Giáo án Toán 4 - Tiết 1 đến tiết 17

Giáo án Toán 4 - Tiết 1 đến tiết 17

I/Mục tiêu:

 Giúp HS ôn tập:

-Cách đọc,viết các số đến 100 000.

-Phân tích cấu tạo số.

II/Chuẩn bị:

-Bảng kẻ sẵn bài tập 2/3, bài 4/3

 III/ Lên lớp:

 

doc 192 trang Người đăng hungtcl Lượt xem 1176Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Toán 4 - Tiết 1 đến tiết 17", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TOÁN
 Bài: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000
I/Mục tiêu:
 Giúp HS ôn tập:
-Cách đọc,viết các số đến 100 000.
-Phân tích cấu tạo số.
II/Chuẩn bị: 
-Bảng kẻ sẵn bài tập 2/3, bài 4/3
 III/ Lên lớp:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/ Ổn định:
2/ KTBC:
Gv kiểm tra sách vở,đồ dùng học tập của học sinh.
 Gv nhận xét – Nhắc nhở
3/Bài mới:
Giới thiệu bài: Để ôn lại cách đọc, viết các số các số trong phạm vi 100 000 các em đã học ở lớp 3. Hôm nay các em học bài:Ôn tập các số trong phạm vi 100 000.
Gv ghi tựa lên bảng.
1/Ôn lại cách đọc số, viết số và các hàng:
Gv viết số 87543, yêu cầu HS đọc số này và nêu rõ chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn là chữ số nào?
Gv viết: 54008, 78009, 40970, 10900
Gv cho HS thảo luận nhóm đôi và nêu.
Gv nhận xét.
1 chục bằng mấy đơn vị?
1 trăm bằng mấy chục?
1 nghìn bằng mấy trăm?
Vậy hai hàng liền kề nhau gấp hoặc kém nhau mấy lần?
Gv viết: 140, 19 000, 14 600, 20 000.
Các số: 140, 19 000, 14 600, 20 000. Số nào là số tròn chục, số nào là số tròn trăm, số nào là số tròn nghìn, số nào là số tròn chục nghìn? Gv nhận xét.
Gv gọi HS nêu vài số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, tròn chục nghìn. GV nhận xét.
2/ Thực hành:
Bài 1:
Gv cho HS lấy SGK/3.
Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài 1/3.
Gv kẻ tia số lên bảng.
 0 10 000  30 000    Gv gọi HS lên bảng điền số vào chỗ chấm – HS ở lớp làm bảng con 
( mỗi lần viết 2 số). HS đọc số vừa viết và chỉ ra mỗi chữ số trong số đó ở hàng nào? Gv nhận xét.
Gọi HS đọc yêu cầu bài 1b/3.
Gv cho học sinh làm bảng con – 1 HS lên bảng làm.
Gv nhận xét.
Bài 2:
Gv treo bảng đã kẻ sẵn lên bảng.
Gv cho HS thảo luận nhóm đôi, sau đó gọi HS lên bảng điền vào bảng.
Gv nhận xét.
Khi viết số em viết bằng chữ số hay chữ?
Khi đọc số em viết bằng chữ số hay chữ?
Gv nhận xét.
Bài tập 3:
Gv gọi HS đọc bài 3a.
Gv hướng dẫn HS làm: Khi thực hiện các em cần xác định giá trị của mỗi chữ số để viết.
Gv vừa nói vừa chỉ và viết để HS theo dõi.
Số 8723 chữ số 8 ở hàng nghìn nên có giá trị là 8000, chữ số 7 ở hàng trăm nên có giá trị là 800, chữ số 2 ở hàng chục nên có giá trị là 20, chữ số 3 ở hàng đơn vị nên có giá trị là 3.
Gv cho học sinh làm vào vở - 1 HS lên bảng làm.
Gv nhận xét.
Gọi HS đọc yêu cầu bài 3b.
Gv hướng dẫn HS: Khi thực hiện các em dựa vào cấu tạo của số để viết.
Gv vừa nói, vừa chỉ và viết để HS theo dõi.
