Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 7+8

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 7+8

I/ MỤC TIÊU:

- Thực hiện đ/t quay sau, đi đều vòng trái, vòng phải , đứng lại cơ bản đúng, giữ được khoảng cách các hàng trong khi đi.

- Trò chơi: “Ném trúng đích”:HS biết cách chơi và tham gia chơi.

II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

- Sân trường.

- Chuẩn bị còi.Kẻ sân trò chơi, 4 quả bóng.

III/ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP:

 

doc 6 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 21/01/2022 Lượt xem 200Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 7+8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 7 Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2009
Bài 13: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, QUAY SAU
 ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI
 TRÒ CHƠI “ KẾT BẠN”.
I/ MỤC TIÊU:
- Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng thẳng, điểm số và quay sau cơ bản đúng.
-Biết cách đi đều vòng trái, vòng phải đúng hướng và đứng lại.
- Trò chơi: “Kết bạn”. Y/c biết cách chơi và tham gia chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Sân trường.
- Chuẩn bị còi.
III/ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP: 
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
1/ Phần mở đầu:
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.Chấn chỉnh trang phục.
*Trò chơi:“Làm theo hiệu lệnh”.
* Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
2/ Phần cơ bản:
a/ Đội hành đội ngũ:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.
b/ Trò chơi vận động: 
- Chơi trò chơi “ Kết bạn ”.
3/ Phần kết thúc: 
- Hát và vỗ tay
- Hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học. Giao bài tập: Ôn 3 động tác quay tại chỗ.
 6 – 10’
 2 – 3’
 2 – 4’
2 – 3’
18- 22’ 
10-12’
8 – 10’
 4 – 6’ 
 1 – 2’
 1 – 2’
 1’
-Đội hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
- GV tổ chức cho HS chơi
- GV bắt nhịp bài hát.
+ GV điều khiển cả lớp tập: 2 – 3’
+ Chia tổ luyện tập, từng HS thay phiên nhau điều khiển. GV quan sát giúp đỡ.
+ Tập trung cả lớp để củng cố, GV điều khiển
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi. Cho chơi thử sau đó chơi chính thức. 
- GV bắt nhịp cho HS hát
- GV gợi ý cho HS trả lời.
Tuần 7 Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009.
Bài 14: QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI
 TRÒ CHƠI “ NÉM TRÚNG ĐÍCH”. 
I/ MỤC TIÊU:
-Thực hiện được quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái.
- Trò chơi: “Ném trúng đích”. Y/c biết cách chơi và tham gia chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Sân trường.
- Chuẩn bị còi.Kẻ sân trò chơi, 3 quả bóng.
III/ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP: 
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
1/ Phần mở đầu:
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Xoay các khớp: Cổ tay, chân, đầu gối, hông, vai.
* Chạy nhẹ quanh sân tập sau đó đi thường vòng tròn hít thở sâu.
-Trò chơi:“Tìm người chỉ huy”.
2/ Phần cơ bản:
a/ Đội hình đội ngũ:
- Ôn quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.
b/ Trò chơi vận động: 
- Chơi trò chơi“Ném trúng đích ”.
3/ Phần kết thúc: 
- Tập 1 số động tác thả lỏng.
- Hát và vỗ tay.
* Trò chơi“Diệt các con vật có hại”
- Hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học. Giao bài tập: Ôn các động tác ĐHĐN để giờ sau KT.
 6 – 10’
 1 – 2’
 2 – 3’
 200m
1 – 2’
18- 22’ 
12-14’
8 – 10’
 4 – 6’ 
 1 – 2’
 1 – 2’
 1’
 1-2’
-Đội hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
* Chạy 1 hàng dọc sau đó đi ngược chiều kim đồng hồ.
