Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài 3: Quay phải, quay trái - Trò chơi “thi xếp hàng nhanh”

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài 3: Quay phải, quay trái - Trò chơi “thi xếp hàng nhanh”

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Về kiến thức:

- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ : Quay phải, trái ,dàn hang, dồn hàng :

- Trò chơi “Thi xếp hàng nhanh”.

2. Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho HS tinh thần trách nhiệm, cụ thể:

- Nghiêm túc tích cực trong giờ học, có trách nhiệm với bản thân và mọi người.

- Chơi chủ động, tích cực.

3. Về năng lực: Bài học góp phần hình thành và phát triển các năng lực sau đây:

- NL chăm sóc sức khỏe: Biết vệ sinh cá nhân, đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL tự chủ, tự học: Biết quan sát tranh ảnh và động tác mẫu của GV để tập luyện, chơi trò chơi.

- NL giải quyết vấn đề: Biết phát hiện lỗi sai và cách khắc phục khi thực hiện.

- NL thể dục thể thao: Bước đầu hình thành thói quen tập thể dục thể thao hàng ngày.

- NL vận động cơ bản: Thực hiện được khẩu lệnh, các động tác quay phải, quay trái, quay sau, dàn hàng, dồn hàng và đi đều, biết được cách chơi và tham gia chơi được chơi trò chơi “Thi xếp hàng nhanh”

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Địa điểm: Sân trường

 