9000 thì ở hàng nghìn em viết số 9, 200 thì ở hàng trăm em viết số 2, 30 thì ở hàng chục em viết số 3, 2 thì ở hàng đơn vị em viết số 2. Khi viết, các em viết số từ hàng lớn nhất, trong trường hợp hàng liền sau không có, em viết thêm chữ số o.
Gv cho HS làm bảng con -1 HS lên bảng làm.
Gv nhận xét.
Bài 4:
Gọi HS đọc yêu cầu.
Gv treo bảng các hình đã vẽ sẵn.
Muốn tính chu vi cảu 1 hình ta làm thế nào?
Gv cho học sinh thảo luận nhóm tính và nêu cách tính – Thi đua nhóm.
Gv nhận xét - Tuyên dương
4/ Củng cố:
 Hôm nay học bài gì?
Gv viết: 43000, 45098, 45678, 50000.
Gọi HS đọc và chỉ ra mỗi chữ số ở hàng nào? Số nào là số tròn nghìn, số nào là số tròn chục nghìn? 
5/ Dặn dò:
 Về nhà các em tập đọc và viết các số trong phạm vi 100 000 , xem trước bài: Ôn tập các số đến 100 000 (tt) .
Tuyên dương - nhắc nhở
 Hát
Để sách vở, đồ dùng học tập lên bàn
 Nghe
 3 HS nhắc lại
 Đọc và nêu –Nhận xét
Thảo luận nhóm đôi – nêu
 Nhận xét
10 đơn vị
10 chục
10 trăm
10 lần
HS trả lời
HS nêu
 Lấy SGK
Đọc bài 1/3
Bảng con –1 HS lên bảng
làm – HS nhận xét
 Đọc
Bảng con – 1HS lên bảng làm –HS nhận xét
Thảo luận nhóm đôi lên điền vào bảng –Nhận xét
Viết bằng số
Viết bằng chữ
Đọc
Nghe và theo dõi
Làm vào vở - 1 HSlên bảng làm –Nhận xét
 Đọc
Nghe và theo dõi
HS làm bảng con -1 HS lên bảng làm – nhận xét
Đọc
HS trả lời
Thảo luận nhóm – Thi đua nêu bài làm –Nhận xét
HS trả lời
HS đọc và trả lời câu hỏi
Nghe
Thø n¨m ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2007
TOÁN
 Bài: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (Tiếp theo)
I/Mục tiêu:
Giúp HS ôn tập về:
-Tính nhẩm.
-Tính cộng trừ các số có đến năm chữ số; nhân (chia) số có đến 5 chữ số với (cho) số có 1 chữ số.
-So sánh các số đến 100 000.
-Đọc bảng thống kê và tính toán, rút ra nột số nhận xét từ bảng thống kê.
II/Chuẩn bị:
- Bài tập 5 như SGK.
III/ Lên lớp:
1/ Ổn định:
2/ KTBC:
Tiết trước em học toán bài gì?
Gv viết: 3478, 28009, 40 000
Gọi HS đọc và chỉ ra các chữ số ở mỗi hàng (mỗi em 1 số)
 Nhận xét –ghi điểm.
3/Bài mới:
Giới thiệu bài –Gv ghi tựa.
Gv viết : 4000 + 7000 9000 – 5000
 8 000 x 2 24 000 : 3
Gv hướng dẫn HS nhẩm:Gv đọc:” Bảy nghìn cộng hai nghìn”, ta chỉ lấy 7 cộng 2 bằng 9.Như vậy bảy nghìn cộng hai nghìn bằng chín nghìn.
Gv cho HS sinh nhẩm và nêu cách nhẩm .
Thực hành:
Bài 1:
Gv cho Hs lấy SGK/4
Gọi HS đọc bài 1
Cho Hs nêu miệng.
 Gv nhận xét.
Bài 2:
Gv gọi HS đọc yêu cầu bài 2.
Gv gọi học sinh nêu cách đặt tính, ở lớp làm bảng con và 1HS lên bảng làm- nêu lại cách thực hiện.
 Gv nhận xét.
Bài 3:
Gv gọi HS đọc bài 3.
Để so sánh 2 số tự nhiên ta làm thế nào?
Gv cho học sinh làm bảng con – 1 HS lên bảng làm.(Mỗi lần làm 1 cột).