- GV tổ chức cho HS chơi.
+ GV điều khiển cả lớp tập: 1 – 2’
+ Chia tổ luyện tập, tổ trưởng điều khiển. GV quan sát giúp đỡ.
+ Các tổ trình diễn.
+ Tập trung cả lớp để củng cố, GV điều khiển.
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi. Cho chơi thử sau đó chơi chính thức. 
- GV hô nhịp cho cả lớp thực hiện.
- GV bắt nhịp cho HS hát.
* GV điều khiển.
- GV gợi ý cho HS trả lời.
Tuần 8 Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2009
Bài 15: QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI . 
I/ MỤC TIÊU:
- Thực hiện đ/t quay sau, đi đều vòng trái, vòng phải , đứng lại cơ bản đúng, giữ được khoảng cách các hàng trong khi đi.
- Trò chơi: “Ném trúng đích”:HS biết cách chơi và tham gia chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Sân trường.
- Chuẩn bị còi.Kẻ sân trò chơi, 4 quả bóng.
III/ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP: 
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
1/ Phần mở đầu:
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Xoay các khớp: Cổ tay, chân, đầu gối, hông, vai.
-Trò chơi:“Kết bạn”.
-KT bài cũ: Quay sau.
2/ Phần cơ bản:
a/ Đội hình đội ngũ:
- Ôn quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.
b/ Trò chơi vận động: 
- Chơi trò chơi “ Ném trúng đích ”.
3/ Phần kết thúc:
- Hát và vỗ tay.
- Hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học. Giao bài tập: Ôn các động tác ĐHĐN.
 6 – 7’
 1 – 2’
 2 – 3’
1 – 2’
18- 20’ 
12-14’
7 – 9’
 4 – 5’ 
 1 – 2’
 1 – 2’
 2’
-Đội hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
- GV điều khiển.
- Tổ 2 thực hiện.
+ GV điều khiển cả lớp tập: 1 – 2’
+ Chia tổ luyện tập, tổ trưởng điều khiển. GV quan sát giúp đỡ.
+ Các tổ trình diễn.
+ Tập trung cả lớp để củng cố, GV điều khiển
-Đội hình tập luyện:
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi. Cho chơi thử sau đó chơi chính thức. 
- GV bắt nhịp cho HS hát.
- GV gợi ý cho HS trả lời.
Tuần 8 Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2009.
Bài 16: ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY
 TRÒ CHƠI “ NHANH LÊN BẠN ƠI” 
I/ MỤC TIÊU:
- Bước đầu thực hiện được đ/t vươn thở và tay của bài TD phát triển chung.
- Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”. HS biết cách chơi và tham gia trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Sân trường.
- Chuẩn bị còi.Kẻ sân trò chơi.
III/ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP: 
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
1/ Phần mở đầu:
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Khởi động các khớp: Cổ tay, chân, đầu gối, hông, vai...
-Trò chơi:“Kết bạn”.
-KT bài cũ: Quay sau.
-Đánh giá 
2/ Phần cơ bản:
a/ Bài thể dục phát triển chung
- Động tác vươn thở.
- Động tác tay.
b/ Trò chơi vận động: 
- Chơi trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”.
3/ Phần kết thúc:
- Tập 1 số động tác thả lỏng .
- Hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học. 
-Giao bài tập: Ôn 2 động tác vừa học.
 6 – 10’
 1 – 2’
 2 – 3’
1 – 2’
18- 22’ 
4 lần
4 lần
 4 – 6’ 
 4 – 6’ 
 1 – 2’
 1 – 2’
 1 – 2’ 
-Đội hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
- GV điều khiển
- Tổ 3 thực hiện.
+ Lần 1: GV vừa nêu tên động tác vừa giải thích, làm mẫu cho HS làm theo.
+ Lần 2: GV hô chậm, quan sát nhắc nhở.
+ Lần 3: GV hô toàn bộ động tác.
+ Lần 4: Cán sự hô, GV sửa.
- Thực hiện tương tự động tác vươn thở
* * * * * * * * 
* * * * * * * * 
 * * * * * * * * 
 GV
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi. Cho chơi thử sau đó chơi chính thức. 
- GV điều khiển.
- GV gợi ý cho HS trả lời.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_4_tuan_78.doc