Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 1 (Bản đẹp)

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 1 (Bản đẹp)

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức: Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4. HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình. Một số qui định về nội qui, yêu cầu tập luyện. HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ học thể dục.

- Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn.

- Trò chơi “ Chuyền bóng tiếp sức”. HS nắm được cách chơi.

2. Kỹ năng: Rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn.

3. Thái độ: có thái độ học tập đúng.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN

- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.

- Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, 4 quả bóng cỡ nhỡ bằng nhựa, cao su hay bằng da.

 

doc 4 trang Người đăng dtquynh Lượt xem 4654Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 1 (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1
Thể dục
Bài 1: giới thiệu chương trình, tổ chức lớp
 trò chơi “ chuyền bóng tiếp sức”
I. Mục tiêu
1.Kiến thức: Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4. HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình. Một số qui định về nội qui, yêu cầu tập luyện. HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ học thể dục.
- Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn.
- Trò chơi “ Chuyền bóng tiếp sức”. HS nắm được cách chơi.
2. Kỹ năng: Rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn.
3. Thái độ: có thái độ học tập đúng.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, 4 quả bóng cỡ nhỡ bằng nhựa, cao su hay bằng da.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
1. Phần mở đầu: 6 - 10 phút
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện: 1 -2 phút.
- Đứng tại chỗ hát và vỗ tay: 1 - 2 phút.
* Trò chơi: “ Tìm người chỉ huy” : 2-3 phút.
2. Phần cơ bản: 18 - 22 phút
a.Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4: 3-4 phút
- HS đứng theo 4 hàng ngang.
- GV giới thiệu tóm tắt chương trình môn thể dục lớp 4: ĐHĐN, bài thể dục phát triển chung, bài tập rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản, trò chơi vận động và đặc biệt có môn học tự chon như đá cầu, ném bóng. 
b. Phổ biến nội qui yêu cầu tập luyện: 2 - 3phút.
- Trong giờ học, quần áo phải gọn gàng, không được đi dép lê, phải đi giầy hoặc dép có quai sau. Khi muốn ra vào lớp hoặc nghỉ tập phải xin phép GV.
c. Biên chế tổ tập luyện: 2-3 phút 
- chia tổ theo biên chế lớp.
d. Trò chơi Chuyền bóng tiếp sức: 6-8 phút
- GV làm mẫu cách chuyền bóng và phổ biến luật chơi.
+ cách 1: xoay người qua trái hoặc phải ra sau, rồi chuyền bóng cho nhau.
+ cách 2: chuyền bóng qua đầu cho nhau.
- Cho cả lớp chơi thử cả hai cách một số lần.
- Tổ chức chơi chính thức có phân gthắng thua.
3. Phần kết thúc: 4 - 6 phút
- Đứng tại chố vỗ tay hát: 1-2 phút.
- GV cùng học sinh hệ thống bài: 1 -2 phút.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà: 1 - 2 phút.
Thể dục
Bài 2:Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ- trò chơi “ chạy tiếp sức”
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm đứng nghỉ. 
2. Kỹ năng:Tập hợp nhanh, trật tự, động tác điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ phải đều dứt khoát, đúng theo khẩu lệnh hô của GV. 
3. Thái độ:Học sinh biết chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
- Phương tiện:Chuẩn bị 1còi, 2 - 4 lá cờ đuôi nheo, kẻ, vẽ sân trò chơi. 
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
1. Phần mở đầu: 6 - 10 phút
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện: 1 -2 phút.
- Trò chơi “ Tìm người chỉ huy”: 2-3 phút
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát: 1-2 phút
2. Phần cơ bản: 18 - 22 phút
Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ : 8 - 10 phút 
 - Lần 1 - 2, GV điều khiển lớp tập có nhận xét sửa chữa động tác sai cho HS. 
 - Chia tổ luyện tập, do tổ trưởng điều khiển tập : 3 - 4 lần. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS.
 - Tập hợp lớp, cho các tổ thi đua trình diễn, GV cùng HS quan sát, nhận xét, biểu dương tinh thần, kết quả tập luyện : 1 lần.
 - Tập cả lớp để củng cố kết quả tập luyện do GV điều khiển : 2 lần. 
Trò chơi “ Chạy tiếp sức” : 8-10 phút
 - GV nêu tên trò chơi, tập hợp học sinh theo đội hình chơi, giải thích cách chơi và luật chơi.
 - 1 nhóm HS làm mẫu. Sau đó, cho một tổ chơi thử rồi cho cả lớp chơi thử 1 - 2 lần, cuối cùng cho cả lớp thi đua chơi 2 lần.
 - GV quan sát, nhận xét biểu dương tổ thắng cuộc.
3. Phần kết thúc: 4 - 6 phút
- cho HS các tổ đi tiếp nối nhau thành một vòng tròn lớn, vừa đi vừa làm động tác thả lỏng. Sau đó, đi khép lại thành vòng tròn nhỏ rồi đứng lại quay mặt vào trong: 2-3 phút.
- GV cùng học sinh hệ thống bài: 1 - 2 phút.
- GV nhận xét đánh, giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà: 1 -2 phút. 

Tài liệu đính kèm:

  • doc0107 The duc.doc