 Gv nhận xét.
Bài 4:
Gọi HS đọc bài 4.
Để viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé ta làm như thế nào?
Gv cho học sinh làm vào vở -2 học sinh lên bảng làm và nêu lại cách làm.
 Gv nhận xét.
Bài 5:
Gv treo bài tập 5 lên bảng.
Gv cho học sinh thảo luận nhóm 4 – nêu bài làm của mình.
Gv nhận xét.
Để tính được số tiền của Bác Lan còn lại bao nhiêu không giải bằng 3 lời giải như các bạn em còn cách giải nào khác?
 Gv nhận xét –Tuyên dương
4/ Củng cố:
Hôm nay học bài gì?
Gv viết: 
 62678 3 62678 3
 026 2892 026 
 20892 
 27 27
 08 08
 2 2
Gv cho học sinh phát hiện phép tính nào đúng , phép tính nào sai? Sai chỗ nào và sử lại cho đúng.
 Gv nhận xét –Tuyên dương
 5/ Dặn dò:
 Về nhà các em ôn lại nội dung bài học hôm nay và xem trước bài:
Ôn tập các số đến 100 000 ( Tiếp theo) 
Tuyên dương - nhắc nhở
HS trả lời
Đọc và chỉ ra các chữ số ở mỗi hàng
–Nhận xét
3 HS nhắc lại.
HS nghe và theo dõi.
Nhẩm và nêu cách nhẩm.
Lấy SGK
Đọc
HS nêu miệng – Nhận xét
Đọc
Nêu cách đặt tính – làm bảng con -1HS lên bảng làm –Nhận xét.
Đọc
HS trả lời
HS làm bảng con- 1 HS lên bảng làm –Nhận xét.
HS đọc
HS trả lời
HS làm vào vở- 2 HS lên bảng làm- nêu cách làm -
 Nhận xét
Thảo luận nhóm 4- nêubài làm – Nhận xét.
HS nêu cá nhân –Nhận xét.
HS trả lời.
HS phát hiện nêu- sửa lại
Nhận xét
HS nghe
TOÁN
 Bài: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (Tiếp theo)
I/Mục tiêu:
Giúp học sinh:
Luyện tính, tính giá trị caùc biểu thức.
Luyện tìm thành phần chưa biết của phép tính.
Luyện giải bài toán có lời văn.
II/Chuẩn bị:
 -Tóm tắt bài: 5/5
III/ Lên lớp:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/ Ổn định:
2/ KTBC:
Gv viết: 
 >
=
 <
 =
 3455 . 3454 5678 
 34567 . 34576 
45678 . 45678
 43567 . 43567 98765 . 98675
Gv gọi HS lên điền dấu thích hợp vào chỗ chấm và nêu cách thực hiện.
Gv nhận xét - ghi điểm.
3/Bài mới:
Giới thiệu bài – Ghi tựa.
Gv cho HS lấy SGK/5
Bài 1:
Gv cho học sinh nêu miệng và nêu cách nhẩm.
Gv nhận xét.
Bài 2:
Bài 2 yêu cầu em làm gì?
Gv cho học sinh làm bảng con – 1 HS lên bảng làm và nêu cách thực hiện.
Gv nhận xét.
Bài 3:
Gv gọi HS đọc bài 3.
Bài 3 yêu cầu em làm gì?
Muốn tính giá trị số của biểu thức ta làm theo thứ tự như thế nào? 
Khi gặp biểu thứ có dấu ngoặc đơn ta làm thế nào?
Gv cho HS làm vào vở - 2 HS lên bảng làm ( mỗi em 1 cột) và nêu lại cách thực hiện.
Gv nhận xét .
Bài 4:
Gv viết 4 biểu thức lên bảng.
Gv cho HS nêu tìm thành phần gì chưa biết của từng biểu thức.
Gv cho Hs nhắc lại cách tìm từng thành phần chưa biết của mỗi biểu thức.
Gv cho học sinh làm vào vở - 2 HS lên bảng làm và nêu lại cách thực hiện.
Gv nhận xét .
Bài 5:
Gv cho HS đọc bài 5/5. Học sinh tự tót tắt đề toán và nêu.
