiêu:
- Thực hiện cơ bản đúng đi chuyển hướng phải, trái.
- Trò chơi"Thăng bằng". 
YC biết được cách chơi và tham gia trò chơi được trò chơi.
2/Địa điểm
- Sân trường tiểu học Kim Đồng
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
- Tập bài thể dục phát triển chung.
- Trò chơi" Có chúng em".
6-10 p
1-2p
70-80m
2l x 8nh
2p
Đội hình nhận lớp
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
r
II.Cơ bản:
- Ôn đi chuyển hướng phải, trái.
Chia lớp thành các tổ tập luyện theo khu vực đã qui định, dưới sự điều khiển của tổ trưởng.
GV đi lại quan sát và sửa sai hoặc giúp đỡ HS thực hiện chưa đúng.
* Thi đua tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều theo 1-4 hàng dọc và đi chuyển hướng phải trái.Lần lượt từng tổ thực hiện.
- Trò chơi"Thăng bằng".
Cho HS khởi động lại các khớp, nhắc lại cách chơi, các tổ tiếp tục chơi thi đua với nhau.GV điều khiển.
20-22 p
12-14p
6-8p
X X X X X X X X
X X X X X X X X
r
X X
X X
X O O X
X X
X X
r
p
III.Kết thúc:
- Đi thường theo nhịp và hát.
- Đứng tại chỗ thực hiện thả lỏng, hít thở sâu.
- GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét.
- Về nhà ôn động tác đi đều và RLTTCB.
4-6 p
2-3p
1p
2p
- GV cho HS thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng
* §éi h×nh th¶ láng
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
r
- Sau ®ã vÒ ®éi h×nh nhËn líp
Giáo án TD 4 Ngày soạn :16/01/2012
 Ngáy dạy : 01/02/2012
Tuần 20: Tiết 40
Tên bài: ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI - TC"LĂN BÓNG BẰNG TAY"
1/Mục tiêu:
- Thực hiện cơ bản đúng động tác đi chuyển hướng phải, trái.
- Trò chơi"Lăn bóng bằng tay".
 YC biết được cách chơi và bước đầu tham gia được trò chơi.
2/ Địa điểm
- Sân trương tiểu học Kim Đồng
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay và hát.
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
- Khởi động các khớp cổ chân, cổ tay, gối, vai, hông.
- Trò chơi" Quả gì ăn được".
6-10 p
1-2p
1-2p
70-80m
1p
1-2p
Đội hình nhận lớp
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
3 m
r
II.Cơ bản:
- Ôn đi đều theo 1-4 hàng dọc.
Cán sự điều khiển, GV bao quát chung và nhắc nhở những em thực hiện chưa chính xác.
- Ôn đi chuyển hướng phải trái
Cho HS tập luyện theo tổ ở những khu vực đã quy định.
- Làm quen trò chơi"Lăn bóng bằng tay".
GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, cho 1 tổ chơi thử, sau đó cho cả lớp chơi chính thức.
20-22 p
4-5p
7-8p
7-8p
X X X X X X X X
X X X X X X X X
r
X X
X X
X O O X
X X
X X
r
X X --------X ---- P
X X ---X --------- P
X X -------X --- P
r
III.Kết thúc:
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát.
- GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét.
- Về nhà ôn động tác đi đều, bài tập RLTTCB đã học.
4-6 p
1-2p
1-2p
- GV cho HS thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng
* §éi h×nh th¶ láng
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
r
- Sau ®ã vÒ ®éi h×nh nhËn líp
Giáo án TD 4 Ngày soạn : 30/01/2012
 Ngày dạy :06/02/2012
Tuần 21: Tiết 41
Tên bài: NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN- TC"LĂN BÓNG BẰNG TAY"
1/Mục tiêu: 
- Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chụm hai chân. 
=>Biết cách so dây, quay dây và bật nhảy mỗi khi dây đến.
- Trò chơi"Lăn bóng bằng tay".
=>YC biết cách chơi và tham gia chơi được. 