docx 5 trang Người đăng Đào Lam Sơn Ngày đăng 19/06/2023 Lượt xem 38Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài 3: Quay phải, quay trái - Trò chơi “thi xếp hàng nhanh”", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 3
QUAY PHẢI, QUAY TRÁI - TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG NHANH” 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Về kiến thức: 
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ : Quay phải, trái ,dàn hang, dồn hàng :
- Trò chơi “Thi xếp hàng nhanh”.
2. Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho HS tinh thần trách nhiệm, cụ thể:
- Nghiêm túc tích cực trong giờ học, có trách nhiệm với bản thân và mọi người.
- Chơi chủ động, tích cực.
3. Về năng lực: Bài học góp phần hình thành và phát triển các năng lực sau đây:
- NL chăm sóc sức khỏe: Biết vệ sinh cá nhân, đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- NL tự chủ, tự học: Biết quan sát tranh ảnh và động tác mẫu của GV để tập luyện, chơi trò chơi.
- NL giải quyết vấn đề: Biết phát hiện lỗi sai và cách khắc phục khi thực hiện.
- NL thể dục thể thao: Bước đầu hình thành thói quen tập thể dục thể thao hàng ngày. 
- NL vận động cơ bản: Thực hiện được khẩu lệnh, các động tác quay phải, quay trái, quay sau, dàn hàng, dồn hàng và đi đều, biết được cách chơi và tham gia chơi được chơi trò chơi “Thi xếp hàng nhanh”
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Địa điểm: Sân trường 
2. Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, cờ, còi, bóng, dây nhảy và dụng cụ phục vụ tập luyện cho Hs.
+ Học sinh chuẩn bị: Trang phục thể thao, giày tập hoặc dép quai hậu.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Nội dung
LVĐ
Phương pháp, tổ chức và yêu cầu
TG
SL
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I. Phần mở đầu
Nhận lớp
7’
- Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Đội hình nhận lớp
€€€€€€€
€€€€€€€
€€€€€€€
€
- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho Gv.
Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,..
- Ép ngang , ép dọc.
- Trò chơi “Tìm người chỉ huy”
2’
2lx8n
- Gv HD học sinh khởi động.
- Gv hướng dẫn chơi
Đội hình khởi động
€ € € € € € €
 € € € € € € €
€ € € € € € €
€
- Hs khởi động, chơi theo HD của Gv.
II. Phần cơ bản:
 * Kiểm tra kĩ năng 
Đứng nghiêm, đứng nghỉ.
23’
1’
- Gv gọi 1 -2 Hs lên thực hiện. 
- Hs nhận xét việc thực hiện của bạn; Gv nhận xét và khen Hs.
Hoạt động 1
* Kiến thức:
* Ôn các động tác quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng .
* Mục tiêu: Biết cách dàn hàng, dồn hàng, các động tác quay phải, quay trái, đúng với khẩu lệnh.
* Quay quay trái.
* Động tác quay phải
* Dàn hàng, dồn hàng
5’
- Gv nhắc lại kiến thức và hướng dẫn Hs thực hiện lại động tác.
- Gv tổ chức cho lớp tập, kết hợp sửa sai.
ĐH Hs quan sát 
€€€€€€€€
€€€€€€€
€ € € € € € €
 €
- Hs quan sát Gv nhắc lại kiến thức.
*Luyện tập
Tập đồng loạt
2 lần
1 lần
- Gv hô - Hs tập theo Gv.
- Gv gọi lớp trưởng lên chỉ huy. Gv quan sát, sửa sai cho Hs.
ĐH tập đồng loạt
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€
- Hs tập theo hướng dẫn của Gv
Hoạt động 2: Phân tích 
* Kiến thức: Học động tác quay sau và đi đều.
- Mục tiêu: Bước đầu biết cách quay sau và đi đều theo nhịp.
* Động tác quay sau: 
- Dùng gót chân phải và nửa trên bàn chân trái làm trụ, quay sang phải ra sau. Đưa chân trái về đứng nghiêm.
* Đi đều
- Mục tiêu: Thực hiện động tác đi đều (nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải), chưa chú ý đến động tác đánh tay.
8’
- Gv nêu tên động tác và nêu yêu cầu, ý nghĩa động tác. Cho Hs quan sát tranh.
- Gv làm mẫu kết hợp phân tích động tác.
- Gv hướng dẫn và chỉ huy lớp thực hiện, kết hợp sửa sai. Khi Hs đã nắm được cơ bản động tác. Gv cho từng hàng và đại diện chỉ huy của từng hàng lên thực hiện, Gv hỗ trợ chỉ huy và sửa sai
ĐH Hs quan sát 
€€€€€€€€
€€€€€€€
€ € € € € € €
 €
- Hs quan sát Gv hướng dẫn làm mẫu
*Luyện tập
Tập đồng loạt
2 lần
1 lần
- Gv hô - Hs tập theo Gv.
- Gv gọi lớp trưởng lên chỉ huy. Gv quan sát, sửa sai cho Hs.
ĐH tập đồng loạt
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€
- Hs tập theo hướng dẫn của Gv
Tập theo tổ 
2 lần
- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- Gv quan sát và sửa sai cho Hs các tổ.
ĐH tập luyện theo tổ
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€
- Hs tập theo hướng dẫn của tổ trưởng
* Vận dụng
? Hình nào dưới đây, các bạn đang thực hiện động tác dóng hàng dọc? 
- Hs hình thành kĩ năng ghi nhớ, mở rộng kiến thức, biết phân biệt và giải quyết những tình huống trong thực tế hoạt động vận động và trong thực tiễn.
1’
- Gv cho Hs nhận biết trên tranh ảnh và có tập luyện động tác.
Đội hình vận dụng 
€€€€€€€€
€€€€€€€
€ € € € € € €
 €
- Hs cùng Gv vận dụng kiến thức .
Hoạt động 2
* Trò chơi: “Thi xếp hàng nhanh”.
* Mục tiêu: Bước đầu biết được cách chơi và tham gia chơi được trò chơi theo yêu cầu của Gv.
- Hình thành phẩm chất tích cực, tự giác và đoàn kết ở Hs.
- Hs hình thành năng lực hợp tác, phối hợp ăn ý.
5’
- Gv nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho Hs. 
- Nhận xét, tuyên dương, và sử phạt người (đội) thua cuộc
Đội hình trò chơi.
€€€€€ €€€€€
€€€€€ €€€€€ 
€€€€€ €€€€€
€Gv
- Hs chơi theo hướng dẫn của Gv
* Bài tập PT thể lực:
* Mục tiêu: Thực hiện hết lượng vận động.
- Hình thành phẩm chất tự giác, tích cực, chăm chỉ.
- Hs hình thành năng lực biết chăm sóc và nâng cao sức khỏe trong tập luyện.
3’
- Gv cho Hs chạy xuất phát cao 30 m
ĐH phát triển thể lực
€€€€€ II..............P
€€€€€II..............P €€€€€II..............P 
€Gv
- Hs làm theo hướng dẫn của Gv.
III. Kết thúc
*Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn Hs tự ôn ở nhà.
* Xuống lớp
Gv hô “ Giải tán” ! Hs hô “ Khỏe”!
3’
2lx8n
- Gv hướng dẫn thả lỏng
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.
- VN ôn bài và chuẩn bị bài sau
ĐH thả lỏng
€ € € € € € €
 € € € € € € €
€ € € € € € €
€Gv
- Hs thực hiện thả lỏng.
ĐH kết thúc 
€€€€€€€
€€€€€€€
€€€€€€€
€
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_the_duc_lop_4_bai_3_quay_phai_quay_trai_tro_choi_thi.docx