Gv treo bảng tóm tắt.
Gv hỏi: Muốn tính được trong 7 ngày nhà máy sản xuất đựoc bao nhiêu chiếc ti vi trước hết em phải tính được gì?
Gv cho học sinh thảo luận nhóm 4 – HS nêu bài giải.
Gv nhận xét.
Ngoài cách làm của bạn em nào còn cách giải khác không?
Gv nhận xét – Tuyên dương.
4/ Củng cố:
Hôm nay em học bài gì?
Gv viết: 5560 + 450 : 2 4560 + 450 : 2
 = 4560 + 225 = 5010 : 2
 = 5785 =	 2505
Gv cho HS phát hiện biểu thức nào tính đúng, biểu thức nào tính sai?
Sửa biểu thức sai lại cho đúng.
 Gv nhận xét.
5/ Dặn dò:
 Về nhà ôn lại nội dung đã học hôm nay và xem trước bài: Biểu thức có chứa một chữ 
Tuyên dương - nhắc nhở
HS thực hiện và nêu lại cách làm - Nhận xét
 3 HS nhắc lại
Lấy SGK
Nhẩm và nêu cách nhẩm
Nhận xét
HS trả lời
Làm bảng con -1HS lên bảng làm và nêu cách thực hiện –Nhận xét
Đọc
HS trả lời
HS trả lời
HS trả lời
Làm vở -2 HS lên bảng làm và nêu cách làm 
Nhận xét
HS nêu
HS nêu cách tìm
HS làm vở -2 HS lên bảng làm và nêu lại cách thực hiện –Nhận xét
Đọc – Tóm tắt
HS trả lời
HS thảo luận nhóm 4- Nêu bài giải –Nhận xét
HS nêu cá nhân
HS trả lời
HS phát hiện –sửa bài sai
Nhận xét
HS nghe
 	Thø ba ngµy 21 th¸ng 8 n¨m 2007
 To¸n: Bài: BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ
I/Mục tiêu:
Giúp HS :
-Bước đầu nhận biết biểu thức có chứa một chữ.
-Biết cách tính giá trị của biểu thức khi thay chữ bằng số cụ thể.
II/Chuẩn bị:
Bảng kẻ như SGK; bài tập số 2/6
III/ Lên lớp:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/ Ổn định:
2/ KTBC: 
Gv viết: a/ 3456 + 3234 -5678
 b/ ( 3456 -2345 ) x 3
Gv gọi HS lên bảng làm và nêu cách thực hiện.
Gv nhận xét – ghi điểm.
3/Bài mới:
Gv giới thiệu bài – Ghi tựa lên bảng .
1/ Biểu thức có chứa một chữ:
Gv cho HS lấy SGK/6
Gv cho HS đọc ví dụ.
Bài toán cho em biết gì? Bài toán hỏi gì?
Gv cho Hs tự tóm tắt đề toán và nêu. Gv nhận xét.
Gv treo bảng đã kẻ sẵn.
Gv nói: Lan có 3 quyển vở, nếu mẹ cho Lan thêm 1 quyển vở thì Lan có tất cả bao nhiêuquyển vở?
Gv ghi bảng.
Nếu mẹ cho lan thêm 2 quyển vở thí Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở?
Gv ghi bảng.
Nếu mẹ cho Lan thêm 3 quyển vở thì Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở?
Gv ghi bảng.
Nếu mẹ cho lan thêm a quyển vở thì Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở?
Gv ghi bảng.
Gv nói: 3 + a : là biểu thức có chứa một chữ
2/ Giá trị của biểu thức:
Gv nói: Nếu a= 1 thì 3 + a =3 + 1 = 4; 4 là một giá trị của biểu thức 
 3 + a
Gv nói: Nếu thay a = 2 ; a = 3
Gv cho Hs làm ở bảng con và nêu bài làm của mình.
Gv nhận xét – ghi bảng.
Mỗi lần thay chữ bằ ... 5500) : 4 = 5500 (cuoán)
Ñaùp soá : 5500 cuoán
-1 HS thöïc hieän. 
-HS caû lôùp.