2/ Địa điểm
- Sân trường tiểu học Kim Đồng
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi, dây nhảy.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Đứng tai chỗ, vỗ tay, hát.
- Khởi động các khớp:Tay, chân, hông.
- Đi đều theo 1-4 hàng dọc.
* Chạy chậm trên sân trường theo 1 hàng dọc.
6-10 p
1-2 p
1 p
2 L x 8N/1động tác
50-60 m
 * Đội hình nhận lớp 
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
r
II.Cơ bản:
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân.
+ Trước khi tập cho HS khởi động kĩ các khớp, cổ tay, đầu gối, khớp vai, khớp hông.
+ GV nhắc lại và làm mẫu động tác so dây, chao dây, quay dây kết hợp giải thích từng cử động để HS nắm được.
+ HS đứng tai chỗ, chụm hai chân bật nhảy không có dây một vài lần, rồi mới nhảy có dây.
- Trò chơi "Lăn bóng bằng tay"
Cho từng tổ thực hiên trò chơi một lần, sau đó GV nhận xét và uốn nắn những em làm chưa đúng.
GV phổ biến lại qui tắc chơi, sau đó cho các em chơi chính thức. 
20-22p
10-12 p
3-4 lần
X X X X X X X X
X X X X X X X X
r
X X --------X ---- P
X X ---X --------- P
X X -------X --- P
r
III.Kết thúc:
- Đi thường theo một vòng tròn, thả lỏng chân tay tích cực.
- GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn nhảy dây cá nhân đã học.
4-6 p
1 vòng
1-2 p
1p
- GV cho HS thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng 
 * §éi h×nh th¶ láng
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
r
- Sau ®ã vÒ ®éi h×nh nhËn líp
Giáo án TD 4 Ngày soạn :01/02/2012
 Ngày dạy :08/02/2012
Tuần 21 Tiết 42
Tên bài: NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN- TC"LĂN BÓNG BẰNG TAY"
1/Mục tiêu: 
- Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chụm hai chân. 
=>Biết cách so dây, quay dây và bật nhảy mỗi khi dây đến.
- Trò chơi"Lăn bóng bằng tay".
=>YC biết cách chơi và tham gia chơi được.
2/ Địa điểm
- Sân trường tiểu học Kim Đồng
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi, dây nhảy.
4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
NỘI DUNG
Định lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Đứng tai chỗ, vỗ tay, hát.
- Khởi động các khớp:Tay, chân, hông.
- Đi đều theo 1-4 hàng dọc.
* Chạy chậm trên sân trường theo 1 hàng dọc.
6-10p
1-2p
1p
2L x 8 N/1động tác
1-2 p
50-60 m
* Đội hình nhận lớp
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
r
II.Cơ bản:
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân.
+ Trước khi tập cho HS khởi động kĩ các khớp, cổ tay, đầu gối, khớp vai, khớp hông.
+ GV nhắc lại và làm mẫu động tác so dây, chao dây, quay dây kết hợp giải thích từng cử động để HS nắm được.
+ Chia tổ tập luyện theo qui định, dưới sự hướng dẫn của tổ trưởng.
- Trò chơi "Lăn bóng bằng tay"
GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi.
Cho từng tổ thực hiện trò chơi một lần, sau đó GV nhận xét và uốn nắn những em làm chưa đúng.
GV phổ biến lại qui tắc chơi, sau đó cho các em chơi chính thức. 
20-22 p
10-12 p
3-4 lần
X X X X X X X X
X X X X X X X X
r
X X --------X ---- P
X X ---X --------- P
X X -------X --- P
r
III.Kết thúc:
- Đi thường theo một vòng tròn, thả lỏng chân tay tích cực.
- GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn nhảy dây cá nhân đã học.
4-6 p
1 vòng
1-2 p
1p
- GV cho HS thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng
* §éi h×nh th¶ láng
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
r
- Sau ®ã vÒ ®éi h×nh nhËn líp

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_4_tuan_19_den_21_nam_hoc_2011_2012.doc