Tieát 83 LUYEÄN TAÄP CHUNG
I.Muïc tieâu :
Giuùp HS cuûng coá veà:
 -Giaù trò theo vò trí cuûa chöõ soá trong moät soá.
 -Caùc pheùp tính coäng, tröø, nhaân, chia vôùi soá coù nhieàu chöõ soá.
 -Dieän tích hình chöõ nhaät vaø so saùnh soá ño dieän tích.
 -Baøi toaùn veà bieåu ñoà.
 -Baøi toaùn veà tìm hai soá khi bieát toång vaø hieäu cuûa hai soá ñoù.
 -Laøm quen vôùi baøi toaùn traéc nghieäm.
II.Ñoà duøng daïy hoïc :
 -Phoâ toâ caùc baøi taäp tieát 83 cho töøng HS .
III.Hoaït ñoäng treân lôùp :
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1.OÅn ñònh:
2.KTBC:
 a) Giôùi thieäu baøi 
 -Trong giôø hoïc naøy, caùc em seõ cuøng laøm 1 ñeà baøi luyeän taäp toång hôïp theo hình thöùc traéc nghieäm ñeå chuaån bò cho baøi kieåm tra cuoái hoïc kì I .
 b) Höôùng daãn luyeän taäp 
 -GV phaùt phieáu ñaõ phoâ toâ cho töøng HS, yeâu caàu HS töï laøm caùc baøi taäp trong thôøi gian 35 phuùt, sau ñoù chöõa baøi vaø höôùng daãn HS caùch chaám ñieåm
-HS nghe .
- HS laøm baøi sau ñoù ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra vaø chaám ñieåm cho nhau.
Ñaùp aùn 
1 .
a) Khoanh vaøo B
b) Khoanh vaøo C
c) Khoanh vaøo D
d) Khoanh vaøo C
e) Khoanh vaøo C
2 . 
a) Thöù naêm coù soá giôø möa nhieàu nhaát .
b) Ngaøy thöù saùu coù möa trong 2 giôø .
c) Ngaøy thöù tö trong tuaàn khoâng coù möa .
3 . 
 Toùm taét Baøi giaûi 
Coù : 672 HS Soá HS nam cuûa tröôøng laø :
Nöõ nhieàu hôn nam : 92 em (672 – 92) : 2 = 290 (HS) 
Nam 	:..... em ? Soá HS nöõ cuûa tröôøng laø :
Nöõ 	: em ? 290 + 92 = 382 (HS) 
 Ñaùp soá : Nam 290 HS 
 Nöõ 382 HS 
 -GV chöõa baøi coù theå höôùng daãn HS töï ñaùnh giaù keát quaû baøi laøm cuûa mình nhö sau :
 Baøi 1 ñöôïc 4 ñieåm (Moãi laàn khoanh ñuùng ñöôïc 0.8 ñ).
 Baøi 2 ñöôïc 3 ñieåm (Moãi caâu traû lôøi ñuùng ñöôïc 3 ñ).
 Baøi 3 ñöôïc 3 ñieåm :
 -Traû lôøi vaø vieát pheùp tính ñuùng tìm ñöôïc soá HS nam : 1 ñ. 
 -Traû lôøi vaø vieát pheùp tính ñuùng tìm ñöôïc soá HS nöõ : 1 ñ.
 -Ñaùp soá : 1 ñ.
4.Cuûng coá, daën doø :
 -Nhaän xeùt keát quaû baøi laøm cuûa HS, daën doø caùc em veà oân taäp caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå chuaån bò kieåm tra cuoái hoïc kì I.
-HS caû lôùp.
Tieát :84 DAÁU HIEÄU CHIA HEÁT CHO 2
I/.Muïc tieâu :
 Giuùp HS :
 -Bieát daáu hieäu chia heát cho 2 vaø khoâng chia heát cho 2.
 -Nhaän bieát soá chaün vaø soá leû.
 -Vaän duïng ñeå giaûi caùc baøi taäp lieân quan ñeán chia heát cho 2 vaø khoâng chia heát cho 2.
II/.Ñoà duøng daïy hoïc :
 -SGK, baûng phuï.
III/.Hoaït ñoäng treân lôùp :
 Hoaït ñoäng cuûa thaày
 Hoaït ñoäng cuûa troø
1/.KTBC :
 GV goïi 4 HS leân söûa baøi tieát tröôùc.
2/.Baøi môùi :
 a/.Giôùi thieäu :
 GV giôùi thieäu baøi vaø ghi töïa.
b/.Daïy – hoïc baøi môùi :
 Tröôùc khi vaøo baøi môùi, GV neân cho HS oân laïi theá naøo laø chia heát, theá naøo laø khoâng chia heát qua caùc ví duï ñôn giaûn. Chaúng haïn, cho HS thöïc hieän caùc pheùp chia :
 18 : 3 = 6 ; 19 : 3 = 6 (dö 1).
 Khi ñoù 18 chia heát cho 3 vaø 19 khoâng chia heát cho 3.
 Neáu 5 x 3 = 15 thì 15 : 3 = 5, luùc naøy 15 chia heát cho 3 vaø cuõng chia heát cho 5.
*GV höôùng daãn HS töï tìm ra daáu hieäu chia heát cho 2
 -GV ñaët vaán ñeà : Trong toaùn hoïc cuõng nhö trong thöïc teá, ta khoâng nhaát thieát phaûi thöïc hieän pheùp chia maø chæ caàn quan saùt, döïa vaøo daáu hieäu naøo ñoù maø bieát moät soá coù chia heát cho soá khaùc hay khoâng. Caùc daáu hieäu ñoù goïi laø daáu hieäu chia heát. Vieäc tìm ra caùc daáu hieäu chia heát khoâng khoù, caû lôùp seõ cuøng nhau töï phaùt hieän ra caùc daáu hieäu ñoù.
 -GV cho HS töï phaùt hieän ra daáu hieäu chia heát cho 2 :
 +GV chia nhoùm, cho caùc nhoùm thaûo luaän ñeå tìm ra caùc soá chia heát cho 2, caùc soá khoâng chia heát cho 2
 +Sau khi thaûo luaän xong GV cho caùc nhoùm leân vieát caùc soá ñoù vaøo nhoùm chia heát vaø khoâng chia heát cho 2.
 +GV cho HS quan saùt, ñoái chieáu, so saùnh vaø ruùt ra keát luaän veà daáu hieäu chia heát cho 2.
 VD :
 GV hoûi :soá 24 coù chöõ soá taän cuøng laø soá maáy ?
 Soá 24 chia heát cho 2, GV cho HS nhaåm nhanh caùc soá 4, 14, 34,  coù chöõ soá taän cuøng laø maáy ? Caùc soá naøy coù chia heát cho 2 khoâng?
 Töø ñoù GV ruùt ra keát luaän :Caùc soá coù taän cuøng laø 4 thì chia heát cho 2.
 -GV cho HS tieán haønh töông töï vôùi caùc soá coøn laïi :0, 2, 6, 8.
 -Sau ñoù GV hoûi :Vaäy caùc soá chia heát cho 2 coù taän cuøng laø nhöõng chöõ soá naøo ?
 -GV cho quan saùt vaø nhaän xeùt ñoái vôùi caùc soá coù chöõ soá taän cuøng laø 1, 3, 5, 7, 9 thì coù chia heát cho 2 khoâng. Vì sao ?
 -GV goïi HS neâu keát luaän trong SGK.
 -GV choát laïi :Muoán bieát moät soá coù chia heát cho 2 khoâng ta chæ caàn xeùt chöõ soá taän cuøng cuûa soá ñoù.
 *GV giôùi thieäu soá chaün vaø soá leû
 -GV neâu : “Caùc soá chia heát cho 2 goïi laø caùc soá chaün”
 -GV cho HS neâu VD veà caùc soá chaün. GV choïn vaø ghi laïi 5 VD veà soá chaün coù caùc chöõ soá taän cuøng laø 0, 2, 4, 6, 8. Sau ñoù cho HS khai thaùc moät caùch neâu neâu khaùi nieäm veà caùc soá chaün nöõa laø :Caùc soá coù chöõ soá taän cuøng laø 0, 2, 4, 6, 8 laø soá chaün.
 -GV neâu tieáp “Caùc soá khoâng chia heát cho 2 goïi laø soá leû” vaø cho HS tieán haønh nhö treân.
 -GV cho caû lôùp thaûo luaän vaø nhaän xeùt :Caùc soá coù chöõ soá taän cuøng laø 1, 3, 5, 7, 9 laø caùc soá leû.
c/.Luyeän taäp – Thöïc haønh :
 -Baøi 1 : GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi.
 a/.GV cho HS choïn ra caùc soá chia heát cho 2. Sau ñoù cho vaøi HS ñoïc baøi laøm cuûa mình vaø giaûi thích taïi sao laïi choïn caùc soá ñoù.
 b/.GV cho HS laøm töông töï nhö phaàn a.
 -Baøi 2 :Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi . Goïi 2 HS leân baûng laøm, caû lôùp laøm vaøo VBT.
 -Baøi 3 :Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp , cho HS thi ñua leân baûng vieát keát quaû.
 -Baøi 4:GV cho HS ñoïc ñeà baøi. Goïi 2 HS laøm trong baûng phuï, caû lôùp laøm VBT.
3/.Cuûng coá :
 -GV cho HS chôi troø chôi “Ai nhanh hôn” ñeå cuûng coá, khaéc saâu kieán thöùc cuûa baøi.
4/.Daën doø :
 -Nhaän xeùt tieát hoïc.
 -Veà chuaån bò baøi cho tieát sau
-HS leân baûng söûa baøi.
-HS nghe.
-HS laéng nghe vaø nhôù laïi caùch chia heát vaø chia khoâng heát.
-HS laøm vieäc theo nhoùm.
-Caùc nhoùm leân baûng vieát caùc soá chia heát vaø khoâng chia heát cho 2.
-HS so saùnh vaø ñoái chieáu.
-Soá 4
-Taän cuøng laø 4
-Caùc soá naøy chia heát cho 2.
-HS laëp laïi.
-HS neâu gioáng nhö VD treân.
-Laø nhöõng soá 0, 2, 4, 6, 8.
-Khoâng chia heát cho 2 vì :caùc pheùp chia ñeàu coù dö.
-HS neâu keát luaän.
-HS nghe vaø nhôù.
-HS nghe.
-HS neâu .
-HS laëp laïi.
-HS caû lôùp thaûo luaän vaø tieán haønh nhö VD treân.
-HS ñoïc choïn vaø giaûi thích.
-HS ñoïc vaø 2 HS leân baûng laøm, caû lôùp laøm vaøo VBT.
-HS ñoïc vaø leân thi tieáp söùc.
 +346, 364, 634.
 +365, 563, 653.
-2 HS laøm baûng phuï, caû loùp laøm VBT.
 a/.340, 342, 344, 346, 348, 350.
 b/.8347, 8349, 8351, 8353, 8355, 8357.
-HS tham gia troø chôi.
-HS caû lôùp.
Tieát : 85 DAÁU HIEÄU CHIA HEÁT CHO 5
I/.Muïc tieâu :
 Giuùp HS ;
 -Bieát daáu hieäu chia heát cho 5 vaø khoâng chia heát cho 5.
 -Vaän duïng daáu hieäu chia heát cho 5 ñeå choïn hay vieát caùc soá chia heát cho 5.
 -Cuûng coá daáu hieäu chia heát cho 2, keát hôïp vôùi daáu hieäu chia heát cho 5.
II/.Ñoà duøng daïy hoïc :
 -SGK, baûng phuï, baûng töø.
III/.Hoaït ñoäng treân lôùp:
 Hoaït ñoäng cuûa thaày
 Hoaït ñoäng cuûa troø
1/.KTBC:
 -GV goïi HS leân baûng vieát caùc soá chia heát cho 2 vaø caùc soá khoâng chia heát cho 2.
2/.Baøi môùi:
 a/.Giôùi thieäu:
 -GV giôùi thieäu baøi vaø neâu muïc tieâu baøi hoïc.
b/.Daïy – hoïc baøi môùi:
 *GV höôùng daãn HS tìm ra daáu hieäu chia heát cho 5.
 -GV cho HS thaûo luaän tìm nhöõng soá chia heát cho 5 vaø nhöõng soá khoâng chia heát cho 5.
 -Phaùt cho moãi nhoùm 1 caùi baûng phuï ñeå caùc nhoùm ghi soá vöøa tìm ñöôïc vaøo.
 -Cho caùc nhoùm ñem baûng cuûa nhoùm mình leân treo tröôùc lôùp , caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt.
 -Sau ñoù GV cho HS chuù yù ñeán caùc soá chia heát cho 5 ñeå ruùt ra nhaän xeùt chung veà caùc soá chia heát cho 5.
 -GV gôïi yù ñeå HS coù theå nhaän ra chöõ soá taän cuøng cuûa caùc soá chia heát cho 5: 
 +Caùc soá caùc em ñaõ tìm em cho laø soá chia heát cho 5 vaäy nhöõng soá ñoù coù chöõ soá taän cuøng laø nhöõng soá naøo ?
 -GV cho HS neâu daáu hieäu chia heát cho 5: “Caùc soá coù chöõ soá taän cuøng laø 0 vaø 5 thì chia heát cho 5”.
 -GV cho HS chuù yù ñeán caùc pheùp tính khoâng chia heát cho 5;
 +Cho HS nhaän xeùt nhöõng soá khoâng chia heát cho 5 coù caùc chöõ soá taän cuøng laø soá naøo ?
 +Caùc soá ñoù khoâng chia heát cho 5 khoâng? Vì sao ?
 -GV choát yù :Muoán bieát moät soá coù chia heát cho 5 hay khoâng ta chæ caàn xeùt soá taän cuøng beân phaûi, neáu laø 5 hoaëc 0 thì soá ñoù chia heát cho 5; chöõ soá taän cuøng khaùc 0 vaø 5 thì soá ñoù khoâng chia heát cho 5.
c/.Luyeän taäp – Thöïc haønh:
 -Baøi 1: Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
 Cho HS laøm mieäng.
 -Baøi 2: Cho HS ñoïc ñeà baøi.
 Goïi 3 HS leân baûng laøm, caû lôùp laøm VBT. Sau ñoù cho HS neâu keát quaû.
 -Baøi 3: Cho HS ñoïc ñeà baøi vaø thaûo luaän caàn choïn nhöõng soá coù taän cuøng laø soá naøo ñeå deã daøng tìm ñöôïc soá coù 3 chöõ soá chia heát cho 5.
 GV cho HS nhaän xeùt.
 -Baøi 4:Cho HS ñoïc ñeà baøi, sau ñoù gôïi yù cho HS tìm caùc soá chia heát cho 5 tröôùc sau ñoù tìm caùc soá chia heát cho 2 trong nhöõng soá ñoù.
 +Haõy nhaän xeùt veà chöõ soá taän cuøng cuûa caùc soá naøy ?
 +Nhaän xeùt xem trong caùc soá naøy soá naøo vöøa khoâng chia heát cho 2 vöøa khoâng chia heát cho 5?
3/.Cuûng coá:
 -Neâu daáu hieäu chia heát cho 5.
 -Cho HS choïn keát quaû ñuùng.
4/.Daën doø:
 -Nhaän xeùt tieát hoïc.
 -Chuaån bò baøi tieát sau.
-2 HS leân baûng vieát.
-HS nghe.
-HS thaûo luaän theo nhoùm.
-Caùc nhoùm ghi caùc soá tìm ñöôïc vaøo baûng phuï.
-HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn.
-HS neâu.
-2 HS neâu.
-HS neâu.
-Khoâng vì chia coù dö 
-HS nghe.
-HS ñoïc.
-HS laøm baøi mieäng.
-HS ñoïc.
-3HS leân baûng laøm, caû lôùp laøm VBT.
 a/.150, 155, 160.
 b/.3575, 3580, 3585.
 c/.335, 340, 345, 350, 355, 360.
-HS thaûo luaän ñeå tìm ra caùc soá :
 + 750, 570, 705.
-HS ñoïc.
 a/.660, 3000.
 b/.35, 945.
-Soá 0 vaø soá 5
-57, 5553.
-Vaøi HS neâu.
-Caû lôùp cuøng tham gia.
-HS caû lôùp.

Tài liệu đính kèm:

  • doct1-17.doc